Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.

(Dette dokument er senest blevet ændret: 1/2-2017)

Jerlev herred

1676-77

1:

Anno 1676 den 10. januar er denne tingbog forordnet til Jerlev herreds ting, hvori findes et hundrede og fire blade papir, igennemdraget, numereret og forseglet. Hvilket tingskriver Byrge Christensen haver fra øverste og til nederste på siderne at fuldskrive, hvis det hele år igennem for ting og dom passerer, og ej sig tilfordriste på noget løst papir at skrive, men straks i tingbogen indføre, og ellers med breve, penge og i andre måder efter recessen at forholde under straf som vedbør. - Koldinghus ut supra, Otto Bilde.

1b:

I Jesu navn, år efter Christi fødsel Ao. 1676
Herredsfoged i Jerlev herred Niels Lauridsen i Amnitsbøl, Byrge Christensen, skriver.

Ransnævningerne, som på Jerlev herreds snapsting af herredsfogeden for indeværende år 1676 for retten er opkrævet og nævnet, nemlig: Anders Christensen i Oustrup, Jep Pedersen i Refsgård, Knud Clausen i Borlev, Jes Sørensen i Mejsling, Jens Hatting i Starup, Niels Jonsen i Ågård, Niels Mikkelsenn i Vork, Anders Gabrielsen i Tågelund, Mads Nielsen i Jerlev, Mikkel Christensen i Spjarup.

Herredsfogeden forelagde forn. ransnævninger på Ko. Ma. vegne at møde idag otte dage og gøre deres ed efter loven eller derfor at udlægge deres bøder og lide efter loven.

2:

Snaps, onsdag næst efter jul, den 12. januar 1676:

Hr. amtskriver på Koldinghus hans fuldmægtige, velfornemme Mikkel Ottesen: Stævning til samtlige Kgl. Maj.ts tjenere, som endnu hører til Koldinghus, samt alle kirkeværgerne i herredet så vel som præsterne i dette herred. Gav dem til sag for deres resterende landgilde samt cantori regnskabspenge og præstegæsteri for det år 1675. Opsat 8 dage.

2b:

Peder Bertelsen i Vilstrup lader oplyse en brunblisset hoppe med fire hvide fødder, som har været hos ham en tre ugers tid.

På amtmandens vegne lod ridefogeden opkræve til at syne den øde gård i Stubdrup, nemlig Jens Sørensen i Horsted, Poul ... i Højen, Morten Hansen, Mads Mikkelsen, Niels Christensen, Las Hansen, Steffen Sørensen, Las Madsen, Jens Mikkelsen, Mads Sørensen i Horsted, Niels Madsen, Peder Sørensen i Stubdrup, Jens Sørensen (etc., ialt 24 mand). De skal møde i Stubdrup, når de bliver advaret af ridefogeden.

3:

Onsdag den 19. januar 1676:

Sekshøring: Søren Jensen i Rugsted, Knud Pedersen i Mejsling, Peder Sørensen i Stubdrup, Niels Iversen i Starup, Christen Madsen i Borlev, Anders Iversen i Hesselballe.

For retten fremstod Jep Pedersen i Refsgård, Jes Sørensen i Mejsling, Niels Mikkelsen i Vork, som er opnævnt til ransnævninge her i Jerlev herred indeværende år, og aflagde deres ed. Og de øvrige ransnævninger er forelagt til idag 8 dage at møde her og aflægge deres ed, heller at lide dele.

Amtskriverens fuldmægtige begærede, at de i Jerlev herred, som har K.M. anpart kvægtiende, de derfor på amtstuen inden d. 26. januar clarerer og præsternes attest derhos at medtage.

3b:

Efter amtmandens befaling til Jørgen Nielsen i Ris skulle sidde i retten i den sag imellem herredsfogeden Niels Lauridsen i Amnitsbøl og den fange Søren Lauridsen, hvilken befaling for retten blev læst og påskrevet.

Niels Lauridsen, et synsvidne: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl, hans hustru Dorthe Jørgensdatter og alle hans sønner og børn, nemlig Søren Lauridsen, Christen Lauridsen, så og lille Christen Lauridsen, Else Lauridsdatter, Niels Lauridsen, Peder Lauridsen. Søren Lauridsen er også stævnet for Koldinghus port. - Niels Lauridsen fremæskede Jes Pedersen i Rugsted og Niels Madsen i Tudved og tilspurgte dem, om de den 19. april 1675 ikke var til syn i hans hus og gård i Amnitsbøl. - De vidnede, at samme 19. april fremviste Niels Lauridsen os på hans store stue en ledig kiste med nøglerne i, og ellers fandtes der intet i ... kiste. Viste os til hylderne i stuerne, som tilforn havde stået zink, kobber og messing på, men den tid fandtes intet, men i den østre stue fandtes der igen sengeklæder eller sperlag, som vi tilforn havde set der været i sengen, før han rejste til Viborg; og fandtes i samme stue en liden skrin, som lågen var slagen itu på. Viste os frem i bryggerhuset i den vestre ende i salshuset i den nørre side og østre side i huset, der var et hul, som der kunne have stået en skrin, og samme hul var firkantet, og var sat en ny vogen og en deigentrov (dejgtrug?) over samme hul, og Niels Lauridsen forklarede sig for os, at hans guld og sølvpenge og formue havde stået i en skrin i samme hul nedgravet, og imidlertid han var i Viborg, var det opgravet og borttagen med videre (?). Og hvem samme gerning havde gjort, er os intet bevidst. Og Søren Lauridsen stod til vedermålsting. Niels Lauridsen var tingsvidne begærende, og Søren Lauridsens fuldmægtige Simon Mikkelsen begærede genpart ... og Søren Lauridsen for retten ledig og løs til vedermålsting og Dorthe Jørgensdatter i Amnitsbøl.

4b:,

Niels Lauridsen, et andet vidne under ... varsel: Else Jørgensdatter af Amnitsbøl indgav sit skriftlige vidne: Jeg underskr. Else Jørgensdatter hermed min store nød tilkendegiver, hvorledes jeg er bragt og ført af min frelse med umyndige børn og midler borttagen, som efterfølger. Dette anno 1675 om natten imellem d. 12. og 14 april om nattetider er min tjenestepige bortganget og med sig stjålet en kåbe, et spærlagen og nogen af mine egne livskårne klæder. Såsom det skete i min mands fraværelse, sørget jeg meget derfor, og d. 14. april sad i min stud og græd derfor. Da indkom Laurids Pedersen hustru Dorthe Jørgensdatter og hendes søn Niels Lauridsen, og hun spurgte, hvad jeg skade. Da sagde jeg, jeg må vel græde, min mand er intet hjemme, og den pige i nat stjålet det gods fra mig; jeg ville til min faders, hvad råd han giver mig. Da svarede Dorthe Jørgensdatter, mine sønner skal føre eder hjem til eders fader; hvor er eders mands skrin med sine penge, guld og middel; det skal I have med eder. Da jeg svarede ved min ed, hverken viste jeg det skrin, ikke heller vil jeg mig dermed befatte eller med mig have. Hvortil Dorthe svarede jo, og sagde til hendes søn Niels Lauridsen, Kom, lad os lede i sengen. Og så ledte de i min mands seng og fandt der en sølvkande og nogle sølvskeer i halmet og stak i jorden med en kore (kårde?), og som de der ikke fandt skrinet, sagde Dorthe til sin søn Niels Lauridsen, Kom, lad os lede i bagerhuset, og så gik de ud i bagerhuset, og i den nørre side i det østre hjørne i bagerhuset aflugte (?) de en ny vogn .... ... og Dorthe sagde til sin søn, Stik dermed koren, og han der stak i jorden og fandt der min mands beslagne skrin med sin middel, penge og guld i og grov det op af jorden og bar det ind i stuen. Da sagde jeg ikke med samme skrin at ville have at bestille. Hun da svarede, Mine sønner skal føre eder dermed hjem til eders faders. Og så samme dag om aften kom hendes sønner til mig og sagde, de ville føre mig til min faders, nemlig Søren Lauridsen og lille Christen Lauridsen, og så tog de 2 heste i min mands stald og spændte for hans beslagne vogn, og tog Søren Lauridsen det jernbundne skrin, som forbemeldt er i stuen og sat ... ... ... og bar det så i vognen, og Christen bar i vognen af det andet gods. Kørte så af gården med mig, børn og gods. Og vi kom uden for porten. Der kom den anden Christen Lauridsen til os, Sørens broder, og de lod dem ikke andet mærke, end de ville føre mig til min faders, før end jeg formærket, vi var på vejen til Kolding. Da jeg sagde ikke anden steds ville end som til min faders. Da svarede Søren og sagde, Vi vil føre eder sønden Kolding og så fly eder beskeden fra eders fader, hvor I skal hen. Og Søren Lauridsen så selv kørte vognen til hen imod Kolding, og begge sine brødre, begge Christen Lauridsener. red ved vognen, og der gav Søren de andre to brødre besked, hvor de skulle køre hen med mig, børn og gods og der blive, til han kom til dem. Førte mig så til Hejsager til Gert Hansens, hvor de tingede logement, og der kom Søren Lauridsen til os, og efter han did var kommet, har Søren Lauridsen og sine brødre Christen Lauridsen mig uvidende opbrudt det jernbundne skrin, hans moder opbragte (?) i min mands hus og opgrov og han i vognen bar med min mands penge i. Og det skete i Gert Hansens hus og i den østre stue i Hejsager. Og Søren med sin broder deraf tog al middelen og penge, og da jeg ind til dem kom, havde Søren taget pengene af skrinet, og nogle lærredsposer stod hos ham (?) på en kiste fulde med penge, og jeg da sagde, hvorfor de ... så afsted. Da svarede han mig, han ville forvare de penge og midler, til jeg havde dem fornøden; lånte så en kiste af Gert Hansen og deri lagde pengene og hvad han tog af min mands skrin. Og Søren selv beholdt nøglen til samme kiste og leverede mig hundrede slettedaler efter sin beretning. Så førte Søren Lauridsen og sin broder Christen mig over til Als med børn, heste og vogn, og (da) vi derover kom, nedsatte han min beslagne vogn hos hr. Laurids på Als, og den sortblissede hest, som de tog i min mands stald og var for min vogn, de tvende brødre ihjelskød den ved Nørborg med en af Søren Lauridsens egne pistoler, og den anden af min mands heste, der var for min vogn, var en brun hest, den forundte Søren Lauridsen Gert Hansen i Hejsager for, hvad dem var imellem. Så rejste Søren igen over til Hejsager og tog de penge og midler, han til Gert Hansen i hans kiste havde nedsat, som bette (bemeldt?) er. Så kom Søren Lauridsens søster Else Lauridsdatter og en kone af Haderslev, Kirsten Christoffers, til mig og førte mig til Flensborg og sagde, at Søren skulle der fly mig min mands penge og midler, jeg kunne rejse hjem. Og da Søren Lauridsen kom til mig igen i Flensborg ... tog han fra mig fyrretyve daler af de hundrede daler, han flyede mig i Hejsager, og to par hulde (?) knapper (guldknapper?) af hamret guld, var min mands; førte mig så til Wy præstegård; med var hans søster og forn. kone af Haderslev. Var der i nogle uger, og Søren berettede, at han var en kvartermester for folkene der, og så red bort nogen dage. Kom så igen og sagde til mig, jeg ikke kunne komme hjem; min mand lyste så strengt om hans penge og midler, og han berettede, min fader ikke ville have mig til sig. Førte så mig med børn og sin søster til Elstorf til Lyum. Var der en måneds tid, og jeg ville have været hjemme. Red så bort igen og sagde, han ville ride til Amnitsbøl og fly mig de penge og midler, han tog af min mands skrin i Hejsager; de stod til sin faders Laurids Pedersens; og sagde ofte, han ville søge lejlighed og skyde min mand ihjel og lade gården hans afbrænde. Kom så igen til Lyum og påskyd, han havde kastet nøglen bort til hans skrin; der kunne han ikke fly mig pengene. Flyttede han mig så derfra til Ravsted og fra Ravsted til Slesvig, hvilket var mig hart imod. Og tingede han logement hos en mand ved navn Mathias Carlsen og førte mig så derind. Var der så en 8 dages tid hos mig og sin søster, og idesmidlertid har Søren Lauridsen taget en sølvkasse og afbrudt det ene øre og to sølvskeer, tre rigsdaler in specie, som var min mands; hans og hans faders navn stod på samme sølv; og deraf har Søren ladet gøre sølvknapper, ti dusin til en kjole i Slesvig hos en guldsmed ved navn Nicolaj Merchelmborg og selv draget på sin egen liv (?) i en ny kjole, og samme tid havde jeg ikke mere penge som 6 rdl., hvilke og blev fra mig stjålet tillige med en guldring og en guldsmykke, og (da) forn. Søren så havde midlerne fra mig, rejste han bort og lod mig sidde i elendighed igen med umyndige små børn på fremmede steder og ingen middel havde at komme hjem med; ikke heller jeg turde hjem komme, formedelst de således havde mig frataget penge og middel. Var så i Slesvig, indtil Gud sendte min fattige mand og hans broder did, hvor de mig med børn fandt i Mathias Carlsens hus, som Søren havde os med sin søster indført, og fandt Søren der straks hos, og jeg straks på stedet nogenledes så meget jeg kunne hadske (?) min nød for borgmester og råd i Slesvig gav til kende, og min mands broder løste mig af logementet med ni daler og flyede mig heste og vogn til Kolding og gav mig penge at underholde mig og mine børn med på rejsen, at jeg kunne komme igen til min frelse, som de forn. bedrageriske mennesker, Dorthe Jørgensdatter og hendes sønner har bortført mig af. Ellers har forn. Dorthe Jørgensdatter og hendes datter og sønner altid i nogle år højligen arbejdet på at sætte splid imellem mig og min mand og søgt lejlighed, når min mand var ikke til stede, at belokke og afbedrage mig korn og andet, hvad i huset var, fra med videre bedrageri, enddog jeg ikke noksom kan fuldtakke min mand for god, ærlig omgængelse i alle måder, så jeg fattige kvinde klager min nød for Gud og den kristne øvrighed, de slig min nød ville lade gå til hjertet og slig bedragere og røvere, Dorthe Jørgensdatter og hendes forn. sønner og anhæng, at straffe, som mig fattige kvinde med umyndige børn forført haver. Dette forskr. klagevidne jeg ord fra ord ved min højeste ed vil og kan med en god samvittighed vedstå, så snart Gud sender mig frisk af min barselsseng, til herredsting eller landsting, hvor behov gøres at bekræfte. Til vitterlighed mit navn her nedenunder skr. og venligen ombedet med mig til vitterlighed at underskrive ærlig og velagt mænd Jens Sørensen og Mads Nielsen i Vilstrup. Datum Vilstrup, den 3. januar 1676. Else Jørgensdatter egen hånd, Mads Nielsen egen hånd, Jens Sørensen egen hånd. - Og findes påskrevet på hendes skriftlige vidne: Aflæst på Haderslev herredsting i Søren Lauridsens egen personlige nærværelse mandagden d. 10. januar 1676. - Og vedgik forn. Else Jørgensdatter ved sin højeste ed nu her for retten, at det var det skrin, som her for retten hos Søren Lauridsen står, som stod en forsegling på låget, som blev påskrevet her for dom og ret, som Dorthe Jørgensdatter har ladet opgrave i Amnitsbøl i hendes mands hus i Niels Lauridsens fraværelse, og samme skrin fangen Søren Lauridsen i Hejsager havde opbrudt; så vel som den brune hest, som står her uden for retten idag, var hendes mands hest, som Søren Lauridsen solgte Gert Hansen i Hejsager; hvorpå Else Jørgensdatter bad sig Gud til hjælp på, at således i al sandhed er, som her forskrevet står og hun vundet haver. - Og Søren Lauridsen her for retten ledig og løs vil vedermålsting, han og sin fuldmægtige. Herefter var Niels Lauridsen tingsvidne begærende. I lige måde begærede Søren Lauridsen og hans fuldmægtige genpartsvidne. Laurids Pedersen i Amnitsbøl og hans hustru Dorthe Jørgensdatter på deres egne og børn vegne til vedermålsting og begærede herefter genpartsvidne.

8b:

Niels Lauridsen æskede dom: Søren Lauridsen af Amnitsbøl er stævnet for hans faders Laurids Pedersens dør og bopæl i Amnitsbøl samt for Koldinghus port. - Niels Lauridsen lod læse et synsvidne udstedt den 19. januar, indført på det 4. blad. Dernæst fremlagde han en lysningsseddel: Såsom jeg underskr. vemodelig haver efter at lade lyse, som mig af udædiske mennesker og sammelraktede røvere og tyve ... er borttaget med deres røveri af mit gods, imidlertid jeg var afrejst til Viborg landsting den 11. april og 18. dito, der jeg hjemkom, fandtes af mit bo borte et belsagen skrin norsk (?) arbejde, deri en stor sum rede penge, mestendel udi hård mønt, en guldkæde, et armbånd af hamret guld, to armbånd af fransk søskearbejde (?) med rubiner indlagt, nogle guldsmykker, ægte perler, fem guldringe, nogle guldknapper og en del guldmønt; udi ... sølv to kander, 2 sølvbægre, en sølvpotte, en sølvkasse, elleve sølvskeer, som en del af berørte guld og sølv fandtes min sal. faders og sal. moders navne udstukken på, og en del min egen navn, med mere sølv og guld borttaget, som jeg ikke i en il og hast kan erindre; ellers samme tid er mig berøvet af min bo sengeklæder, dyner, puder, lagen og spærlagen af sengene, mine egne livskårne klæder, ulden og linned, et andet skrin med adskilllige fine klæder, lagen, duge og håndklæder, kobber, jern og messing, en grå rytterkappe med andet husgerådighed, som mig umuligt er at optegne; endog taget rent korn på loftet, flæsk og alt andet viktualie, som udi min anmeldte bo fandtes, som aldrig så uforskammet er hørlige en ærlig mands bo og gods i sin fraværelse at være frarøvet, endnog samme tid taget min beslagne vogn med tvende heste, den ene Kgl. Maj.ts rytterhest, af hus og gård bortført. Samt min hustru og små umyndige børn bortført i samme røverske værk. Ej vidende, hvor de findes hensat eller formørt (myrdet?), efterskr. poster tjenstlig af ærlig kristne mennesker begærende, om noget af sligt forekommende vorder eller mig nogen anledning eller undervisning herpå kan gøre, i særdeleshed om min fattige hustru og små, umyndige børn, levende eller døde, at de det som jo kristne vel gør, anledning ... at sådant ukristelige gerning og hedenske værk kunne blive ved rettens middel tilbørligen straffet, andre oprørske, udædiske og vold smennesker til afsky. Dette forskr. venligen begæres på prædikestolen og på tinge at erkyndiges, at slig ugudelig gerning kunne komme til lyset, og på oplæste steder dette at påtegnes. Datum Amnitsbøl den 19. april 1675, Niels Lauridsen Amnitsbøl. - Af mig underskr. publiceret den 25. april ... Skibet, Poul Jørgensen Aastrup mpp. - Efter begæring er dette forkyundt i Ødsted og Egtved kirker Domini Cantate d. 2. maj. - Læst på Voer herred for retten fredagen d. 3. april 1675. - Læst for retten på Jerlev herredsting onsdagen d. 5. maj 1675. - Læst på Holmans herredsting for retten mandag d. 17. maj 1675. - Aflæst på Haderslev herredsting i Søren Lauridsens egen personlige nærværelse mandag d. 10. januar 1676. - Blev læst her for retten idag d. 19. januar 1676 onsdagen og påskrevet. -- Endnu irettelagde et tingsvidne udstedt af Haderslev herredsting 1676 mandagen d. 10. januar: Et skriftligt underskrevet vidne: Eftersom Kgl. Maj.ts herredsfoged i Koldinghus amt i Jerlev herred Niels Lauridsen Ammeledsbøhl har af os underskrevne, nemlig Gert Hansen i Hejsager, Mathias Hansen og Maren Christensdatter ibidem, vores sandhed været begærende at vidne angående de personer, som skal have gjort ham den skade på sit gods og hans hustru Else Jørgensdatter med børn og gods bortført, da er os i Guds sandhed fuldvitterligt som efterfølger: At anno 1675 d. 11. april en aftens tid er her til Hejsager i mit, Gert Hansens, hus ankommet tvende personer af Jylland af Koldinghus len ved navn Christen Lauridsen og Lild Christen Lauridsen, med dem førte en kone ved navn Else Jørgensdatter og tvende børn, en dreng og en pige, af Jylland, med heste og beslagen vogn med to skrin og noget gods derpå, og forn. karle berettede at være slægt til forn. kone, og Søren Lauridsen af Jylland kom derefter nogle få dage til dem, og de at være brødre, og forn. karle begærede for konen og for ... med børnene lossement (logement) en uges tid, hvilket og skete. Og nogle dage efter, de i mit, Gert Hansens, hus var kommet, har forn. Søren Lauridsen og hans brødre Christen Lauridsen i den østre stue i mit hus opbrudt et jernbunden beslagen skrin af de to skrin, som var af de skrin, de førte til Hejsager med forn. kone, børn og gods. Og forn. karl Søren Lauridsen og sine forn. brødre der af samme skrin tog alle midlerne, deri var, og forn. kone gik så ind til dem i stuen, som de brød skrinet, og var det det samme skrin, de opbrød, som herredsfogeden Niels Lauridsen Amledsbøhl siden fandt opbrudt og tomt i mit hus og sig vedkendte og tilhørte og at være det skrin, ham med sin middel udi var efter derover sin lysning til kirke og tinge var med mere frarøvet, som derom lysning for os skriftligt blev fremvist.Og nogle dage efter, at de havde opbrudt samme skrin, rejste Søren Lauridsen med forn. kone og børn til Als med heste og vogn, som de (havde med kommet?). Og den unge Christen Lauridsen kørte vognen, og Søren Lauridsen sad bag i vognen, og før de bortrejste, begærede Søren Lauridsen af mig, Gert Hansen, og min hustru, at vi ville låne ham en kiste at forvare noget gods udi, til han kom fra Alsland igen, hvilket og skete, og til samme kiste bekom nøglen, og lagde deri, hvad han ville af hvis middel der var taget af det opbrudte skrin, og lod skrinet stå ganske tomt, og så rejste bort til Als med kone og børn og det øvrige gods som forbemeldt er. Og derefter ungefær på tredie dag igen kom forn. Søren Lauridsen fra Als alene og med sig havde nøglen til den kiste, som han, før end han bortrejste, lånte af mig, og der af samme kiste tog han alt hvis gods og penge han tilforn havde deri lagt, undtagen to puder, en muffe, en gammel kjole, og lånte et jernbunden skrin af mig Gert Hansen og deri lagde godset. Og ovenbem.te Søren Lauridsen mig, Gert Hansen, samme tid forundte den brune hest, som var for forn. kones vogn, for hvis fortæring han og sine brødre havde gjort i mit hus, og og det opbrudte tomme skrin og nogle tinfade og tallerkener lod igen. Så og sagde han med forn. skrin, som han lånte, og forn. gods, deri var, at ville rejse til Jylland, og aldeles intet videre gods efter sig lod end som forn. opbrudte skrin, tin og hest, som bemeldt er. Og er det den forn. person Søren Lauridsen, som fra Slesvig er her i fængsel indsat og med til Koldinghus føres. Og er dette forskr. ord fra ord mig, Gert Hansen, Mathias Hansen og Maren Christensdatter i Guds sandhed fuldvitterligt, set og hørt, lige som forskrevet står, hvilket vi med egne hænder bekræfter og lover det første vores ting bliver rejst og af os begæres, med ed at bestå og bekræfte, og venlig Ko. Ma. herredsfoged Gotfried Schröder og herredsskriver Peder Hansen i Haderslev herred med os til vitterlighed at underskrive. Actum Haderslev, d. 3. januar 1676, Gotfred Schrøder til vitterlighed, Gert Hansen egen hånd, MHS, til vitterlighed ombedet, Peder Hansen Kjær. - Aflæst på Haderslev herredsting for retten mandagen den 10. januar 1676. - Og stod Gert Hansen, Mathias Hansen og Maren Christensdatter personligt til vedermålsting og aflagde og bekræftede deres vinde enhver med sin ed.  Item vedstår de at være dette samme skrin, som her står for retten, som blev opbrudt i Hejsager af Søren Lauridsen og sine brødre, så vel også den hest, her findes uden for tinget, som Søren Lauridsen undte Gert Hansen. Er også den person ved navn Søren Lauridsen, som nu står her for retten i egen person ledig og løs til vedermålsting, med kald og varsel og videre samme tingsvidnes indhold blev her for retten læst og påskrevet. -- Noch fremlagde en anden tingsvidne udstedt af Haderslev herredsting 1676 mandagen d. 10. januar: For dom og ret var indlagt og for retten aflæst og afvunden et vidne lydende således: Kenden vi underskr. Mathias Hansen i Hejsager og Maren Christensdatter ibd. og er os i Guds sandhed vitterligt, hørte og så, det Søren Lauridsen, som nu står her for retten, har givet og forundt Gert Hansen i Hejsager den brune hest, som nu står her uden for retten og har en hvid stjerne i panden og var for den vogn, den kvinde Else Jørgensdatter af Jylland kom og blev ført til Hejsager, og Gert Hansen intet videre bekom for hvis tæring Søren Lauridsen og hans brødre med deres heste og medfølgere havde i Gert Hansens hus etc. Og stod Mathias Hansen og Maren Christensdatter personligt til vedermålsting og aflagde deres vidne ved deres ed. ... ... og at være samme hest, som her uden for tinghuset står. Ydermere vidnede Mathias Hansen at have fulgt Søren Lauridsen, som her står for retten ledig og løs, fra Hejsager til Als og fra Als og til Hejsager igen. Item stod Søren Lauridsen, som Niels Lauridsen Amnitsbøl fængsligen havde hidbragt, personligt til vedermålsting ... - - End ydermere irettelagde til indhold, som følger: Anno 1675 den 24. oktober Nachmittag um ein Uhr is zu mir gekommen einer mit Nahme Søren Lauridsen aus Jutland ... ... jetzt auf Gottorf gefangen sitzt, und von mir begehrt, ich möchte ihm 10 Dusin Knapfe machen, und da sie zu verfertigen getan eine kleine silberne Scholle wovon das eine Ohre gebrochen, worauf stand Lorentz Paulsen i Amlisbøhl, wie auch zwei silberne Leffel, worauf gestanden Niels Lorentzen Amlisbøl, und dann 3 rixdlr. so zusammen gewogen 24 lodt 1½ Quentin. Habe ihm auch die Knupfe verfertiget, da er si dann am 21. November abgefordert, und habe dieselbe 32 lodt; was am Silber dazu gekommen, hat er bezahlt in des lodt mit 2 zise (?) und 3. Rdlr. 16 sk. Machelau (?) mit dänischen Cronen 3 Rdl. Noch gehendes habe auch die Knupfe wie ich bei ihm im Gülden Engel af dem heister (?) war ... ... - - Noch irettelagde en borger af Slesvig: Es bezeugt Mathias Carlsen, Burger der Stadt Slesvich, dass er mit Søren Lauridsen auf seimen Begehren nach dem Goldsmidt gegangen um einig silbernes Knop, er in ein roch verfertigen zu lassen, wie er in des Goldsmidts Haus gekommen, habe der Søren Lauridsen Silberschahl und 2 silber Löffel aus der Posen gezogen und begierte ihm einige silberne Knepfe zum Roche daraus zu machen ... ... Underskrevet af Slesvigs sekretær. - - Fremdeles fremlagde Niels Lauridsen Else Jørgensdatters vidne af 19. januar, som findes på blad 4, og skal her i dommen indskrives. - - Noch irettesatte Niels Lauridsen: Eftersom mig fattige mand i min fraværelse min hus og gård er berøvet og bestjålet efter lysning og synsvidnes indhold og nu, Gud være æret, derom bekommes sandfærdige kundskab og med lovfaste tingsvidner er bevist, og såsom her for retten fremstilles Søren Lauridsen med det forn. jernbundne skrin og forn. brunstjernet hest, samme hest og skrin mig tilhører og af min hus og gård mig frarøvet og stjålet mig fra om nattetide, dato efter dokumenters indhold med videre min gods og middel med hustru og små umyndige børn i samme røverske værk henført af Søren Lauridsen. Udi samme forn. mit skrin var i rede bar penge hård mønt og guld den tid, det af mit hus blev stjålet, fjorten hundrede tresindstyve og seks rigsdaler med nogle perler og gjort guld. Da såsom her for retten med lovfaste tingsvidner af Haderslev herred bevises, at forn. fange Søren Lauridsen at have opbrudt samme mit forn. jernbundne skrin, som nu og da hos ham stod for retten, og der aftaget midlen, og idag bevist er, Søren Lauridsen at skal have taget og ført samme skrin og videre af mit hus med hesten, her hos ham står, som og med lovfaste tingsvidner er bevist, at Søren Lauridsen skal have solgt samme min hest ved Haderslev efter tingsvidners indhold, og alt at være sket og vunden i forn. gerningsmandens, forskr. Søren Lauridsens, egen nærværelse og påhør, og han ingen nægtelse derimod kunne eller haver gjort, endog er fuldkommen bevist af Slesvig af en råds... og en borger, at forn. Søren Lauridsen har ladet smelte og forarbejde en sølvskål, som min sal. faders navn stod på, og to sølvskeer, som mit eget navn stod på, og deraf hos forn. rådskæmner (?) ladet gøre sølvknapper og draget dem på sit liv i en kjole. Bevises og idag med ed af Else Jørgensdatter for retten vunden, at forn. Søren Lauridsen bemeldte skrin af mit hus taget og opbrudt, deraf taget midlen, min hest forhandlet, min sølvskål, skøvskeer, som meldt er, ladet gøre sølvknapper af i Slesvig, mine andre midler henbragt, og den anden min hest han med sine brødre ihjelskød på Als, min hustru og små, umyndige børn forført og bragt af sin frelse hen i andre lande med videre bemeldte Søren Lauridsens grove begåede og beviselige gerning ... ... og Søren Lauridsen i egen person har stået til vedermålsting ... og ikke samme begåede gerning og tyveri i nogen måde fragået efter des beviselige omstændigheder, som nu i retten er fremvist, formenes, at bem.te gerningsmand Søren Lauridsen bør at undgælde som røver og misdæder på sin hals og galge og grene, sit gods og løsøre, hvor det er, og efter(som) han endnu ingen kundskab om min middel, hvor den er, villet være bekendt, om han da jo ikke bør at dømmes til pinligt forhørelse sin straf at nyde og andre slig udædiske mennesker og tyve til afsky. Min prætention forbeholden til sin moder og søskende, ervarter en retfærdig dom. -- Fangen Søren Lauridsen og hans fuldmægtige Simon Nielsen begærede genpartsdom, og ikke andre videre nægtelse fangen gjorde i sagen. - - Dom: Da efter tiltale, gensvar og denne sags lejlighed, og eftersom her bevises med fuldkommen tingsvidne, denne fange Søren Lauridsen, som nu står ledig og løs for retten, hans grove begåede gerning og idag videre slige måder ham, Søren Lauridsen, her for retten påkæres og overbevises at have været Niels Amnitsbøls skadesmand til forberørte ... beskyldning, og des grove gerning med sin moder og des anhæng efter dokumenters indhold, og forn. fange Søren Lauridsen med de forn. koster, hest og skrin, hverken nægter eller bekender den begåede gerning, og her idag i rette sættes på bem.te fange Søren Lauridsen hans liv, ære og såre vidtløftig er og ses på ære og liv at henhøre, med videre denne sags vidtløftig beskaffenhed, så jeg fattige mand ikke turde mig understå i samme sag at dømme, men vil have den for min gunstige høje overdommer hedenfunden.

15:

Niels Lauridsen, et tilbudsvidne: Niels Lauridsen irettelagde en skriftlig kundskab: Kendes jeg mig Johan Tidemand på Fæstebjerg ved Gottorp i Den Forgyldne Engel, at Niels Ammelsbøl, herredsfoged til Koldinghus, har udløst og betalt mig tyve og to mark lybsk, som Søren Lauridsen af Jylland, nu på Gottorp gefangen er, i min hus på adskillige tider har fortæret og sin hest og tøj, der i arrest han var, og nu bem.te herredsfoged det udlagt og på bem.te Sørens vegne og hest og tøj udlagt og til sig at annamme til ham sine penge, nemlig tyve og 2 mk. lybsk skadesløs vorder betalt ... ... - - Og nu for retten tilbød Niels Amnitsbøl dem Søren Lauridsen og sin fader Laurids Pedersen, som nu stod her for retten, om de eller nogen øvrighedspersoner, som det kunne tilkomme med rette, ville annamme forn. fanges hest, gevær og en tværsæk med noget små tøj i, som jeg den tid, fangen Søren Lauridsen blev løsgiven ved Gottorp løste af arresten i Den Gyldne Engel hos Johan Tidemand efter berørte kundskabs indhold, for hvis Søren Lauridsen da skyldig var, og samme hest og tøj med fangen ind til Kolding ladet føre, og hesten dertil ... er indsat, koster dagligen at ... ... Af den årsag frembydes samme hest, gevær og tøj, så meget som i Gylden Engel annammede, om nogen ville det indløse og mig mine udlagte penge tilstille, og så den i forvaring at forblive indtil en ret endelig dom på bem.te fange hans gerning, da at ses, hvilken hans hest og gods bliver tilkendt, så den af mig skal blive overleveret med des omkostnings betaling, om nogen den straks vil annamme. - Der er givet stævning for Koldinghus port til amtmanden og til husfogeden Johan Liemejer. - Fangen Søren Lauridsen med sin fader Laurids Pedersen stod til vedermålsting, og Søren Lauridsen svarede, at det ikke kunne af ham nægtes, at jo Niels Amnitsbøl hans hest og gevær, som ham selv tilhørte, af arrest i den Gyldne Engel hos Johan Tidemand for forn. penge for ham indløste, som Johan Tidemands kundskab derom formeldte. - De stod med hverandre til vedermålsting, og regimentskriver Knud Pedersen af Vejle stod og til vedermålsting der.

16b:

Amtskriveren, en dom: Mikkel Ottesen har på amtskriverens vegne stævnet alle kongens tjenere, som henhører til Koldinghus, samt alle kirkeværger og giver dem til sag for deres resterende landgilde samt cantori regnskabspenge og præstegæsteri for 1675, at de skal betale inden 15 dage. - Kun Jørgen Mikkelsen i Amhede er mødt og indgav et skriftligt svar: Jeg har været herredsfogedbestillingen befalet fra den 9. maj 1675 og til d. 1. juni 1676 og forhen været sættefoged imellem jomfru Anne Munch på Harrildskær (Haraldskær) og Niels Lauridsen, hvorfor jeg formener, at ... ... kvitteres i min skyld og landgilde efter kong Christian Fjerdes reces, anden bogs 19. kapitel. - - Dom: De, der resterer med landgilde og cantori kirkeregnskabspenge for 1675 og forbigående åringer, skal betale inden 15 dage.

17:

Peder Bertelsen i Vilstrup, et oplysningsvidne. Oplyser til 3. ting en brunblisset hoppe med tre (?) hvide fødder.

17b:

Onsdag den 26. januar 1676:

Herredsfogeden idag sin tredie ting påråbte ransnævninge at ville møde og aflægge deres ed efter loven, så vel som Ko. Ma. varselsmænd ville aflægge og afhjemle kald og varsel over dem. For retten fremkom Anders Christensen i Oustrup, som var opnævnt til ransnævning, og aflagde sin ed. - Søren Jensen, varselsmand, mødte. Den anden varselsmand, Jens Christensen i Rugsted, mødte ikke her for retten. Er de andre ransnævninger forelagt til idag 8 dage her at møde.

For retten fremkom Oluf Mortensen i Bølling og Jens Bang på Nygård og irettelagde en attest med regimentskriver Knud Pedersen ... : Efter min velbårne hr. obersts ... ... da beskikkes og advares Niels Laursen i Amnitsbøl ved disse 2 mænd ... ... at han straks uden ...  leverer Søren Laursen af Amnitsbøl til regimentet med kongens hest og mundering, som han sig skal have bemægtiget og anholden. Hvis beskyldninger han gives, kan på sine tilbørlige steder efter Ko. Ma. krigsordinance udføres, efterdi højstbemeldte Hans Maj.ts tjeneste i disse ... ingen forhindring, langt mindre nogen forhaling eller ophold tåler ... ... .

Jens Christensen Bang på Nygård, en opsættelse: Stævning til Peder Offersen i Vork og Hans Sørensen ibidem, Mads Christensen i ... ... i Vilstrup. Gav Peder Offersen og Hans Sørensen på vegne af hr. oberst Peder Juel til beskyldning for en hest, for penge 20 rdl. og for fire skp. ... rug á 2 mk., er 2 slettedaler. Opsat 8 dage.

18b:

Torsdag den 3. februar 1676:

Hans Hansen i Højen på vegne af sin søn Jens Hansen ... et synsvidne: Stævning til amtmand Otto Bilde. - (22-23 vidner): De var blevet opnævnt af herredsfogeden til at syne den gård i Stubdrup, som Jens Hansen af Højen nu nyligt har bekommet i fæste. De har været til syn med herredsfogeden: 10 fag ledhus styltet inden og uden til med stylter, 5 fag stolpehus med risvægge, noch et hus (?) ... ... Eng og ager: Jorden fandtes meget  ... af voldsskade fordærvet, og fandtes ingen gødning ved gården; hverken fau... eller korn fandtes i gården og ingen gærder ved gården uden om en kålhave.

Jens Christensen Bang på Nygård får dom efter sin irettelse for 8 dage siden: De skal betale.

20:

Onsdag den 9. februar 1676:

Niels Lauridsen, et vidne udstedt af Jørgen Nielsen i Ris efter lensmandens befaling: Stævning til Søren Lauridsen i Amnitsbøl (stævningsmændene talte med ham selv i Amnitsbøl; han er nu i arrest på Koldinghus). - Jørgen Sørensen i Ødsted vidner: at en onsdag d. 14. april 1675 var Søren Lauridsen henridende med ham og ledte om en pige, der havde stjålet noget gods fra Niels Amnitsbøls hustru, og i J..lebol samme dag der kom en af hans brødre efter ham fra hans moder, han skulle komme hjem. Red så Søren Lauridsen hjem til Amnitsbøl, og jeg red og hjem ved aftentide samme dag, og jeg gik i min seng til Niels Lauridsen Amnitsbøls og lagde mig. Og Niels Amnitsbøl var i Viborg. Om morgenen, jeg stod op, da var Niels Amnitsbøls hus berøvet kobber og tin, kister og skrin tomme, sengeklæder borte med videre, hvad der fandtes i huset. To heste taget af stalden, en sortblisset og en gl. brun med en hvid stjerne i panden, en beslagen vogn, kone og børn borte, så det i alle måder så ud som i en fjendetid, og sengen opkast i halmet. - Poul Madsen i Ødsted: bekræfter Jørgen Sørensens vidnesbyrd (teksten er uklar; de har vist forsøgt at spore den forsvundne vogn og fulgt den op til Søren Lauridsens faders gård og videre ad Koldingvejen) ... og i bryggerhuset fandtes et hul i den nørre side, lige som der kunne være et skrin nedgravet. Og den tid, Niels Amnitsbøl kom hjem fra Viborg, da sagde han for os, at hans skrin var der i det hul nedgravet med hans guld, ringe og midler, og er bortrøvet. - (Mange herredsmænd): Niels Lauridsen Amnitsbøl tilspurgte dem, om det ikke var dem i Guds sandhed fuldvitterligt, at Søren Lauridsen, som nu sidder i arrest på Koldinghus, ride og været her i egnen af og til siden Sct. Olufs dag og indtil nu forleden Sct. Mortens dags tider. De bekræftede alle med ed, at Søren Lauridsen har været her i Jerlev herred af og til som meldt og søgte både ting og kirke her imidlertid ... .... - Peder Hansen i Amnitsbøl: Søren Lauridsen var i Amnitsbøl den dag, da røveriet skete. - Søren Andersen, Christen Christensen, Peder Jensen og Niels Sørensen bekræfter.

22:

Amtskriverens fuldmægtige Mikkel Ottesen, et vidne: Stævning til Jørgen Nielsen i Ris, Peder Jørgensen i Borlev, Søren Thomsen i Tudved og Søren Jensen i Rugsted at vidne: At efterskrevne resterer med deres landgilde for 1673, som ikke kan bekommes formedelst deres kvægs bortdødelse, og en del øde og forarmet, og nogle har frihed (en liste med restanterne).

23b:

En anden tingsvidne på amtskriverens vegne under samme varsel: Samme vidner om restancer for 1674.

Peder Lassen i Refsgård tog idag sin første ting til at holde skifte efter sin sal. hustru.

25:

Jens Pedersen i Rugsted har stævnet Jens Sørensen, som nu bor i Stubdrup for en håndskrift: Jens Sørensen, tjenende i Horsted, erkender gæld til Niels Pedersen, ladefoged på Nygård, i rede og lånte penge fire rigsdaler, at betale til nu kommende Stc. Hans dag. Og så lover jeg mig, Steffen Sørensen, tjenende i Højen, som en tro forlover og selvskyldner, at det af os begge således holdes. Byrge Christensen er ombedet at underskrive til vitterlighed. Actum Højen d. 23. maj 1670. - Findes påskrevet: Har jeg underskr. til fuld betaling overdraget denne hosfølgende Jens Sørensens revers til Jens Pedersen i Rugsted, d. 20. juli 1673, Niels Pedersen. - Dom: Han skal betale.

26:

Jens Christensen Bang på Nygård, en opsættelse: Har stævnet Mads Nielsen i Vesterby og Christen Christensen ibidem og begge deres hustruer for en håndskrift: Jens Bertelsen i Vesterby erkender gæld til Jens Jonsen i Vork på 5 slettedaler, at betale førstkommende Mikkelsdag, og til rente 2 læs rug (?) i Bækeng liggende sønden op til Simon Nielsens eng. Dateret 3. marts 1667, Christen Jensen og Christen Sørensen til vitterlighed. - Findes påskrevet: er fremvist på registreringen efter sal. Jens Jonsen i Vork d. 21. maj 1673. - Sætter i rette, at Mads Nielsen og Christen Christensen i Vesterby bør betale. - Mads Nielsen mødte og svarede og formente, at der skal noksom være årligen optaget og nu så lang tid mere end den ordinære rente burde at være af forn. 5 slettedaler annammet, hvilket billigen i hovedsummen at afkortes. Formener da, samme håndskrift efter billigen ... ... være betalt. Opsat 14 dage.

Onsdag den 16. februar 1676:

På Jerlev herredsting forordnet i denne ... Jørgen Nielsen i Ris.

Peder Lassen i Refsgård, hans 2. ting, som han krævede til skifte efter hans sal. hustru Dorthe ... datter.

Onsdag den 23. februar 1676:

Jens Christensen Bang på Nygård, en dom: Mads Nielsen og Christen Christensen og begge deres hustruer i Vesterby er stævnet. (Hele irettesættelsen gentages, men selve dommen er ikke afskrevet; se fol. 29b).

Onsdag den 1. marts 1676:

Skovrider Morten Heiring påmindede til 1. ting menige herredsmænd, at de skulle efterleve skovordinansen med opelskning og andet mere, så og forelægges om ustumpede hunde.

Jørgen Poulsen i Jerlev tog sit 1. ting til at holde skifte efter sins al. hustru Dorthe Gjermandsdatter til d. 20. marts.

29b:

Herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede, udstedt ved Jørgen Nielsen i Ris: Han lader til 2. ting lyse efter Dorthe Jørgensdatter i Amnitsbøl, som ikke skal være at finde i hendes hus eller gård siden opsættelse, som nu sidst faldt til Viborg landsting i februar, hun da at være forelagt til d. 15. marts i egen person at møde. Om nogen godtfolk kunne gøre anvisning om hende, ville Niels Lauridsen forskylde deres umage.

Peder Lassen i Refsgård på sine egne og sine 3 stedbørns vegne lovbød til 1. ting den halve gård i Refsgård, som han påbor.

Denne sentence tilhører den dom, som er indført på blad nr. 27: Der irettelægges en håndskrift af Jens Bertelsen i Vesterby af 1667 på 5 slettedaler og renter deraf 2 læs rug (?) i Bækeng, og det ved dannemænds sigelse og tykke, og da eftersom årligt er brugt og bekommet til nu afvigte år siden håndskriftens dato 2 læs engbund på bemeldte gæld, nemlig 5 slettedaler, som bedrager sig atten læs hø, da såsom håndskriften refererer sig hen på dannemænds sigelse, da den krævende med Jens bertelsens arvinger ved tvende dannemænd, som er uvildige, at gør rigtig regnskab og afregning, og hvilken da hverandre skyldig bliver, efter lands lov og ret at betale.

Onsdag den 8. marts 1676:

Jørgen Nielsen i Ris på vegne af Peder Lassen og hans 3 børn lovbød til 2. ting den halve gård i Refsgård, som Peder Lassen påbor.

Søren Jensen i Tudved, et vidne: Stævning til amtmanden og hans fuldmægtige. - Jes Pedersen i Rugsted, Jens Hansen Bonde i Ødsted, Jørgen Nielsen i Ris, Jørgen Poulsen i Jerlev, Peder Jørgensen i Borlev, Thomas Sørensen i Rugsted, Mads Nielsen i Vesterby, Poul Madsen i Ødsted, alle forn. 8 trofaste dannemænd vidnede samdrægtigt, at Søren Jensen i Tudved, Niels Madsen, Mads Nielsen, Rasmus Nielsen, Enevold Nielsen, Hans Nielsen, alle ibidem, Peder Hansen i Vesterby, Gunder Peders i Rugsted, Jens Christensen ibidem, Else Lunds sammesteds, at forskr. mænd og enker ikke er ved den middel, at de kan give deres fulde udgift og landgilde ....

31:

Jørgen Poulsen i Jerlev havde sit 2. ting til at holde skifte efter sin sal. hustru Dorthe Gjermandsdatter til d. 20. marts. - Poul Gjermandsen i Bølling og Christen Jensen i Vork som medarvinger var til vedermålsting, samtykkede, at bemeldte dato d. 20. marts med skifte måtte bero.

Poul Madsen i Ødsted på vegne af Kirsten Lauridsdatter i Vesterby fordrede til skifte i hendes bo efter hendes sal. mand imorgen, som er d. 9. marts. Herredsfogeden og tingskriveren med uvildige dannemænd dertil opnævnte Hans Hansen i Mejsling, Jes Pedersen i Rugsted, Søren Jensen ibidem, Poul Madsen i Ødsted at møde imorgen der i boet til klokken ni slet formiddag.

Skovrider Morten Heiring advarede til 2. ting menige herredsmænd, at de efter skovordinansen i alle måder med opelskning og andet mere, så og herved forelægges om ustumpede hunde her i vildtbanen.

Niels Lauridsen herredsfoged lader endnu som tilforn lyse efter Dorthe Jørgensdatter af Amnitsbøl.

Onsdag den 15. marts 1676:

I herredsfogedens sted forordnet Jørgen Nielsen i Ris. - (Blandt de 8 mænd: Nlig (?) Andersen og Søren Clemmendsen af Oustrup).

Regimentskriver Knud Pedersen æskede og begærede genpart af det skifte, som er holdt i Refsgård efter sal Dorthe Andersdatter, som var ret trendings (?) dage i samtlige overværende og vedkommende, og blev bemeldte skiftebrev leveret efter Jens Hansens tilladelse, men ikke var underskrevet.

Oluf Mortensen Bøgvad, herreds lassitemi (?), en opsættelse: Stævning til samtlige Jerlev herredsmænd, som ikke havde gevær eller mødt på mønsterpladsen efter Ko. Ma. nådigste forordning. Og satte Oluf Mortensen i rette ... efter Otto Bildes egen seddel og kongens forordning bør derefter at lide, som befindes forsømmelige. Hvilken seddel blev læst og påskrevet: Befales hermed de borler (?) mænd, at de enten hver to halve gårde forskaffer en musket og en kårde eller også af hver halvpart en pique og en kårde efter Ko. Ma. allernådigste udgangne forordning, hvilket alle og enhver i Jerlev herred, som endnu rester, haver at efterkomme, og befales hermed kaptajn Oluf Bøgvad, at så mange som ikke denne befaling efterkommer, da dem efter Ko. Ma. forordning at tiltale på ære, liv, krop og gods. Datum Koldinghus d. 20. december 1675, Otto Bilde. - Opsat 3 uger.

Skovrider Morten Heiring advarer til 3. ting menige herredsmænd om skovordinansen.

Jørgen Poulsen i Jerlev, et vidne: Kalder til 3. ting til skifte efter sin sal. hustru Dorthe Gjermandsdatter til d. 20. marts. Stævning til velfornemme mand Balder Nielsen af Kolding, velfornemme mand Zanne (?) Pedersen sammesteds, hr. Søren Jensen i Egtved, Poul Gjermandsen i Bølling, Anne Gjermandsdatter ved hendes lavværge Christen Jensen i Vork, Maren Gjermandsdatter i Jerlev med hendes lavværge.

Jørgen Poulsen begærede at måtte opmeldes ham uvildige dannemænd til vurderingsmænd. Blev opmeldt Jes Pedersen i Rugsted og Jens Sørensen i Horsted, Hans Hansen i Mejsling, Jens Grøn i Hyllund (Høllund?), Morten Hansen i Højen, Mads Nielsen i Vesterby.

Jens Hansen af Refsgård æskede: Peder Lassen i Refsgård på egne og hans stedbørns vegne opbød til 3. ting al den arvepart som og hans indpantede, som Peder Lassen og hans stedbørn har i den halve gård i Refsgård, som han nu påbor. - Jens Hansen af Refsgård tilbød sølv og rede penge, som han her for retten fremsatte, at dersom Peder Lassen ville sælge den halve gård, da ville han være overbødig at købe med dem, så vidt at det kunne talle (?) Kgl. Maj. tynge, eller efter Ko. Ma. amtmand og tolv samfrænders sigelse. Varsel givet til Peder Lassen i Refsgård samt hans stedsønner Simon Andersen og Mikkel Andersen og hans steddatter Maren Andersdatter med deres værge Anders Christensen i Oustrup.

33b:

Onsdag den 22. marts 1676:

Johan Iversen på vegne af hr. oberforster og vildtmester, et vidne: Stævning til Hans Jensen i Egtved. - Jens Madsen i Bølling og Jens Christensen ibidem vidner, at de den 21. januar var med oberforsteren og Johan Iversen til syn i Egtved til Hans Jensens, og da fandtes en del ophugget træ, nemlig 6 vognstjerter, 2 deraf af risbøge og de 3 af kløvet .. ..  staldstokke ... (m.m.) - Hans Jensen svarede og formente, at han noksom lovlig adgang til det ophugne træ, og fremviste en seddel på slet papir dateret B...bygård, d. 10. december 1675, underskrevet af Claus Sehe... lydende, til hans fuldmægtige haver forundt Anders Mortensen fire læs bøg til hjultømmer, item 2 risbøge til hans fornødenhed. - Johan Iversen begærede, at sedlen måtte forblive i retten, eftersom den ikke på trykt papir befandtes efter forordningen.

34:

Johan Iversen under forbemeldte varsel: Begærede sit første ting til Morten Olesen i Bølling, Jens Bertelsen, skovløber over Egtved skove, og Søren Clemmendsen og Mikkel Andersen, begge i Oustrup.

Herredsfoged Niels Amnitsbøl, under forn. varsel, som Jørgen Nielsen i Ris udstedte: Begærede idag sin første ting til Søren Clemmendsen i Oustrup at holde skifte efter sin forrige sal. hustru og efterladte datter for dele.

Kirsten Nielsdatter af Mejsling, et vidne: Kirsten Nielsdatter vidnede, at Jørgen Jespersen i Vesterby har lovet hende ægteskab og da med slige hans løfter bedraget og krænket hende, som tilforn var ærlig mø og pige. Begærede her for retten, at herredsfogeden ville opmelde og forunde hende tvende dannemænd til at gå til hr. Søren Jensen i Egtved og bede hr. Søren forbyde ikke at give Jørgen Jespersen til nogen anden kvindesperson, eftersom han havde lovet hende ægteskab og hende besovet. Da blev hende opmeldt Jes Pedersen i Rugsted og Søren Jensen (?) i Tudved. Og tilspurgte herredsfogeden Kirsten Nielsdatter, hvor hun blev af Jørgen Jespersen besovet, og den tid var at være. Da svarede Kirsten Nielsdatter, at det skete, da hun var til husværelse til Peder Hansens i Vesterby, og forn. Jørgen Jespersen han var i Vesterby til værelse samme tid, som han hende krænkede og besov. - Der er givet varsel til Jørgen Jespersen.

34b:

Niels Pedersen i Norby (?) tog idag sit første ting til Erik Thomsen Skomager i Bølling og giver last og klage over ham for alle de lovmål, som han kan have at tiltale ham for, eftersom han igår var 8 dage, da jeg Niels Pedersen kom på min retfærdige hjemvej fra Kolding, jeg havde været der og leveret Ko. Ma. skatter. Da kom Erik Thomsen Skomager til mig ved Bølling med en vognkæp i sin hånd og voldeligen mig overfaldt med hug, slag, jordskub, da jeg intet vidste af ham at sige i nogen måde. Og var Jens Bertelsen Skovløber med ham, og jeg videre herom agter at føre lovfaste vidnesbyrd.

35:

Svend Pedersen i Borlev idag begærede sin første ting til hvem han her i Jerlev herred har noget til at tale.

Herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt af Jørgen Nielsen i Ris: Efterlyste til 3. ting Dorthe Jørgensdatter i Amnitsbøl. Hun er stævnet hos hendes husbond Laurids Pedersen i Amnitsbøl. End ydermere lod Niels Amnitsbøl læse og påskrive en landstingsopsættelse dateret Viborg landsting d. 15. marts, som bl. a. indeholdt: Dorthe Jørgensdatter i Amnitsbøl da at være påny forelagt endnu udi egen person for de hårde beskyldninger, på hende er gjort, at møde d. 29. marts til Viborg landsting, om hun havde noget der imod sig til befrielse. - Så blev trende gange påråbt, om nogen havde hørt eller set forn. kvinde, siden den dom blev fældet over hendes søn Søren Lauridsen, såsom hun hverken findes til hus, gård eller kirke, hvortil der svaredes nej af så mange, den dag ting søgte.

35b:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Gjermandsdatter: Stævning til Niels Lauridsen i Jerlev. Jes Pedersen tog idag sit første ting til Niels Lauridsen for hvad engslæt, som han på Maren Gjermandsdatters gårds grund har slået og afført uden hendes vilje. - Niels Lauridsen bekendte, at han havde slået græsset, og bekendte ydermere, at hvad han har slået, det har han ikke alene slået på hendes grund på Jerlev mark, også på de andre gårdes grunde ...

Jens Hansen i Refsgård, et skøde: Peder Lassen i Refsgård og hans tvende sønner, Simon og Mikkel Andersen, skødede til Jens Hansen og hans trolovede fæstemø Maren Andersdatter i Refsgård. Først Peder Lassen fremstod og afhændede al den arvepart, som han er indpantet efter derom hans pantebrevs formelding. Dernæst fremstod Simon Andersen og Mikkel Andersen og afhændede al deres rette tilfaldne arvepart både efter deres sal. fader og moder i den halve gård i Refsgård, som Peder Lassen ibor.

37b:

Peder Lassen i Refsgård, et vidne: Irettelagde en skriftlig forening, som er sket imellem ham og sin søstersøn Jens Hansen i Refsgård, dateret d. 21. februar 1676: Jens Hansen tilforpligter sig, at hans morbroder Peder Lassen skal nyde i nærværende år 2 tdr. rugsæd og en tønde bygsæd, og Peder Lassen skal svare til den femte part af al gårdens udgift, som kan påkomme. Og så siden skal Peder Lassen have til årlig aftægt 2 skp. grøn land i god jord... til 4 læs hø nede ved Rønsel Bjergs skifte. Og nu straks at nyde 2 køer af dem, som er i gården, og de to stude, Peder Lassen selv har ført til gården, en sort hesteplag og en blågrå marplag, otte får, gamle og unge, en jerngryde og en fjerdings kobberkedel, to galtsvin, en trævogn med behør, og derforuden at nyde den liden stue i vester ende i salshuset, som er fem fags. Noch skal og have to fag af det vestre hus, indtil han selv får noget husrum bygget, og det skal være i den sønder ende. endydermere forpligter Jens Hansen at betale al den rigtige, bortskyldige gæld, som der findes i Peder Lassens bo, som er benævnt og opregnet på skifte, og derfor stille enhver til fornøjelse og god betaling.

38:

Jens Hansen af Refsgård, et vidne: Iretteæskede en skriftlig forening, som er sket og oprettet imellem ham og hans morbroder Peder Lassen i Refsgård d. 21. februar: Peder Lassen forpligter sig til at afstå sin sin søstersøn og sin steddatter Maren Andersdatter al sin arvepart i den halve gård, som han nu påbor, så vel som løsøre og formue, undtaget hvad jeg forlods skal nyde. Herimod forpligter jeg mig, Jens Hansen, at min morbroder skal nyde ... (som ovenfor).

39:

Jens Hansen i Refsgård æskede: Æskede en skriftlig forening som var sket og oprettet mellem ham og hans tilhåbende tvende svogre, Simon og Mikkel Andersen i Refsgård, dateret Refsgård d. 21. februar: Kendes vi Simon Andersen og Mikkel Andersen og hermed afhænder til vor tilkommende svoger Jens Hansen af Mejsling og til vores søster Maren Andersdatter al den arvelod, som os er eller kan tilfalde efter vores sal. fader og moder i bemeldte gård, hvorhos vi bepligter os til at give vores svoger og søster fuldkommen skøde på bem.te arveparter. Dermed forpligter jeg mig, Jens Hansen, at betale Simon og Mikkel Andersen som følger: Enhver af dem i rede penge 20 rdl. og enhver en bræget (?) stud, som findes i boet, og fire får, og bem.te stude og får skal jeg, Jens Hansen, overføde nu tilkommende sommer og vinter foruden nogen betaling, og de 40 rdl. være hos mig renteløs i 2 år. Og skal jeg nu til år 1678 til Sct. Hans dag betale af bem.te penge til enhver af mine svogre 10 rdl., og så siden til næste år derefter til Sct. Hans dag at betale den sidste termin.

40: (Sidste side på mikrofilm nr. 30829. Første side på nr. 30830 er 39b)

Jens Hansen i Refsgård, et afkald: Peder Lassen med sine 2 stedsønner gav Jens Hansen og hans trolovede fæstemø Maren Andersdatter, en fuld, fast, tro afkald for al den arvelod, som Peder Lassen og hans to stedsønner er arveligt tilfaldet eller indpantet efter deres sal. fader Anders Mikkelsen og deres sal. moder Dorthe Andersdatter, som boede og døde i Refsgård, .. takkede dem for god skifte og jævning og rigtig betaling.

Onsdag den 29. marts 1676:

40b:

Jørgen Nielsen i Ris tilforordnet i dommers sted.

41:

Onsdag den 5. april 1676:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Gjermandsdatter tager sit 2. ting til Niels Lauridsen i Jerlev. Se blad 35.

Johan Iversen på vegne af hr. oberforster og vildtmester, et syn: Stævning til Søren Clemmendsen og Mikkel Andersen i Oustrup - og til Hans Jensen i Egtved med hans svoger, som er til huse hos ham - og til Jes Bertelsen, skovløber over Egtved og Bøgvad skove, samt Morten Olufsen i Bølling. - Søren Clemmendsen i Oustrup og Mikkel Andersen vidnede: De var den 20. januar efter oberforsterens begæring til syn i Egtved skov, og der blev påvist en bøg, som nyligt var hugget, og var uforvist, og var samme bøg som til hjultømmer og fiere kløffe den (?), og var den på et sted ganske tvært skjørtet af og var begyndt ellers tvende steder at hugge på den, og intet videre var dem herom bevidst.

Johan Iversen, et andet vidne under bemeldte varsel: Jens Bertelsen skovløber: Han var med oberforsterens tjener Oluf Thomsen i Egtved skov, og da så han, at Hans Jensen i Egtved men sin svoger var i skoven, og da stod de og skørtede på den omsynede bøg, og samme tid tog Oluf Thomsen en buløkse fra Hans Jensens svoger, som var til huse hos ham den tid. ... ... Hans Jensen herimod svarede og benægtede ved sin ed, at han ikke samme dag havde nogen med sig i Egtved skov, hugget eller fældet på den omvundne bøg. - Johan Iversen irettelagde et underskrevet vidne: Eftersom jeg underskr. Oluf Thomsen er citeret til tinget af min gunstige herres hr. oberforsters velædle Augustus Mats fuldmægtige Johan Iversen mit vidne at aflægge om, hvad mig er bevidst om Hans Jensen i Egtved for et træ, han ulovligt i Egtved skov har hugget, da er mit sandfærdige vidne således: 1676 den 20. januar var jeg og Oluf Mortensens søn Morten Olufsen tillige med skovløberen Jens Bertelsen i Egtved skov. Fandt vi Hans Jensen og en anden karl, som skulle være hans svoger, stod og havde fældet en uforvist bøg. Hvor vi da gik til dem og antræffet dem, som de stod og skjørtede den af. Hvor jeg da tilspurgte Hans Jensen, om det var lovligt og forsvarligt at hugge sådan en uforvist bøg, hvortil han svarede mig, at det var ikkun et træ, det kunne ikke gå så hart til derfor. Og jeg da samme tid tog dem en økse fra, som de huggede træet med, og jeg da samme tid tog på min herreds vegne efter dannemænd, som samme træ kunne syne, og blev forskr. træ synet af Søren Clemmendsen og Mikkel Andersen i Oustrup.

42b:

Johan Iversen satte i rette, at Hans Jensen og hans medhavende svoger bør at lide efter skovordinancen. - Opsat 14 dage.

Onsdag den 12. april 1676:

Det fremgår, at skriveren Byrge Christensen bor i Egtved. - Mikkel Andersen i Oustrup er blandt tinghørerne.

Jes Pedersen i Rugsgted på vegne af Kirsten Pedersdatter ibidem, et afkald ved tingsvidne: Søren Nielsen i Bramdrup på egne vegne og på vegne af Iver Nielsen og Karen Nielsdatter ibidem og Maren Nielsdatter i Harte gav Kirsten Pedersdatter, sal. Jens Nielsens, afkald for al den arvelod, som er dem tilfaldet efter deres sal. broder Jens Nielsen, som boede og døde i Rugsted. Søren Nielsen fremlagde en hjemmegjort afkald dateret Rugsted, d. 7. oktober 1675.

43b:

Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, som Jørgen Nielsen i Ris udstedte: Begærede sit 2. ting over Søren Clemmendsen i Oustrup om skiftes holdelse. 1. ting indført på blad 34.

Jes Pedersen i Rugsted tog på vegne af Christen Nielsen i Tågelund sit 1. ting til Søren Clemmendsen i Oustrup og fremæskede af ham en sølvske, som Christen Nielsen har lånt nogle penge på. Begærede at ville indløse samme ske. Og hertil svarede Søren Clemmendsen, at Christen Nielsen har bekommet sin sølvske igen.

Onsdag den 19. april 1676:

Onsdag den 26. april 1676:

Hans Nielsen i Oksvig æskede af herredsfogeden, at han ville opmelde 2 uvildige dannemænd, som med ham tillige i morgen at møde i Oksvig i hans og hans efterladte hustrus bo, sal. Kirsten Nielsdatter. Indbød alle, som kunne have en fordring i boet. Opmeldt blev Jes Pedersen i Rugsted og Thomas Sørensen ibidem. Og er Hans Nielsen begærende, at enhver, som det og være kan, som havde noget af hans bo og gods bortført eller bemægtiget, imidlertid han var i Ko. Ma. tjeneste og var ude af landet, at de da til forskr. tid ville møde og derpå gøre vederregning (?) og tilsvar. Begærede tingsvidne, hvilket blev henvist til lovligt kald og varsel for indførte, mens skiftet til bemeldte tid at have sin fremgang.

44b:

Anne Thomasdatter af Amnitsbøl kundgjorde, at det idag var hendes første ting til Søren Svendsens hustru Anne Jensdatter i Vork, hvorledes hun forleden torsdag, da Anna Thomasdatter var der og bad om noget i Guds navn, da beskyldte hende for nogle nøgler garn, som var bemeldte Anne Jensdatter frataget. Og da overfaldt Anne Jensdatter hende med hug og slag, som hun fremviste her for retten for fogeden og de syv mænd, og da befandtes hun at være blå slagen over hendes højre øje, så og havde tre blå slag i hendes hoved, hendes venstre arm var blå, hvorfor Anne Thomasdatter gav Anne Jensdatter skyld og sag for.

45:

Onsdag den 3. maj 1676:

Onsdag den 10. maj 1676:

Hans Nielsen i Oksvig æskede og tog sit 2. ting til Anders Jørgensen i Lund i Bredsten sogn for 2 bistader m.m. - Anders Jørgensen vedgik, at han havde taget de to bistader i Hans Nielsens gård i hans fraværelse, og foregav, at han havde betalt Anders Nielsen i Vesterby en rdl. på dem, eftersom de har haft dem til halv med Hans Nielsen. De stod med hverandre til vedermålsting.

End ydermere tog Hans Nielsen sit 2. ting til Anders Nielsen i Vesterby, Maren Poulsdatter (?) sal. Simon Nielsens ibidem, Simon Knudsen, tjenende i Jerlev, og Kirsten Niskone for en ..., hun i Hans Nielsens fraværelse har bemægtiget.

45b:

Den sag imellem Jokum Iversen og Hans Jensen i Egtved, som findes indført på den 42. blad, er til sjette uges dag opsat.

Onsdag den 17. maj 1676:

Niels Lauridsen herefter sit at indføres.

Hans Nielsen i Oksvig: Har stævnet Anders Nielsen i Vesterby, Maren Poulsdatter sal. Simon Nielsens ibidem, Anders Jørgensen i Lund i Bredsten sogn med hans hustru og Simon Knudsen i Jerlev. - Simon Knudsen blev forelagt at skulle sige sandheden, hvis han blev tilspurgt. I lige måde Dorthe Nielsdatter i Oksvig. Da blev vidnerne tilspurgt, om de så, at Anders Jørgensen tog de tvende bitræ af Hans Nielsens gård, hvortil de svarede nej. - Laurids Hansen, foged på Engelsholm, begærede på Anders Jørgensens vegne genpartsvidne.

46:

Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, et skudsmålsvidne, udstedt af Jørgen Nielsen i Ris: Stævning til amtmanden og hans fuldmægtige samt husfogeden, skriveren og ridefogeden, samt stævning til samtlige Jerlev herredsmænd og indbyggere, kgl. maj.ts bønder, præster og proprietærtjenere, ingen undtagen. - For retten fremstod (40 navngivne mænd), og så for retten fremkom Niels Amnitsbøl, æskede og begærede af forskr. mænd samt og af menige Jerlev herredsmænd og indbyggere, som den dag ting søgte, at de nu ville meddele ham deres sandheds vidnesbyrd om hans forhold. - Da for retten svarede og vandt alle forskr. 40 trofaste dannemænd, alle og enhver særdeles for sig, ved den h. ånds ed med oprakte finger efter recessen, at det var dem i Guds sandhed fuldvitterligt, og ingen med en god samvittighed kunne sige eller påstå forn. herredsfoged Niels Andersen andet end som godt og en ærlig mand vel egner og anstår i alle måder, og har han ellers skikket og forholdt sig imod os menige herredsmænd ærlig, oprigtig og vel i alle måder på tinget og i retten, så og udenfor, og os med retten forsvaret og håndhævet for dem, os eller nogen ville forurette, så vi ikke kan fuld takke Gud og kongen for så oprigtig, retfærdig og trofast en herredsfoged, og ønsker, han fremdeles må leve og være vores herredsfoged, så vi ikke kan give forn. herredsfoged hans oprigtig og ærlig forhold så godt, vi jo med sandfærdighed bør at give ham det bedre og så god, som det kan skrives i alle måder, både af barndom og nu, siden han er blevet herredsfoged i bemeldte Jerlev herred, sogn og by så vel som uden for, skikket og forholdt, som en ærlig mand hør og bør, til denne dag. De fattige har han været en stor hjælp med lann (?) og mag (?) til deres skatter og udgifter, af hans middel tid efter anden dem forstrakt indtil nu forleden år, den ærlige mands middel og formue af slemme mennesker berøvet i hans fraværelse det borttaget, for hvilken gerning Laurids Pedersens hustru i Amnitsbøl, sønner og børn er af os (?) alt for berygtet for samme gerning. - Så alle og enhver, som den dag ting søgte, lydelig råbte, at det var i al sandhed, som de 40 dannemænd vundet havde.

47b:

Mikkel Andersen begærede på vegne af amtskriveren 4 uvildige dannemænd opmeldt til med herredsfogeden at syne den selvejer halve bondegård, som Jes Nielsen er indskr. i Ko. Ma. jordebog for, og hans broder Niels Videsen ibidem i bruger haver, hvorledes den befindes med sæden at være i brug og besået, eftersom der ikke er svaret til årlig landgilde til bem.te gård, at syne og besigtige des jord at være i brug. Blev opmeldt Søren Thomsen i Tudved, Jes Pedersen i Rugsted, Christen Jensen i Vork, Oluf Jørgensen ibidem.

Johan Iversen på vegne af hr. oberforster og vildtmester begærede uvildige dannemænd til at syne skovene i hele Jerlev herred. Opmeldt: Poul Smed i Ågård, Henrik Heier ibidem, Poul Eriksen, ... Jon Nielsen i Bllling, Niels Gillesen i Egtved, Anders Pedersen ibidem, Mikkel Andersen i Oustrup, Thomas Christensen i Bøgvad, Søren Knudsen i Refsgård. De skal syne skovene, når de bliver advaret.

48:

Johan Iversen på vegne af oberforsteren, en dom: Oberforster og vildtmester, velædle mons. Augustus Mardes (?) fuldmægtige, velfornemme Johan Iversen Smidt satte i rette, at Hans Jensen og hans medhavende svoger bør lide efter skovordinansen. - Hans Jensen benægtede endnu som tilforn ved sin højeste ed, at han har hugget omvundne bøg, og at han ikke heller taget ... ved stub og rod med heste eller vogn efter Ko. Ma. skovordinanses indhold. Hvad andet ophugget træ, synet er i hans gård, er ud af, hvad som ham tilforn er udvist og betalt derfor. Johan Iversen formente, at Hans Jensens protestation og ed ej bør imod lovfaste vinde at agtes. - Dom: Efterdi for mig irettesættes efter Ko. Ma. skovforordning at lide, og det at være æren anrørende, da vidste jeg ikke deri at kunne kende, men ville have det for min gunstige hr. overdommer indhanden.

50:

Johan Iversen på vegne af oberforsteren lod aflyse og forbyde, at ingen efter denne dag  må sig tilfordriste efter forrige advarsel og kongens skovordinans med heste og vogn og økse at lade finde, såfremt de derfor ikke ville lide som vedbør, om de antræffes. Og anbefalede skovløberen at hugge straks stemplerne af de udviste træer, som ikke allerede er omhugget og ført bort.

50b:

Onsdag den 24. maj 1676:

Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren fremæskede de 4 synsmænd, som forleden dag blev opkrævet til et syn på Refsgård mark, at afsige deres syn. Alle lodsejere i Refsgård er stævnet til at vidne, hvem der har ladet Jes Videsens gård i Refsgård beså. Da som den ene synsmand, Oluf Jørgensen i Vork, ej mødte, ikke heller lodsejerne uden Søren Knudsen, tilmed mødte ikke heller den ene varselsmand, Søren Jensen i Tudved, enhver til idag 8 dage at møde her for retten deres sandhed at vidne og aflægge.

For retten fremstod Maren Jesdatter (Justdatter?) Søren Poulsens af Egtved og gav last og klagemål over Søren Pedersen i Egtved, som har lasteligen uden al skyld og brøde hende med hug og slag overfalden.

51:

Onsdag den 31. maj 1676:

Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.

Her for retten fremlagde Oluf Mortensen i Bølling amtmandens anbefaling til indhold som følger: Eftersom fornemmes, at Niels Lauridsen Amnitsbøl, herredsfoged i Jerlev herred, til den højeste ret er indstævnet ... ... tilforordnes Jørgen Mikkelsen i Amhede at betjene retten midlertidigt og sig ellers i alle måder efter recessen at forholde. Koldinghus d. 30. maj 1676.

Oluf Mortensen i Bølling her for retten på amtmandens vegne anbefaler Anders Godiksen i Egtved og Peder Nielsen, som er til huse Maren Vide Hansens i Egtved, at de ufejlbar i morgen, som er torsdag, møder på Koldinghus amtmanden under tilbørlig straf. Og blev Anders Grøn og Niels Gillesen i Egtved, at de dem tilsiger og advarer til bemeldte tid.

51b:

Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren, et synsvidne: Stævning til Niels Videsen i Refsgård, Jep Videsen, Jep Pedersen, Jens Iversen, Adser Pedersen, Niels Pedersens enke, Søren Knudsen, Anders Christensen, Peder Lassen, alle ibidem, samt alle Refsgårds lodsejere. Stævning til Christen Jensen i Vork, Oluf Jørgensen i Vork, Søren Thomsen i Tudved og Jes Pedersen i Rugsted for deres sandhed at aflægge. - Mikkel Ottesen fremæskede forskr. 4 synsmænd, som er opnævnt til at syne, hvad marker og kornagre som ligger til Jes Videsens halve selvejergård, hvorledes det befindes. - Vindingsmændene Christen Jensen, Oluf Jørgensen og Søren Thomsen: De har været med herredsfogeden og Mikkel Ottesen til at syne, hvorledes Jes Videsens ½ gårds tilliggende marker og kornagre var besået. Da befandtes kornvangerne til forn. Refsgård by at være besået, både rug og byg, forn. vanger ager hos ager, undtagen fem små agre i rugvangen og en apr. i havrevangen, som nogle af bymændene, der var med os, berettede at tilhøre Jes Videsens halve gård. Boghvedevangen lod (lå?) jorden fællet og ikke endnu var sået.

52:

Oluf Mortensen i Bølling, en dom: Stævning til alle Egtved sognemænd og enker med deres lavværger. Irettelagde en fortegnelse over dem, der resterer med kongens korntiende for 1674-75.

Dom: De skal betale.

53:

Jørgen Mikkelsen i Amhede, et vidne udstedt af Christen Jensen i Vork: Stævning til amtmanden. - Fremlagde amtmandens ordre af 27. maj 1676. Stævning til Niels Lauridsen Amnitsbøl herredsfoged. - Jørgen Mikkelsen fremæskede vidnerne Thomas Christensen, Peder Jensen i Bøgvad, Christen Madsen ibidem, Niels Christensen i Ballesgård, Niels Pedersen i Nordbæk, Anders Grøn i Egtved, Anders Christensen og Søren Knudsen i Refsgård: De vidner, at Jørgen Mikkelsen har været herredsfogedens bestilling anbetroet og befalet at betjene, som er med lensmandens befaling af tingbogen at bevise, og har haft stor besværling nu på to års tid til tinget og er stævnet og mødt 3 gange til landstinget og nu sidst til herredage og imidlertid ikke har kunnet udrede sin landgilde, eftersom skatterne (?) er store, og er kommet til agters og derover forarmet og nødes til at vige fra gården, eftersom amtskriveren ved sin tjener Mikkel Ottesen, restanceskriver, og forrige herredsfoged Niels Lauridsen har ladet frataget for tiende resterende års landgilde sit kvæg og andres, som han havde til græsning, og nu næste onsdag før pinsedag og dem fra stedet lod bortdrive. - Mikkel Ottesen tilspurgte Jørgen Mikkelsen, om han ved herredsfogeden og vurderingsmænd fratog ham alt sit kvæg, og om han kan nægte ham ... beholdt 3 køer, nogle får og små kretter tilbage, tilmed skal han ikke nægte, han jo blev tilbøden, om han det fravurderede kvæg ville indløse, som han ... nogle tid derefter af amtskriveren tilbøden, og kan Jørgen Mikkelsen endnu for betaling få samme kvæg til løsen. - Hvortil Jørgen Mikkelsen svarede, at han ikke kunne bekomme penge eller blive betroet, formedelst ... var ham frataget.

54:

Onsdag den 7. juni 1676:

Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.

Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren, et vidne: Stævning til alle Refsgårds lodsejere og bymænd. - Anders Christensen i Refsgård vidner: At Niels Videsen i Refsgård ved sin karl har ladet pløje og så, hvad sæd som findes til Jes Videsens halve selvejergård, og at Niels Videsen har haft den i brug, det han kan mindes, nu i fire års tid, og dens grund har dyrket og afgrøden indavlet. - Søren Knudsen: Niels Videsen har årligt brugt mere jord, eng og avling, end som en af hans naboer kunne tilfalde, og mere end til hans egen fæstegård er beliggende. Dog han ikke vidste at gøre forskel på Niels Videsens og Jes Videsens ½ bondegård i ager og engjorder, men var ham alligevel bevidst, at der intet fandtes af Refsgårds jorder uden brug undtagen 4 eller 5 agre i de marker, som nu til Refsgård by indhegnet og i brug haver. Og nu på en fire års tid har Niels Videsen således brug og indavlet mere end sine andre naboer. - Adser Pedersen blev trende gange forelagt sin sandhed at vinde og aflægge om Jes Videsens halve gårds grund, hvem des tilliggende jorder, eng og ejendom har besået og brugt i år så vel som i de forrige åringer og des afgrøde indavlet, svarede Adser Pedersen da, han intet derom ville vidne eller afsige, thi han er ikke bevidst, hvem der har sået alt det, som sået er til Jes Videsens halve gård.

55:

Mikkel Ottesen på vegne af amtskriveren, en dom: Amtskriver Mathias Limbs restanceskriver Mikkel Ottesen har stævnet Niels Videsen i Refsgård. - Sætter i rette, at Niels Videsen, som har brugt og indavlet til Jes Videsens gård, bør clarere kongens landgilde og intrader, som de af Jes Videsens halve selvejergård resterer, med rede penge at betale. - Niels Videsen svarede, at han har svaret til de påbudne skatter siden ufredstid af bem.te halve gård på sin broders vegne så vel som på de andre medarvingers vegne, han da efter kongens forordning måtte nyde bem.te halve gård fri for landgilde, eftersom den ikke er ved sin bygning. - Dom: Eftersom Niels Videsen tiltales for landgilde af en halv bondegård i Refsgård, til Koldinghus liggende, da som for mig bevises, at han lader avle til samme gård og selv vedgår, at han udlægger skatterne deraf og formener efter Ko. Ma. forordning for landgilde at være fri. Dog ved jeg ham ikke at kunne befri, men billigen bør at betale med rede penge inden 15 dage ...

56b:

Amtmandens fuldmægtige Jokum Iversen begærede, at der måtte oplæses af tingbogen den skudsmålsvidne, som herredsfoged Niels Lauridsen var meddelt og afgivet af en del af Jerlev herredsmænd. Skudsmålet blev oplæst af tingbogen, og så tilspurgte Jokum Iversen, om der var nu nogen her til stede, som ville fragå dette vidne, hvortil da ingen var, som noget dertil ville svare eller benægte.

57:

Onsdag den 14. juni 1676:

Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.

Niels Pedersen Nordbæk i Spjarup, et forbudsvidne: Stævning til alle lodsejere i Refsgård og alle Oustrup bymænd og lodsejere. Niels Pedersen på egne og naboers vegne i Spjarup og Vollund lod forbyde Refsgårds og Oustrups mænd at komme på deres fædrift, marker eller enge, enten først eller sidst i året, så vel som forbydes rishug, tørveskjørt, lyngslæt samt køren over deres enge, ... at enhver vedkommende kan vide sig for skade at tage vare.

Her for retten blev læst amtmandens befaling, at ingen herredsskriver må sig tilfordriste at skrive for retten på løst papir, så og at herredsfogeden ikke må sentere efter denne dag, uden at han har derom rådført sig med Ko. Ma. hr. amt (amtmand?), så og vederparten talt med ham. Desligeste formelder, at herredskaptajnerne skal have opsyn med bavnerne at blive forsynet med fornøden vagt derhos efter Kgl. Maj.ts nådigste forordning.

57b:

Jes Pedersen i Rugsted, et synsvidne: Stævning til Gunder Jensdatter sal. Peder Bertelsens i Rugsted og hendes lavværge samt hendes søn Bertel Pedersen og samtlige Rugsted lodsejere og bymænd. - Christen Jensen i Vork, Anders Nielsen, Jørgen Jespersen, Mads (?) Nielsen, alle i Vesterby vidner: De var til syn med Jes Pedersen i Rugsted. Og der blev os påvist en ny gærde vesten ud og med den forte, som går nør ud af byen. Da synede vi imellem ende og anden, og befandtes nyligen at være opsat med fire hundrede mindre seks staver, og derforuden seks og tyve andre staver; og målte vi samme forte i den nørre ende 13 alen i bredden, mødte over samme forte var den 10 alen, og i den søndre ende befandtes den tolv alen. Og derforuden lod (lå?) der en del nye egestaver, som ikke da var opsat, ved den nørre ende på bemeldte toft, som er Guder Peders toft.

58:

Laurids Olesen i Refsgård opkrævede til skifte efter sal. Niels Pedersen, som boede og døde der, på hans efterladte hustrus vegne, nu til mandag førstkommende, og begærede fire vurderings, som blev opmeldt: Niels Pedersen i Nordbæk, Jep Pedersen i Refsgård, Søren Clemmendsen og Mikkel Andersen i Oustrup, tillige med rettens betjente til bemeldte tid at møde klokken 8.

Onsdag den 21. juni 1676:

Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.

Ulrik Hermandsen, borger af Vejle, på vegne af Niels Bjørnsen i Knabberup, et vidne: Stævning til hr. Poul Jørgensen, sognepræst til Skibet sogn, i Vilstrup. - Irettedagde en forbydelsesseddel: Eftersom erfares, et stykke jord tilhørende et boel i Vilstrup, som Hans Madsen nu påbor, på Vilstrup mark i Skibet beliggende, i dette år af en fremmed skal være pløjet og sået (som siges, hæderlig og vellærde mand hr. Poul Jørgensen, sogneherre til Skibet sogn, skal have ladet gøre og bekoste), hvorfor jeg underskrevne Niels Bjørnsen i Knabberup forårsages hr. Poul Jørgensen at lade forbyde og hermed forbyder samme sæd ej at må lade høste eller afføre lade, ej heller efterdags at må bruge eller bruge lade noget af forn. boels nu tilliggende jroder i nogen måder, såfremt han ikke derfor ville lide som vedbør, medmindre han ville indfri forn. boel med al des tilliggende jorder og rettigheder af det pant, mine stedbørn efter deres sal. fader arveligen tilfalden er, og betale dem deres penge efter pantebrevs formelding ...

59:

Onsdag den 28. juni 1676:

Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sæde.

Hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, et vidne: Stævning til Hans Madsen i Vilstrup (kaldsmændene havde talt med hans hustru Anne Madsdatter). - Poul Jørgensen lod Hans Madsen forbyde nogen afgrøde, være sig hø eller korn, fra hans halve selvejerbondegårds ejendom i Vilstrup, som Poul Jørgensen har tilforhandlet sig efter købebrev og skødes formelding, så vidt som hans rebslagne jord angår, og det under et fuldt ran.

59b:

Hr. Poul Jørgensen begærede 8 uvildige dannemænd til at syne i Vilstrup, hvad han dem påviser, nu førstkommende mandag. Opmeldt: Jes Pedersen i Rugsted, Søren Thomsen i Tudved, Jens Bonde i Ødsted og Peder Jensen ibidem, Søren Høllund og Jens Grøn ibidem, Jørgen Poulsen og Morten Bonde i Jerlev.

Jørgen Nielsen i Ris gav klage på en tjenestepige ved navn Anne Jensdatter, som er rømt af hans tjeneste om nattetider. Beretter, at hans kiste ... og en del tøj at være borttaget udaf hans hus samme nat, som var mellem onsdag og torsdag.

60:

Laurids Olesen i Refsgård, et skifte ved tings (?): Stævning til Søren Clemmendsen i Oustrup, Mikkel Andersen og Niels Lauridsen ibidem, Jep Pedersen i Refsgård - til at møde i Refsgård at være vurderingsmænd til skifte efter afgangne Niels Pedersen, som boede og døde i Refsgård. - Fremviste et skiftebrev: Anno 1676 den 19. juni var efterskrevne forsamlede i Refsgård, nemlig amtmandens fuldmægtige Johan Iversen, Jørgen Mikkelsen i Amhede, forordnet i fogedens sted, Byrge Christensen, skriver, med vurderingsmændene, som er opkaldt til herredstinget: Søren Clemmendsen i Oustrup, Mikkel Andersen og Niels Lauridsen ibidem, Jep Pedersen i Refsgård, - til registrering og skifte i en 1/4 part krongård efter sal. Niels Pedersen, som boede og døde der. På den ene side hans hustru Mette Jensdatter og på den anden side hans søn Laurids Nielsen, og da eftersom bem.te søn er umyndig og ikke befindes nogen her i herredet af hans sal. faders slægt, da er hans moders trolovede fæstemand Laurids Olesen tilforordnet at være Laurids Nielsens værge. - Og befandtes som følger: (levende kvæg, vognredskab, trævarer, kobber, jern, korn, sået og usået) ... befandtes ikke uden enkens egen seng, som blev efter gammel sædvane foruden deling tilladt. Befandtes en gl. læderklædning, som var den sal. mands, som barnet skal nyde forlods. - Summa summarum bedrager boens formue penge 86 slettedaler 1 mk. 8 sk. - Bortskyldig gæld: skat, gæld til Niels Lauridsen i Oustrup og Søren Clemmendsen i Oustrup, skiftets forrettelse. Summa: 11 slettedaler 3 mk. 2 sk. - Blev trende gange påråbt, om der var nogen, som havde i boen videre at fordre, og da befandtes ingen videre, som noget fordrede. - Boens formue i behold: 75 slettedaler 2 mk. 5 sk. Enken og barnet får hver en halvdel. - Enken fremstod og tilbød sig at ville rigtig contentere og betale al forskr. bortskyldige gæld. Belangende sønnes tilfaldne lod, da har moderen og hendes trolovede fæstemand taget det til sig, og skal være i boen renteløs, indtil barnet bliver sine fulde 12 år, og derimod tilforpligter de sig at opføde barnet i al ære og lære med fornøden klæder og føde, indtil han bliver 12 år, som de agter for Gud og den kristne øvrighed at svare, og så siden skal give den sædvanlige rente årligt i rette tid.

61:

Onsdag den 5. juli 1676:

Jørgen Mikkelsen i Amhede forordnet i dommers sted.

Ulrik Hermandsen, borger i Vejle, irettelagde en overdragelse dateret Vejle d. 1. juli 1676, udgivet af Niels Bjørnsen i Knabberup, Christen Jensen på sine egne og sin søster Else (?) Jensdatter og Jens Mortensen i Allerup (Ullerup?) angående en bondebolig i Vilstrup, som Hans Madsen påbor, til Poul Jørgensen sammested. - Fremlagde et andet pantebrev lydende på 100 slettedaler og til underpant har hr. Poul Jørgensen forsikret Niels Bjørnsen og hans interessenter i den selvejerbondeboel i Vilstrup, som Hans Madsen nu påbor.

61b:

Oluf Mortensen i Bølling begærede på amtmandens vegne 4 mænd til at registrere afgangne Mikkel Jensen, som boede og døde i Torsted, hans efterladte bo. Opmeldt: Christen Nielsen i Tågelund, Niels Pedersen i Nordbæk, Jens Nielsen og Christen Pedersen i Torsted.

Onsdag den 12. juli 1676:

Forordnet dommer Jørgen Mikkelsen i Amhede.

Onsdag den 19. juli 1676:

Niels Lauridsen i Amnitsbøl herredsfoged.

Niels Lauridsen, herredsfoged, æskede og begærede, at Jørgen Nielsen i Ris ville efter amtmandens seddel betjene retten i den sag imellem herredsfogeden og den fange Søren Lauridsen og hans anhæng. Så irettelade en kopi af højesterets dom, som blev læst og påskrevet.

62:

Her for retten blev advaret og tilsagt alle og enhver her i Jerlev herred, være sig hvem det være kan, Ko. Ma. tjenere til Koldinghus, ryttere tjenere, proprietarie eller gejstlige tjenere, at de skal holde rigtig skifte og deling efter Ko. Ma. forordning og loven, eller og at lide derfor som vedbør.

I lige måde lod herredsfoged Niels Lauridsen i Amnitsbøl på Ko. Ma. vegne og efter Ko. Ma. befaling forbyde alle og enhver at flytte eller føre nogen hø eller afgrøde fra Laurids Pedersens gård i Amnitsbøl, men eftersom gården findes øde, at den dog til gårdens reparation kan forblive og indført med hvis kornsæd, som der findes på grunden sået, og alt dette at efterkommes efter Ko. Ma. frorordning, og at lide, stande til rette som vedbør.

Onsdag den 26. juli 1676:

Onsdag den 2. august 1676:

62b:

Mads Mikkelsen i Højen, et klagevidne: Stævning til Anders Lassen i Højen, Niels Hansen, Poul Hansen ibidem, at vidne. Stævning til Mads Laursen, Knud Smed, Steffen Lassen, alle i Højen - ang. den klammeri imellem Laurs Hansen og Mads Mikkelsen søndag den 23. juli på Højen grandestævne. - Las Hansen og Mads Mikkelsen fremkom for retten at være med forn. klammeri forligt på den måde, at Las Hansen lovede ikke at overfalde Mads Mikkelsen på vej eller sti, enten i hus eller udenfor, med ord eller gerning i nogen måder. Mads Mikkelsen lovede at holde sig, som han og havde, uden klammeri imod Las Hansen i alle måder. Og hvilken som bevises klammeri at begå i ord eller gerning, da lover de at bøde til kongen ti rigsdaler og ti rigsdaler til de fattige og retten. Hvorpå de gav hverandre deres hænder ... ... kongens interesse i alle måder uforkrænket.

 

63:

Onsdag den 9. august 1676:

Onsdag den 16. august 1676:

Første ting til Simon Nielsens hustru i Vesterby for skifte at holde efter Simon Nielsen mellem hende og hendes børn. I lige måde første ting for dele til Anders Nielsen samme sted, som er ret falden værge til Simon Nielsens børn som farbroder.

Første ting for dele til Else Kyeds i Ågård på Ko. Ma. vegne og på regimentets vegne for skifte at holde efter hendes afgangne sal. mand.

I lige måde første ting for skiftes holdelse til Peder Bertelsens hustru i Rugsted, Bertel Degns hustru i Vork, Jens Nielsen i Torsted, Peder Jørgensen i Borlev på regimentets vegne.

 

Onsdag den 23. august 1676:

63b:

 

Regimentskriver Knud Pedersen har stævnet Søren Christensen skomager i Starup og Jens Lassen ved ledet ibidem. Søren Christensen skomager blev tilspurgt, hvor meget han har bekommet på Laurids Pedersen i Amnitsbøl ryttergårds grund. Hvortil han svarede, et par læs hø, og derforuden har han lejet noget, som endnu står og gråes. - Jens Lassen ved ledet aflagde ed og blev tilspurgt, om han ikke havde bekommet hø og slaget på Laurids Pedersens gårds grund. Og undvigede forn. Jens Lassen ud af retten, og ville han hverken benægte eller vedgå lovligen ved sin ed, som han blev tilspurgt, men svarede, han havde slaget for Laurids Pedersen hans ryttergårds grund fem eller seks dage, og derfor bekom han af ham noget græs. Og regimentskriveren tog idag sit første ting til Søren Christensen og Jens Lassen for hvis videre proces og tiltale han agtede at føre.

 

64:

Under bemeldte varsel tog regimentskriveren sin lovlige anden ting til efterskrevne: Peder Jørgensen i Borlev for skifte at holde efter hans afgangne hustru. Og svarede forn. Peder Jørgensen her for siddende ret, at han ikke agtede om deres dele for at holde skifte efter sin hustru, end det skarn, han da optog med sin kæp, eftersom han var selv hans børns værge. Hvorefter regimentskriveren begærede tingsvidne. - I lige måde og anden ting til Else Kyeds i Ågård, Peder Bertelsens enke i Rugsted, Bertel Degns hustru i Vork, Jens Nielsen i Torsted efter sin afdøde hustru, alle for skifte at holde eftr Ko. Ma. nådigste foriordning, Laurides Ibsen i Ødsted.

 

Under bemeldte varsel tog regimentskriveren sit 2. ting til alle Højen mænd og indbyggere.

 

Mads Svendsen af Borlev begærede, at herredsfogeden ville opmelde uvildige mænd til at vurdere og overvære, at holde skifte efter hans sal. fader, som boede og døde ibidem. At møde til på førstkommende fredag god betiden tillige med rettens betjente at holde deling. Og dersom nogen kunne være, noget der havde at fordre, til bemeldte tid dem at indstille og der at vederfares, hvis ret er og boen kan tilstrække. Opmeldt: Jes Pedersen i Rugsted og Søren Thomsen i Tudved.

 

64b:

Jes Pedersen i Rugsted tog idag sit første ting til Søren Clemmendsen i Oustrup med hans hustru for hvis okser og stude som de af og til ... forbudne steder har ladet indkomme og solgt.

 

Regimentskriveren begærede 8 mænd til at syne ryttergårdene i Jerlev herred. Opmeædt: Niels Smed i Ødsted, Thomas Hansen ibidem, Oluf Poulsen i Jerlev, Mads Madsen ibidem, Jørgen Mikkelsen i Amhede, Niels Gillesen i Egtved, Hans Jensen i Ågård, Gyde Eriksen, Anders Mejsling (?), Niels Hansen (?) i Højen, - at møde førstkommende mandag i Vilstrup og der siden at fuldkomme synet.

 

65:

Onsdag den 30. august 1676:

Regimentskriver Knud Pedersen æskede: Stævning til Jens Lassen i Starup; Stævning til Niels Christensen, tjenende i Amnitsbøl, Maren Sørensdatter ibidem, Anders Pedersen sammesteds, Niels Sørensen i Rugsted. de indstævnede vidner vidnede samdrægtigt, at de så, at Jens Lassen slog græs og eng på Laurids Pedersen i Amnitsbøl hans ... ryttergårds grund nu forleden for 10 eller 12 dage efter Sct. Hans dag. Ydermere vandt de, at Jens Lassen med sin hustru gjorde bemeldte græs i hø og førte der af grunden med dem et læs, såsom de havde revet og samlet det, og var i Laurids Pedersens fraværelse, sligt skete.

65b:

Regimentskriver Knud Pedersen, en 4 ugers opsættelse: Stævning til alle Højen bnymænd. Irettelagde et tingsvidne af 2/8 (om Las Hansens og Mads Mikkelsens forlig). Satte i rette, at Las Hansen bør lide efter forordningen og loven (som) recessens overtræder, så og for helligdagsbrøde. Opsat 4 uger.

66:

Regimentskriveres 1. ting til Simon Knudsen i Jerlev for lejermål, så og første ting til Mads Madsen ibidem og Erik Jensen sammesteds for en arrest, som lovligt er forkyndt på Simon Knudsens gods, som befindes hos dem, indtil sagens udgang.

 

66b:

Niels Bøgvad af Kolding på vegne af velfornemme Søren Dansken, rådmand af Kolding, lod levere i retten 5 dokumenter og et gl. skiftebrev samt en memorial. De blev læst og påskrevet.

 

Jes Pedersen i Rugsted, en dom: Stævning til Jep Pedersen i Refsgård. Irettelagde Jep Pedersens revers på 4 skp. mel skyldig at være til Jesper Pedersen i Kolding. Dateret Kolding d. 21. februar 1670, at levere inden 4 ugers forløb. Niels Andersen i Kolding er vitterlighedsvidne. - Sætter i rette, at han skal betale med rede penge 2 mark pr. skæppe, er 2 slettedaler. Jep Pedersen befindes i egen person her ved tinget men ej ville noget hertill svare efter ofte påråbelse. - Dom: Da Jep Pedersen ikke ville fragå gælden, skal han betale.

 

67:

Regimentskriver Knud Pedersens 3. ting for de indstævnede under det varsel, som de idag 8 dage findes indført for, at de bør holde rigtigt skifte, nemlig Peder Jørgensen i Borlev efter sin afgangne hustru, mødte for retten og begærede til idag 8 dage at holde skifte, når tinget er afholdt. Opmeldt: Søren Thomsen i Tudved, Jes Pedersen i Rugsted, Christen Madsen i Borlev, Jens Christensen i Rugsted, at møde til bemeldte tid til Peder Jørgensens i Borlev. - Else Kyeds efter hendes sal. mand Jon Nielsen Kyed, begærede at regimentskriveren med rettens bejtente samt 4 vurderingsmænd nu her fra tinget ville møde i Ågård til skifte efter hendes sal. mand. Opmeldt: Søren Thomsen i Tudved, Christen Madsen i Borlev, Jes Pedersen i Rugsted, Oluf Poulsen i Jerlev, som straks med herredsfogeden og regimentskriveren at møde til skifte i Else Kyeds bo idag, at hun til idag 8 dage kunne få afkald af hendes sønner. - Og regimentskriveren satte i rette til dom over Peder Bertelsens hustru i Rugsted, Bertel Degns hustru i Vork, Jens Nielsen i Torsted, Laurs Ibsen i Ødsted, de staks uden ophold at holde skifte, ellers at lide som mandaternes overtrædere. - Dom: Forbemeldte personer, som ikke har mødt at holde skifte efter loven, jo bør straks efter lands lov og kgl. forordning holde skifte, eller at lide som vedbør.

 

68:

Onsdag den 6. september 1676:

Kirsten Jensdatter, Søren Pedersens kone i Egtved, gav hårdeligen last og klage på hendes mands vegne på Morten Olufsen af Bølling, Oluf Mortensens søn, at have igår på alfarvej østen for Egtved skød hendes mand med en poffert, som han tog den af sine boxser (?), og har hendes mand fem huller i hans bryst, så hun tror ham ikke til livet. Og klagede hun i lige måde på Anders Pedersen i Egtved og hans søn Oluf Andersen, at de var og gerningsmænd med og tog bemeldte Morten Olufsen og ville følge ham af byen, og havde Oluf Andersen en fork i hånden og truede hendes mand med. Hvilket henføres til lovligt kald og varsel, og lovede hun det at bevise, så snart hun kan få lovlig udskikket kald, og begærede her for retten herredsfogeden med uvildige dannemænd, som blev opmeldt: Erik Pedersen i Torsted og Mikkel Lauridsen i Egtved, til at syne hendes mand.

68b:

Skovrider Morten Heiring fil opmeldt dannemænd til at syne skovene i Jerlev herred: Jep Pedersen, Søren Knudsen og Laurids Olesen i Refsgård, Hans Sørensen, Anders Nielsen, Søren Iversen i Vork, Oluf Sørensen Smed i Ågård, Jens Mortensen i Rugsted, Peder Hansen i Borlev, Peder Jonsen Kyed i Ågård, Hans Eriksen, Laurids Hansen (?) Foged i Højen.

Niels Lauridsen begærede tvende mænd, som måtte opmeldes til at vurdere den undvigte misdæder og fange Søren Lauridsen hans efterladte gods, som i Slesvig efter tingsvidne. Blev opmeldt af Søren Thomsen i Tudved efter amtmandens befaling Søren Jensen i Rugsted og Jes Pedersen i Rugsted, at møde nu på fredag til Niels Lauridsen i Amnitsbøl.

Onsdag den 13. september 1676:

Velfornemme Zanne Pedersen, rådmand af Kolding, en dom: Stævning til Poul Gjermandsen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Jørgen Poulsen i Jerlev, Maren Gjermandsdatter i Jerlev, samtlige deres børn med deres lavværge og formyndere. Sætter i rette for en gæld på 86 slettedaler 3 mk 1 sk., hvortil er sket udlæg på skifte efter sal. Gjermand Joensen i Bølling d. 28. oktober 1656 (?), hvilket udlæg sal. Gjermand Joensens efterleverske beholdt hos sig og lovede derfor at betale. Fordrede også 19 3/4 års rente af pengene, summa 107 slettedaler 5 sk. samt omkostninger bl.a. for rejser til hjemting og landsting. Desuden fordrede han efter sin regnskabsbog et beløb for varer, som sal. Magdalene Gjermand Joensens siden hendes husbonds død har fået: 12 daler 3 mk. 2 sk. - Irettelagde en landstingsdom af lørdag d. 30. september 1665: Eftersom her fremlægges en død mands bog (borg?), som bekræftes med ridefogedens og herredsskriverens vidner, at Peder Udsen lod fordre på skifte efter afgangne Gjermand Jonsen en sum penge, hvortil udlæg blev gjort, men Magdalene al. Gjermand Joensens tog samme udsætning til sig, og herredsfogeden, som dog har kendt arvingerne fri for denne gæld, her ved sin ed for retten forklarer, at der på skifte efter Gjermand Joensen blev fordret gæld på Peder Udsens vegne og udlæg gjort i Anders Jørgensen ridefogeds og Jochum Damke tingskrivers nærværelse, men ved ikke, hvem samme udlæg annammede, så det forrige vidne dermed intet svækkes, men fast mere bekræftes, da ses ikke Gjermand Joensen og hans hustrus samtlige arvinger at kunne befrie, at de jo til de 86 sldlr. 3 mk. 1 sk., som de i tingsvidnet sigtes for, jo bør at svare Peder Udsens arvinger og dem derfor at betale og fornøje, som tilbørligt er. - - Zanne Pedersen satte i rette, at pengene med renter og anvendte omkostninger samt de 12 sldr. 3 mk.  sk, som Magdalene sal. Germand Joensens har bekommet varer for, bør betales af arvingerne. - - Herimod mødte at svare Jørgen Poulsen i Jerlev og fremlagde et tingsvidne af Jerlev herredsting den 15. marts sidst, hvormed bevises, at Zanne Pedersen med flere har bekommet lovligt kald og varsel til skiftes holdelse efter afgangne hans hustru sal. Dorthe Gjermandsdatter. I lige måde på samme skifte har ladet fordre en sum penge med en skriftlig seddel under sin egen hånd, da såsom på samme skifte efter Zanne Pedersens fordring og siddel er blevet gjort udsæt ... (teksten er stedvis svært læselig synes også at savne sammenhæng) ... bør at lade sig nøje med den udsæt, ham efter sin egen fordring er tillagt ... ... of ej Zanne Pedersens løse opskrift og gamle bog imod trykte bogstaver at komme Jørgen Poulsen og hans medarvinger til nogen hinder eller krav ... - - Herimod svarede Zanne Pedersen ... (afviser argumentationen) ... og ikke vides nogen debitor at udlægge kreditor, hvad ham lyster. - - Christen Jensen i Vork begærede, at den sag om gælden efter regnskabsbog måtte optages i fire uger. Der samtykkes. --  Dom: Arvingerne bør efterkomme landstingets dom.

71b:

Zanne Pedersen, rådmand i Kolding, en opsættelse: Stævning til Poul Gjermandsen i Bølling, Christen Jensen i Vork, Jørgen Poulsen i Jerlev, Maren Gjermandsdatter ibidem samt hendes lavværge. Gav dem til sag efter sin regnskabsbog (Magdalene Gjermand Joensens købmandsgæld). Opsat 4 uger.

72:

Hr. Albret Jacobsen, sognepræst til Starup og Nebel sogne æskede: Bød sig i retten, såsom han har bekommet kald og varsel af Niels Lauridsen Foeg. Denne blev tre gange påråbt, men ingen svarede. Albret Jakobsen frikendes for stævningen.

Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i Egtved med hans hustru Karen Jensdatter. Stævnet som vidner: Oluf Mortensen i Bølling, Søren Pedersen ibidem, Christen Joensen i Vork, Jørgen Nielsen i Ris, Jørgen Poulsen i Jerlev, Mads Nielsen Smed i Vesterby, Poul Madsen i Ødsted, Hans Nielsen, Jes Buch i Egtved, Christen Sørensen i Bindeballe. De vidnede, at Mette Jensdatter havde Hans Jensen i Egtved til ægte, og de boede på den selvejerbondegård i Egtved, som nu Anders Pedersen Grøn påbor. Og Hans Jensen var barnefødt på samme bondegård. Og at han den har indkøbt fra medarvingerne. De vidnede fremdeles, at forn. Hans Jensen i Egtved næst før sidste svenske krigs tid, da han fik forn. Mette Jensdatter fra Torsted til sin ægtehustru, da blev Mette Jensdatter af Hans Jensen indkendt i den forn. selvejerbondegård, Anders Pedersen Grøn nu påbor. Hun blev til tinge indkendt, solgt og skødet lige god i gården ved hendes kæreste Hans Jensen i al det gods' herlighed. Mette Jensdatter døde uden livsarvinger, og Mette Sørensdatter, Jes Pedersens hustru i Rugsted, hun er Mette Jensdatters moders søster, og Mette Jensdatter har ingen nærmere arvinger levende end forn. Mette Sørensdatter. - Jørgen Nielsen i Ris: Kan ikke mindes endtlig den dag, bemeldte er til tinget passeret.

73:

Jes Pedersen i Rugsted, en opsættelse under bemeldte varsel: Eftersom idag beviseligt er gjort, at min hustru Mette Sørensdatter at være sal. Mette Jensdatter, som boede og døde i Egtved på den selvejergård, som Anders Pedersen Grøn nu påbor, hendes rette sande arving, så sættes i rette, at samme gård bør Jes Pedersen og hans hustru være tilhørig, og Anders Pedersen Grøn, som ejendommen bruger, mig Jes Pedersen derfor ... og til at svare; så og at lide som vedbør. Formener ydermere, Anders Pedersen Grøn, som gården har bemægtiget efter den sal. kvinde, bør derfor at fremvise rigtig skiftes deling efter Mette Jensdatter eller mig derfor skadesløs at svare, rigtig skifte og deling at holdes i alle poster. - - Anders Pedersen Grøn mødte selv hertil at svare og råbte sig på en registrering at ville forskaffe, at sagen måtte optages. Jes Pedersen tilspurgte Anders Pedersen, om han havde noget lovligt skøde, købebrev på samme gård, hvortil Anders Pedersen Grøn svarede, at hans hustru var barnefødt i gården. - Jes Pedersen tilspurgte ham, om hans hustru ikke var gift med alt der derfra (?) gården. Svarede han ja, hun boede i Brusk herred. - Opsat 6 uger.

74:

Onsdag den 20. september 1676:

Amtmandens fuldmægtige Johan Iversen, en opsættelse: Stævner Hans Jensen i Egtved og Inger Christensdatter, som er i Spjarup, for lejermålsbøder. Sætter i rette, at de bør betale deres bøder, og dersom Inger Christensdatter ikke selv har middel, skal han også svare hendes bøder. - Hans Jensen blev tre gange tilspurgt, om han ved sin ed benægter, at han har været hendes barnefader. Han ville ikke benægte eller vedgå. - Johan Iversen fremlgde præstens seddel. - Opsat 14 dage. - Noch udi fire uger.

74b:

Skovfoged Oluf Mortensen i Bølling har stævnet Søren Pedersen Grøn i Egtved samt hanns hustru Kirsten Jensdatter og deres tjenestepige Dorthe Pedersdatter. - Gav last og klage over dem, hvorledes hans søn Morten Olesen skal være af dem overfaldet anno 16.. den 5. september. Da kom Morten Olesen ridende i Ko. Ma. skov, hvilket ... Morten Olesen da fandt samme dag Søren Pedersen Grøn i Egtved skov, som han stod og huggede på en grøn eg, som han havde omfældet, og var uforvist; og stod hans heste og vogn hos ham med et læs træ på vognen. Da spurge han ham ad, hvem der havde givet ham forlov at hugge sådanne uforviste træer imod Ko. Ma. skovordinance i kongens skov. Hvortil Søren Pedersen svarede, Morten Olesens ed havde intet at betyde, og gav ham mange ubekvemsord. Da sagde Morten Olesen, at han skulle køre med ham til øvrigheden med, hvad uforvist træ som han havde på sin vogn. Så lod han samme træ ligge, som var nyligen omhugget, og kørte med Morten Olesen med det læs, som han havde på sin vogn, indtil vejen brød af til Kolding uden for Egtved. Da sagde Morten Olesen, at han skulle køre med til Koldinghus heller til hr. oberforster, hvor han fandtes. Så greb Søren Pedersen sin buløkse og hug til Morten Olesen og sin hest, og da tillige tog en vognkæp af sin vogn og slog ham og sin hest med, bandede og truede hamm på hans liv og sagde, han skulle få en ulyke. Så kom Søren Pedersens hustru og slog Morten Olesen med sten og træer, så han med største livsfare måtte undvige fra dem. Og så kørte Søren Pedersen Grøn og hans medfølgere hjem til Egtved.

75:

For retten fremkom synsmændene Poul Gjermandsen og Søren Pedersen i Bølling: Forleden onsdag synede de Morten Olesen i Bølling. På højre arm tvende blå slag, og var hans kjole et sted gennemhugget; hans hest var hugget i machen (manken?) og venstre boen (ben?). For samme skades gørelse gav Morten Olesen sag og klage over Søren Pedersen Grøn i Egtved samt hans hustru Kirsten Jensdatter og deres medfølgere.

75b:

Oluf Mortensen, et andet vidne under bemeldte varsel: Anders Pedersen i Egtved, Oluf Andersen og Johan Anderskone ibidem vidnede, at de d. 5. september så de, da de stod ved et hus i deres gård, at Søren Pedersen Grøn med en økse og en vognkæp søgte Morten Olesen af Bølling uden for Egtved, som vejen løber af til Kolding, og Søren da kom kørende af skoven med 2 stk. træ på hans vogn, og Morten Olesen kom ridende tillige med. Og slog Søren Pedersen Grøn efter Morten Olesen med øksen samt vognkæppen, så at Morten Olesen måtte udrende. Og i det samme kom Søren Pedersen Grøns hustru Kirsten Jensdatter og deres pige, greb til vognkæppen og slog efter Morten Olesen og tog til jorden, som hun kunne have taget efter sten, så Morten Olesen endeligen måtte undvige, og de forfulgte ham, hug og slog, så han næppeligen kunne undrende. Red så, da han kom fra dem ... ad vejen, så vidt vi kunne se. Og kom så Søren Pedersen Grøn og hans hustru kørende med vognen med et stykke træ på. - Ydermere vandt Oluf Andersen, at han var oven på forn. hus, da han først så dette forskr. passere. - Her for retten tilspurgte Oluf Andesen Kirsten Jensdatter, om han samme tid gjorde hende eller hendes mand nogen gevalt. Svarede hun, nej, såmænd gjorde I ikke. - Oluf Mortensen begærede tingsvidne og Søren Pedersen Grøn og hans hustru Kirsten Jensdatter begærede genpart.

76b:

Oluf Mortensen, et synsvidne under samme varsel: Anders Christensen, Søren Clemmendsen, Mikkel Andersen og Niels Lauridsen, alle i Oustrup vandt, at d. 6. sept. var de med Oluf Mortensen til syn. De besigtede i Egtved skov Jellou Hod (?) en rodhuggen, fersk eg, som nyligt var blevet omhugget, og lå grøn fersk top hos egen, som var hugget fra den. Og befandtes ikke stemp på den eller at være lovligt udvist. Men hvem som helst det havde fældet, var dem ikke bevidst, men Oluf Mortensen sagde, Søren Pedersen Grøn havde fældet den.

76b:

Oluf Mortensen skovfoged på vegne af hr. oberforster og vildtmester, et synsvidne: Stævning til Nis Poulsen i Jerlev og Las Ibsen i Mejsling. - Søren Thomsen i Tudved, Nis Pedersen, Peder Christensen og Morten Nielsen, alle i Rugsted vidner: De har idag været til syn og vurdering i Rugsted til en boelsmand i Mejsling ved navn Las Ibsen, som han var optagen med sine heste og vogn i Mejsling skov, og det i herredsfogedens og skovfogedens nærværelse; synede og takserede heste og vogn; var en gl. forbrugt vogn for 1 sldlr 2 mk. Noch 2 små gamle helmisse bæster, enhver for 1 daler  mk. Var på samme vogn nogen bøgeskrop. - De var også til syn og vurderede her nu idag uden for tinget to bæster og en vogn, som tilhørte Nis Poulsen Skrædder i Jerlev, som han skal være nu forleden lørdag i Amnitsbøl skov, og var på samme vogn 13 risege ... ... samme vogn og hopper takseret for ... ...

77b:

Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i Egtved samt hans hustru. - Niels Thomsen i Hjelmdrup, Søren Thomsen i Tudved, Jens Sørensen i Borlev og Mikkel Lausen i Egtved er vidner. - Niels Thomsen: var hos i Torsted, da Jens Christensen og Hans Jensen af Egtved blev forenet og forligt om deres medgift, som Hans Jensen skulle have med Mette Jensdatter, sin fæstemø, og Hans Jensen lovligt her på Jerlev herredsting indskødede og indkendte Mette Jensdatter lige god med sig selv i alt, hvis han ejede og havde købt. - Søren Thomsen, Jens Sørensen og Mikkel Lauridsen bekræfter, at Mette Jensdatter var lige god indkendt ved Hans Jensen i den selvejerbondegård, Anders Pedersen Grøn nu påbor i Egtved.

78:

Johan Iversen på vegne af amtmanden, et vidne: Stævning til Jes Buch i Egtved. Anders Pedersen og Hans Jensen i Egtved vidner: De var med herredsfogeden nu kommende søndag fem uger hos Jes Buch i Egtved, før end prædiken der i kirken var begyndt, og da var kommet hjem med sine heste, og var og havde hø på sin vogn, og stod og ragede høet af vognen. Da spurge herredsfogeden Jes Buch, om han agede hø ind. Svarede, ja, han hentede det på Nygårds mark.

78b:

Jørgen Poulsen i Jerlev, et tilbudsbvidne: Stævning til Zanne Pedersen og Balder Nielsen, rådmænd i Kolding. Lod læse et skiftebrev holdt efter hans hustru Dorthe Gjermandsdatter d. 20. marts 1676, hvor da Zanne Pedersen og Balder Nielsen på skiftet har ladet fordre nogen gæld. Da eftersom der befindes i samme skiftebrev Zanne Pedersen at være udlagt i en rigtig obligation udgivet af Poul Gjermandsen i Bølling penge 19 slettedaler 3 mk. 10 sk., Balder Nielsen gjort udsæt i bemeldte Poul Gjermandsens håndskrift for penge 12 slettedaler, hvilke håndskrifter her for retten blev læst og påtegnet. - Jørgen Nielsen (?) frembød nævnte håndskrift til dem, om de ville dem annamme. De er ikke mødt.

79:

Johan Iversen på vegne af amtmanden, en dom: Stævning til Jørgen Jespersen og Kirsten Nielsdatter i Vesterby for lejermålsbøder. - Lod oplæse af tingbogen et tingsvidne af 23/3, indført på blad 34. Sætter i rette, at de skal betale, og dersom Kirsten Nielsdatter ikke selv kan have middel til at betale, da skal Jørgen Jespersen betale for hende. - Dom: Da det er bevist, at Jørgen Jespersen har begået lejermål med Kirsten Nielsdatter, og det skal være sket på Ko. Ma. stavn i Vesterby, da bør Jørgen Jespersen betale sin lejermålsbøde på 12 daler, og dersom ikke den besovede kvindes bøder ved nam kan bekommes, da Jørgen Jespersen hendes bøder tillige med sine egne at betale.

80:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af afgangne Simon Nielsens hustru i Vesterby: Hun vil holde skifte d. 27. september. Fik opmeldt vurderingsmænd: Mogens Lassen i Høllund, Søren Thomsen i Tudved, Thomas Sørensen i Rugsted og Poul Madsen i Ødsted.

80b:

Johan Iversen efter det tingsvidne, som han førte mod Jes Buch i Egtved (blad 78) sætter i rette, at han bør bøde for helligbrøde og stande åbenbart skrifte, som sligt groft arbejde imod Ko. Ma. forordning på en søndag har begået. - Opsat 3 uger.

Søren Lauridsen Dansken, rådmand af Kolding, en dom: Stævning til (mange navne er angført). Fremlagde et skiftebrev af 6/3 1661 efter salig Peder Knudsen, fordum borger i Kolding. De indstænede er skyldige for kramvarer udlagt til den mands efterladte arvinger og søn Knud Pedersen. Hans forordnede værge Søren Lauridsen Dansken ... Opsat  uger.

82:

Søren Lauridsen Dansken, et vidne: Stævning til al Jerlev herred. Vidner bekræfter, at siden den sidste fejdetid ikke har været nogen af efterskrevne personer i herredet (en række navne), heller nogen af deres arvinger, som noget kunne bekommes heller ved nam været søgt, men i forn. krigstid bleven øde og døde.

83:

Oluf Mortensen skovfoged, en opsættelse: Stævning til Søren Pedersen Grøn i Egtved og hans hustru Kirsten Jensdatter. Irettelagde et tingsvidne af 8/3 1676. Sætter i rette i henhold til tingsvidnet så vel som ellers tilforn for nogle år er ham også overbevist, at Søren Pedersen Grøn bør at straffes med galge og gren, så og sin boslod at være forbrudt efter skovordinansen. Søren Pedersen Grøn begærede, at sagen måtte optaget.  - Opsat 6 uger.

Johan Iversen på vegne af amtmanden tilforordnede Jes Pedersen i Rugsted at skrive i den sag belangende den sølvske, som her for retten fremvises. - Anne ... i Vork fremviste en sølvske, som hun berettede er den ske, som blev borte for Karen Børges i Rugsted og til kirke er efterlyst. Og ved ed tilstod Anne Sofi, at Thomas Madsens hustru Maren Thomasses kone i Starup var med hende i Rugsted med samme ske ... og hun Maren Thomas Madsens var med ... ske hos Børge Christensen og villet levere Karen Børges igen ... ... og hun Maren Thomaskone begærede af Børge for ... ske en kvittering, hun der havde leveret, men Børge ingen kvittering ville give forn. Maren Thomaskone. Så bad hun mig, Anne Sofie, at jeg skulle gå til tinget med samme ske og levere den for retten og fly hende derfor en kvittering, hun kunne blive fri for samme ske. - Så tilspurgte herredsfogeden Anne Sofie, om Maren Thomaskone var med hende om samme skes dølgsmål (?). Dertil hun svarede og sagde, Maren Thomaskone leverede hende samme ske og havde betalt hende for den at frembøre, og hun må bedst vide, hvor hun har den bekommet ...

84b:

Onsdag den 27. september 1676:

Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i Egtved med sin hustru. - Thomas Pedersen i Rugsted vidner: At Hans Jensen i Egtved her til Jerlev herredsting havde indkendt og indskødet sin hustru Mette Jensdatter af Torsted lige rig, god og ... ved sig selv i alle måder i den selvejerbondegård i Egtved, som Anders Pedersen Grøn nu ibor, og imidlertid han var herredsfoged her i Jerlev herred og udstedte selv skødet. - Peder Hansen i Borlev: At Hans Jensen har indkendt og indskødet sin hustru.

85:

Oluf Mortensen skovfoged: Stævning til Søren Jonsen i Jerlev. Stævning til Anders Thomsen og Peder Jonsen i Jerlev for syns frasigelse og påhør. Stævning til Simon Knudsen i Jerlev på vegne af regimentskriveren. - Anders Thomsen og Peder Jonsen i Jerlev vidner: De var til syn med herredesfogeden til Søren Jensen d. 28. august. Da så vi 17 nye rodhugne risbøge såsom til læger og vognstjerter, en del på 16 alen og nogle på 10 alen i længden; så og en rodhuggen riseg som til en stjert. Og da tilspurgte herredsfogeden Søren Jonsens hustru, hvor hendes mand har fået samme risbøge og eg. Da svarde hun, at de ville tale det minde derfor.

85b:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren sal. Simon Nielsens i Vesterby, et indkrævelsesvidne til skiftes holdelse: Stævning til hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, Søren Sørensen i Høllund, Thomas Pedersen i Rugsted, Anders Nielsen i Vesterby. - Jes Pedersen kaldte til 3. ting til skifte efter Simon Nielsen til d. 27. september mellem arvinger og kreditorer.

86:

Jes Pedersen  af Rugsted på vegne af regimentskriveren æskede: Stævning til Simon Knudsen i Jerlev. Stævning til Mads Madsen i Jerlev. Det var hans 1. ting til Simon Knudsen.

86b:

Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede, udsted af Søren ...: Stævning til Søren Lauridsen, Laurids Pedersens søn i Amnitsbøl, som var anholdt på Koldinghus, og til Laurids Pedersen i Amnitsbøl samt hans søn Søren Lauridsen så vel som de andre Laurids Pederens sønner og døtre. Stævning til husfogeden på Koldinghus Jakob Lehmeier.

Jes Pedersen i Rugsted og Søren Jensen ibidem vidner, at de den 8. september vurderede de to heste og andet, som den undvigte fange Søren Lauridsen, som for højesteret er dømt fra sit liv, hans gods, som Niels Amnitsbøl i Slesvig udløste og til Kolding med fangen Søren Lauridsen ladet føre. Da først en brun hest med noget hvidt i panden vurderet for 20 daler. En gl. sadel og et par gl. hylstre og en gammel ... ... pistoler og et bidsel vurderet for 7 daler 1 mk. ... et par gl. støvler og sporer ...læderbukser ... en gl. hørgarns skjorte ...  en blårgarns gl. tværsæk og et par gamle uldne strømper ... Summa 29 daler 3 mk. 4 sk.

87:

Herredsfoged Niels Amnitsbøl, en opsættelse under bem.te varsel: Irettelagde landsrettens dom, at den undvigte fange Søren Lauridsen at være dømt fra sit liv og til pinligt forhør. - Irettelade en kopi af højesterets konfirmation af denne dom. - Lod læse et tingsvidne af Jerlev herredsting den 19. januar. - Noch beviste med Søren Lauridsen Dansken, rådmand i Kolding, hans bevis at have betalt for bem.te fanges hest 13 rdl. fra den 3. januar 1676 og til d. 26. august. - Noch foregav Niels Lauridsen, at samme fanges hest kostede i Slesvig 3 uger at føde 3 rdl. med havre, hø og stald, fra Slesvig og til Kolding en karl at fodre den med hø, havre og fortæring, 4  rdl. - Lydeligen her for retten blev trende gange påråbt, om nogen på fangen Søren Lauridsens vegne ville udløse den førte omkostning, og da ingen på hans vegne fangens gods ... ... Og derefter satte Niels Lauridsen Amnitsbøl i rette, at fangens gods burde være ham følgagtigt. - Opsat 14 dage.

88:

Herredsfogeden Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt ved Søren Thomsen i Tudved: Stævning til Nis Poulsen Skrædder i Jerlev. - Oluf Mortensen skovfoged i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted vidner: De var med i Amnitsbøl skov den 16. august, og da Niels Amnitsbøl antastede Nis Poulsen i Jerlev med heste og vogn på han selvejerskovspart med 13 unge risege og 4 risbøge på hans vogn, og to bøge lå ved vognen, og det var herlige unge træer. Og blev Nis Poulsen antruffet og pantet ved stubbene.

88b:

Onsdag den 4. oktober 1676:

Ingen er mødt uden herredsfogeden og skriveren.

Onsdag den 11. oktober 1676:

Søren Lauridsen Dansken, rådmand i Kolding, en dom: Et par af skyldnerne er mødt op for at svare. - Dom: De skal betale.

90b:

Søren Lauridsen Dansken på vegne af Zanne Pedersen, en dom: Opsættelse i dag 4 uger (om Magdalene Gjermand Joensens købmandsgæld). - Poul Gjermandsen i Bølling, som er den sal. kones søn, som nu bor og bygger på hans sal. forældres gård, hævder, at det er ham aldeles ubevidst forn. gamle klachbogs fordring; tilmed fornemmer han, at bogen ikke er så gyldig efter lovens klare ord. - Christen Jensen i Vork, Jørgen Poulsen i Jerlev på egne og Maren Gjermandsens vegne nægter også at kende til den gamle boggæld. De begærer bogen fremlagt i retten. Søren Lauridsen Dansken svarede, at han ikke havde samme bog ... ... - Dom: Eftersom bogen ikke fremlægges for retten, kan arvingerne ikke tilkendes betaling.

91b:

Her for retten fremlagde slotsskriver til Koldinghus Mathias Litzme (Mathias Lehmeier) hans tjener ved navn Clemend en befaling til herredsfogerne i amtet angående arveskifte. Den var på slet papir, og fandtes ingen stempel eller krone derpå. Nedenunder var skr. Mathias Lihmas navn, hvilken befaling ... ...

92:

Peder Hansen Haar i Starup har stævnet Søren Thomsen i Tudved angående, hvem der skal være værge for sal. Søren Pedersens to børn i Hesselballe. Opsat ... (teksten er meget svag; sagen pådømmes fol. 93b).

Peder Hansen i Hesselballe .... 2. ting ... hans stedbørn ... tilfalden arvepart .... skifte og deling ....

Onsdag den 18. oktober 1676:

Husfogedens tjener fra Koldinghus fremviste et Ko. Ma. åbent brev: Hvad Johan Lehmeier, husfoged på vort slot Koldinghus, for os har andraget anlangende en dom, som imellem ham på den ene og Niels Lauridsen Amnitsbøl på den anden side (anlangende en person ved navn Søren Lauridsen på beme.te slot formedelst hans begangne forseelse, fængsligen var anholdt og derfra siden er undvigt) for vores højeste ret d. 10. juli sidst forleden er afsagt, er ... ... til slutning således, at forbenævnte husfoged bør igen til stede at forskaffe den undvigte person Søren Lauridsen eller selv svare til sagen, så vidt lov og ret er; haver du af hosfølgende hans supplikation videre at se og derfor (?) såsom nu bem.te Søren Lauridsen ... sig for rytter i vores tjeneste at have begiven og siden at være bortkommet, så det skulle være Johan Lehmeier aldeles umuligt ham igen til stede at forskaffe, og vi derfor i henseende til dette samt andre sagens omstændigheder, så og bem.te supplikantens lange tjeneste, af kgl. mildhed allernådigst haver godt befunden, at med bem.te doms exekution indholdes, og denne sag mellem Niels Lauridsen Amnitsbøl og supplikanten i mindelighed fordrages og ophæves skulle. Da er vor nådigste vilje og befaling, at du merbemeldte Niels Lauridsen tillige med supplikanten med forderligsgte på en beilig (belejlig?) tid og sted for dig indfordrer og dem til deres allerunderdanigste efterretning sådan vores allernådigste vilje tilkendegiver, samt det således mages, at bem.te sag mellem dem forligt, og hvis prædentioner enten af dem udi så måder på den anden have kunne, uden videre proces eller omkostning i mindelighed ophæven vorder. Dermed sker vor vilje. Befalende dig Gud. Skrevet i vores hovedkvarter ved Voxtrup d. 27. august 1676 under vort signet. Christian.

93b:

Peder Hansen Haar i Starup, en dom: Opsættelse af 11. august med stævning til Søren Thomsen i Tudved. Gav ham til sag og formente, han er pligtig at være ret værge på fædrene side for sal. Søren Pedersens tvende børn i Hesselballe. Irettelagde et skiftebrev udstedt ved tingsvidne 1668 den 6. m...: "Sal. Søren Pedersens tvende børn, nemlig Else Sørensdatter med hendes lavværge Søren Thomsen i Tudved, som er barnets faders brodersøn, Søren Sørensen med lavværge Peder Hansen Haar i Starup, som er barnets morbroder og rette lavværge". - Noch irettelagde Peder Hansen Haar et skriftligt indlæg: Eftersom jeg er påsat et værgemål for sal. Søren Pedersens søn i Hesselballe at være værge for min sal. søsters børn, og der findes den sal. mands farbroders søn, Søren Thomsen i Tudved, som er vederhæftig og besidder selvejergård efter loven og findes antegnet i skiftebrevet, da såsom der findes fædrene og jeg værge ... ... for tvende umyndige børn er tilsat, formener, jeg ganske bør at være fri for sal. Søren Pedersens børns værgemål, eftersom Søren Thomsen er født værge på fædrene side. Hvilket værgemål jeg idag så vel som tre ting tilforn mig frasagt. Datum Starup, d. 18. oct. 1676, Peder Hansen Haar egen hånd. - - Søren Thomsen i Tudved irettelagde sit skriftlige indlæg: Eftersom jeg underskr. tvært imod lands lovs 28. kapitel er sat til et værgemål for sal. Søren Pedersens datter i Hesselballe, da der efter loven var morbroder, vederhæftig, da såsom morbroder Peder Hansen Haar i Starup protesterer, jeg som den udi tredie led beslægtede til ... sal. Søren Pedersens børn at ville mig påskaffe værgemålet imod loven ... ... og Peder Haar sig på lang tid siden ... ... ... - Dom: Eftersom Søren Thomsen forhen at have børnegods i sit bo og besidder umyndige børns ejendom, da eftersom der findes morbroder vederhæftig, bør og morbroder Peder Hansen Haar efter loven at være værge for forn. tvende sine søsterbørn og deres gods at tage i agt efter skiftebrevets indhold.

94b:

Søren Thomsen i Tudved udstedt: Niels Lauridsen Amnitsbøl (irettesættelse på blad 87) irettelagde højesteretsdom anlangende den undvigte fange Søren Lauridsen med konfirmation af landsrettens dom, ... om hans gods bør tilhøre Niels Lauridsen Amnitsbøl, så vidt det kan tilstrække, og i øvrigt have sin resterende fordring forbeholden. - Dom: Godset bør tilhøre Niels Lauridsen Amnitsbøl.

95:

Christian Christensen Kjær Ulf af Fredsted, en dom: Stævning til Hans Nielsen i Borlev. Fremlægger en håndskrift fra Ole Hansen til Søren Hansen i Fredsted på 4 slettedaler, som han er blevet ham skyldig, fordi Søren Hansen har gået soldat for Ole Hansen. At betale til Mikkelsdag 1658. Datum Starup d. 26. april 1658. Sætter i rette, at eftersom Hans Nielsen er Ole Hansens arving, bør han betale gælden. - Dom: Hans Nielsen, som er Ole Hansens brodersøn, bør betale.

96:

Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Jens Hansen i Refsgård, Hans Hansen i Mejsling og Maren, Anne samt Inger Hansdøtre ibidem med deres lavværge. - Peder Lassen i Rugsted i hånd tog Jes Pedersen og vedgik at skylde ham 60 slettedaler, og eftersom han ikke nu kan afstedkomme og betale pengene, da til des vissere forsikring og bedre forvaring bepligter Peder Lassen, at Jes Pedersen skal være hans rette, sande arving efter hans død, og dersom imod forhåbning nogen andre ville arve, da skal Jes Pedersen forlods udbetales de 60 slettedaler.

Peder Hansen i Hesselballe tog sit 2. ting og tilbød hans stedbørns lavværger, nemlig Peder Hansen Haar i Starup og Søren Thomsen i Tudved deres fædrene og mødrene arv efter skiftes holdelse, og ham derfor lovligt afkald at give.

Onsdag den 25. oktober 1676:

96b:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen af Starup: Stævning til hæderlig Niels Lauridsen Fog i Kolding, og til alle Starup sognefolk, først i Starup by, Fredsted, Ågård, Hesselballe, Borlev, Venborg, så og de huse på Nygårds mark, enhver gårdmand og husmand med deres kvinder, børn og tjenestefolk. - Et stort antal mænd vidner: at hr. Albret Jakobsen, deres sognepræst, har lovligt i alle måder skikket og forholdt sig i sit kald og embede, så som de forhen med flere dannemænd i Starup sogn åbenbarligt og skriftlige under deres egne hænder har underskr. og meddelt ham deres sandheds vidnesbyrd om hans forhold nu på St. Mikkels dag sidst forleden i ..., hvilket deres forhen underskr. vidne de er fuldt og fast ord fra anden gestændige. - Så for retten æskede Jes Pedersen på hr. Albrets vegne, eftersom den største part her i Jerlev herred er beliggende af hans hovedsogne, at da ville fremkomme dannemænd, som nu fandtes til stede her ved tinget, deres sandhed ved ed ville aflægge nu idag her for retten om hr. Albret Jakobsen, sognepræst til Starup og Nebel sogne, hans forhold. Så for retten fremkom Ole Mortensen i Bøgvad, Ko. Ma. skovfoged i Jerlev herred, vandt, at han havde kendt hr. Albret Jakobsen i nogen ... 30 år og adskillige tider søgt Starup og Nebel kirker; da havde han ikke hørt, set eller fornemmet andet, end hr. Albret Jakobsen jo havde skikket, lært og forholdt sig lovligt, som en ret Guds ords tjener og præstemand vel egner og anstår i alle måder. - Noch for retten fremstod Christian Christensen Kjær Ulf i Fredsted i Starup sogn: Han har boet i hr. Albret Jacobsens sogne nu i 14 års tid og søgt hans menighed i Starup kirke; da desmidlertid har han ikke hørt, set eller fornemmet andet end etc. - (Flere står frem og giver præsten godt vidnesbyrd). - Forskr. 24 trofaste dannemænd ... ... Ydermere lydeligt blev tilspurgt alle menige herredsmænd og Starup sognefolk, som den dag ting søgte, om de vidste andet med hr. Albret Jakobsen, end som nu forhen vundet er, hvortil ingen andet svarede end godt. - Så blev Jens Bang på Nygård tilspurgt, om han vidste andet med hr. Albret end som godt, hvortil han svared nej; og nårsomhelst kan fik kald og varsel, ville han hr. Albrets lovlige forhold meddele. - Niels Lauridsen Fog mødte til vedermålsting. Thomas Madsen og Jens Hansen Løvlund af Starup ... ...

98:

Jes Pedersen i Rugsted, en dom: Fremlagde tingsvidne af 1. september (mod Anders Pedersen Grøn) samt tingsvidner af 20. september og 29. september. - Noch fremlagde præstens kundskab, at Hans Jensen og Mette Jensdatter var ægte og viet sammen i Egtved kirke: Anno 1656 Domin. 17. post. Trinit er viet udi Egtved kirke tilsammen Hans Jensen i Egtved i Østergård og Mette Jensdatter af Torsted. Således at findes antegnet i Egtved kirkebog med min sal. formands, hr. Peder Iversens hånd skrevet. - Herimod mødte Anders Pedersen Grøn, irettelagde sit skr. indlæg: Eftersom min hustru Karen Jensdatter har i fjendetider 1657 antagen sin broder Hans Jensens bondegård i Egtved efter ... ... og næsten øde efter tingsvidnes indhold, så ingen andre arvinger var til den ... ... hvilken hun siden har ved sin husbonds hjælp fået i brug og forbedring og deraf udredet al kongelig ... og tynge til slottet, indtil gården blev lagt under rytterhold, vi deraf har udforskaffet, udmunderet tvende ryttere. Er (?) efter den anden, vi fattige folk ikke til ringe udgift og forstrækkelse, og som vi nu derpå har boet i rolighed på en 16 års tid, og ingen sig lod eller arvedel deri kunne med sandfærdighed sig vedkende; desuagtet ville hendes broders hustrus arvinger den nu sig anmelde (?), for hun til ham på gården er indgift og ej nogen forsikring eller skøde skal kunne fremvises, hun noget i ejendommen var berettiget, da enddog min berørte hustru derforuden har tvende håndskrifter, en på 120 slettedaler og den anden på 80 slettedaler, hende efter sin broder sal. Morten Jensen arveligen tilkommer, hvilken hun skulle haft betaling for i ejendom, dersom hun ikke både ejendommen og gælden efter begge sine brødre havde arvet. Så først (føres?) der nogen vidner på døde folk uden nogen grunden firmament, hvilke jeg formener ikke kan komme berørte hustru på sin retfærdige fædrene arv og eje til nogen forhindring, uden rigtigt skøde og adkomst fremvises efter lovens bogstav, at nogen deri skulle være berettiget. Mener og derfor ikke aleneste for deres tiltale fri at være, men for unødvendige trætters påfør billig omkostning t .... Actum Egtved, den 10. oktober 1676, AP. - Noch irettelagde Anders Pedersen Grøn et tingsvidne udsted på Brusk herredsting lørdag den 23. juli 1664: Nogle mænd vidner, at 1659 fjorten dage før jul flyttede Anders Pedersen Grøn til den bondegård i Egtved, hans hustrus broder sal. Hans Jensen påboede og fradøde. Og da med .. .. og tog han sit folk og gods fra Kolding (?) og til samme gård, og da så de, så vel som tit og ofte tilforn, at samme gård stod ganske ruineret og ledig, så der i den ikke fandtes boskab, gods eller formue, rørende eller urørende, lidet eller stort i nogen måder, men befandtes i forleden fejdetid ilde ... og medhandlet ... ... ...måtte søge om herberge ... sted i byen. - Noch fremlagde han en håndskrift udgivet af Hans Jensen i Egtved til sin broder Morten Jensen på 80 daler, dateret Egtved, d. 19. juni 1656. - Noch fremlagde han en anden håndskrift fra Hans Jensen til hans broder Morten Jensen på 120 slettedaler, dateret 27. august 1656. - - Herimod svarede Jes Pedersen, at vidnet vundet af nogle folk af et andet herred, som skulle have kørt nogle vogne til Egtved, men Anders Grøn aldeles skal bevise med lovfast syn at være opkaldet til tinge gården i embedsmændenes nærværelse ved dannemænd at være synet; og midlerne og formuen deri fandtes ej at være rigtig registreret, før han sig så udi en uskiftet bo uden lovlig tilgang sig haver indtrængt og gården med de hendødes efterladte gods sig bemægtiget. Belangede de 2 håndskrifter af Hans Jensen at være udgivet for lang tid siden ... ... Da såsom den sal. kone Mette Jensdatter hendes fader Jens Christensen i Torsted (?) ... ... skøde har taget beskrevet på sin datters vegne, og desværre iblandt andet hans breve og midler i sidste krigstid af fjenderne blev opgravet af jorden ... ... forvildet og bortkommet, som med godtfolk kan bevises; men her ved fuldkommen tingsvidne af herredsfogeden og dannemænd, som den dag ting søgte, bevises, at Hans Jensen på Jerlev herredsting har indskødet og indkendt Mette Jensdatter ... ... og vidnesbyrd forklarer, min hustru at være Mette Jensdatters rette sande arving og ingen anden, hvorfor jeg formener, bem.te bondegård den halve part bør mig og min hustru at tilkendes, og Anders Pedersen Grøn pligtig at være at holde eller fremvise rigtig skifte og deling efter sal. Hans Jensen og sal. hustru Mette Jensdatter, og formener, at Anders Grøn bør lide og undgælde som for uhjemlet. - - Dom: Eftersom Jes Pedersen beviser med tingsvidner, at hans hustru er Mette Jensdatters arving, i lige måde med tingsvidne beviser, at  Mette Jensdater at være indskødet i den selvejerbondegård i Egtved, og beråber sig på, skøden i fejdetiden, sidst var, da den at være bortkommet. Anders Pedersen Grøn, hans hustru Karen Jensdatter på samme bondegård at være barnefødt og ej noget skøde for mig irettelægges om samme omtvistede gård; så og Jes Pedersen irettesætter, Anders Pedersen Grøn sig gården med dets gods uden minde har bemægtiget som uhjemlet. Af slig omstændighed vidste jeg ikke mig at understå deri at kende eller Jes Pedersen gården at tilfinde; men hvo derpå skader, haver de det for min højgunstige overdommer at søge.

102:

Oluf Mortensen skovfoged begærede endelig dom over Søren Pedersen. Opsættelse på pag. 83. - Da blev lydeligt påråbt, om her var nogen på forn. Søren Pedersens vegne, som havde noget herimod at svare, hvor da ingen mødte. - Dom: Vidste ikke rettere at kende, end Søren Pedersen jo bør at lide efter Ko. Ma. nådigste skovordinance.

102b:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Poulsdatter sal. Simon Nielsens i Vesterby, et tingsvidne: Fremlagde et skifte af 20. september 1676: Har vi efterskrevne været forsamlet i Vesterby i den halve selvejergård, som sal. afgangne Simon iboede og fradøde, imellem hans efterladte hustru, ermeldte Maren Poulsdatter, på den ene side med hendes tiltagne lavværge Jes Pedersen og på den anden side sal. Simon Nielsens efterladte steddatter, Maren Albredsdatter, som er hendes lavværge Thomas Pedersen i Rugsted, samt hans egne efterladte bøtrn, nemlig Niels Simonsen, Anders Simonsen, Else Simonsdatter og Mette Simonsdatter og deres rette værge og farbroder Anders Nielsen i Vesterby på deres vegne. Og var der overværende herredsfoged Niels Amnitsbøl, Byrge Christensen herredsskriver og vurderingsmændene Søren Thomsen og Søren Jensen i Tudved, Mogens Lassen i Høllund og Nis Pedersen i Rugsted. (registrering). - Efter registreringen blev enken og børnenes værger tilspurgt, om der var mere at registrere. De svarede ved deres ed nej og bød lukkelse og gemme til at besøge med nøglerne. Summa: 108 slettedaler 3 mk. 6 sk. Fratages, som forlods skal ud og være og forblive ved officergården efter Ko. Ma. forordning, tre dygtige bæster á 10 slettedaler = 30 slettedaler; en dygtig vogn med dets behør for 6 slettedaler, plovfore(?) og dets behør for 3 slettedaler, Gårdens hartkorn 5½ td., derfor rug 5½ td á 2 daler=11 slettedaler. Gårdens landgilde og udgift i rædsel in summa 54 slettedaler. Er tilsammen forlods skal ud og blive ved gården penge anslagen 74 slettedaler tages fra boens formue, bliver så igen til deling og anden boskrav 34 slettedaler 3 mk. 6 sk. - Så blev fordret: Thomas Pedersen i Rugsted på vegne af Maren Albretsdatter efter skiftebrevs tingsvidne af 1662 d. 3. februar for 48 slettedaler 5 mk., hvilken kapital skulle stå uden rente i 15 år, og bem.te pige findes nu ej at være uden 14 år gammel. Anders Nielsen i Vesterby fordrede efter angivelse 45 slettedaler. Jesper Jespersen, tjenestekarl, fordrede løn 10 slettedaler. Jens Lauridsen fordrede løn 6 slettedaler. - -  Da såsom boen befandtes så ringe (?) at Thomas Pedersen på sin myndling Maren Albretsdatters vegne kunne bekomme udlæg og betaling efter forrige skiftebrevs indhold, som er 48 slettedaler 5 mk., der til udlæg videre end som 34 slettedaler 3 mk 6 sk, så lover Maren Poulsdater at ville dog i længden fornøje samme hendes datters fædrene arv, der af resten, som er 13 slettedaler 11 sk. Og var Thomas Pedersen formynder velfornøjet, at bemeldte penge og gods måtte forblive i  boen hos hendes moder Maren Poulsdatter, efterdi hun ikke nu straks kunne bekomme fuld fyldest og nøjagtig betaling. Så lover Maren Poulsdatter at holde sin datter Maren Albretsdatter og hendes værge Thomas Pedersen sligt uden skade lige ved andre børnepenges for.... og hendes andre kære børn lover hun at holde dem til skole, ære og lære med klæder og føde for Gud og den kristne ørighed.

104:

Eftersom tingbogen befindes ikke at være så meget papir i, som til årets udgang fornøden behøves, og mig gøres ansøgning af tingskriveren, da i min højgunstige herres, kammerherre og amtmands, absentz er indsat 42 (?) numererede og forseglede blade, som tingskriver Børge Christensen fra øverst og til nederst på siderne haver at fuldskrive og ej på nogen løst papir, men hvis for retten passere straks i tingbogen at indføre. Koldinghus, d. 29. oktober 1676. I min højgunstige herres absence, Johann Iversen Schmed.

104b (efter dette blad begynder pagineringen forfra):

Torsdag den 2. november 1676:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen i Starup, et vidne: Peder Hansen i Borlev, Peder Jørgensen, Jens Sørensen ibidem vidner: At deres sognepræst, mens han har været sognepræst der i sognet, da har han lært, skikket og forholdt sig lovligt og vel i sit kald og embede, i alle måder forestået og betjent sit præsteembede og menigheden både i kirken og udenfor, som det sig hør og bør en præst, hvilket vi forhen, da det på St. Mikkels dag sidst forleden af os og menige sognemænd, den dag kirke søgte, vores tillige med andre sognemændenes underskr. kundskab videre om formelder vores kære sognepræsts lovlige forhold, hvilket vores underskrifter forn. ommeldte kundskab vi idag bekræfter ord fra andet. - Så for retten fremkom Hans Madsen i Hesselballe. - Flere vidner bekræfter det gode skudsmål. - Så blev Oluf Sørensen i Ågård tilspurgt, om han havde noget at beskylde sin sognepræst. Svarede nej, hans hånd var underskr. det skudsmål, som var i vare (?). - Hans Jensen i Ågård blev tilspurgt, hvad beskyldning han havde til sin sognepræst. Svarede, hverken ondt eller godt. Sagde siden, han vidste intet at beskylde. - Varsel er givet til Niels Lauridsen Foeg i Kolding samt alle Starup sognemænd.

1b:

Nis Pedersen i Rugsted: Stævning til Jes Pedersen i Rugsted. - Nis Pedersen satte i rette efter et husbondholdsbrev af 2. maj 1676 med regimentskriver Knud Pedersens hånd og formente, at Jes Pedersen er pligtig efter samme brev den halve part mig at ... ... mig og mine arvinger til et ejende eje og ejendom. - Jes Pedersen svarede, hvad sig belanger bemeldte husbondholdsbrev, som Nis Pedersen her irettelægger, men når som helst han rigtig betaler mig de penge for samme ejendom, hvad vi er blevet forligt om, som er 100 daler, så tilbyder jeg mig, Jes Pedersen, at skøde bem.te halve gård til Nis Pedersen. - Opsat 6 uger.

2::

Anders Nielsen i Vesterby, en dom: Stævning til Hans Nielsen i Oksvig for en håndskrift til Anders Nielsen på 40 slettedaler; at betale de 20 slettedaler nu til Mikkelsdag 1663 og 20 slettedaler i 1664. Rasmus Nielsen og Niels Jørgensen i Ødsted er vitterlighedsvidner. Dateret 22. november 1662. Findes påskrevet: Læst over skifte efter sal. Kirsten Nielsdatter, som holdtes d. 27. april 1676. - Dom: Han skal betale.

3:

Hans Nielsen i Oksvig gav højligen last og klage over sin nabo Søren Madsen, som skal nu forleden søndag kommen i hans gård med dragen kårde og der voldeligen overfalden forn. Hans Nielsen med hug og slag, så og begegnet ham med mange ubekvems skældsord og skældt ham på hans ære. Det vil han bevise med vidner. Klagen blev henfundet til lovligt kald og varsel.

Peder Hansen i Hesselballe, en dom: Stævning til Peder Hansen Haar i Starup og Søren Thomsen i Tudved for arvegods' tilbydelse. - Peder Hansen tilbød sine stedbørns værger Peder Hansen Haar og Søren Thomsen, at de ville annamme fra ham hvad gods hans stedbørn var tilfaldet og tilsat af deres fædrene arv, nu deres sal. moder ved døden er afgangen og skifte efter hende holdt, de da er tilsat efter boens tilstand, så boen ikke formedelst rytters udmundering af (og?) gårdens vedligeholdelse efter forordningen ikke kunne talle (tåle?) den fulde sum at udgive. - Derimod protesterede Peder Hansen Haar, som er de tvende børns morbroder og værge, og irettelagde et skiftebrev udsted ved tingsvidne af dato 6. maj 1660, som blandt andet vidtløftige skifteforretning indeholdt, at forn. tvende børn, navnlig Else Sørensdatter og Søren Sørensen, var arveligt tilfaldet efter deres sal. fader Søren Pedersen, som boede og døde i Hesselballe, i penge anslagen, nemlig begge deres ... 175 slettedaler 30½ sk., hvilke Peder Hansen har sig tilforpligtet summen at betale, med videre i samme skiftebrev findes børnene at komme til gode, i Starup kirkes regnskab 117 slettedaler forn. første summa 175 slettedaler 30½ sk.. Formener Peder Haar, at Peder Hansen bør efter sin forpligt at betale, de umyndige deres fædrene arv at tilsvare, og underretning om de forn. 117 daler at gøre, som ret og tilbørligt kan være. - Dom: Peder Hansen i Hesselballe bør sin str... forskrivning og forpligt at holde og efterkomme, børnene deres fædrene arv efter deres sal. fader at betale efter tingsvidnes indhold.

4:

Jes Pedersen i Rugsted lader til første ting efterlyse en sortebrun hoppe med en hvid plet for i panden med to hvide bagfødder.

4b:

Oluf Mortensen i Bølling på vegne af regimentskriveren, et tingsvidne: Stævning til Simon Knudsen i Jerlev og Dorthe Nielsdatter af Oksvig, som er til huse i Jerlev. - Jes Pedersen i Rugsted og Thomas Sørensen ibidem vidner: At d. 9. august var de i Amnitsbøl hos Niels Lauridsen og der hørte, at Dorthe Nielsdatter var fuldt og fast gestændig og bekendte for Niels Lauridsen og regimentskriver Knud Pedersen i vores påhør, at Simon Knudsen var hendes rette barnefader til det barn, som nu da var frugtsommelig med.

Oluf Mortensen i Bølling, en opsættelse: Stævning til Søren Jonsen i Jerlev. - Lod oplæse af tingbogen et tingsvidne af 27. september. Sætter i rette, at Søren Jonsen bør lide efter skovordinansen. Opsat 6 uger.

5b:

Regimentskriver Knud Pedersen, en dom: Stævning til Højen mænd. Irettelagde et tingsvidne af 2. august (klammeriet mellem Laurids Hansen og Mads Mikkelsen i Højen). Sætter i rette, at Las Hansen bør at lide efter Ko. Ma. forordning som lovens og recessens overtræder, så og lide for helligdagsbrøde. - Dom: Las Hansen vedgår at have begået klammeri på en søndag. Han bør stille de bøder, Ko. Ma. i samme sag kunne tilfalde, til regimentskassen.

6b:

Jes Pedersen i Rugsted, et tingsvidne efter en frakendelsesdom: Anders Pedersen fremlagde en frafindelsesdom af 6. juli 1664. Og var slutningen som følger: Da efterdi Anders Pedersen er draget i fælles bo og ikke beviser for mig, at han har holdt rigtig registrering efter den sal. mand og hans hustru, vidste jeg ikke at stede Anders Pedersen dette i tingsvidne, forinden han holder rigtig registrering og vurdering og skifte i boet.

7:

Johan Iversen, en dom: Opsættelse på blad 74. - Begærede endelig dom over Hans Jensen. Irettelagde en seddel: Anno 1676 d. 2. august, en bede onsdag, efter prædiken døbte jeg Inger Christensdatters uægte barn i Spjarup, og da blev ved dåben udlagt til barnefader Hans Jensen i Egtved af Christen Snedkers kvinde i Vollund, som holdt barnet til dåben, i den ganske menigheds påhør. Det bekræfter Søren Jensen, pastor i Egtved. Egtved præstegård, d. 26 august 1676. - Hans Jensen irettelagde et tingsvidne udstedt af Giøring herredsting mandag d. 30. oktober 1676: Anders Morten stod her idag for tings dom og på sin husbonds vegne tilspurgte Inger Christensdatter, hvor hendes rette barnefader er i det barn, som hun for kort tid siden har fået. Hvortil hun svarede og med hendes højeste ed og oprakte finger bekendte, at Jens Jensen, barnefødt i Aggersborg sogn i Han herred, var hendes rette barnefader og slet ingen anden, hvilket skete, imidlertid hun tjente Karen Jesdatter i Askov. - Hans Jensen irettelagde sit skriftlige indlæg: Eftersom jeg undertegnede er i retten kaldet for dom af velb. strenge hr. amtmand til Koldinghus hans fuldmægtige velagt Johan Iversen, ridefoged til forn. amt, og agter idag dom over mig at forhverve angående lejermålsbøder, som mig aldeles er ubevist efterdi jeg ikke selv ... ... sådanne gerninger ved af at sige, ej heller har hørt eller spurgt af nogen kvindesperson mig ved noget åbenbarlig skrifte eller i nogen hæderlig mands menighed ...  beskyldte, eller for nogen deres rette barnefader haver mig udlagt, hvorfor jeg formener for samme Johan Iversens tiltale og dom fri at være ... Datum Egtved d. 2. november 1676, HIS. - Dom: Eftersom begge parterne beråber sig på videre vidnesbyrd og kundskaber i samme omtvistige sag at ville føre, da med begge parters vedtægt og samtykke sagen opsat, indtil videre vidnesbyrd kan føres, efter deres egen begæring i 4 uger. Så de da at fremkomme med hvis de agter videre at føre i sagen til oplysning, og derefter siden at gåes hvis lov og ret kan medføre.

8:

Onsdag den 9. november 1676:

Jes Pedersen i Rugsted, en opsættelse: Stævning til Jens Bang på Nygård samt til alle husmænd, som bygger og bor på Nygårds mark ved skoven, nemlig Erik Jakobsen, Jens Olesen, Peder Lauridsen, Clemend Thomsen, Simon Jørgensen og Hans Simonsen. Stævning til Anders Andersen Møller i Dons mølle. De er stævnet mod rettergang, som hr. Albret Jakobsen i Starup agter at føre mod dem for korntiende, som enhver af dem har avlet på Nygårds mark, både kongens anpart og præstens egen anpart. - Jens Bang på Nygård svarede herimod, at han for sin person ville noksom tiende, når han derom vidste sin husbonds vilje; thi han ikke havde gården alene i forpagtning, men Anders Andersen i Dons mølle havde halvparten af Nygård i forpagtning med ham. De andre indstævnede svarede, at som helst at de fik bud fra deres husbond herom, så skulle de noksom indstille dem for deres tiende. - Opsat 6 uger.

9:

Her for retten mødte Hans Nielsen i Oksvig og gav til 2. ting last og klage over sin nabo Søren Madsen.

Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt ved Søren Thomsen i Tudved: Stævning til Laurids Pedersen i Amnitsbøl, hans søn Jens Lauridsen og datter Else Lauridsdatter. - Anders Pedersen i Amnitsbøl, Else Sørensdatter ibidem og Jes Pedersen i Rugsted vidner: Den 28. oktober så de, Niels Lauridsen Amnitsbøl kom ridende af marken fra sine plovfolk og red vejen til sin gård, og da han kom uden Laurids Pedersens gård på alfar vej, kom Laurids Pedersen og hans søn Jens Lauridsen og datter Else Lauridsdatter ud af deres gård for i vejen for Niels Lauridsen, Laurids Pedersen med en buløkse, sønnen og datteren med lange stænger i hænderne, og de hug og slog efter Niels Lauridsen, som han i det samme kom fra sin hest, og de greb ham i hans hår og slog nogle slag til ham og sagde, Det skal du have, formedelst du gør os til tyve for dine penge. Og Niels Lauridsen med nødværge kom fra dem. Da råbte både Laurids Pedersen og hans søn Jens og sagde til ham, Du undgik denne gang, men vi skal dog have livet af dig, hvor vi dig kan betræffe på veje eller sti. De vidnede ydermere, at de tit har hørt tilforn, at Laurids Pedersen og hans søn har truet Niels Amnitsbøl på sit liv.

10:

Onsdag den 15. november 1676:

Oluf Mortensen i Bølling, et vidne: Stævning til amtmanden og amtskriver Mathias Lehmeier. Fører vidner på vegne af Gyde Jørgensen i Slav. - Christen Jensen i Vork, Søren Sørensen i Høllund, Hans Nielsen i Oksvig, Anders Pedersen Grøn i Egtved, Peder Bertelsen i Vilstrup, Christen Paulsen ibidem, Jens Sørensen sammesteds og Jes Pedersen i Rugsted:  at Gyde Jørgensen i Slav han munderer rytter som en anden bonde under det bülowske regiment, og han besidder en hedekrongård i Slav, som Gyde Jørgensen holder rytter af. - Mikkel Ottesen, amtskriverens tjener og fuldmægtige, stod til vedermålsting.

11:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen, et tingsvidne: Stævning til Niels Lauridsen Fog. - Anders Olesen og Peder Bertelsen af Vilstrup vidner: Den 11. oktober 1676 da kom hr. Albret Jakobsen til Vilstrup, og havde været rejst til Viborg, og da var hr. Poul i Starup kirke og prædikede for hr. Albret. Da sagde hr. Poul Jørgensens hustru til hr. Albret, "Hvor er det fo.. I nu kommer tilbage igen. I rejste jo på vejen til Viborg med eders sag imellem Niels Fog; min mand er henne i eders sognekirker og prædiker for eder efter løfte". Da svarede hr. Albret, "Jeg undervejs fik at vide, at hr. landskommer kom ikke til denne landsting. Derfor rejste jeg tilbage igen og skikkede mine breve til en fuldmægtig i Viborg". - De vidnede ydermere, at hr. Albret var på rejse til Viborg, og hr. Poul var bestilt at prædike onsdagens prædiken for ham.

11b:

Sekshøring: Christen Jensen i Vork, Søren Thomsen i Tudved, Søren Sørensen i Høllund, Christen Poulsen i Vilstrup, Jens Sørensen og Peder Bertelsen ibidem.

Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige, fremkom og gjorde megen ulyd for retten med skælden og skændsord på Oluf Mortensen i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted uden nogen lovlig årsag. Så råbte herredsfogeden 'Fred og lyd på kongens ting' trende gange. Men Mikkel Ottesen blev fremturende i sin megen skælden og larmeren for retten imod Oluf Mortensen og Jes Pedersen, så de begærede fred på tinget for bem.te Mikkel Ottesen, så herredsfogeden måtte opstå i retten og lyse fred og lyd på tinget, men Mikkel Ottesen det ikke ville lyde. Så kaldte herredsfogeden på sekshøring, de ville dele Mikkel Ottesen. Så fremkom forskr. sekshøring, Christen Jensen i Vork med sine medfølgere, og tilkendte bem.te Mikkel Ottesen ulydsbøder efter loven og recessen, heller og en fuld delemål efter loven tilfunden udi at være. Men Mikkel Ottesen udgik fra retten og ej sine bøder efter recessen ville udlægge efter herredsfogedens advarsel og befaling.

12:

Her for retten fremkom Søren Hansen i Vilstrup og gjorde til 1. ting tilbydelse på sin selvejer halve bondegård, som han nu påbor i Vilstrup.

12b:

Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Anders Pedersen Grøn i Egtved med hans hustru Karen Jensdatter. - Søren Jensen i Tudved og Peder Christensen i Rugsted vidner: Forleden sidste svenske fejdetid, det første de var kommet her i landet, da blev vi fanget af de svenske at skulle føre dem nogen heste til Ribe, og den tid vi kom tilbage igen, da vi kom til Torsted i den gård, sal. Jens Christensen påboede, da var der i samme gård en ganske del ryttere, og de opkaster en kiste i samme gård i den østre side på gården, og de truede os til at hjælpe dem at taget noget rug af samme kiste; tog nogle breve, som lå i kisten ... ... og de sagde, 'Her er nok til patroner'. Og vi slap fra dem, og da vi kom til Egtved om natten, var Jes Christensen der og var kommet af Egtved skov, og vi sagde ham, hans kiste var opkastet østen hans gård. Da græd Jes Christensen og sagde ... breve, der var i samme kiste ... der var min datters skøde i, som hun havde i den gård i Egtved, hendes mand Hans Jensen hende indskødede, 'Den skøde kostede mig tre hundrede slettedaler'.

13:

Hans Nielsen i Oksvig, en opsættelse: Stævning til Anders Nielsen i Vesterby og Maren Poulsdater ibidem. Formener, at de skulle have bemægtiget sig noget af hans gods og formue i hans fraværelse, mens han var ude og red rytter for hans gård. Opsat 6 uger.

Christen Smed af Sehested efterlyste en sorthjelmet stud, som er ham frakommet fra Sehested by, eftersom den er købt her ovre i lenet og skal være igen ganget tilbage ...

13b:

Christen Poulsen i Vilstrup tog idag sit 1. ting for hvad klagemål og andet han har at tiltale Søren Hansen ibidem for. I lige måde fremkom Søren Hansen i Vilstrup og gav klage over Christen Poulsen, hans kone og døtre for overlast, de har begået mod ham og hans hest.

Onsdag den 22. november 1676:

Den dag forordnet i dommers sted Jes Pedersen i Rugsted.

Skovfoged Oluf Mortensen i Bølling på vegne af Søren Hansen i Vilstrup: Lovbød til 2. ting den halve selvejerbondegård i Vilstrup, som Søren Hansen nu påbor.

Oluf Mortensen tog idag sit første ting over Mikkel Ottesen for hvad gevalt, trussel, så og ulyd, han har beganget her på Jerlev herredsting idag 8 dage.

14:

I lige måde tog sit første ting til Christen ... i Bøgvad, at lade holde skifte i Spjarup efter Mikkel Christensen, som boede og døde der, inden trendingsdag.

Skovfoged Oluf Mortensen i Bølling på vegne af oberforsteren, et synsvidne: Stævning til alle Jerlev herreds indbyggere. Synsmændene Jens Grøn i Høllund, Anders Nielsen i Vork, Søren Iversen og Peder Offersen ibidem har den 14.-15. september været på skovsyn for at besigtige oldenstanden. De afhjemler deres syn.

14b:

Søren Sørensen i Høllund lader oplyse en brundstjernet hest med en hvid streg på næsen og med en jernfjeder på venstre forfod.

Onsdag den 29. november 1676:

Jes Pedersen i Rugsted, et vidne: Stævning til Mikkel Ottesen på Koldinghus. Stævning til at vidne: Anders Nielsen i Vesterby, Peder Jørgensen i Jerlev, Jens Ibsen i Vilstrup, Niels Sørensen i Rugsted, Nis Pedersen i Rugsted, Mads Nielsen ibidem. De vidner: De var lovligt skrevet til at være stokkemænd den 15. november, da som retten var sat og Oluf Mortensen i Bølling havde lyd på tinget og førte et tingsvidne, ind for retten kom Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige, og gav forn. Mikkel Ottesen Oluf Mortensen og Jes Pedersen, som da stod for retten, mange skældsord med truen og bulder, så retten ikke kunne holdes for ulyd, før end herredsfogeden måtte opstå i retten og råbte lyd; men det ej hjalp ham, enddog han råbte trende gange. Så måtte dele Mikkel Ottesen for ulyd, og Mikkel Ottesen udgik af retten og ej rettede for sig ...

15b:

Jens Ibsen i Vilstrup, en opsættelse: Stævning til Jon Bertelsen, Niels Bertelsen, Søren Bertelsen, Maren Bertelsdatter med hendes lavværge, alle i Vilstrup for gæld. Jon Bertelsen skylder 3 slettedaler og en tønde rug. De andre 10 slettedaler og for malt, boghvede og rug, ungefær 21 skæpper tilsammen. Opsat 4 uger.

Søren Hansen i Vilstrup, et vidne: Jes Pedersen i Rugsted, Søren Thomsen i Tudved, Søren Jensen ibidem, Enevold Madsen i ..., Jens Jensen ibidem, Christen Jensen i Glasbjerg, Jens Jørgensen i Rue, Gjermand Ibsen i Vilstrup og Jens Sørensen ibidem er stævnet til at vidne: Det er dem ikke bevidst, at Søren Hansen i Vilstrup er nærmere i slægtskab med Cathrine Jensdatter, barnefødt i Kølholt i Skibet sogn, end at de må jo komme i ægteskab tilsammen. - Cathirne Jensdatters stedfader Niels Nielsen i Kølholt var til vedermålsting.

16:

Niels Nielsen i Kølholt æskede: Søren Hansen i Vilstrup er stævnet for lovbudsvidne. - Søren Hansen lovbød til 3. ting den halve selvejergård i Vilstrup, som han påbor. Ærlige og velfornemme mand Niels Nielsen i Kølholt gjorde sit tilbud på vegne af Cathrine Jensdatter og tilbød sølv og penge, som han her for retten fremviste. Han ville købe med ham, så vidt samme halve bondegård kunne talle (?) over al kgl. tynge, eller og efter amtmandens og tolv samfrænders sigelse.

17:

Jes Pedersen i Rugsted æskede: Har stævnet Jes Sørensen i Mejsling for delemål at lide. Gav ham til sag for 1 rdl.

Skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad i Bølling og Jes Pedersen i Rugsgted tog deres 2. ting til Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige, for tingfred og ulyd.

17b:

Velfornemme Niels Nielsen i Kølholt på vegne af Cathrine Jensdatter, et indkendelsesskøde: Søren Hansen i Vilstrup i hånd tog Niels Nielsen i Kølholt på vegne af hans steddatter Cathrine Jensdatter og afhændede den halve part i den halve gård i Vilstrup, som Søren Hansen påbor, lige rig, gieff (gæv?) og god ved sig selv. Og dersom imod forhåbning Cathrine Jensdatter ved døden afgår uden livsarvinger, da hendes arvinger ej at have nogen rettighed i ejendommen.

18b:

Søren Sørensen i Høllund fremlyser hesten 2. gang.

Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl æskede, udstedt ved Søren ...: Tog sit første ting til dele over Mikkel Ottesen for de bøder, han blev tilkendt d. 15. november og for faldsmålsbøder.

Onsdag den 6. december 1676:

Jes Pedersen i Rugsted i dommers sted.

Niels Thomsen i Hjelmdrup gav last og klage over Mikkel Ottesen, amtskriverens fuldmægtige, at han nu forleden torsdag aften rum tid efter solens nedgang har beganget i hans gård imod hans hustru, som Niels Thomsen idag 14 dage efter kald og varsel agter at bevise.

19:

Skovfoged Oluf Mortensen Bøgvad æskede: At ham måtte opmeldes dannemænd at gøre ed og deres tov efter loven, som han er overfalden med tingfred. Og da blev opnævnt: Søren Jensen i Rugsted, Thomas Sørensen, Peder Lassen og Peder Christensen ibidem, Mads Nielsen i Vesterby, Anders Nielsen og Jørgen Jespersen, Jens Madsen i Bølling, Søren Pedersen, Poul Gjermandsen, Jon Nielsen ibidem, Peder Hansen i Borlev, Oluf Bondesen ibidem, Peder Hansen i Hesselballe, Niels Madsen i Tudved. De forelægges til idag 8 dage at møde her på Jerlev herredsting deres forretning at fuldkomme. Og lyste første ting over Mikkel Ottesen for tingfred.

Jes Pedersen i Rugsted æskede, af Søren Thomsen i Tudved udstedt: Begærede, nævninge skulle sværge om tingfred, og at de måtte blive opmeldt og gøre deres tov efter loven. Opmeldt blev de, der er nævnt ovenfor.

19b:

Oluf Mortensen Bøgvad begærede 2. ting på vegne af herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl over Mikkel Ottesen for dele for sine bøder, han blev tilkendt onsdag den 15. november, så og hans faldsmålsbøder.

Oluf Mortensen Bøgvad på vegne af Søren Sørensen i Høllund, et oplysningstingsvidne: Fremlyser hensten til 3. ting.

Jes Pedersen i Rugsted æskede, af Søren Thomsen i Tudved udstedt: Stævning til Jes Sørensen for delemål. Gav ham til sag for 1 rdl. Det var hans 2. ting til Jes Sørensen.

20:

På herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl hans vegne: Oluf Mortensen i Bølling foregav og kundgjorde, eftersom det er idag Niels Amnitsbøl idag hans anden ting for dele til alle og enhver, som har ladet dokumenter indføre i tingbogen, og så dem som har begæret genpart af, hvad passeret er, i meningen at de bør dem indløse eller at være dele undergiven.

Onsdag den 13. december 1676:

20b:

Oluf Mortensen i Bølling på sine egne vegne og på vegne af Jes Pedersen i Rugsted i Jes Pedersens egen nærværelse lyste Mikkel Ottesen i Kolding fuldt anden ting for tingfred efter tingsvidnes indhold af dato 29. november. Mikkel Ottesen er stævnet. - Derefter begærede Oluf Mortensen,  at mænd måtte opnævnes efter loven, samme tingfred at dele (?). Opmeldt trofaste dannemænd: Poul Gjermandsen i Bølling, Søren Pedersen, Jens Madsen, Jon Nielsen ibidem, Niels Christensen i Spjarup, Peder Hansen i Hesselballe, Oluf Bondesen og Peder Hansen, begge i Borlev, Søren Jensen i Rugsted, Peder Lassen og Thomas Sørensen ibidem, Anders Nielsen i Vesterby og Mads Nielsen Smed ibidem, hvilke mænd blev forelagt og idag var her til stede ved tinget samme opkaldelse at påhøre og idag 8 dage at gøre deres tov, om bem.te tingfred er efter lands lov, som de agter at forsvare. Og mødte Niels Andersen Bøgvad af Kolding, som begærede genpart af tingsvidnet.

21:

Jes Pedersen i Rugsted, en dom: Stævning til Hans Jensen i Egtved. Gav ham til sag på vegne af Jakob Pedersen ...  i Viborg ... efter obligation af Hans Jensen udgivet i Viborg den 21. marts 1672, 22 rdl. 3 mk. 12 sk. - Hans Jensen bad om at få sagen opsat; han havde nogele kvitteringer på håndskriften. - Opsat 4 uger.

21b:

Jes Pedersen i Rugsted æskede: Stævning til Jes Sørensen i Mejsling for delemål. Gav ham til sag til 3. ting for 1 rdl.

22:

For retten femstod Hans Jensen i Egtved og bekræftede med ed de 6 stokkemænds vidne, som han tillige med dem sad stokkemand d. 15. november. Deres vidne findes indført pag. 14.

Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl, et vidne udstedt af Jes Pedersen i Rugsted: Stævning til Johan Iversen på vegne af oberforsteren, hr. Poul Jørgensen i Vilstrup, Mads Mikkelsen i Højen og Las Hansen ibidem, regimentskriver Knud Pedersen, Kirsten Jensdatter, Søren Pedersen i Egtved, Zanne Pedersen i Kolding, Mathias Lehmeier slotsskriver, Niels Lauridsen Fog ... ... hans 3. ting, at han tilbyder fosrskrevne personer, så vel som alle og enhver, som i tingbogen har ladet indføre eller ..., de ville have nogen dokumenter ud af tingbogen, som dem kunne anrøre, skulle de det straks lade affordre, såsom året går og tingbogen til slottet skal indleveres, såfremt enhver ikke ville lide videre tiltale og sig selv skaden tilregne efgter forordnigen.

23:

Herredsfoged Niels Amnitsbøl æskede, udstedt af Jes Pedersen i Rugsgted: Hans 3. ting for dele over Mikkel Ottesen for de bøder, han blev tilkendt onsdagen den 15. november, og faldsmålsbøder.

Onsdag den 20. december 1676:

Sekshøring: Christen Jensen i Vork, Oluf Jørgensen ibidem, Jens Ibsen i Vilstrup, Hans Jensen i Ågård, Niels Pedersen i Rugsted, Peder Jonsen i Spjarup.

Jes Pedersen i Rugsted, en dele: Stævning til Jes Sørensen i Mejsling. Eftersom han i tre ting næst efter hverandre har lovligt forfulgt Jes Sørensen for dele, og gav ham til sag for penge 5 mk. 12 sk., og idag var hans fjerde ting. - Da eftersom Jes Sørensen lovligt til 3 ting er forelagt og nu idag til 4. ting ikke har mødt og rettet for sig, vidste de 6 høring ikke at kunne befri Jes Sørensen jo bør at være dele undergivet.

23b:

Jes Pedersen i Rugsted på vegne af hr. Albret Jakobsen i Starup: Opsættelse på blad 4. Sætter i rette, at de indstævnede bør tiende. Herimod at svare er mødt regimentskriver Knud Pedersen og først fremæskede fuldmagt og af hvad myndighed han sig som en prokurator imod sin velb. hr. oberst eller des kvarter lader bruge, og begærede, herredsfogeden ville betænke sig, hvad person og efter hvad fuldmagt han tillader at gå i rette. Hernæst tilspurgte han Jes Pedersen, hvor fuldmagten er, om han har den med sig, som herredsfogeden tilspurgte Jes Pedersen om. Hvad sig, sagde Jes Pedersen, den fuldmagt belangende, var samme fuldmagt idag 6 uger, her for retten læst og påskrevet. Endnu tilspurgte herredsfogeden Jens Bang på Nygård, om han ville nægte, at de har Nygårds avling og dets underliggende ..., men tjente sin husbond på Nygård. - Knud Pedersen irettelagde sin skriftlige indlæg under dato d. 19. december 1676 af Nygård, som herefter i dommen skal indføres ord efter andet.

24b:

Oluf Mortensen i Bølling og Jes Pedersen i Rugsted: Stævning til Mikkel Ottesen fra Koldinghus. Begærede, at herredsfogeden ville (gøre) fylding på de opmeldte 12 mænd, som findes indført på blad 19, at de gør deres tov, hvortil blev opmeldt Niels Thomsen i Hjelmdrup og Søren Iversen i Vork; de blev kendt til at sætte fylding på forn. 12 mænd, at de gør deres tov, som forsvarligt er kongen og bonden ret anlangende tingfred for retten. Fremkom de 12 mænd, nemlig (navnene), så her for retten irettelagde et tingsvidne af 29. november (indholdet gengivet). Så eftersom forn. opkaldte mænd havde beråd sig om samme tov, indkom de for retten med sådanne ord, at eftersom her ikke bevises Mikkel Ottesen at have begået håndgerning imod Oluf Mortensen og Jes Pedersen, men ikkun aleneste truet dem, da vidste de ikke derfor at tilkende Mikkel Ottesen tingfred imod Oluf Mortensen og Jes Pedersen at have begået.

25b:

Belangende den sag imellem hr. Albret Jakobsen i Starup og Jens Bang på Nygård og de interesserede for kongens anpart tiende så vel som hr. Albrets egen tiende, som findes indført på blad 23: - Dom: Eftersom de indstævnede ej har tiendet til deres sognepræst, bemeldte Albret Jakobsen, hverken af kongens anpart eller af præstens egen, af det, som de har avlet på Nygårds mark, og Jens Bang så vel som de andre interessenter ikke fremlægger eller beviser nogen sær frihed eller bevilling, Nygårds avling og des underliggende huse og boliger at være tiende kvit, så bør de fornøje hr. Albret Jakobsen både med kongens og præstens egen anpart tiende af al deres avling.

26:

Peder Jonsen i Spjarup, et vidne: Stævning til Christen Madsen i Bøgvad og hustru, Jens Christensen i Spjarup, Kirsten Christensdatter ibidem, Peder Christensen sammesteds med deres lavværge. - Irettelagde en kontrakt: Bekender jeg Mikkel Christensen i Spjarup, at eftersom den gode Gud har hjemsøgt mig med stor svaghed, så jeg kan ikke vide, hvad Guds vilje er, enten jeg snart kan komme tilpas, eller jeg længere på skal ligge under Guds hånd, da på det at gården ikke skal slet fordærves, da på det, at gården vedlige at holde, da haver jeg godvillighed afstanden, så og hermed afstår den ½ gårds grund, som jeg efter min sal. fader har i fæste, til Peder Jonsen, tjenende i Egtved præstegård, at han straks må tage den i fæste ... hans velfornemme mand Knud Pedersen, regimentskriver, og så beholde den med kvæg og korn, lige som nu forefindes, aldeles intet undtaget, med slige vilkår, at han først anlovede at ville ægte min søster Kirsten Christensdatter her på stedet, og dernæst forunde og forskaffe min mindste broder, Peder Christensen, det, ham arveligt efter sin sal. fader er tilfaldet, nemlig 16 rdl. efter skiftebrevets videre formelding, hvilke forbemeldte penge dog at stå renteløs, indtil han blive 16 år. Og endelig forunder mig nødtørftig underholdning med god røgt og pleje, så længe jeg ligger på min sotteseng. Og om det så behager Herren at bortkalde mig i samme min sygdom, da at forskaffe mig en ærlig og kristelig jordefærd efter tidens lejlighed, og det altsammen at holde og efterkomme i alle sine punkter, som forskrevet står, som han vil svare for Gud og være bekendt for alle ærlige folk. Til ydermere forsikring har jeg, Mikkel Christensen i Spjarup, på den ene og Peder Jonsen af Egtved præstegård på den anden side denne oprettede kontrakt med vores egne hænder og sædvanlige bogstaver herunder underskr. og venligt ombedet vores kære sognepræst hr. Søren Jensen i Egtved præstegård og min stedfader Christen Madsen i Bøgvad og min broder Jens Christensen i Spjarup med os til vitterlighed at underskrive. Datum Spjarup, d. 26. september 1676. MCS, Peder Jonsen. Til vitterlighed: Søren Jensen i Egtved præstegård egen hånd, CMS, Jens Christensen egen hånd.

27:

Dermed endes det ganske år.

27b:

I Jesu Christi navn
efter Christi fødsel år 1677,
Herredsfoged Niels Lauridsen Amnitsbøl i Jerlev herred,
Byrge Christensen, skriver.

Ransnævningerne:
som på Jerlev herredstings snapstings onsdag af herredsfogeden for indeværende år 1677 for retten er opskrevet og nævnet:
Niels Christensen i Ballesgård,
Knud Christensen i Bindeballe,
Jens Nielsen i Torsted,
Oluf Sørensen i Ågård,
Peder Jonsen Kye ibidem,
Niels Iversen i Starup,
Mads Nielsen i Tudved,
Christen Madsen i Rue,
Christen Jørgensen ibidem,
Søren Joensen i Jerlev.

Herredsfogeden forelagde bem.te mænd at møde og aflægge deres ed efter loven under deres faldsmål.

Onsdag den 10. januar 1677:

Herredsfoged Niels Amledsbøhle i Jerlev herred, Byrge Christensen skriver.
8 mænd: Peder Hansen i Heiselbahle, Jens Pedersen i Oustrup, Anders Christensen ibm, Niis Pedersen i Rugsted, Hans Nielsen i Oxvig, Christen Madsen i Borleuf, Oluf Bundesen och Jens Sørensen ibm.

Jens Ibsen i Vilstrup, en dom: Stævning til Jon Bertelsen, Niels Bertelsen, Søren Bertelsen, Maren Bertels med hendes lavværge, alle i Vilstrup for gæld. Herimod mødte at svare på alle de indstævnedes vegne Jon Bertelsen og irettelagde en seddel lydende, at Jens Ibsen har bekommet af Maren Bertels tolv læs hø, og formente intet at være Jens Ibsen skyldige. Opsat 14 dage.

28b:

Oluf Mortensen i Bølling, hans 1. ting til Anders Pedersen Grøn i Egtved for dele. Gav ham til sag for 1 rdl.

29:

Herredsfoged Niels Amnitsbøl, et tingsvidne: efter skriftlig befaling til Jens Sørensen Grøn i Høllund at sidde retten blev læst og påskrevet. - Stævning til Niels Lauridsen Fog. - Jes Andersen i Rugsted, Søren Jensen i Tudved, Oluf Mortensen i Bølling, Niels Madsen i Tudved vidner: At de den 29. november sidst så og hørte samme dag her ved tinget, som tinget var afholdt, at Niels Lauridsen Foeg stod bag tingstokket, og herredsfogeden var rejst sig af tinget og tilspurgte forn. Niels Foeg, om han ville ikke løse de moges (?) tingsvidner, han havde begæret. Da svarede Niels Lauridsen Fog forn. herredsfoged Niels Amnitsbøl, "Du skal få din betaling af den, jeg har her i min lomme". Så tog Niels Lauridsen Foeg en poffert (puffert) om af sin lomme og holdt den lige ud i hans hånd imod Niels Amnitsbøl, truede ham og sagde, "Der er din løsning for vidner". Og slog så Niels Fog sin ... kjole til side. "Her er lad og krudt til dig, og der ligger endnu i min vogn en lang bøsse spændt og klar". Og som Niels Foeg slog sin kjole til side, så vi, et krudthorn og en kuglepung hængte under bem.te hans kjole, og da sagde Niels Amnitsbøl, "Er det lovlige gevær I fører at true folk med?". Så stak Niels Fog pufferten i hans lomme igen og gav Niels Fog Niels Amnitsbøl mange onde ord og truede ham og sagde, "Min puffert er lovlig, den (?) føres til eder og hr. Albert i Starup. I skal dog først få skam (?), hvor jeg kan betræffe eder på veje eller sti". Sagde Niels Amnitsbøl, "Her bliver fred til tinget og fra", og satte sig på sin hest og red så hans vej hjem.


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk