Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden
Bemærk venligst:
Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Det vil sædvanligvis ikke være muligt for mig at efterkomme ønsker om at skaffe yderligere oplysninger om, hvad de enkelte tilførsler indeholder.
Man vil altid finde anført, hvilken mikrofilm der har været benyttet. Og så vidt det er muligt, vil også sidetallet (og datoen) for hver enkelt tilførsel være oplyst.
På det grundlag kan man nu, da tingbøgerne er blevet tilgængelige på ArkivalierOnline, slå dem op der og evt. finde yderligere oplysninger. Det vil man med stor sandsynlighed kunne, ikke mindst på grund af den fremragende teknik i billedgengivelse, som ArkivalierOnline benytter sig af.
NB: Meget ofte vil bladenes øverste hjørne være så forvitret, at sidenumrene ikke kan læses. De numre, der er angivet i ekstrakterne, vil således hyppigt være konstruktioner.


Koldinghus birks justitsprotokol 1748-61(Filmrulle M 30900: 3/12-1748 til 28/10-1755)

1748

1:

1748 - 3. december:

26/11. Regimentskriver Nicolai Hansen ctr. Marcus Madsen, møller i Vranderup, ang. byggeri på Skovdrup mark, Seest. 24/12

1b:

19/11. Niels Mortensen, husmand af Ø. Vamdrup ctr. Christen Hansen, Ø. Vamdrup ang. skiftebrev og gæld. 24/12

2:

Forstander Hans Lintrup, Kolding hospital ang. 3 bortrømte karle af hospitalsgodset: Søren Christensen, Peder Pedersen og Morten Andersen af Almind. 7/1

2b:

19/11. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 10/12

3b:

26/11. Regimentskriver Hansen efterlyser bortrømte karle fra ryttergodset.

12/11. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård (ville drikke dus med ham, slagsmål). 24/12

Børnepenge opbydes for børn af degneenken Sandagers i Viuf. 10/12

4:

1748 - 10. december:

Læst forpagtningskontrakt på folke- og familieskats forpagtning.

3/12. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 7/1

5b:

12/11. Mathias Kornbech af Jelling ctr. magister Moss ang. kalkuner. 14/1

26/11. Hans Lorentzen, møller i Hulkær mølle ctr. Mattias Kornbech. 14/1

3/12. Børnepenge opbudt 2. gang.

Læst Rasmus Nielsens angivelse på ulovlig skovhugst.

1748 - 17. december:

De Lichtenberg til Engelsholm ctr. Niels Nielsen af Refsgårde ang. skovhugst. 7/1

6:

10/12. Børnepenge opbudt 3. gang.

1748 - 24. december:

24/12. Regimentskriver Nicolai Hansen ctr. Marcus Madsen, møller i Vranderup, ang. byggeri på Skovdrup mark, Seest. 21/1

7:

Marcus Madsen, møller i Vranderup mølle, ctr. regimentskriveren ang. byggesag. 14/1

8:

3/12. Niels Mortensen og Christen Hansen af Ø. Vamdrup indgår forlig.

3/12. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård (ville drikke dus med ham, slagsmål). 14/1

Regimentskriver Hansen ang. undvigt mandskab fra rytterdistriktet. 14/1

Jep Knorborg i Kolding, klejnsmed, ctr. Hans Jørgensen i Nygårds barakker vedr. gæld i korn og gryn. 14/1

1749

8:

1749 - 7. januar:

Læst plakat af 10/12-48 om ophævelse af forbud mod tyrekalves indførelse i købstæder.

8b:

Læst generalspardonspatent af 5/12-48 for alle, som er deserteret fra Holmens faste stok m.m.

Læst kgl. befaling 13/12-48 til stiftsbefalingsmanden om, hvorledes der skal forholdes med jøderne, som til Danmark skulle ankomme.

10/12. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 21/1

9b:

3/12. Forstander Hans Lintrup, Kolding hospital, ang. 3 bortrømte karle: Søren Christensen, Peder Pedersen og Morten Andersen, alle af Almind. 21/1

17/12. De Lichtenberg til Engelsholm ctr. Niels Nielsen af Refsgårde ang. ulovlig skovhugst. 14/1

Sentence i den sag, som kancelliråd Thygesen til Mattrup har rejst mod præsten Bertram Høyer i Gamst for to forfaldne terminer af en obligation, som den tidligere forpagter på Estrup Lorentz Nissen har udstedt med Bertram Høyer som kautionist. Denne har først anført, at Lorentz Nissen som gældens hovedmand først burde være stævnet; det er han så blevet; men han udeblev, og nu dømmer retten præsten til at betale, idet han har regres over for Lorentz Nissen, der i tilfælde af manglende betaling må lide udlæg i sit eje.

10:

Læst 2 angivelser fra skovrider Luchhart på ulovlig skovhugst.

1749 - 14. januar:

7/1. De Lichtenberg til Engelsholm ctr. Niels Nielsen af Refsgårde ang. ulovlig skovugst. Forlig.

10/12. Hans Lorentzen, møller i Hulkær mølle ctr. Mattias Kornbech. 28/1

10b:

24/12. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen, tjenende på Vamdrupgård. 4/2

10/12. Mathias Kornbech af Jelling ctr. magister Moss ang. kalkuner. 28/1

24/12. Jep Knorborg i Kolding, klejnsmed, ctr. Hans Jørgensen i Nygårds barakker vedr. gæld i korn og gryn. Betinget frafald.

11:

24/12. Regimentskriver Hansen ang. unvigt mandskab fra rytterdistriktet. 28/1

24/12. Marcus Madsen, møller i Vranderup mølle ctr. regimentskriveren ang. byggesag. Tingsvidne.

11b:

Frederik Steensen som befalet actor ctr. major Falch af Skærup og broder løjtnant Falch i Husum og medhavende karl for krybskytteri i kongens vildtbane. 4/2

Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. 28/1

Hans Jostesen i Jelling ctr. Therkild Sørensens enke Cathrine Rasmusdatter i Jelling for gæld. 28/1

Niels Jepsens enke i Pjedsted, Anna Margrethe Jensdatter lovbyder gård 1. gang.

Læst skovfoged Holtzendorfs angivelse på ulovlig skovhugst.

12:

1749 - 21. januar:

Læst generalpardon af 5/12-48 for undveget mandskab.

7/1. Forstander Hans Lintrup, Kolding hospital, ang. 3 bortrømte karle: Søren Christensen, Peder Pedersen og Morten Andersen, alle af Almind. 18/2

7/1. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 18/2

14:

24/12. Regimentskriver Nicolai Hansen ctr. Marcus Madsen, møller i Vranderup ang. byggeri på Skovdrup mark, Seest. 4/2

Niels Jepsens enke i Pjedsted, Anna Margrethe Jensdatter lovbyder gård 2. gang.

1749 - 28. januar:

14/1. Hans Jostesen i Jelling ctr. Therkild Sørensens enke Cathrine Rasmusdatter i Jelling for gæld. 18/2

Tre arresterede kvinder anklaget for tyveri af bistader: Karen Hansdatter, Margrethe Knudsdatter og Sara Jørgensdatter af Tiufkær. 4/2

15:

14/1. Regimentskriver Hansen (død) ang. undveget mandskab. 18/2

14/1. Hans Lorentzen i Hulkær mølle ctr. Mattias Kornbech af Jelling. 18/2

14/1. Mathias Kornbech af Jelling ctr. præsten, magister Moss ang kalkuner. 25/2

14/1. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. 18/2

15b:

Niels Jepsens enke i Pjedsted, Anna Margrethe Jensdatter lovbyder gård 3. gang. Hendes nuværende fæstemand Niels Mortensen vil købe.

Læst skovfoged Holtzendorfs angivelse på ulovlig skovhugst.

Læst skovfoged Søren Svendsens ditto.

1749 - 4. februar:

14/1. Frederik Steensen som befalet actor ctr. major Falch af Skærup og broder løjtnant Falch i Husum og medhavende karl for krybskytteri i vildtbanen. 18/2

16b:

21/1. Regimentskriver ctr. Marcus Madsen, møller i Vranderup, ang. byggeri på Skovdrup mark, Seest. 18/2

17:

28/1. Tre arresterede kvinder anklaget for tyveri af bistader: Karen Hansdatter, Margrethe Knudsdatter og Sara Jørgensdatter af Tiufkær. 18/2

14/1. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen på Vamdrupgård. 18/2

Læst skovrider Landsbergs angivelse på ulovlig skovhugst.

1749 - 18. februar:

4/2. Frederik Steensen som befalet actor ctr. major Falch af Skærup og broder løjtnant Falch i Husum og karl for krybskytteri i kongens vildtbane. 11/3

18b:

28/1. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. 4/3

4/2. Regimentskriver ctr. Marcus Madsen, møller i Vranderup, ang. byggeri på Skovdrup mark, Seest. 11/3

19:

21/1. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 25/2

4/2. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen på Vamdrupgård. 4/3

Magister Moss i Jelling ctr. Mathias Kornbech i Jelling. 4/3

28/1. Hans Lorentzen, Hulkær mølle, ctr. Mattias Kornbech af Jelling. 4/3

Ole Hansen af Kongsted Torp lovbyder sin gård 1. gang.

Læst skovrider Johan Luckhardts angivelse på ulovlig skovhugst.

Læst skovfoged Jens Krogs ditto.

Læst skovfoged Holzendorfs ditto.

4/2. Sentence i sagen, som Frederik Hansen af Kolding har ført som befalet actor ctr. Margrethe Knudsdatter, Sara Jørgensdatter og Karen Hansdatter af Tiufkær for tyveri af et bistade fra Henrik Meienhart, ibidem. - Bistadet blev ved ransagning fundet i Karen Hansdatters mands, Anders Hansens hus. Anders Hansen og de tre kvinder er blevet forhørt på Koldinghus, og de har tilstået tyveriet. Anders Hansen har angivet, hvem de hovedskyldige er, og oplyst, hvorledes honningen blev fordelt i hans hus: Hans kones moder, Margrethe Knudsdatter, og Sara Jørgensdatter havde taget bistadet og bragt det til hans hus. Her hjalp hans kone med at afperse honningen og fik for det 2 potter deraf, mens de andre to kvinder fik 3 potter hver. Selv lå han på den tid i sin seng og turde ikke sige noget af frygt for at skulle blive jaget af huset, idet han ikke rådede noget i sit eget hus. - Vidnerne har bekræftet, at Anders Hansen er således kujoneret, at han ikke råder i sit eget hus; de har set ham jaget ud af huset en halv snes gange, så han måtte sove ude. - De tre kvinder skal miste deres hud i arresten; de skal betale igæld og tvigæld foruden at have forbrudt deres hovedlod til kongen. Igæld er 2 rdl. til ejeren, tvigæld er 4 rdl. til kongen. Regimentskriveren skal beregne hovedlodden til kongen, når al beviselig gæld er fratrukket. Kvinderne skal desuden indbede sig i sognets menighed til at udstå kirkens disciplin for deres forargelse til forbedring af et kristeligt liv og levneds fremdragelse. - Anders Hansen frikendes for skyld, da det er bevist, at han ikke råder i sit eget hus og undertiden har været jaget ud om natten, og at han iøvrigt har godt rygte.

20:

28/1. Sentence i den sag, regimentskriver Nikolai Hansen har ladet føre ctr. en del af Koldinghus rytterdistrikts undvegne mandskab, mod hvem han søger rømningsdom, idet de ikke har indfundet sig efter efterlysning. Det drejer sig om følgende: Peder Gravesen (tjente sidst Anthony Buch i Nagbøl), Mads Jensen (tjente sidst Jens Nielsen i Lejrskov Højrup), Laurids Nielsen (tjente sidst Jens Møller i Nr. Vilstrup), Mads Jørgensen (tjente sidst Jørgen Rans i Højen), Søren Hansen (tjente sidst Peder Kring i Andkær), Hans Laugesen (tjente sidst Peder Roed (Rand?) i Andkær), Mads Andersen (søn af Anders Andersen Munk i Andkær), Rasmus Pedersen (tjente sidst Christen Hansen i Pjedsted), Niels Sørensen (søn af Søren Jensen i Egeskov), Peder Bertelsen (tjente sidst broderen Jens Bertelsen i Egeskov), Jens Hansen (stedsøn af Gregers Hansen i Trelde) og Niels Nielsen (tjente sidst Søren Svendsen i Bjert). Disse skal pågribes, hvor de end findes, og føres tilbage til kongens og ryttergodsets tjeneste. - For en bortløben landsoldat ved navn Christen Gravesen, som sidst tjente hos Poul Buch i Nagbøl, havde regimentskriverens advokat forlangt hans navn opslået på galgen. Det fritages han for på grund af manglende beviser. Han kan tages til nåde i kraft af kongens generalpardonspatent af 5/12-48, når han indfinder sig til ryttergodsets tjeneste inden 3 år. Ellers skal han anses for en troløs og meneder og udstå lovens straf for desertører, hvis han fanges.

21/1. Sentence i sagen, som hospitalsforstander Hans Lintrup af Kolding hospital har rejst ctr. 3 personer, som er undveget fra hospitalsgodset: Peder Pedersen, 16 år, født i Almind by på hospitalsgodset, rejst til København sidste jul uden pas, opholder sig vistnok hos kongens livkusk Jens Jacobsen. Morten Andersen, 20 år, født i Almind på hospitalsgods, har ved sidste Mikkelsdags tide begivet sig bort med sin farbror, opholdssted kendes ikke. - Disse to skal indfinde sig på deres fødestavn til hospitalsgodsets tjeneste; ellers skal de pågribes og fæng-sles. - Den tredie er Søren Christensen af Almind. Han er rejst med tilladelse og har været borte ca. 8 år. Han dømmes ikke.

1749 - 25. februar:

Ole Hansen af Kongsted Torp lovbyder sin gård 2. gang.

20b:

18/2. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 1/4

21:

28/1. Mathias Kornbech af Jelling ctr. magister Moss af Jelling. Kalkuner. 4/3

1749 - 4. marts:

Læst forordning af 7/2-49 om grove morderes straf.

18/2. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen på Vamdrupgård. 1/4

21b:

18/2. Magister Moss i Jelling ctr. Mathias Kornbech i Jelling. Tiendes fordølgelse (kalkuner). 18/3

22b:

25/2. Mathias Kornbech i Jelling ctr. magister Moss i Jelling. 1/4

18/2. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. 1/4

18/2. Hans Lorentzen, Hulkær mølle, ctr. Mattias Kornbech af Jelling. 1/4

Ole Hansen af Kongsted Torp lovbyder sin gård 3. gang. Hans Pedersen, som nu bebor gården, tilbyder at købe.

23:

Læst skovrider Landsbergs angivelse på ulovlig skovhugst.

1749 - 11. marts:

Læst reskript af 21/2-49 om jøderne.

Læst Simon Seests bestalling til at være regimentskriver.

18/2. Sag ctr. major Falch af Skærup og broder løjtnant Falch i Husum og medhavende karl for krybskytteri i kongens vildtbane. - Tingsvidne.

24:

18/2. Sentence i sagen, som afdøde regimentskriver Nikolai Hansen har ført mod Marcus Madsen Møller i Seest mølle som befalet actor på vegne af kgl. maj. tilhørende fæste- rytter- og selvejerbønder i Seest formedelst det byggeri, som Marcus Madsen har foretaget på Skovdrup mark på sin tilhørende ejendom. - Seest bymænd har klaget til amtmanden, fordi de mener, det vil være dem til skade, at Marcus Madsen bygger på Skovdrup mark, hvor der aldrig før har været bygget, fordi deres tilsåede agerjord ikke vil kunne være i fred for hans kreaturer. Amtmanden udstedte en resolution, der befalede regimentskriveren at nedlægge forbud mod videre byggeri, hvis han ville undgå tiltale og beholde sit møllefæste. Det protesterede Marcus Madsen imod, hvilket medførte en forbudsdom, der lod amtmandens forbud stå ved magt, men indrømmede Marcus Madsen ret til at føre bevis på sin adkomst til at bygge. Marcus Madsen har så ved kontrastævning fremlagt dokumenter for sin sag: Et, hvori nogle bymænd i Seest indrømmer ham ret til at bygge på marken, samt et fra Haderslevhus amtmand, der tillader ham at bygge. Begge dokumenter underkendes. Det ene hidrører fra fæstebønder, der ikke har nogen ret til at give tilladelse. Det andet falder på, at marken ligger i Koldinghus amt. - Marcus Madsen skal fortsat lade sin ejendom være uhegnet, den nygravede brønd skal tilkastes, den allerede rejste stråhytte samt alle byggematerialer fjernes. Desuden skal han betale 6 rdl. til justitskassen og til Seest bymænd 8 rdl. i sagsomkostninger, alt inden 15 dage.

25:

Læst skovrider Luckharts angivelse for ulovlig skovhugst.

Læst skovfoged Hans Lyngs ditto.

1749 - 18. marts:

4/3. Magister Moss i Jelling ctr. Mathias Kornbech i Jelling. Tiendes fordølgelse (kalkuner). Tingsvidne. 4/4

Marcus Madsen, møller på Vranderup mølle, ctr. Maren Hansdatter, tjenende på Vranderup Hovgård, der har udlagt ham som barnefader. 1/4

26b:

1749 - 1. april:

Læst forordning af 3/3-49 om danske konsuler.

Læst amtmandens proklama til skifte efter Christen Sørensen i Skovdal mølle.

4/3. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. Kontrastævning. 22/4

4/3. Jacob Johansen Lund på Hundsbæk ctr. Niels Jensen på Vamdrupgård. 13/5

27:

4/3. Mathias Kornbech i Jelling ctr. magister Moss i Jelling. 22/4

18/3. Marcus Madsen, møller på Vranderup mølle, ctr. Maren Hansdatter, tjenende på Vranderup Hovgård, der har udlagt ham som barnefader. Frafaldet. Tingsvidne.

Skomagerlauget i Kolding ctr. Frands Pedersen i Eskelund under Estrup gods vedr. håndhævelse af laugsprivilegier. - Forlig. Tingsvidne.

27b:

25/2. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 13/5

Sognefoged Poul Buch i Nagbøl ctr. Maren Jeskone i Store Anst, skovhugst. 15/4

28:

Peder Thonboe, fæster af ryttergården Vamdrupgård, anmelder ildsvåde. Almissebrev.

28b:

Læst skovfoged Søren Svendsens angivelse af ulovlig skovhugst.

Læst skovrider Johan Henrik Landsbergs ditto.

Jørgen Henriksen af Lille Velling lovbyder gård 1. gang.

(4/3. Hans Lorentzen, møller i Hulkær mølle ctr. Mattias Kornbech af Jelling. Sagen mangler.)

1749 - 15. april:

Mikkel Mikkelsen Singer i Store Velling, Smidstrup sogn på vegne af svigermoderen Lene Margrethe Johannesdatter Boch m.fl. fører vidner på, at Lene Margrethe Johannesdatter Boch er søster til Anders Johansen Boch, som er død i København, og til Anthony Johansen Boch, som også er død.

1/4. Sognefoged Poul Buch i Nagbøl ctr. Maren Jeskone i Store Anst for skovhugst. 22/4

Jørgen Henriksen af Lille Velling lovbyder gård 2. gang.

28b:

Læst skovrider Luchhardts angivelse om ulovlig skovhugst.

Læst skovfoged Jørgen Krogs ditto.

Læst skovfoged Holtzendorfs ditto.

29:

1749 - 22. april:

Læst kammerkancelliets skrivelse af 12/4-49 om pas med kreaturer i Oldenburg og Delmenhorst.

1/4. Mathias Kornbech i Jelling ctr. magister Moss i Jelling. 6/5

29b:

1/4. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. Kontrastævning. 6/5

30b:

15/4. Sognefogeden Poul Buch i Nagbøl ctr. Maren Jeskone i Store Anst for skovhugst. 29/4

31:

Maren Hansdatter, tjenende på Vranderup hovgård, ctr. Marcus Møller, Vranderup mølle. - Faderskab. 6/5

Vidner føres på, hvilke kreaturer der er døde af kvægsygen i Spjarup i Egtved sogn, Bindeballe i Randbøl sogn under Engelsholm og Kjeldkær.

Vidner føres på, hvilke kreaturer der er døde af kvægsygen for kirkebønderne Zakarias Christensen og Jens Jensen af Bindeballe i Randbøl sogn.

Jørgen Henriksen af Lille Velling i Smidstrup sogn lovbyder gård. Hans søn Henrik Jørgensen vil købe.

31b:

1749 - 29. april:

22/4. Sognefogeden Poul Buch i Nagbøl ctr. Maren Jeskone i Store Anst for skovhugst. 6/5

Fremlagt extrakt af skov- og jagtsessionens protokol om skovhugst.

1749 - 6. maj:

Hans Lintrup, forstander for Kolding Hospital, ctr. hospitalsbønderne vedr. restance. 13/5

32:

Præsten Niels Tøxen i Almind ctr. præsten Iver Hagelund i Verst for gæld. 13/5

22/4. Mathias Kornbech i Jelling ctr. magister Moss i Jelling. 3/6

22/4. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. Kontrastævning. 3/6

Oberstløjtnant de Andischon til Haraldskær ctr. Jens Møller og Jep Nikolajsen i Nr. Vilstrup for skovhugst. 20/5

32b:

22/4. Maren Hansdatter, tjenende på Vranderup hovgård, ctr. Marcus Møller, Vranderup mølle. - Faderskab. 20/5

29/4. Sognefogeden Poul Buch i Nagbøl ctr. Maren Jeskone i Store Anst for skovhugst. - Tingsvidne.

Jægermester og oberforster Bachmanns skytte Rasmus Nielsen af Viuf: synsforretning om ulovlig skovhugst.

33:

1749 - 13. maj:

6/5. Hans Lintrup, forstander for Kolding Hospital, ctr. hospitalsbønderne vedr. restance. - Dom fol. 36.

Rasmus Nielsen af Viuf for skovrideren ctr. Jens Ulf og Iver Tybo af Amnitsbøl for ulovlig skovhugst. 3/6

34:

1/4. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 1/7

Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Sr. Thonboe på Vamdrupgård for forsømmelse med at indgrøfte en mark i henhold til landstingsdom. 3/6

34b:

Kronbønderne Hans Rasmussen, Niels Lassen, Iver Steffensen, Niels Johansen og Bennet Sørensen af Herslev anmelder ildsvåde. Almissebrev.

35:

Sognedegnen for Herslev og Viuf menigheder, Jens Møller af Herslev anmelder ildsvåde. - Almissebrev.

35b:

Hans Hansen og Søren Pedersen i Gelballe beskikkes til at være kvægopsynsmænd i Gelballe by i stedet for Poul Nielsen og Peder Mikkelsen.

Hans Pedersen i Skanderup beskikkes til at være kvægopsynsmand i Skanderup by i stedet for Iver Jepsen.

1/4. Sentence i sagen, som Jacob Johansen Lund på Hundsbæk har ctr. Niels Jensen, tjenestekarl på Vamdrupgård, som efter hans påstand har overfaldet ham under en pinsefest hos Christen Staarup i Gammelby. Han har påvist to sår i hovedet samt et blodunderløbet mærke på brystet, hvor han var blevet trådt. Ifølge vidnerne havde Lund danset og drukket brændevin; den havde han spruttet ud gennem hånden, da Niels Jensen drak ham til og duttede ham. Han havde bedt Niels Jensen gå med udenfor; han tog Niels Jensen i arm og bryst og rykkede ham i håret. Dernæst kom det til slagsmål, hvorunder der bl.a. er blevet trådt på Lund. Da de var blevet skilt ad, flygtede Niels ud af huset forfulgt af Lund. - Jacob Johansen Lund skal for hårgreb betale til Niels Jensen tre 6 lod sølv (= 9 rdl.). Niels Jensen skal, fordi han ville hævne sig, betale til Lund tre 6 lod sølv for hvert sår (=18 rdl.) og tre 6 lod (=9 rdl.) sølv for jordskub, ialt 29 (!) rdl. - Desuden skal de begge betale til justitskassen 2 rdl.

36:

Dom afsagt over følgende hospitalsbønder, som har tilstået deres restancer for 1745-46: 1) Jens Pedersen Amhede, 2) Hans Olsen, nu Abraham Sørensen, 3) Jep Nielsen, 4) Niels Andersen, 5) Rasmus Christensen, 6) Ole Hjuler, som tilforn beboede Peder Mikkelsens halve gård, og for Abraham Sørensens forhen beboede halve gård, 7) Anders Hansen, 8) Anders Mortensen, 9) Frederik Pedersen, 10) Christen Rasmussen, 11) Jørgen Christensen, 12) Niels Madsen, 13) Iver Christensen, 14) Søren Pjedsted, alle de foranstående af Almind, samt 15) Peder Nielsen af Knurborg. - De skal betale deres restancer inden 15 dage.

(6/5. Præsten Niels Tøxen i Almind ctr. præsten Iver Hagelund i Verst for gæld. Sagen ikke med idag.)

36b:

1749 - 20. maj:

6/5. Oberstløjtnant de Andischon til Haraldskær ctr. Jens Møller og Jep Nikolajsen i Nr. Vilstrup for skovhugst. 10/6

6/5. Maren Hansdatter, tjenende på Vranderup hovgård, ctr. Marcus Madsen Møller, Vranderup mølle. - Faderskab. 3/6

Søren Hansen og Jens Hansen af Tiufkær indleverede 11 ulveunger.

1749 - 3. juni:

Læst forordning ang. moderation i 1749-skatterne, hvor kvægsygen hidtil har været.

13/5. Rasmus Nielsen af Viuf for skovrideren ctr. Jens Ulf og Iver Tybo af Amnitsbøl for ulovlig skovhugst.

37:

6/5. Mathias Kornbech i Jelling ctr. magister Moss i Jelling. 17/6

37b:

6/5. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. Kontrastævning. 17/6

13/5. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Sr. Thonboe på Vamdrupgård for forsømmelse med at indgrøfte en mark i henhold til landstingsdom. 17/6

Jens Jepsen lovbyder sin gård i Trelde 1. gang.

Laurids Jørgensen lovbyder sin gård i Bjert 1. gang.

Læst skovfoged Holtzendorfs angivelse om ulovlig skovhugst.

20/5. Sentence i sagen, som Maren Hansdatter, tjenende som amme hos kammerherre og jægermester von der Lieth på Vranderup Hovgård, har ført ctr. Marcus Madsen Møller på Vranderup Mølle. - Efter at hun har udlagt ham som barnefader, har han stævnet hende til Skovgårds birketing for at lade hende høre sin benægtelses ed. Tinget ligger ca. 5 mil fra hendes hjem og er hverken hendes eller hans rette forum. Sagen blev henvist til Koldinghus birketing, men sagen er siden blevet frafaldet af Marcus Madsen, der altså ikke har præsteret sin benægtelsesed. Der er også blevet fremlagt attest fra præsten i Seest om, at Marcus Madsen offentligt i kirken har bekendt sin synd mod det 6. bud. Maren Hansdatter har stævnet ham for godtgørelse af udgifter ved den nævnte sag. - Han skal betale hende 23 rdl. inden 15 dage.

38:

1749 - 10. juni:

Tulle Hansen af Lejrskov ctr. Kirsten Olufsdatter af Lejrskov. Forlig: injurier tilbagekaldes. Tingsvidne.

Toldofficianterne i Kolding ctr. Thomas Holdt og Mads Hansen Aars af Erritsø om smugleri. Tingsvidne.

38b:

20/5. Oberstløjtnant de Andischon til Haraldskær ctr. Jens Møller og Jep Nikolajsen i Nr. Vilstrup for skovhugst. 1/7

De to gårde i Bjert og Trelde lovbudt 2. gang.

Læst Jørgen Krogs angivelse om ulovlig skovhugst.

1749 - 17. juni:

3/6. Mathias Kornbech i Jelling ctr. magister Moss i Jelling. 22/7

39:

3/6. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. Kontrastævning. 22/7

3/6. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Sr. Thonboe på Vamdrupgård for forsømmelse med at indgrøfte en mark i henhold til landstingsdom. 1/7

Afdøde regimentskriver Nicolai Hansens enke ctr. en del rytterbønder for resterende skiftesalær. 8/7

39b:

Niels Kyed af Starup ctr. Jens Grøn af Jerlev for skovhugst. 1/7

40:

Mads Jepsen med familie lovbyder sin gård i Trelde 3. gang. Jens Jepsen tilbyder at købe.

40b:

Læst skovrider Luckharts angivelse af ulovlig skohugst.

1749 - 1. juli:

10/6. Oberstløjtnant de Andischon til Haraldskær ctr. Jens Møller og Jep Nikolajsen i Nr. Vilstrup for skovhugst. - Forlig.

Toldofficianterne i Kolding ctr. Hans Jensen, Jørgen Knudsen, Peder Madsen, Henrik Gregersen og Bertel Hjuler af Skærbæk for toldsvig. 15/7

42b:

17/6. Vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. Peder Thonboe på Vamdrupgård for forsømmelse med at indgrøfte en mark i henhold til landstingsdom.- Tingsvidne.

43:

Mads Pedersen af Asbøl ctr. sergent Peder Jensen i Vrå for injurier. Forlig. Tingsvidne.

17/6. Niels Kyed af Starup ctr. Jens Grøn af Jerlev for skovhugst. Sagen frafaldes. Tingsvidne.

13/5. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 12/8

43b:

Laurids Jørgensen med familie lovbyder gården i Bjert 3. gang. Laurids Jørgensen tilbyder at købe.

Amtmandens fuldmægtig Sonnin opbyder på rente Johan Peter Flors arv 1. gang.

1749 - 8. juli:

Børnepengene (Johan Peter Flors) opbudt 2. gang.

17/6. Afdøde regimentskriver Nicolai Hansens enke ctr. en del rytterbønder for resterende skiftesalær. 22/7

Kancelliråd Roed og hr. Claus Hagen i Grindsted ctr. bønderne Niels Pedersen, Peder Sørensen, Jørgen Pedersen, Christen Jensen og Hans Nielsen i Nebel, Vorbasse sogn - ang. skade ved hedebrand. 22/7

44:

Skovfoged Adolf Wolter af Egholt ctr. Hans Gravesen, som er undvigt af tjenesten. 22/7

Niels Jessen i Ødsted opbød børnepenge 1. gang.

1749 - 15. juli:

Regimentskriver Simon Seest af Dons procuderer specifikation på kvæg, som er død af den grasserende kvægsyge i Koldinghus rytterdistrikt. Tingsvidne.

44b:

Amtmanden ctr. Marcus Madsen, møller på Vranderup mølle, der er arresteret for trusler imod Seest bymænd og lydighedsnægtelse mod amtmanden. 29/7

45:

1/7. Toldofficianterne i Kolding ctr. Hans Jensen, Jørgen Knudsen, Peder Madsen, Henrik Gregersen og Bertel Hjuler af Skærbæk for toldsvig. 5/8

46:

Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg (alle lokaliteterne i Næsbjerg sogn i det nuværende Ribe amt). 5/8

Rasmus Jensen og hustru Sofie Nielsdatter af Viuf ctr. Peder Gris og hustru Gertrud Gris af Viuf for injurier. 29/7

Amtmandens fuldmægtig Sonnin opbyder for 3. gang børnepenge.

Læst skovfoged Holtzendorfs angivelse på ulovlig skovhugst.

1749 - 22. juli:

8/7. Kancelliråd Roed og hr. Claus Hagen i Grindsted ctr. bønderne Niels Pedersen, Peder Sørensen, Jørgen Pedersen, Christen Jensen og Hans Nielsen i Nebel, Vorbasse sogn - ang. skade ved hedebrand. Frafaldet ved forlig.

17/6. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. 5/8

8/7. Skovfoged Adolf Wolter af Egholt ctr. Hans Gravesen, som er undvigt af tjenesten. 5/8

46b:

Regimentskriveren ctr. arresterede rytter Johan Peter Orlov og hustru Edele Therkildsdatter for ildspåsættelse i Jerlev. 29/7

47b:

8/7. Afdøde regimentskriver Nicolai Hansens enke ctr. en del rytterbønder for resterende skiftesalær. 5/8

48:

17/6. Sentence i sagen, som Mathias Kornbech i Jelling har ført mod magister Moss og kæreste (=hustru) i Jelling ang. nogle kalkunske høns, som de har taget til sig under påstand af tiendesvig eller tingsvig. - De har fundet dem uden for Christen Jensens gårds led og taget dem til sig, fordi ingen havde opgivet dem til tiendetagerne. I forvejen har de beskyldt Mathias Kornbech for at have fordulgt sine bier over for tiendetagerne, og nu nægter de at tilbagelevere ham kalkunerne, da de opdager, at det er hans. Mathias Kornbech har ikke villet fordølge hverken bier eller kalkuner over for tiendetagerne, men da de var hos ham, har de ikke spurgt ham derom. Bierne er en sværm, som er kommet tilflyvende, og kalkunerne har han flere gange tilbudt at betale for; men madame Moss har svaret med en ed, at hun skulle udmatte ham med proces og få ham straffet efter en lovparagraf, der skulle handle om at blive brændemærket og bære sten; hun har også beskyldt Mathias Kornbechs kone for at have stjålet en gase tidligere. - Dommen siger, at da magister Moss ikke på ferske fode og i rette tid ved kvægtiendens oppebærelse beviseligt har befundet Mathias Kornbech med fordølgelse at øve tiendesvig, da skal de fornærmelige ord tingsvig og tiendesvig være som usagt og uskrevet; ligeså madame Moss' fornærmelige ord om hans kone. Magister Moss skal for denne gang have tabt sin tienderet af bierne og kalkunerne, han skal tilbagelevere kalkunerne og betale sagens omkostninger med 12 rdl. samt til justitskassen 2 rdl. - De ord, som begge parter under sagen har brugt til at skærtse hinanden med, skal herefter ikke være nogen af dem til præjudice, men skal være ganske døde og magtesløse.

48b:

1749 - 29. juli:

22/7. Regimentskriveren ctr. arresterede rytter Johan Peter Orlov og hustru Edele Therkildsdatter for ildspåsættelse i Jerlev.

49b:

15/7. Amtmanden ctr. Marcus Madsen, møller på Vranderup mølle, der er arresteret for trusler imod Seest bymænd og lydighedsnægtelse mod amtmanden. 12/8

15/7. Rasmus Jensen og hustru Sofie Nielsdatter af Viuf ctr. Peder Gris og hustru Gertrud Gris af Viuf for injurier. Forlig.

50:

Peder Thonboe på Vamdrupgård ctr. kromanden Johan Stahl ang. Smedeengen. 12/8

Jens Pedersen Roed i Fredsted opbød sin myndlings arv 1. gang.

1749 - 5. august:

15/7. Toldofficianterne i Kolding ctr. Hans Jensen, Jørgen Knudsen, Peder Madsen, Henrik Gregersen og Bertel Hjuler af Skærbæk for toldsvig. 19/8

51b:

22/7. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. 26/8

15/7. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. 12/8

52b:

Jens Pedersen Roed i Fredsted opbød sin myndlings arv 2. gang.

22/7. Skovfoged Adolf Wolter af Egholt ctr. Hans Gravesen, som er undvigt af tjenesten. Forlig.

22/7. Afdøde regimentskriver Nicolai Hansens enke ctr. en del rytterbønder for resterende skiftesalær. 19/8

Læst skovrider Luckharts angivelse om ulovlig skovhugst.

Læst bevilling for Mikkel Pedersen i Viuf til at holde kro og værtshus.

1749 - 12. august:

Læst plakat af 28/7-49 om ophævelse af forbudet mod havres udførsel fra Danmark.

29/7. Peder Thonboe på Vamdrupgård ctr. kromanden Johan Stahl ang. Smedeengen. Forlig.

5/8. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. 19/8

1/7. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 23/9

Jens Pedersen Roed i Fredsted opbød sin myndlings arv 3. gang.

53:

29/7. Sentence i sagen, som regimentskriver Simon Seest på amtmandens ordre har ført mod Marcus Madsen fra Vranderup mølle. - Marcus Madsen er blevet fængslet, fordi han uden tilladelse har givet sig ud af ryttergodset ind under Handerslevhus amts jurisdiktion og været ulydig mod amtmanden samt har udtalt trusler mod Seest bymænd, da han blev arresteret. Han har ikke nævnt navne, men nogle af dem har ved memorial til amtmanden bedt om at få kaution på, at der ikke skal ske dem noget. - Ved en retsforhandling var Marcus Madsen ikke mødt i retten fra sin arrest. Derfor var Poul Christensen med to mænd af Seest sendt ind til ham ned en skriftlig stævning. Han havde svaret skriftligt, at han ikke havde noget at bestille på Koldinghus birketing, og "hvad disse trusselsord anbelanger i denne stævning, ved jeg ikke er talt af mig, og ifald så skulle være, er min mening denne: vedkommende Seest mænd skal straffes for deres ulovmæssige behandling på kirkevejen så vel som deres uhørsomme tyveri og toldsvig, som skal udførligt undersøges. Iøvrigt skal Gud bevare og fri mine hænder fra alt ondt, og han selv skal betale og straffe uretfærdige. Alligevel melerer jeg mig ikke i sagen her ved Koldinghus birketing, men bør og må søge mig til mit rette forum, som er Thystrup herredsting i Haderslevhus amt, og ifald at nogen mancherer sig for mit pas, beder jeg at måtte gives tid først i et halvt år, ellers agter jeg ikke at rejse fra sognet, som jeg er født i, så jeg endnu ikke behøver noget pas ...". - Marcus Madsen er født på Vranderup mølle, som han også har haft i fæste og beboet, men for nogen tid siden er han flyttet ind til David Madsen i Seest, som bor under Haderslevhus amt. - Da Marcus Madsen gentagne gange har vist ulydighed over for amtmanden og ikke har modbevist trusselsordene, bør han lide den af amtmanden pålagte arrest, indtil han stiller borgen således, at Seest mænd kan være sikre på, at ej noget ulovligt tilføjes dem. Han skal selv betale forplejningen med videre pågående omkostninger ved hans arrest.

53b:

1749 - 19. august:

5/8. Toldofficianterne i Kolding ctr. Hans Jensen, Jørgen Knudsen, Peder Madsen, Henrik Gregersen og Bertel Hjuler af Skærbæk for toldsvig. Tingsvidne. (25/11)

54b:

12/8. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. 26/8

5/8. Sentence i den sag, som afdøde regimentskriver Nicolai Hansens enke har ført mod en del rytterbønder for resterende skiftesalær. Der opregnes navne på adskillige skyldnere, idet sædvanligvis også nævnes skiftebrevets dato og navnet på den, der er skiftet efter. Andre indstævnte skyldnere frikendes, fordi de allerede har betalt, er bortkomne eller døde eller er umyndige på betlerfærd.

55:

1749 - 26. august:

Læst plakat af 31/7-49 ang. landmilits- og ryttersession.

5/8. Mathias Kornbech i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling og træskomanden Daniel Villumsen, som var karl hos Mattias Kornbech. 30/9

19/8. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. 7/10

Peder Sørensen Lundemand i Follerup ctr. Rasmus Jepsen i Follerup ang. beskyldning om voldtægt på Rasmus Jepsens kone. 9/9

56:

Laurids Jensen, Henrik Orlev, Morten Orlev og Morten Mikkelsen, alle af Jerlev, anmelder ildsvåde. Almissebreve.

1749 - 2. september:

Selvejerbonden Jens Jensen af Stenderup ctr. Mads Nielsen Kyed i Eltang. Markstrid. Forlig.

Regimentskriveren ctr. landsoldaten Sejer Sørensen af Amnitsbøl for overfald. Tingsvidne.

57:

1749 - 9. september:

57b:

Glarmestrene Nicolai Primon og Marcus Flebbe, begge i Kolding, ctr. Anders Nyemejer i Kolding, som skal have gjort glarmesterarbejde. 23/9

58:

26/8. Peder Sørensen Lundemand i Follerup ctr. Rasmus Jepsen i Follerup ang. beskyldning om voldtægt på Rasmus Jepsens kone. 30/9

Rasmus Jensen af Egeskov, Vejlby sogn fører vidner på sine tab ved kvægsygen.

Jægermester og oberforster Bachmanns skytte Rasmus Nielsen: synsrapport på skovs olden i rytterdistriktet.

58b:

1749 - 16. september:

1749 - 23. september:

12/8. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 4/11

9/9. Glarmestrene Nicolai Primon og Marcus Flebbe, begge i Kolding, ctr. Anders Nyemejer i Kolding, som skal have gjort glarmesterarbejde. Tingsvidne.

1749 - 30. september:

Læst forordning af 15/9-49 om kornskatten.

9/9. Peder Sørensen Lundemand i Follerup ctr. Rasmus Jepsen i Follerup ang. beskyldning om voldtægt på Rasmus Jepsens kone. 7/10

26/8. Sentence i den sag, som Mathias Kornbech i Jelling har ført ctr. Jens Møller Fynbo i Jelling ang. hans tjenestekarl, træskomanden Daniel Villumsen, som var antaget af Kornbech og i urette tide blev antaget af Jens Møller Fynbo. - Mathias Kornbech havde antaget Daniel Villumsen for et helt år til at forarbejde træsko. Men siden havde han sagt til ham, at han kunne rejse tidligere, hvis han ville. Daniel havde ved juletid sagt, at han gerne ville rejse til påske, hvortil Kornbech havde sagt, at så skulle han rejse med det samme, og han ville kun give ham løn for den forløbne tid, hvis Daniel skaffede en anden karl i sit sted. Daniel Villumsen havde reageret ved at træde i Jens Møller Fynbos tjeneste straks uden at skaffe en anden karl, og natten derefter blev hans træskoredskaber hentet over i fynboens gård. - Da Jens Møller Fynbo havde antaget karlen uden at spørge Mathias Kornbech, om han tillod det, og uden pas og afsked, dømmes han til at betale Kornbech et helt års løn, 5 rdl. foruden til processens omkostninger. Daniel Villumsen, som har frasagt sig sin tjeneste hos Mathias Kornbech uden at skaffe ham en anden karl, bør have forlist lønnen for de seks uger, han tjente hos Kornbech.

59:

1749 - 7. oktober:

30/9. Peder Sørensen Lundemand i Follerup ctr. Rasmus Jepsen i Follerup ang. beskyldning om voldtægt på Rasmus Jepsens kone. 21/10

26/8. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. 18/11

59b:

1749 - 14. oktober:

Rytterbonden Christen Jessen af Gejsing ctr. skovfoged Adolf Wolter i Egholt ang. nogle risbøge, som er solgt til mænd i Revsing. 4/11

61b:

Lars Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 4/11

1749 - 21. oktober:

7/10. Peder Sørensen Lundemand i Follerup ctr. Rasmus Jepsen, nu opholdende sig Nr. Bjert, ang. beskyldning om voldtægt på Rasmus Jepsens kone. 18/11

62:

Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 4/11

Peder Andersen, Mads Andersen, Jørgen Nielsen og Hans Madsen af Gilbjerg i Hejnsvig sogn fører vidner på tab ved kvægsygen. Tingsvidne.

1749 - 4. november:

Bertel Jespersen i Stenderup lovbyder sin gård 1. gang.

14/10. Rytterbonden Christen Jessen af Gejsing ctr. skovfoged Adolf Wolter i Egholt ang. nogle risbøge, som er solgt til mænd i Revsing. 18/11

64:

21/10. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 18/11

65b:

14/10. Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 18/11

23/9. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 13/1

Regimentskriveren begærer forbudsdom over Vilhelm Brochman, degn til Eltang og Sdr. Vilstrup.

1749 - 11. november:

Bertel Jespersen i Stenderup lovbyder sin gård 2. gang.

1749 - 18. november:

Læst forordning af 4/11-49 om prinsessestyr.

Læst patent om højesteret i Danmark.

4/11. Rytterbonden Christen Jessen af Gejsing ctr. skovfoged Adolf Wolter i Egholt ang. nogle risbøge, som er solgt til mænd i Revsing. 2/12

67:

Mads Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Smidstrup ctr. Mads Enevoldsen ang. beskyldning for tyveri. 9/12

7/10. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. 9/12

67b:

4/11. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 2/12

4/11. Lars Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 2/12

21/10. Sentence i den sag, Peder Sørensen Lundemand i Follerup har ctr. Rasmus Jepsen, ibidem, ang. ublu beskyldninger om, at han har voldtaget Rasmus Jepsens hustru Lisbeth Andersdatter forleden i høslættens tid, da hun var pige. Rasmus Jepsen har i retten fastholdt sin beskyldning, men har ikke villet føre bevis på den, idet han har hævdet, at det var tilstrækkeligt, at enten han selv aflagde ed på sin påstand, eller Peder Sørensen Lundemand befriede sig ved ed. - Rasmus Jepsen bør tilbagekalde sin skammelige og ublu beskyldning, der skal regnes for død og magtesløs, hvis han vil undgå lovens straf; desuden skal han betale til Herslev sogns fattige 1 rdl. samt sagens omkostninger med 6 rdl.

1749 -25. november:

(19/8). Toldofficianterne i Kolding ctr. Hans Jensen i Skærbæk m. fl. for toldsvig. 9/12

68:

Peder Christensen i Jelling ctr. Iver Hansen (Jensen) i Jelling. 2/12

Læst skovfoged Holtzendorfs angivelse af ulovlig skovhugst.

1749 - 2. december:

18/11. Rytterbonden Christen Jessen af Gejsing ctr. skovfoged Adolf Wolter i Egholt ang. nogle risbøge, som er solgt til mænd i Revsing. 23/12

25/11. Peder Christensen i Jelling ctr. Iver Hansen (Jensen) i Jelling. 9/11

18/11. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 16/12

18/11. Lars Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 23/12

Christoffer Olsen lovbyder sin ejendom i Tiufkær 1. gang.

1749 - 9. december:

Christoffer Olsen lovbyder sin ejendom i Tiufkær 2. gang.

Læst folke- og familieskatsforpagter Anders Flensbergs indkaldelse til betaling.

25/11. Toldofficianterne i Kolding ctr. Hans Jensen i Skærbæk m. fl. for toldsvig. Tingsvidne.

69:

18/11. Mads Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Smidstrup ctr. Mads Enevoldsen ang. beskyldning for tyveri. 13/1

70:

2/12. Peder Christensen i Jelling ctr. Iver Jensen i Jelling. 23/12

18/11. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. 20/1

70b:

1749 - 16. december:

Sognefogeden Peder Knudsen i Håstrup fremlyser en hesteplag 1. gang.

Portneren Andreas Hansen på Koldinghus fremlyser en galt og en so.

2/12. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 23/12

Afdøde Niels Strangesens arvinger af Tiufkær lovbyder 3. gang ejendommen i Tiufkær. Christoffer Olsen, som nu bebor den, tilbyder at købe.

1749 - 23. devcember:

16/12. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 13/1

2/12. Lars Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 13/1

2/12. Rytterbonden Christen Jessen af Gejsing ctr. skovfoged Adolf Wolter i Egholt ang. nogle risbøge, som er solgt til mænd i Revsing. 13/1

9/12. Peder Christensen i Jelling ctr. Iver Jensen i Jelling. 3/2

1750

71:

1750 - 13. januar:

Læst forordning af 5/12-49 om, at om nogen, som nyder hospitalsophold eller fattigunderstøttelse, arver, da skal arven tilfalde hospitalet eller fattigkassen.

4/11. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 24/2

9/12. Mads Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Smidstrup ctr. Mads Enevoldsen ang. beskyldning for tyveri. 27/1

23/12. Rytterbonden Christen Jessen af Gejsing ctr. skovfoged Adolf Wolter i Egholt ang. nogle risbøge, som er solgt til mænd i Revsing. 27/1

23/12. Lars Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 27/1

23/12. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 27/1

71b:

1750 - 20. januar:

9/12. Christian Lund ctr. Knud Christensen i Agervig, Christen Andersen og Jakob Christensen i Biltoft, Mads Bertelsen og Jørgen Nielsen i Næsbjerg. Sagen ophævet uden dom.

1750 - 27. januar:

Anders Hansen af Nyborg foreviste en gammel ulv, som han søn havde dræbt ved sin gård.

13/1. Rytterbonden Christen Jessen af Gejsing ctr. skovfoged Adolf Wolter i Egholt ang. nogle risbøge, som er solgt til mænd i Revsing. Ulovlig skovhugst med skovfogedens vidende. Tingsvidne.

72b:

13/1. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 3/2

13/1. Lars Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 10/2

13/1. Mads Nielsen og hustru Anne Pedersdatter af Smidstrup ctr. Mads Enevoldsen ang. beskyldning for tyveri. Kontrastævning fra Mads Enevoldsen ctr. Anne Pedersdatter for tyveri. 10/2

73b:

1750 - 3. februar:

Læst kapitelstaksten for 1749.

Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 17/2

75b:

27/1. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 17/2

23/12. Sentence i sagen, som Peder Christensen i Jelling har rejst ctr. Iver Jensen i Jelling ang. varetægt i Peder Christensens gård: Iver Jensen havde påtaget sig varetægt, mens Peder Christensen og hustru var bortrejst til Fyn. Men der skete indbrud og tyveri, skønt Iver Jensen havde sovet i den forreste stue. Om aftenen havde han spurgt de to piger om, hvor nøglerne til kælder og skabe var. Det havde de fortalt ham. Mens indbrudet stod på, havde en af pigerne flere gange forsøgt at vække ham. Han vågnede endelig, da tyvene var borte, udbrød "Nu er det ravgalt!", løb ud i nabolaget og skaffede vidner på indbrudet. Havde selv mistet sin pibe, som lå i hans lomme. - Peder Christensen har krævet, at Iver Jensen skal betale ham erstatning for stjålne sølv- og guldkroner m.m. på godt 75 rdl. - Dommeren fritager ham herfor, fordi han ikke i forvejen havde fået påvist værdigenstandene. Men han skal ved ed rense sig for mistanke om meddelagtighed i tyveriet, betale sagens omkostninger samt for sin tungsovenheds skyld betale 1 rdl. til sognets fattigkasse inden 15 dage.

76b:

1750 - 10. februar:

27/1. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Mads Nielsens hustru Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 3/3

77b:

Peder Christensen, Jep Handskemager m.fl. af Kolding ctr. sognefogeden Poul Lauridsen Buch i Nagbøl og Hans Nielsen i Ågård for brænding og salg af brændevin. 24/2

78:

27/1. Lars Thistrup ctr. Lars Gydesen på Estrup. 17/2

1750 - 17. februar:

Læst forordning af 23/1-50 om de såkaldte vinkelskrivere, der påtager sig at skrive memorialer for andre.

3/2. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 10/3

81:

Clemend Marcussen til Lerbæk ctr. hans bonde Niels Sørensen i Jelling. 3/3

3/2. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 24/2

Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 3/3

81b:

Jep Jensens enke i Håstrup Else Andersdatter lovbyder sin gård 1. gang.

1750 - 24. februar:

Jep Jensens gård lovbydes 2. gang.

10/2. Peder Christensen og Jep Handskemager m.fl. af Kolding ctr. sognefogeden Poul Lauridsen Buch i Nagbøl og Hans Nielsen i Ågård for brænding og salg af brændevin. Tingsvidne.

82:

13/2. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 17/3

82b:

Rytterbonden Hans Jensen ctr. Lars Andersen, begge Skærbæk, ang. beskyldninger og trusler. 10/3

17/2. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 3/3

83b:

1750 - 3. marts:

24/2. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 24/3

84:

17/2. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 17/3

86:

10/2. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 17/3

17/2. Clemend Marcussen til Lerbæk ctr. hans bonde Niels Sørensen i Jelling for gæld. 10/3

1750 - 10. marts:

Læst skovrider Luchharts angivelse om ulovlig skovhugst.

24/2. Rytterbonden Hans Jensen ctr. Lars Andersen, begge Skærbæk, ang. beskyldninger og trusler. Forlig.

17/2. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 24/3

88b:

3/3. Clemend Marcussen til Lerbæk ctr. hans bonde Niels Sørensen (Jørgensen) i Jelling for gæld. 24/3

Niels Ebbesen i Bølling, Egtved sogn, anmelder ildsvåde. Almissebrev.

89:

1750 - 17. marts:

3/3. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 7/4

91:

24/2. Anthony Buch, Nagbøl, og medinteressenter ctr. sognefogeden Poul Buch af Nagbøl m.fl. ang. kirkeægt. 28/4

3/3. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Mads Nielsens hustru Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 24/3

Ridtmester Bolk ctr. Carsten Carstensen, husmand i Nr. Vilstrup, for gæld til afdød rytter Christen Jensen. 14/4

91b:

Jacob Wollund af Dons ctr. Bennet Sørensen i Herslev for gæld. 7/4

Jep Jensens enke i Håstrup Else Andersdatter lovbyder sin gård 3. gang. Niels Jensen Frismand, som nu er gift med enken, tilbyder at købe.

Søren Madsens enke Maren Christensdatter af Vesterby lovbyder sin gård 1. gang.

1750 - 24. marts:

10/3. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 21/4

92b:

3/3. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 14/4

93b:

17/3. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 14/4

94:

Søren Madsens enke Maren Christensdatter af Vesterby lovbyder sin gård 2. gang.

10/3. Sentence i sagen, som Clemend Marcussen til Lerbæk har rejst mod sin bonde Niels Jørgensen (sic), nu boende i Jelling, som forhen har beboet en gård i Hørup under Lerbæk, til fornyelsesdom for pådragne restancer, som han allerede har været dømt til at betale ved Nørvang-Tørrild herreders ting den 27. november 1745. Niels Sørensen (sic) havde derefter foregivet slet tilstand, hvorfor Clemend Marcussen af medlidenhed havde tilladt ham at flytte og beholde visse værdier, imod at han lovede af yderste flid at betale sin gæld samt at være sin husbond lydig og hørig. - Dommen af 27/11 1745 fornyes; han skal betale sine restancer samt sagens omkostninger, ellers indsættes han i Viborg tugthus' manufakturhus for at arbejde, indtil han efter fængelsesadministratorens skøn har aftjent sin gæld.

Efter regimentskriver Simon Seests forlangende indkaldes alle, som har børnepenge stående i afdøde Nicolai Hansens bo.

94b:

1750 - 1. april (onsdag):

Offentligheden ctr. arresterede Mikkel Markussen for begået tyveri hos præsten Peder Borch i Greis præstegård. 7/4

95:

1750 - 7. april:

1/4. Offentligheden ctr. arresterede Mikkel Markussen for begået tyveri hos præsten Peder Borch i Greis præstegård. 21/4

95b:

17/3. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 21/4

96b:

17/3. Jacob Wollund af Dons ctr. Bennet Sørensen i Herslev for gæld. 14/4

Søren Madsens enke Maren Christensdatter af Vesterby lovbyder sin gård 3. gang. Niels Knudsen, som nu er hendes ægtemand, tilbyder at købe.

1750 - 14. april:

Læst plakat af 31/5-50 om forbud mod indførelse af raffineret sukker og sirup.

Skovfoged Ditlev Markussen af Skærup fremstiller vidner på, at kaptajn Grevenkops frue Sophia Amalie og søster Margrethe Elisabeth de Boyshett er beslægtede med afdøde Jacob Wilhelm de Stuart.

97:

17/3. Ridtmester Bolk ctr. Carsten Carstensen, husmand i Nr. Vilstrup, for gæld til afdød rytter Christen Jensen. 5/5

24/3. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 5/5

7/4. Jacob Wollund af Dons ctr. Bennet Sørensen i Herslev for gæld. 21/4

24/3. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 21/4

97b:

Jens Knudsen af Øster Vamdrup på vegne af sine børn, der skal arve deres afdøde morbror Iver Nissen Sotterup, som boede i Runde på Holsteinsborg grevskab.

1750 - 21. april:

7/4. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 5/5

14/4. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 28/4

24/3. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 5/5

Læst kgl. resolution af 17/3 ang. huders udførelse af Koldinghus rytterdistrikt og om brændevinsbrænden.

7/4. Sentence i sagen mod delinkventen Mikkel Markussen fra Grejs by, som i samme by nu og da har stjålet kornvarer fra præsten Peder Borchs kornlade. Han er blevet bragt til Koldinghus arrest, skønt tyveriet ikke var begået under Koldinghus birk. Under forhøret har han frivilligt tilstået at have stjålet tærsket korn fra præstens lade om natten, idet han skaffede sig adgang dertil ved at løsne nogle brædder i væggen. - Straffens hårdhed er betinget af, at han har stjålet flere gange: Han skal kagstryges og brændemærkes på sin ryg og dernæst sendes til Fredericia fæstning at arbejde i jern på livstid, samt betale igæld og tvigæld: til præsten 1 rdl. 3 mk. 1 sk. (kornets værdi) og til kongen 3 rdl. 2. sk.

99:

14/4. Sentence i sagen, som Jacob Wollund af Dons har ført ctr. Bennet Sørensen i Herslev for skyldige auktionspenge. Han skal betale sin gæld samt sagens omkostninger inden 15 dage.

1750 - 28. april:

Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital, stævner en del hospitalsbønder for restancer. 5/5

99b:

Læst reskript af 28/3-50, ang. at der ikke må betales for lig (?) på landets kirkegårde.

Læst reskript af 6/3-50 om jurisdiktion for militærpersoner.

17/3. Sentence i sagen, som Anthony Buch i Nagbøl og medinteressenter har rejst ctr. Mads Buch og Christen Hartvigsen i Dollerup, sognefogeden Poul Buch af Nagbøl, sognefoged Søren Terpager og afdøde Mattias Markussens enke i Skanderup, Lauge Mikkelsen og Poul Nielsen i Gelballe, formedelst de med Skanderup kirkes kirkekørsel og ægter ved forefalden reparation i 1746 har været overhørig og efter citanternes mening har nægtet at forrette dem. Der er ført bevis på, hvordan kirkeægter har været forrettet i sognet i gammel tid. Tidligere har det kun været een sognefoged i sognet, og da var han alene fri for kirkeægt, idet han tilsagde ægterne. Budfogederne forrettede ægt i lighed med andre sognemænd. Efter at sognefoged Laurids Thomsen Ulf var afgået, blev budfogederne afskaffet, og der kom 2 sognefogeder. Der nævnes nogle gårde, som nu har færre beboere end tidligere og således er kommet til at levere mindre ægt. Der er anført forskellige resolutioner fra amtmand, regimentskriver og ryttersession, som begrunder nogle gårdes lempelse i ægtforpligtelsen. Også fordelingen mellem gårdene af kirkens stolestader indgår i argumentationen. - De to beskikkede sognefogeder, som gør tilsigelse i stedet for kirkeværger, skal bevare deres ægtfrihed, så længe det er dem, der gør tilsigelse. De andre gårde bevarer også deres lempelige ordning, men kun så længe de ikke igen er delt på flere brugere.

101b:

21/4. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 5/5

1750 - 5. maj:

Ekstrakt af skov- og jagtsessionens protokol.

102:

Læst forordning af 10/4-50, at alle birkedommere må herefter for højesteret indstævnes.

Amtsforvalter Roed: sekvestrationsforretning ctr. Jørgen Nielsen, Hans Madsen og Peder Andersen af Gilbjerg i Hejnsvig sogn, om de bruger nogen af Goderums rettigheder. 12/5

Skytten Rasmus Nielsen af Viuf: synsforretning over kronens skove. 12/5

21/4. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 2/6

103b:

28/4. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 2/6

14/4. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 26/5

104:

21/4. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 12/5

14/4. Sentence i sagen, som ridtmester Bolk i Kolding har ført ctr. Carsten Carstensen, husmand i Nr. Vilstrup, på vegne af stervboet efter en i hans kompagni afdød rytter, Christen Jensen, for skyldige tilgodehavende penge, 2 rdl. 4 mk. - Han skal betale sin gæld samt sagens omkostninger på 1 rdl. 4 mk.

5/5. Dom i sagen, som hospitalsforstander Hans Lintrup har ført ctr. en del hospitalsbønder, som alle er mødt i retten med deres kvitteringsbøger, hvorudfra er beregnet, hvad enhver er skyldig i landegildeydelser til udgangen af 1749, beregnet efter hvert års kapitelstakst. De har nægtet mindelig betaling. Følgende dømmes til at betale inden 15 dage: Jens Pedersen Amhede, Abraham Sørensen, Jep Nielsen, Niels Andersen, Rasmus Christensen, Ole Hjuler, Anders Hansen, Anders Mortensen, Frederik Pedersen, Christen Rasmussen, Jørgen Christensen, Niels Madsen, Iver Christensen og Søren Pjedsted, alle af Almind, samt Peder Nielsen af Knurborg.

1750 - 12. maj:

Peder Dahl og Hans Møller af Andkær indleverer 12 ulveunger.

5/5. Skytten Rasmus Nielsen af Viuf fremfører skovsyn.

104b:

5/5. Amtsforvalter Roed: sekvestrationsforretning ctr. Jørgen Nielsen, Hans Madsen og Peder Andersen af Gilbjerg i Hejnsvig sogn, om de bruger nogen af Goderums rettigheder. 20/5

5/5. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 26/5

105:

1750 - 20. maj (onsdag):

12/5. Dom. Det har været pålagt amtsforvalter Roed at holde sekvestrationsforretning over det øde hartkorn (htk. 1-0-1-0) i Goderum i Hejnsvig sogn og søge hjemmelsdom, efter at forrige ejer Rasmus Brun Humles enke ikke har betalt kontributionsrestancerne for 1748 og 1749. - Sekvestrationsforretningen konfirmeres, og det øde hartkorn hjemfalder til kronen.

1750 - 26. maj:

Skovrider Landsberg lod afhjemle grøfte-, dige- og pælesyn over Anst herred.

12/5. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. Kontinuationsstævning krævet. 23/6

106:

5/5. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 9/6

1750 - 2. juni:

Skovrider Luchkart lod afhjemle pæle- og grøftesynsforretning i Elbo og Holmans herreder.

Regimentskriveren lader føre vidner for Thomas Nielsen Haugaard i Sellerup, som har fået ihjelstukket 5 bæster, og for Thomas Madsen Haugaard, som har mistet 3 bæster ved smitsom syge.

Regimentskriveren ctr. Niels Johansen og Christen Jepsen, begge af Pjedsted, som har været i slagsmål med hinanden ved et gærdesyn. 23/6

107:

Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 23/6

107b:

5/5. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 9/6

5/5. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 30/6

Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn (samt skovfoged Adolf Wolter i Egholt, sergent Peder Jensen i Vrå, Lejrskov sogn, Knud Basse af Gejsing samt Frederik Jørgensen Leegardt af Glibstrup) for opbringelse af en del okser. Marcus Madsen er hovedmanden. 9/6

Jocum Mathiasen i Fredericia, som er gift med Birgitte Maria Johansdatter Foss, som skal arve Erik Thomsen og hustru Anna Ditlevsdatter Foss' ejendom, har de to foregående tingdage (sic!) lovbudt Erik Thomsens bolig i Gauerslund og lovbyder nu 3. gang. Sognepræsten This Martin Steenberg tilbyder at købe.

108:

1750 - 9. juni:

Skovfoged Johan Vilhelm Holtzendorf afhjemler syn på grøfter og pæle i Brusk og Jerlev herreder.

26/5. Mads Enevoldsen af Smidstrup ctr. Anne Pedersdatter af Smidstrup for tyveri af lam. 21/7

2/6. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af en del okser. 23/6

108b:

De Lichtenberg til Engelsholm ctr. Peder Madsen, sønnen Mads Pedersen, Niels Andersen og hyrden Søren Sørensen af Vork. De har taget en risbøg. 30/6

Christian Risom af Dons Mølle ctr. Carl Jensen af Taulov Nebel for salg af sygt kvæg. 23/6

110:

Sognepræsten Jens Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 21/7

2/6. Magister Moss og kæreste i Jelling ctr. Jens Møller Fynbo, Jelling ang. vold og trusler. 21/7.

Hans Thuesen af Fredericia ctr. Mads Pagh af Viuf. 23/6

1750 - 16. juni:

Afdøde regimentskriver Nikolai Hansens enke og arvinger ctr. en del rytterbønder om indestående børnepenge. 30/6

110b:

Mikkel Nielsen af Bredstrup anmelder ildsvåde. Almissebrev.

Iver Hansen af Bramdrup lovbyder sine midler, om nogen vil modtage dem og betale hans gæld og give ham underhold. 1. gang. 23/6

1750 - 23. juni:

111:

Læst forordning af 29/5-50 om den rettergang, der herefter skal bruges i sager om skilsmisse.

9/6. Christian Risom af Dons Mølle ctr. Carl Jensen af Taulov Nebel for salg af sygt kvæg. 30/6

111b:

9/6. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af en del okser. 30/6

9/6. Sognepræsten Jens Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 14/7

112:

2/6. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 7/7

113b:

26/5. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 7/7

114:

2/6. Regimentskriveren ctr. Niels Johansen og Christen Jepsen, begge af Pjedsted, som har været i slagsmål med hinanden ved et gærdesyn. 17/7

9/6. Hans Thuesen i Fredericia ctr. Mads Pagh i Viuf. 30/6

16/6. Iver Hansen af Bramdrup lovbyder sine midler, om nogen vil modtage dem og betale hans gæld og give ham underhold. 2. gang. 30/6

1750 - 30. juni:

23/6. Christian Risom af Dons Mølle ctr. Carl Jensen af Taulov Nebel for salg af sygt kvæg. Tingsvidne.

23/6. Hans Thuesen i Fredericia ctr. Mads Pagh i Viuf. 14/7

23/6. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af en del okser. 14/7

114b:

9/6. De Lichtenberg til Engelsholm ctr. Peder Madsen, sønnen Mads Pedersen, Niels Andersen og hyrden Søren Sørensen af Vork. De har taget en risbøg. 14/7

115:

16/6. Afdøde regimentskriver Nikolai Hansens enke og arvinger ctr. en del rytterbønder om indestående børnepenge. 14/7

Regimentskriveren ctr. Ole Hansen af Andkær, som er bortrømt. 7/7

Regimentskriveren lod opbyde på rente Jens Knudsens børns mødrende arv i Øster Vamdrup, 1. gang. 7/7

2/6. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 14/7

23/6. Iver Hansen af Bramdrup lovbyder sine midler, om nogen vil modtage dem og betale hans gæld og give ham underhold. 3. gang. Får kontrakt med Hans Steffensen, som til sin tid ægter hans steddatter Johanne Nielsdatter.

1750 - 7. juli:

Skovfoged Adolf Wolter af Egholt indleverede en ung ulv.

115b:

30/6. Regimentskriveren ctr. Ole Hansen af Andkær, som er bortrømt. 14/7

30/6. Regimentskriveren lod opbyde på rente Jens Knudsens børns mødrende arv i Øster Vamdrup, 2. gang. 14/7

Marcus Madsen på Skoudrupgård ctr. Jens Nielsen, tjenende Poul Christensen, landsoldat Poul Hansen, Anders Pedersen, Søren Harth, tjenende Oluf Madsen, rytteren Ole Jørgensen, tjenende Mads Poulsen, alle i Seest (samt Anders Jensen Hjarup, tjenende David Madsen i Seest under Haderslevhus amt) for overfald og vold. 14/7

116:

23/6. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 21/7

116b:

1750 - 14. juli:

Læst forordning af 12/6 om, hvorledes der herefter skal forholdes med skifterne efter de i virkelig tjeneste afdøde militærpersoners enker.

117:

30/6. De Lichtenberg til Engelsholm ctr. Peder Madsen, sønnen Mads Pedersen, Niels Andersen og hyrden Søren Sørensen af Vork. De har taget en risbøg. 21/7

30/6. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 4/8

23/6. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 11/8

23/6. Sognepræsten Jens Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 28/7

30/6. Hans Thuesen i Fredericia ctr. Mads Pagh i Viuf. 21/7

7/7. Marcus Madsen på Skoudrupgård ctr. Jens Nielsen, tjenende Poul Christensen, landsoldat Poul Hansen, Anders Pedersen, Søren Harth, tjenende Oluf Madsen, rytteren Ole Jørgensen, tjenende Mads Poulsen, alle i Seest (samt Anders Jensen Hjarup, tjenende David Madsen i Seest under Haderslevhus amt) for overfald og vold. Nyt stævnemål nødvendigt. (28/7)

Peder Madsen af Bølling lovbyder gård 1. gang.

23/6. Regimentskriveren ctr. Niels Johansen og Christen Jepsen, begge af Pjedsted, som har været i slagsmål med hinanden ved et gærdesyn. 28/7

30/6. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af en del okser. 21/7

117b:

Regimentskriveren lod opbyde på rente Jens Knudsens børns mødrende arv i Øster Vamdrup, 2. gang.

7/7. Sentence: Regimentskriver Simon Seest har ved Viborg landsting ladet efterlyse en Koldinghus rytterdistrikt tilhørende bonde, nemlig Oluf Hansen af Andkær, som er undveget. Han er stævnet her til retten, men ikke mødt. Det er bevist, at han er undveget i året 1734; han skal være i tjeneste i København hos en brygger. Hvor han end findes, skal han pågribes og føres tilbage til rytterdistriktet til kronens og godsets tjeneste, såfremt han ikke som fredløs vil anses og tabe den arv, ham fra forældre eller andre i kongens riger og lande kunne tilfalde.

30/6. Sentence: Afdøde regimentskriver Nicolai Hansens enke har stævnet en del rytterbønder for de hos dem fra hendes sl. mands betjeningstid indestående børnepenge, hvorfor vedkommende enten straks skal stille kaution eller snarest sørge for, at pengene bliver udbetalt: Hans Sørensen, annexbonde i Viuf, Laurs Andersens enke af Jerlev, nu boende i Nr. Vilstrup, Christen Iversen i Store Anst og skovfogeden Hans Jørgen Mejer i Store Velling; disse har ikke indfundet sig i retten for enten at betale eller stille kaution. De skal betale pengene samlet inden 15 dage samt 1 rdl. i sagsomkostninger.

1750 - 21. juli:

Peder Madsen af Bølling lovbyder gård 2. gang.

118:

14/7. Hans Thuesen i Fredericia ctr. Mads Pagh i Viuf. 24/11

14/7. De Lichtenberg til Engelsholm ctr. Peder Madsen, sønnen Mads Pedersen, Niels Andersen og hyrden Søren Sørensen af Vork. De har taget en risbøg. 4/8

7/7. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 4/8

122:

14/7. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 11/8

9/6. Sentence i sagen, som magister Moss og hustru af Jelling har rejst ctr. deres forpagter Jens Møller Fynboe ibidem formedelst hans slette opførsel mod dem. Ved nytårstide har Jens Møller Fynboe bandet mod madame Moss, klappet hende nogle gange på skulderen, skubbet hende op til en besling i fæhuset og taget hende om armene, så hun fik blå mærker. Han har truet hende med en ulykke inden år og dag, og hun skulle blive så fattig, at hun skulle gå ud af præstegården med et par træsko. Han har slået hende i hendes tynde liv, kaldt hende en kanalje, truet hende med bøsse, så hun ikke turde sove i præstegården. Hendes tjenestepige har han arresteret og truet med at sende hende til spindehuset. - For de såremål, han har tilføjet madame Moss skal han for hver plet (ialt 4) betale tre 6 lod sølv (= 36 rdl.), til justitskassen 2 rdl. samt i sagsomkostninger 10 rdl. - Hans ord og tale mod præsteparret skal være død og magtesløs. Bøderne betales i 3 parter: til sagsøgeren de 2 parter, som er 24 rdl., og til kongen de 12 rdl. Betaling inden 15 dage.

122b:

9/6. Sentence i den sag, som husmand Mads Nielsens hustru Anne Pedersdatter i Smidstrup har haft mod Mads Enevoldsen ibidem, fordi han offentligt har antastet og beskyldt hende for at have uberettiget slagtet et lam, som tilhørte ham, og hvis skind han vedkendte sig, da det blev fundet hos hende, til tort, blame og største beskæmmelse for hende. - Mads Enevoldsen har efter at have mistet sit lam ladet ransage hos hende så vel som hos andre i byen. Hos Anne Pedersdatter fandt man et skind med et mærke, som Mads Enevoldsen kendte som sit. Gemt i en seng fandt man en sort lergryde med lammekød. Hun påstod at have fået lammet af en mand i Starup, "og som han ikke var så rigtig, så tilbød hun hellere at betale det end at gøre rejser til Kolding". De blev enige om, at hun skule betale 2 mk. og 12 sk. for lammet, og så kunne han beholde skindet. Dernæst blev der drukket forlig, hvor hun gav bymændene en potte brændevin, mens Mads Enevoldsen og hyrden i fællesskab også gav en potte. Men bagefter har hun alligevel været utilfreds med forliget; hun har opirret sagen og dernæst rejst søgsmål mod Mads Enevoldsen, der har været nødt til ved kontrastævning at bevise, at lammet var hans. Et af vidnerne var Jørgen Nielsen fra Pjedsted, der dengang var karl for byens hyrde. Han er under mistanke for at have "colederet" med kvinden, siden han ikke vidste, hvem der havde taget lammet fra ham i degnens fåresti, skønt han selv var der, da det skete; han havde fået besked om at tie stille med det. - Dommen siger, at Mads Enevoldsen ikke burde have indgået forlig, men rettet sig efter loven og gjort arrest på skindet og anmeldt sagen for øvrigheden. Det er ikke afvist, at Mads Enevoldsen har blameret Anne Pedersdatter efter forliget og inden hendes søgsmål; men hun har selv opirret sagen, og derfor bør Mads Enevoldsen være fri for hendes påtale, og sagen imellem dem ophæves, uden at nogen af dem nyder omkostninger af hinanden.

123b:

1750 - 28. juli:

14/7. Sognepræsten Jens Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 11/8

(14/7). Marcus Madsen på Skoudrupgård ctr. Jes Nielsen, tjenende Poul Christensen, landsoldat Poul Hansen, tjenende Anders Pedersen, Søren Harth, tjenende Oluf Madsen, alle i Seest for overfald og vold. 18/8

124:

14/7. Regimentskriveren ctr. Niels Johansen og Christen Jepsen, begge af Pjedsted, som har været i slagsmål med hinanden ved et gærdesyn. 4/8

1750 - 4. august:

21/7. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 25/8

126:

14/7. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 25/8

28/7. Regimentskriveren ctr. Niels Johansen og Christen Jepsen, begge af Pjedsted, som har været i slagsmål med hinanden ved et gærdesyn. Sagen ophæves, indtil nyt stævnemål indgives.

Musketter Johan Henrik Rindorph fremstiller vidner på vegne af sin hustru Karen Jensdatter for at bevidne slægtskab.

Peder Madsen af Bølling lovbyder gård 3. gang. Hans søn Poul Pedersen tilbyder at købe.

126b:

21/7. Dom afsagt således: Etatsråd de Lichtenberg har ved tingsvidne bevist, at Peder Madsen, Søren Sørensen, Mads Pedersen og Niels Andersen i Vork en nat i etatsrådens enemærke har afsavet og bortfjernet en frugtbærende eg. De har været lige gode om det og skal alle for een og een for alle betale de Lichtenberg 20 rdl. for egen samt 4 rdl. i sagsomkostninger, alt inden 15 dage.

1750 - 11. august:

Læst plakat til sessions afholdelse.

Offentligheden ctr. Svend Christensen for krybskytteri i vildtbanen i Gelballe. 18/8

127b:

14/7. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 25/8

21/7. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 25/8

28/7. Sognepræsten Jens Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 25/8

Etatsråd Lauttrup i København ctr. præsten Jens Nielsen Blicher i Starup for gæld. 22/9

128:

Læst forordning af 20/7-50 ang. skattemoderation.

1750 - 18. august:

Læst forordning af 17/7-50 ang. den mellem København og Ålborg agende post.

28/7. Marcus Madsen på Skoudrupgård ctr. Jes Nielsen, tjenende Poul Christensen, landsoldat Poul Hansen, tjenende Anders Pedersen, Søren Harth, tjenende Oluf Madsen, alle i Seest for overfald og vold. 1/9

130:

11/8. Offentligheden ctr. Svend Christensen for krybskytteri i vildtbanen i Gelballe. Tingsvidne.

1750 - 25. august:

Offentligheden ctr. Lorentz Jacobsen Skræder af Bjert, som har ihjelkørt en dreng. 15/9

132:

11/8. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 22/9

4/8. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 8/9

133:

4/8. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 8/9

11/8. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 8/9

11/8. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 8/9

1750 - 1. september:

18/8. Marcus Madsen på Skoudrupgård ctr. Jes Nielsen, tjenende Poul Christensen, landsoldat Poul Hansen, tjenende Anders Pedersen, Søren Harth, tjenende Oluf Madsen, alle i Seest for overfald og vold. 22/9

134:

Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 15/9

134b:

Læst plakat om, at jøderne af den portugisiske nation uhindret må rejse i riget og drive handel.

Læst kirkeinspektør Bertelsens skrivelse om kirkesession.

Løjtnant Lange i Kolding ctr. degnen Brochman ved Eltang kirke for gæld. 6/10

1750 - 8. september:

Jægermester Bachmanns skytte Rasmus Nielsen indgiver synsforretning over olden i kronens skove.

25/8. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 20/10

25/8. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 22/9

25/8. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 22/9

Provst Jørgen Seidelin af Stenderup ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel for gæld. 22/9

25/8. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 15/9

136:

Hans Madsen Smed af Tved, Peder Pedersen Dahl af Vejlby, Therkild Nielsen og Rasmus Jensen af Egeskov, Hans Pedersen af Bredstrup, Søren Rasmussen af Kongsted, Christen Jensen og Bertel Jensens enke af Stovstrup samt Johan Scheneg i Kobbelgård får tingsvidne på tab af kvæg ved kvægsygen.

136b:

Mogens Jørgensen af Bølling opbyder arv på rente.

Mogens Jørgensen af Bølling opbyder arv på rente.

1750 - 15. september:

Læst efterlysning af delinkventen Christen Johansen, som er flygtet fra Dronningborg rytterdistrikts birketing. Han kalder sig også Jørgen Christian Weinhart, Johan Christian Mohrbach, Christian Franck, Johan Christian Freiman og Johan Malthesen Moring.

8/9. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 27/10

140:

25/8. Offentligheden ctr. Lorentz Jacobsen Skræder af Bjert som har ihjelkørt en dreng. 6/10

1/9. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 13/10

Mogens Jørgensen af Bølling opbyder børnepenge 2. gang.

Tingsvidne for tab ved kvægsygen til en række navngivne bønder i Almind sogn.

140b:

Dito for en del navngivne proprietærbønder i Holmans herred.

Dito for nogle kirkefæstere og proprietærbønder i Bramdrup og Vester Nebel.

Dito for nogle bønder i Skærbæk.

141:

1750 - 22. september:

8/9. Provst Jørgen Seidelin af Stenderup ctr. Jens Poulsen af Taulov Nebel for gæld. 13/10

11/8. Afdøde etatsråd Lauttrup i København ctr. præsten Jens Nielsen Blicher i Starup for gæld. 13/10

15/9. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 6/10

25/8. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 6/10

1/9. Marcus Madsen på Skoudrupgård ctr. Jes Nielsen, tjenende Poul Christensen, landsoldat Poul Hansen, tjenende Anders Pedersen, Søren Harth, tjenende Oluf Madsen, alle i Seest for overfald og vold. - Sagen ophæves med løfte på begge sider at leve fredeligt og skikkeligt, som det anstår sig skikkelige folk.

141b:

8/9. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 13/10

Mogens Jørgensen af Bølling opbyder børnepenge 3. gang.

1750 - 6. oktober:

Offentligheden ctr. to arresterede kvinder, Elisabeth Andersdatter, skomager Peder Thomsens hustru af Tiufkær, og hendes datter Anna for tyveri af et stykke hørlærred fra Steffen Smed i Tiufkær. 20/10

142:

Offentligheden ctr. den arresterede dreng Peder Pedersen fra Lejrskov, der er anholdt for tyveri fra sin husbond. 27/10

15/9. Offentligheden ctr. Lorentz Jacobsen Skræder af Bjert som har ihjelkørt en dreng. 13/10

22/9. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 13/10

22/9. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 13/10

Tingsvidne for navngivne proprietærbønder i Vorbasse og Vorbasse Nebel på tab ved den grasserende kvægsyge.

Mads Pedersen, Jens Jensen og Knud Pedersen i Lejrskov sogn, Uhre by anmelder ildsvåde. Almissebreve.

143:

1/9. Løjtnant Lange i Kolding ctr. degnen Brochman ved Eltang kirke for gæld. Degnen betalte 4 rdl. og lovede at betale resten. Hvis ikke han holder sit løfte skal sagen til doms 13/10

Amtsfuldmægtig Sonnien opbyder 1. gang på rente penge tilhørende afdøde Jens Pedersens børn, Urupgård.

1750 - 13. oktober:

Læst forordning om kornskatten.

Læst stiftsbefalingsmand Scheel og amtsforvalter Jørgen Brans plakat om auktion.

Regimentskriveren skaffer tingsvidne på det kvæg, der er mistet på rytterdistriktet på grund af kvægsygen. Ingen mødt fra Hjarup. 20/10

143b:

6/10. Offentligheden ctr. Lorentz Jacobsen Skræder af Bjert som har ihjelkørt en dreng. 24/11

22/9. Arvingerne efter afdøde etatsråd Lauttrup i København ctr. præsten Jens Nielsen Blicher i Starup for gæld. 10/11

22/9. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 27/10

6/10. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 27/10

144:

Jep Madsen, møller af Vranderup mølle (Seest mølle) ctr. Marcus Madsen på Skovdrupgård for injurier. Jep Madsen er imidlertid død. 20/10

15/9. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 20/10

144b:

Fr. Steensen ctr. Poul Hansen af Seest som kautionist for Hans Jacobsen og Anker Rasmussen af Binderup, der skylder ham prokuratorsalær. 3/11.

Bønder i Store Anst, Glibstrup og Vester Gesten får tingsvidne på tab ved kvægsyge.

Proprietærbønder i Vinding m.v. får ditto.

145:

Amtsfuldmægtig Sonnien opbyder 2. gang på rente penge tilhørende afdøde Jens Pedersens børn, Urupgård.

Christen Jensen af Vesterby lovbyder sin gård 1. gang.

22/9. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 3/11

22/9. Sentence: Jens Poulsen af Taulov Nebel har ikke i mindelighed villet indfri sin panteforskrivning til provst Jørgen Seidelin af Stenderup. Han skal betale sin gæld med påløbne renter fra 1739, desuden 5 rdl. i sagsomkostninger.

1750 - 20. oktober:

13/10. Regimentskriveren skaffer tingsvidne på det kvæg, der er mistet i Hjarup sogn på grund af kvægsygen.

6/10. Offentligheden ctr. to arresterede kvinder, Elisabeth Andersdatter, skomager Peder Hansens hustru af Tiufkær, og hendes datter Anna for tyveri af et stykke hørlærred fra Steffen Smed i Tiufkær. 3/11

146:

13/10. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 3/11

8/9. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 3/11

Christen Jensen af Vesterby lovbyder sin gård 2. gang.

13/10. Enken efter Jep Madsen, møller af Vranderup mølle (Seest mølle) ctr. Marcus Madsen på Skovdrupgård for injurier. Forlig.

146b:

Tingsvidne på kvægdød i Oddersted og Taulov Nebel.

Amtsfuldmægtig Sonnien opbyder 3. gang på rente penge tilhørende afdøde Jens Pedersens børn, Urupgård.

1750 - 27. oktober:

6/10. Offentligheden ctr. den arresterede dreng Peder Pedersen fra Lejrskov, der er anholdt for tyveri fra sin husbond. 17/11

147b:

Regimentskriveren ctr. Christen Strangesen af Tiufkær og Jens Pedersen Farver af Ågård for restance. 3/11

148:

Mogens Jørgensen af Bølling ctr. Ole Andersen af Bøgvad og Anders Larsen af Egtved for gæld. 10/11

Niels Hansen af Andkær ctr. Peder Jensen Kring af Andkær om opkastning af et vandløb, der løber gennem byen 10/11

13/10. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 17/11

149:

20/10. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 10/11

Borgerne Christian Sams og Hans Nielsen af Kolding ctr. Maren Mikkels og søn Peder Mikkelsen i Eltang for injurier. 3/11

149b:

13/10. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 3/11

15/9. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 24/11

Tingsvidne på kvægsyge i Erritsø.

Christen Jensen af Vesterby lovbyder sin gård 3. gang. Hans søn Jørgen Christensen tilbyder at købe.

150:

1750 - 3. november:

20/10. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 17/11

13/10. Hans Caspersen af Fredsted ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær for trusler. 15/12

20/10. Offentligheden ctr. to arresterede kvinder, Elsebeth Andersdatter, skomager Peder Hansens hustru af Tiufkær, og hendes datter Anna for tyveri af et stykke hørlærred fra Steffen Smed i Tiufkær. 17/11

27/10. Borgerne Christian Sams og Hans Nielsen af Kolding ctr. Maren Mikkels og søn Peder Mikkelsen i Eltang for injurier. Forlig.

13/10. Fr. Steensen ctr. Poul Hansen af Seest som kautionist for Hans Jacobsen og Anker Rasmussen af Binderup, der skylder ham prokuratorsalær. 17/11

150b:

27/10. Regimentskriveren ctr. Christen Strangesen af Tiufkær og Jens Pedersen Farver af Ågård for restance. 10/11

27/10. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 10/11

1750 - 10. november:

Læst patent om højesteret.

Peder Jensen i Vorbasse fremlyser hoppe.

27/10. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 1/12

13/10. Arvingerne efter afdøde etatsråd Lauttrup i København ctr. præsten Jens Nielsen Blicher i Starup for gæld. Gælden betalt i mindelighed. Sagen ophævet.

3/11. Regimentskriveren ctr. Christen Strangesen af Tiufkær og Jens Pedersen Farver af Ågård for restance. 1/12

27/10. Mogens Jørgensen af Bølling ctr. Ole Andersen af Bøgvad og Anders Lauridsen af Egtved. 24/11

151:

27/10. Niels Hansen af Andkær ctr. Peder Jensen Kring af Andkær om opkastning af et vandløb, der løber gennem byen. 24/11

3/11. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 24/11

1750 - 17. november:

Peder Jensen i Vorbasse fremlyser hoppe 2. gang.

Læst skovfoged Anders Eliassen af Egtved hans angivelse på skovhugst.

27/10. Offentligheden ctr. den arresterede dreng Peder Pedersen fra Lejrskov, der er anholdt for tyveri fra sin husbond. 1/12

3/11. Offentligheden ctr. to arresterede kvinder, Elsebeth Andersdatter, skomager Peder Hansens hustru af Tiufkær, og hendes datter Anna for tyveri af et stykke hørlærred fra Steffen Smed i Tiufkær. 1/12

151b:

Tingsvidne på kvægdød i Sdr. Vilstrup sogn, Skovsgårde, Seest sogn, Vranderup, og Taulov sogn, Studsdal.

3/11. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 8/12

27/10. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 24/11

Tingsvidne på kvægdød hos annexbonden i Sdr. Vilstrup sogn.

Anders Pedersen Brun i Ajstrup efterlyser 2 plage.

Jens Nielsen i Ajstrup efterlyser 1 plag.

1750 - 24. november:

De 3 plage efterlyst 2. gang.

17/11. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 15/12

152:

10/11. Niels Hansen af Andkær ctr. Peder Jensen Kring af Andkær om opkastning af et vandløb, der løber gennem byen. Forlig.

10/11. Mogens Jørgensen af Bølling ctr. Ole Andersen af Bøgvad og Anders Lauridsen af Egtved. 1/12

Ib Thomsen af Asbo ctr. vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 8/12

153:

27/10. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 8/12

10/11. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 8/12

21/7. Hans Thuesen i Fredericia ctr. Mads Pagh i Viuf. Sagen frafaldet.

Mogens Jørgensen af Bølling opbyder børnepenge på rente 1. gang.

13/10. Sentence i sagen mod Lorentz Jakobsen Skræder af Nr. Bjert, fordi han på vejen mellem Kolding klosterport og Bramdrup skov har overkørt et drengebarn fra Vinding by, Ole Nielsen, 10 år gammel, som døde efter at være blevet synet og indbragt til behandling i Kolding. - Lorentz Jakobsen havde ført hestevognen i jævn fart ad jordvejen ved rytterkoblet Schinderborg Lycke. Hverken han eller hans forsædepassager havde set drengen, før han var inde under den ene hest. De to forsøgte ved fælles hjælp at standse hestene med tømmerne, men kunne ikke, før også vognen var kørt hen over drengen. Den hest, som havde nedtrådt drengen, har haft for vane at løbe løbsk, og den var hårdmundet. Efter ulykken havde Lorentz Jakobsen uden at sige noget forladt vognen og var gået ind i skoven. Moderen ville have haft drengen med på vognen ned til Nr. Bjert, men det turde passagererne ikke. I Kolding beskikkede amtmanden to kirurger, der tog ud at bese drengen og dernæst bragte ham ind til Kolding til Laurids Poulsen, hvor de forbandt ham og forsynede ham med de fornødne medikamenter. Moderen var til stede og opvartede drengen med al fornøden omsorg, indtil han straks derefter døde. - Det er ikke bevist, at Lorentz Jakobsen forsætligt kørte drengen ned, men det er sket af våde. Men siden han har været så uforsigtig og ikke holdt øje med vejen, så at denne ulykke kunne være undgået, så skal han bøde 40 lod sølv, det er 20 rdl., til drengens arvinger og dermed være angerløs. Desuden skal han betale kirurgerne 4 rdl. for deres umage.

153b:

1750 - 1. december:

Peder Skjelde af Farup lovbyder sin gård 1. gang.

Mogens Jørgensen af Bølling opbyder børnepenge på rente 2. gang.

24/11. Mogens Jørgensen af Bølling ctr. Ole Andersen af Bøgvad og Anders Lauridsen af Egtved. 12/1

154:

10/11. Regimentskriveren ctr. Christen Strangesen af Tiufkær og Jens Pedersen Farver af Ågård for restance. Frafaldet.

17/11. Offentligheden ctr. to arresterede kvinder, Elsebeth Andersdatter, skomager Peder Hansens hustru af Tiufkær, og hendes datter Anna for tyveri af et stykke hørlærred fra Steffen Smed i Tiufkær. 22/12

17/11. Offentligheden ctr. den arresterede dreng Peder Pedersen fra Lejrskov Højrup, der er anholdt for tyveri fra sin husbond. 22/12

10/11. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 15/12

Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Jørgen Danielsen i Hafdrup m.fl. ang. nogle stude, som Jørgen Danielsen skal have købt efter at Marcus Madsen havde indbragt dem til konfiskation i Kolding. 22/12

154b:

1750 - 8. december:

Peder Skjelde af Farup lovbyder sin gård 2. gang.

Jørgen Bangs enke Maren Pedersdatter af Stovstrup med arvinger lovbyder gård 1. gang.

17/11. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 15/12

24/11. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 19/1

24/11. Ib Thomsen af Asbo ctr. vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 19/1

155:

Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Diderik Andersen og søn Anders Dideriksen af Pjedsted og Mads Hansen Lomholt af Store Velling vedr. helbredsattest for en ko. Tingsvidne.

Mogens Jørgensen af Bølling opbyder børnepenge på rente 3. gang.

155b:

24/11. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. 15/12

1750 - 15. december:

Mads Jensen af Lille Almstok indleverer en gammel ulv.

1/12. Kromanden, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). Johan Stahl er afgået ved døden. 19/1

8/12. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 12/1

156:

24/11. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 22/12

8/12. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. Ingen af parterne mødte. Udsat til 22/12

Jørgen Bangs enke Maren Pedersdatter af Stovstrup med arvinger lovbyder gård 2. gang.

Sognefogeden Peder Skjelde af Ferup lovbyder sin gård 3. gang. Sønnen Jens Pedersen Skjelde tilbyder at købe.

156b:

3/11. Sentence i sagen, som Hans Caspersen af Fredsted har ført ctr. Peder Thomsen Skomager af Tiufkær, fordi han har beskyldt ham med fornærmelige ord på ære og lempe. - Han har sagt, at sidst da han fulgtes med Hans Caspersen, havde han i sin lomme en daler, der sprang op af lommen og over i Hans Caspersens lomme; samt at sådanne karle som han, der stjæler af folks lommer, skulle man brænde inde i deres huse. - Peder Thomsens kone skulle have været vidne, men hendes vidnesbyrd var så modvilligt og "variabelt", at man undlod at tage hende i ed; og sidenhen har man af andre grunde afstået fra at benytte hende som vidne. - Peder Thomsen skal tilbagekalde sine beskyldninger og ikke mere gravere Hans Caspersen, hvis han vil undgå lovens straf. Han skal betale 1 rdl. til Smidstrup sogns fattige inden 15 dage.

1750 - 22. december:

Jørgen Bangs enke Maren Pedersdatter af Stovstrup med arvinger får opsat 3. lovbud af gården. 12/1

1/12. Offentligheden ctr. den arresterede dreng Peder Pedersen fra Lejrskov Højrup, der er anholdt for tyveri fra sin husbond. 12/1

1/12. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Jørgen Danielsen i Hafdrup m.fl. ang. nogle stude. Tingsvidne.

157:

1/12. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Jørgen Danielsen i Hafdrup m.fl. ang. nogle stude, som Jørgen Danielsen skal have købt efter at Marcus Madsen havde indbragt dem til konfiskation i Kolding. Tingsvidne.

157b:

15/12. Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 19/1

158b:

Madame rådmand Juhls af Kolding ctr. degnen Jens Sørensen Heerup til Taulov Nebel for gæld. 19/1

159:

1/12. Sentence i sagen ctr. Peder Skomagers kone Elisabeth Andersdatter og datter Anna Pedersdatter fra Tiufkær, som er arresteret på Koldinghus formedelst bortstjålet hørlærred fra Steffen Smed i Tiufkær. - Datteren har tilstået, at det er hende, der har stjålet lærredet, da det lå på bleg i Niels Sørensens toft. Det var Sara Jørgensdatter, som bor hos dem, der fik hende til det. Ingen hjalp hende med at tage det; men hjemme i huset hjalp Sara Jørgensdatter hende med at lægge det på bordet. Hun har hævdet, at hendes forældre ingenting vidste. Men moderen har i sin forklaring nævnt, at hendes datter fortalte hende derom. - Moderen burde straks som en skikkelig kone og moder have straffet sin datter for hendes skarnagtighed og leveret Steffen Smed lærredet tilbage. Hun skal miste sin hud i arresten, og skønt ejeren har fået lærredet tilbage, skal hun betale vurderingssummen 3 rdl. 1 mk. 6 sk. som igæld og i tvigæld 6 rdl. 2 mk. 12 sk. samt have sin hovedlod forbrudt. Tvigælden og den hovedlod, som regimentskriveren beregner efter fradrag af beviselig gæld, skal indbetales til kongens kasse. Anna Pedersdatter, der kun er 12-13 år gammel, og som i sin ungdoms dårskab har forøvet dette tyveri, skal miste sin hud i arresten.

(15/12. Sognepræsten Jens Nielsen Blicher i Starup ctr. Iver Andersen af Starup for ulovlig skovhugst. Sagen forekommer ikke.)

1751

159:

1751 - 12. januar:

Læst forordning af 18/12-50 ang. skilsmisse i tilfælde af fængselsstraf.

Læst reskript af 26/12-50 ang. auktion på det ryttergods, som er under de Sevilles jurisdiktion.

15/12. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 26/1

160b:

22/12. Jørgen Bangs enke Maren Pedersdatter af Stovstrup med arvinger lovbyder 3. gang gården. Sønnen Niels Jørgensen Bang tilbyder at købe.

22/12. Sentence i sagen ctr. tjenestedrengen Peder Pedersen fra Lejrskov Højrup, som er blevet arresteret på Koldinghus, fordi han har stjålet en del penge og noget uld fra sin husbond Anders Nielsen Rytter i Højrup. - Han er ca. 17 år og ukonfirmeret. Tidligere har han stjålet ca. 1 mk. uld af husbonden til et par strømper. Det blev han ikke straffet for. Denne gang havde han skaffet sig adgang en aftenstund til husbondens salshus, dønsen, fundet en nøgle i det skab, hvor han havde set husbond gemme den, og dermed åbnet det skab, der var i husbondens seng. Herfra har han taget et pengebeløb, hvis størrelse han påstår ikke at kende, skønt husbonden har sagt at han savnede 24 daler, som han beskyldte Peder Pedersen for at have taget. På grund af denne beskyldning var han løbet bort til sin formynder Anders Smed i Ø. Vamdrup. - Han har i forhørene været meget "variabel" og brugt mange udflugter. - Andre ligesindede til afsky og eksempel bør han miste sin hud i arresten, samt betale sin husbond de stjålne penge tilbage med sin mødrende arv på 4 rdl. 5 mk. 14 sk., som vil blive affordret hans formynder. Og da Peder Pedersen ikke ejer andet end de klæder, han kan skjule sit legeme med, så bliver der ikke nogen tvigæld eller omkostninger til arrest og proces, ejheller nogen hovedlod at beregne; men han skal sendes til Viborg manufaktur- og tugthus der at arbejde i 6 måneder for at lære tugt til forbedring i sin ungdom etc. Han skal til dagligt underhold have 4 sk. danske. Efter udstået straf skal han sendes tilbage til kongens og ryttergodsets tjeneste.

161b:

1/12. Sentence i sagen, som Mogens Jørgensen af Bølling har rejst mod Ole Andersen af Bøgvad for skyldige 13 rdl. 2 mk. og Anders Lauridsen for skyldige 20 rdl. - Sagen mod Anders Lauridsen er frafaldet, fordi han allerede ved stævningen betalte sin gæld og sin anpart for stævnemålet. - Ole Jørgensen har allerede betalt de 20 rdl. (!) i retten, men Mogens Jørgensen har ikke fået erstatning for sin umage med rejser og tidsspilde eller procesomkostninger. - Ole Jørgensen skal betale for procesomkostninger 4 rdl. inden 15 dage.

162:

1751 - 19. januar:

Isak Dupont (Dypung) af Skærup ved den reformerte koloni på Skærup mark bekræfter at have dyrket en del tobak, som er solgt til borgmester Johan Linneman i Vejle.

22/12. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 26/1

163b:

15/12. Afdøde kromand, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 16/2

8/12. Ib Thomsen af Asbo ctr. (nu afdøde) vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 16/2

8/12. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 9/2

164:

22/12. Madame rådmand Juhls af Kolding ctr. degnen Jens Sørensen Heerup til Taulov Nebel for gæld. 26/1

1751 - 26. januar:

19/1. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. Kontrastævnemål. 9/2

164b:

12/1. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 23/2

19/1. Madame rådmand Juhls af Kolding ctr. degnen Jens Sørensen Heerup til Taulov Nebel for gæld. 19/2

165:

1751 - 9. februar:

Læst forordning af 26/12-50 om, at Viborg omslagstermin herefter årligt skal begynde 26/4, og Nørrejyllands landsting skal holdes anden onsdag derefter.

Læst kapitelstaksten i Ribe stift for 1750.

Ude Jepsen (Hansen?) af Skærbæk lovbyder på sin myndlings vegne den gård, som Jørgen Jensen bebor i Kongsted Torp. 1. gang.

26/1. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af en del okser. Kontrastævnemål. 2/3

166b:

Peder Madsen i Harte Stubdrup lovbyder gård 1. gang.

9/1. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 9/3

2/2. Dom i sagen, som sl. rådmand Juhls enke af Kolding madame Else Cathrine har rejst ctr. Jens Sørensen Heerup, sognedegn til Taulov Nebel sogn, boende i Børup, for gæld til sl. rådmand Juhls stervbo. Han er ikke mødt i retten. Skal betale gæld med renter samt i sagsomkostninger 3 rdl.

1751 - 16. februar:

Ude Jepsen (Hansen?) af Skærbæk lovbyder på sin myndlings vegne den gård, som Jørgen Jensen bebor i Kongsted Torp, 2. gang.

Peder Madsen i Harte Stubdrup lovbyder gård 2. gang.

167:

Jægermester Bachmanns skytte Jens Jørgensen indleverede en ulv.

19/1. Afdøde kromand, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 2/3

19/1. Ib Thomsen af Asbo ctr. nu afdøde vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 2/3

1751 - 23. februar:

26/1. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 9/3

Offentligheden ctr. den arresterede Knud Christensen for tyveri fra forskellige i Jordrup. 16/3

167b:

Ole Sørensens enke Anne Pedersdatter af Møsvrå lovbyder gård 1. gang.

Ude Hansen (Jepsen?) af Skærbæk lovbyder på sin myndlings vegne den gård, som Jørgen Jensen bebor i Kongsted Torp, 3. gang. Jørgen Jensen tilbyder at købe.

168:

Peder Madsen i Harte Stubdrup lovbyder gård 3. gang. Christen Enevoldsen tilbyder at købe.

1751 - 2. marts:

Læst forordning af 5/2-51 om, hvorledes skippere m.m. bør straffes for tyveri.

9/2. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 17/3

Læst krigskommissærens plakat af 10/2 til sessions holdelse.

Ole Sørensens enke Anne Pedersdatter af Møsvrå lovbyder gård 2. gang.

168b:

Borgerne Christian Samsøe og Hans Basse af Kolding ctr. Niels Pedersen og hustru Anna Højrup i Møsvrå om mulkt for mangtanvendelse i forb. med ransagning efter brændevinsredskaber. 23/3

170:

16/2. Afdøde kromand, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 9/3

16/2. Ib Thomsen af Asbo ctr. nu afdøde vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 9/3

170b:

1751 - 9. marts:

23/2. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 23/3

2/3. Afdøde kromand, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 23/3

2/3. Ib Thomsen af Asbo ctr. nu afdøde vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 23/3

Skomageren Johan Bøhm af Pjedsted: hans hustru har tabt en læderpung. Naboer afhøres som vidner, om nogen kan give oplysning om den. Hvis ikke den i mellemtiden findes genoptages sagen 23/3

171:

9/2. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 23/3

Rudolf Christoffersens enke Maren Pedersdatter lovbyder den gård i Herslev Højrup, som Knud Olsen bebor. 1. gang.

Carl Slegel i Trelde lovbyder sin gård 1. gang.

Ole Sørensens enke Anne Pedersdatter af Møsvrå lovbyder gård 3. gang. Niels Pedersen, som nu bebor gården, tilbyder at købe.

171b:

1751 - 16. marts:

Rudolf Christoffersens enke Maren Pedersdatter lovbyder den gård i Herslev Højrup, som Knud Olsen bebor. 2. gang.

Carl Slegel i Trelde lovbyder sin gård 2. gang.

2/3. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 27/4

Amtsforvalter Roed ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm. 30/3

Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. Henrik Jørgensen af Lille Velling. 30/3

172:

Christian Risom af Dons mølle ctr. husmanden Niels Joensen i Bølling for gæld. 23/3

23/2. Sentence i sagen, som offentligheden har ført for Oluf Pedersen Smed og andre i Jordrup ctr. Knud Christensen, der er arresteret på Koldinghus for at have stjålet nogle smederedskaber og nogle huggeredskaber. - Knud Christensen har været uden tjeneste siden jul og har ikke haft noget ret tilholdssted. Har stjålet nogle redskaber fra smedjen fra Oluf Pedersen Smed og andre redskaber fra Mikkel Paaske og Hans Jørgensen. Siger, at han ikke vidste, hvad han ville med dem. Nogle har han lagt på marken, andre har han solgt i Kolding. - Han skal miste sin hud i arresten og betale igæld til de forurettede med 3 rdl. 1 mk. 12 sk. og tvigæld til kongen på 6 rdl. 3 mk. 8 sk. Men da han ikke har noget at betale med, hverken igæld, tvigæld eller proces- eller arrestomkostninger, skal han indsættes i Viborg manufaktur- og tugthus at arbejde et helt år og siden så længe, at han kan aftjene så meget, som pågribelsens omkostninger og forsendelsen til Viborg beløber sig til. I dagligt underhold skal han have 4 sk. danske.

172b:

1751 - 23. marts:

Carl Slegel i Trelde lovbyder sin gård 3. gang. Knud Nielsen Pagh af Fredericia tilbyder at købe.

173:

Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 20/4

9/3. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen af Seest for gæld m.m. 4/5

En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 30/3

9/3. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 20/4

173b:

2/3. Borgerne Christian Samsøe og Hans Basse af Kolding ctr. Niels Pedersen og hustru Anna Højrup i Møsvrå om mulkt for mangtanvendelse i forb. med ransagning efter brændevinsredskaber. Tingsvidne. 2/3

16/3. Christian Risom af Dons mølle ctr. husmanden Niels Joensen i Bølling for gæld. Frafaldet.

9/3. Afdøde kromand, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 6/4

9/3. Ib Thomsen af Asbo ctr. nu afdøde vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 6/4

Rudolf Christoffersens enke Maren Pedersdatter lovbyder den gård i Herslev Højrup, som Knud Olsen bebor. 3. gang. Knud Olsen tilbyder at købe.

1751 - 30. marts:

16/3. Amtsforvalter Roed ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm. Forlig. Frafaldet.

174:

Læst kammerkollegiets plakat af 8/3-51 på raspet farvetræs indførelse.

23/3. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 27/4

175:

16/3. Therkild Hansen af Gudsø mølle ctr. Henrik Jørgensen af Lille Velling. Forlig.

1751 - 6. april:

Læst forordning af 17/3-51, at offentlig og umyndiges kapital kan hensættes til 4%, når det ikke er muligt at få 5% mod forsvarligt pant.

Læst forordning af 19/3-51, at de kvinder, der 3 gange har avlet børn i løsagtighed, skal dømmes til nærmeste tugthus.

23/3. Afdøde kromand, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 20/4

23/3. Ib Thomsen af Asbo ctr. nu afdøde vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. 20/4

1751 - 20. april:

Læst kammerkollegiets plakat af 2/4-51, at konsumtions-, folke- og familieskatten skal til offentlig auktion.

6/4. Afdøde kromand, vagtmester Johan Stahl af Bække ctr. de fleste af Bække bymænd for æresfornærmelse (er kaldt rakker). 11/5

6/4. Ib Thomsen af Asbo ctr. nu afdøde vagtmester Johan Stahl af Bække for overfald. Forlig.

175b:

23/3. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 4/5

Mikkel Jensen af Erritsø lovbyder sin gård 1. gang.

23/3. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 4/5

1751 - 27. april:

Læst plakat af 6/4-51 om skærpelse af straffen for dem, der indfører kvæg fra lande, hvor kvægsygen findes.

Læst forordning om moderation af 1751-skatten.

Mikkel Jensen af Erritsø lovbyder sin gård 2. gang.

176:

30/3. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 11/5

16/3. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 25/5

Barbara Jensdatter, som er enke efter Hans Rasmussen og nu agter at gifte sig med Niels Chrisensen Smedesvend, fører vidner på graden af slægtskab mellem denne og hendes afdøde mand.

1751 - 4. maj:

Jægermester og oberforster Peter Bachmans skytte Rasmus Nielsen af Viuf indgiver synsforretning over kronens skove i rytterdistriktet.

20/4. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 25/5

176b:

20/4. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 25/5

Jens Thomsens påboende gård i Erritsø lovbydes 1. gang.

Mikkel Jensen af Erritsø lovbyder sin gård 3. gang. Anders Ditlevsen tilbyder at købe.

177:

23/3. Sentence i sagen, som Marcus Madsen Haar af Skovdrupgård har ført ctr. Johan Jørgensen af Seest, rytterselvejerbonde i Seest, for en fordring i rede penge for lån med pant i et stykke jord i Åkær, for lån til en ko i 1742 og andet efter en aftægtskontrakt, han skulle være skyldig, samt en gæld i 1749 efter regning 22 rdl. 4 mk. 4 sk, samt for at Johan Jørgensen skal have ompløjet ovennævnte jordstykke. - Johan Jørgensen har ifølge Marcus Madsens fremstilling lånt penge af ham mod en slags brugsret i jordstykket. På grandestævne og ved andre lejligheder skal han have advaret Johan Jørgensen mod at beskaffe sig med jordstykket, men alligevel har han nedpløjet den havre, som Marcus Madsen havde sået, og sået boghvede i stedet. - Marcus Madsen har rejst krav om betaling af begravelse og kiste efter afdøde Bertel Hansen ifølge en aftægtskontrakt mellem denne og Johan Jørgensens formand på gården, Jens Pedersen Højer. Også anden gæld har Marcus Madsen påstået. - Retten konstaterer, at Johan Jørgensens søn først har pløjet det pågældende jordstykke, så har Marcus Madsen tilsået det med havre, og siden har Johan Jørgensen nedpløjet denne havre, skønt den allerede var synlig, og sået boghvede i stedet. Han nægter iøvrigt at have solgt noget jord til Marcus Madsen eller at være ham penge skyldig. - Marcus Madsen har på grandestævne advaret ham mod at befatte sig med jordstykket. Men han har ikke vist nogen købekontrakt på handelen og har heller ikke lovligt forfulgt sit forbud på ferske fode, hvorved han kunne have søgt forbudsdom i retten, men han har upåtalt ladet Johan Jørgensen hjembringe kornet fra marken. Johan Jørgensen beholder sin regres for Markus Madsens hårde og nærgående skrivemåde i hans henvendelse til ham. - Den eneste gæld, som retten anerkender, er den, der vedrører begravelsen af Bertel Hansen, og som er baseret på ovennævnte aftægtskontrakt, hvoraf Marcus Madsen har fremlagt en kopi, hvis ægthed Johan Jørgensen bestrider ("en skælm har skrevet den, og det var værd, hans hånd blev hugget af"), dog uden at have været i stand til at fremvise originalen. Altså skal Johan Jørgensen betale til Marcus Madsen 3 rdl. for ligkiste og 6 rdl. i begravelsesomkostninger, ialt 9 rdl. inden 15 dage.

178:

1751 - 11. maj:

Jens Thomsens påboende gård i Erritsø lovbydes 2. gang.

27/4. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 22/6

20/4. Sentence: Afdøde vagtmester Staal (Stahl) i Bække og ditto bys beboere har ført en vidtløftig proces, idet vagtmester Staal fandt sig af et udspredt vanrygte tildels fornærmet på ære og velfærds spilde. Han er afgået ved døden, og hans enke Botilla Geissemans (?) har for at undgå pengespild for sig og sine umyndige børn indgået et skriftligt forlig, der hermed konfirmeres i alle måder, så at alle løse rygter om Staal, hustru og familie skal være døde og magtesløse. Dette skal Bække bymænd overholde, hvis ikke de vil rammes af lovens straf.

1751 - 18. maj:

178b:

Den gård i Tårup, som Christen Udsen og hustru Johanne Pedersdatter fradøde, lovbydes 1. gang.

1751 - 25. maj:

Selvejergården i Tårup lovbydes 2. gang.

27/4. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 22/6

4/5. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 29/6

Jens Thomsens påboende gård i Erritsø lovbydes 3. gang af Mikkel Jensen m.fl. - Jens Thomsen tilbyder at købe.

179:

4/5. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 15/6

1751 - 8. juni:

Hans Pedersen af Brøndsted opbyder børnepenge på rente 1. gang.

Anders Pedersen af Vorbasse fremlyser to plage.

Læst efterlysning fra regimentskriveren på Skanderborg af en person ved navn Hans, som er mistænkt for at have dræbt en mand i Galten skov.

Mads Pedersen af Horsted lovbyder gården i Tårup 3. gang. Troels Christensen, søn af Christen Udsen, tilbyder at købe.

179b:

1751 - 15. juni:

Hans Pedersen af Brøndsted opbyder børnepenge på rente 2. gang.

De to plage fremlyses 2. gang.

Peder Mikkelsen i Dollerup lovbyder otting 1. gang.

Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital, ctr. en del hospitalsbønder for landgilde. 29/6

180:

Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. 22/6

25/5. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 13/7

180b:

1751 - 22. juni:

Læst forordning af 21/5-51 om, hvad der bør iagttages ved delinkventsagers udførelse.

15/6. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. 6/7

11/5. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 13/7

181:

25/5. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 6/7

Thomas Pedersen, Laurids Nielsen og Anders Pedersen, husmænd af Jordrup, anmelder ildsvåde. Almissebreve.

181b:

Hans Pedersen af Brøndsted opbyder børnepenge på rente 3. gang.

Peder Mikkelsen i Dollerup lovbyder otting 2. gang.

Mads Pedersen i Horsted vedkendte sig de to plage, der var fremlyst af Anders Pedersen i Vorbasse.

Laurids Jensen af Verst indbragte 4 ulveunger.

1751 - 29. juni:

Sakarias Christensen af Bindeballe indbragte 4 ulveunger.

Hans Andersen m.fl. af Bjert lovbød den gård i Bjert, som Anders Sandemand er fradød.

Tolder Rachlow ctr. Christen Jepsen i Harte, som ifølge en dom ved bytinget skal aflægge ed på, at han ikke vidste, det var forbudt uden øvrighedens tilladelse at føre kvæg over åen. Det gør han, skønt Marcus Madsen påpeger, at manden er nær de 50 år og har boet i byen i mange år.

182:

Niels Sonniksens enke Kirsten Andersdatter af Hundsholt lovbød Skræder Skov 1. gang.

25/5. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 3/8

Peder Mikkelsen i Dollerup lovbyder otting 3. gang. Mads Lauridsen Buch af Dollerup og sognefoged Poul Lauridsen Buch af Nagbøl tilbyder at købe hver en halvdel.

182b:

15/4. Dom i sagen, som Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital har rejst mod en del hospitalsbønder for restancer. Alle de indstævnte bønder er mødt til konference med deres kvitteringsbøger at tilstå, hvad enhver var skyldig i restance af landgildespecier til udgangen af 1750 efter forrige åringers kapitelstakst, men de har ikke indfundet sig til mindelig betaling. Det drejer sig om restancer indtil 1745 samt landgilde for 1746. Følgende skal betale: 1) Jens Pedersen Amhede, 2) Abraham Sørensen, 3) Jep Nielsen, 4) Niels Andersen, 5) Rasmus Christensen, 6) Oluf Hjuler, som tilforn beboede Peder Mikkelsens gård, 7) Anders Hansen, 8) Anders Mortensen, 9) Frederik Pedersen, 10) Christen Rasmussen, 11) Jørgen Christensen, 12) Niels Madsen, 13) Iver Christensen, og 14) Niels Sørensen Pjedsted, alle af Almind, samt 15) Peder Nielsen af Knurborg. - De skal betale inden 15 dage til hospitalsforstanderen, hvis de vil undgå lovens videre tvang og exekution.

Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital, opbyder børnepenge på rente.

183:

1751 - 6. juli:

Hans Kaalhauge af Ribe ctr. Jørgen Ravn af Øster Vamdrup for gæld. 3/8

22/6. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 20/7

Tingsvidne for dødsboet efter Kirsten Hansdatter Basse af Tiufkær, at der er fundet nogle penge efter hendes død.

183b:

22/6. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. 20/7

Hans Andersen m.fl. af Bjert lovbød den gård i Bjert, som Anders Sandemand er fradød.

Skræder Skov lovbudt 2. gang.

Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital, opbyder børnepenge på rente, 2. gang.

Niels Pedersen af Stallerup og Ebbe Nielsen af Egum og Jørgen Pagh af Egeskov lovbyder den gård, som Niels Pedersen bebor. 1. gang.

Sognefoged Rasmus Pedersen af Pjedsted lovbyder sin gård 1. gang.

Jep Lauridsen af Lejrskov Højrup indbragte en ulveunge.

1751 - 13. juli:

Niels Pedersen af Stallerup og Ebbe Nielsen af Egum og Jørgen Pagh af Egeskov lovbyder den gård, som Niels Pedersen bebor. 2. gang.

Gården i Pjedsted lovbudt 2. gang.

Poul Christensen af Seest lovbød 1. gang halvparten af sin gård.

Christen Eriksen den yngre af Seest lovbød 1. gang halvparten af sin gård.

22/6. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 10/8

185:

15/6. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 27/7

Niels Sonniksens enke Kirsten Andersdatter af Hundsholt lovbød Skræder Skov 3. gang. Skovfoged Adolf Wolter tilbyder at købe skov og eng.

Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital, opbyder børnepenge på rente, 3. gang.

185b:

1751 - 20. juli:

Amtsforvalter Roed ctr. Anne Steffensdatter i Rankenberg, Vorbasse sogn for 3. gangs lejermål. 27/7

6/7. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 27/7

6/7. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. 27/7

Poul Christensen af Seest og unge Christen Eriksen af Seest lovbyder 2. gang halvparten af deres gård.

Niels Pedersen af Stallerup, Ebbe Nielsen af Egum og Jørgen Pagh af Egeskov lovbyder den gård, som Niels Pedersen bebor, 3. gang. Mads Jørgensen tilbyder at købe.

186:

1751 - 27. juli:

20/7. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. 10/8

Regimentskriveren ctr. Jens Christensen Smed af Herslev, der er arresteret for vold mod Bennet Sørensen. 10/8

186b:

20/7. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 10/8

Velbyrdige Hans Adolf Poulsen til Hundsbæk ctr. Peder Eg af Stormsgård i Grene sogn for brud på aftale om fæste. 10/8

187:

Rådmand Knudsen i Varde og forpagteren på Endrupholm, Hans Fogh ctr. Jørgen Ravn af Øster Vamdrup for gæld. 10/8

Tingsvidne for arveret efter Søren Jensen, som er død i udlandet.

20/7. Amtsforvalter Roed ctr. Anne Steffensdatter i Rankenberg, Vorbasse sogn for 3. gangs lejermål. 10/8

187b:

13/7. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 10/8

188b:

Poul Christensen af Seest lovbyder 3. gang sin gård. Hans hustru Karen Edelberg (?) og arvinger tilbyder at købe.

Christen Eriksen den yngre af Seest lovbyder 3. gang sin gård. Hans hustru Kirsten Jensdatter tilbyder at købe.

189:

Læst skovrider Luckharts angivelse om ulovlig skovhugst.

1751 - 3. august:

29/6. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 24/8

6/7. Hans Kaalhauge af Ribe ctr. Jørgen Ravn af Øster Vamdrup for gæld. Frafaldet.

Sognefogeden Rasmus Pedersen i Pjedsted m.fl. lovbyder gården i Pjedsted 3. gang. Hans søn Peder Rasmussen tilbyder at købe.

189b:

1751 - 10. august:

Hans Paabye af Kolding fremlyser to hopper.

27/7. Hans From i Meggerdorf og Christian Claudie på Østerbygård ctr. Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård i Seest sogn m.fl. for opbringelse af okser. 21/9

27/7. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. Delinkventen er blevet syg i arresten. 24/8

27/7. Regimentskriveren ctr. Jens Christensen Smed af Herslev, der er arresteret for vold mod Bennet Sørensen. 24/8

190:

13/7. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 31/8

27/7. Velbyrdige Hans Adolf Poulsen til Hundsbæk ctr. Peder Eg af Stormsgård i Grene sogn for brud på aftale om fæste. 31/8

190b:

27/7. Rådmand Knudsen i Varde og forpagteren på Endrupholm, Hans Fogh ctr. Jørgen Ravn af Øster Vamdrup for gæld. 17/8

27/7. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 17/8

Proprietærbønder i Smidstrup og Skærup sogn får tingsvidne på tab ved kvægdød.

27/7. Sentence i sagen, som amtsforvalter Christian Roed har ført ctr. Anne Steffensdatter i Rankenberg, Vorbasse sogn, fordi hun 3 gange har begået lejermål: 1) med en gift mand ved navn Anders Mogensen i Galthoved i Starup sogn (Galstho i Vester Starup sogn), 2) med en landsoldat ved navn Hans Casper i Bække sogn og by. Derfor har hun udstået kirkens disciplin og er blevet straffet på kroppen. Men for 3. gang har hun ikke betalt lejermålsbøder, har heller ikke noget at betale med. Hun bør i kraft af forordningen af 19/3-1751 arbejde i Viborg Tugthus i 6 år og desuden samme sted aftjene omkostningerne til sagen og til hendes transport til Viborg.

191:

1751 - 17. august:

Hans Nielsen i Ravnholt lovbyder sin påboende gård 1. gang.

10/8. Rådmand Knudsen i Varde og forpagteren på Endrupholm, Hans Fogh ctr. Jørgen Ravn af Øster Vamdrup for gæld. 24/8

10/8. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 7/9

191b:

Læst krigs- og landkommissær Folsacks plakat om rytterog landmilitssession.

1751 - 24. august:

Hans Nielsen i Ravnholt lovbyder sin påboende gård 2. gang.

Prokurator Lars Thistrup ctr. arresterede Marcus Madsen på Skovdrupgård for beskyldninger. 14/9

192:

10/8. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. Delinkventen er blevet syg i arresten. 7/9

10/8. Regimentskriveren ctr. Jens Christensen Smed af Herslev, der er arresteret for vold mod Bennet Sørensen. 31/8

3/8. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 31/8

Regimentskriveren ctr. ridtmester Tochsmer og reserven Christen Sørensen m.fl. 7/9

192b:

17/8. Sentence: Jørgen Ravn, som tidligere var forpagter på Estrup og tilsidst har boet i Øster Vamdrup, er ved Skads-Gørding-Malt herredsting blevet dømt til at betale til Hans Fogh i Storsbøl og rådmand Knudsen i Varde rede penge samt procesomkostninger, ialt 31 rdl., men har ikke villet betale i mindelighed, ejheller er han mødt i retten. Dommen fornyes, og nu skal han i tilgift betale denne sags omkostninger med 4 rdl., alt inden 15 dage.

1751 - 31. august:

24/8. Regimentskriveren ctr. Jens Christensen Smed af Herslev, der er arresteret for vold mod Bennet Sørensen. 7/9

24/8. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 7/9

10/8. Velbyrdige Hans Adolf Poulsen til Hundsbæk ctr. Peder Eg af Stormsgård i Grene sogn for brud på aftale om fæste. 7/9

10/8. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 21/9

Hans Nielsen i Ravnholt lovbyder sin påboende gård 3. gang. Hans søn Knud Hansen tilbyder at købe.

193:

1751 - 7. september:

31/8. Regimentskriveren ctr. Jens Christensen Smed af Herslev, der er arresteret for vold mod Bennet Sørensen. 21/9

24/8. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. Delinkventen er død i arresten. 28/9

24/8. Regimentskriveren ctr. ridtmester Tochsmer og reserven Christen Sørensen m.fl. 21/9

195:

31/8. Provst Jørgen Bang fra Balle i Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde mag. Moss' stervbo ctr. samtlige Jellinge bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Stiufs mark. 19/10

31/8. Velbyrdige Hans Adolf Poulsen til Hundsbæk ctr. Peder Eg af Stormsgård i Grene sogn for brud på aftale om fæste. 19/10

17/8. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 21/9

1751 - 14. september:

Rasmus Nielsen af Viuf indgav synsforretning over olden i kronens skove.

Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 5/10

196b:

24/8. Prokurator Lars Thistrup ctr. arresterede Marcus Madsen på Skovdrupgård for beskyldninger. 28/9

197:

Regimentskriveren ctr. Hans Jensen Smedegaard for gæld til moderen Karen Hansdatter. 5/10

Johanne Pedersdatter, Joen Nielsens enke på Nygård lovbyder sin påboende gård 1. gang.

Hans Hansen i Nyborg lovbyder sin gård 1. gang.

Maren Hansdatter, Jep Hansens enke i Skærbæk lovbyder sin påboende gård 1. gang.

1751 - 21. september:

Johanne Pedersdatter, Joen Nielsens enke på Nygård lovbyder sin påboende gård 2. gang.

Hans Hansen i Nyborg lovbyder sin gård 2. gang.

Maren Hansdatter, Jep Hansens enke i Skærbæk lovbyder sin påboende gård 2. gang.

Rådmand Hans Mikkel Danielsen efterlyser en hoppe.

31/8. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 12/10

197b:

7/9. Regimentskriveren ctr. ridtmester Tochsmer og reserven Christen Sørensen m.fl. Tingsvidne.

198:

Regimentskriveren får tingsvidne på tab ved kvægsygen i rytterdistriktet.

198b:

Regimentskriveren får tingsvidne på stormskade i Vester Vamdrup.

7/9. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 19/10

10/8. Sentence i sagen, som Hans From i Meggersdorf og Christian Claudie på Østerbygård har ført ctr. Marcus Madsen Møller, nu boende på Skovdrupgård i Seest sogn, som om natten den 9.-10. april 1750 med sine medhjælpere, skovfoged Adolf Walter af Egholt og sergent Peder Jensen af Vrå, skal have bemægtiget sig 104 staldokser, hvoraf 99 blev indbragt til Kolding i formening om toldsvig, og 5 blev indsat hos Frederik Jørgensen Leegarth i Glibstrup, skønt okserne var anmeldt og fortoldet på Kolding toldkammer. - Driverne lå med kvæget på Dollerup hede og afventede, at tolderne næste morgen skulle komme og tælle og syne okserne, da Marcus Madsen med medhjælpere kom og jog dem op, så de om morgenen fandtes spredt i moser og heder, og da driverne havde samlet dem igen, kom Marcus Madsen tilbage med sine folk og førte dem til Kolding. - Marcus Madsen har henvist til en kgl. forordning af 29/10-1727, ifølge hvilken ingen okser må befinde sig mindre end en mil fra toldskellet fra en time efter solnedgang til en time før solopgang. Men heroverfor gøres gældende, at kvægetransporten var anmeldt til tolderne, og at den fulgte rute og fremgangsmåde var valgt med henblik på at undgå den grasserende kvægsyge, hvortil kom rentekammerordre af 3/3-1750 til befordring af oksehandelen til landets bedste. - Marcus Madsen og hans to medhjælpere bør for deres formastelige og voldelige gerning betale i voldsbøde tre 40 lod sølv (= 60 rdl.) een for alle og alle for een. Bøden deles i tre dele, hvoraf de 40 rdl. betales til de forurettede. Desuden til justitskassen 10 rdl., alt inden 15 dage. For Marcus Madsens fornærmelige ord og skrivemåde i hans indlæg mod Hans From og Christian Claudie skal han betale 2 rdl. til justitskassen, og beskyldningerne skal være døde og magtesløse.

200b:

7/9. Sentence i den sag, som prokurator Carl Lindom af Snoghøj på vegne af regimentskriveren som befalet aktor for afdøde rytterbonde Bennet Sørensen af Herslev har ført ctr. Jens Christensen Smed ibidem angående slagsmål. - Bennet Sørensen blev under sin sygdom synet, fordi han for sognepræsten i Herslev havde angivet Jens Christensen Smed som sin banemand. De havde været til bryllup hos Christian Nielsen i Herslev. Bennet Sørensen havde først slået smeden med sin hånd på munden; så rendte denne ind på Bennet Sørensen, de tog hinanden i håret; Bennet Sørensen kom under smeden hen over bænken og bordet; og siden omvendt. Da andre bryllupsgæster kom til og fik dem skilt ad, gik Bennet Sørensen straks hjem og lagde sig. Næste morgen havde han redet hestene på marken og flyttet nogle kreaturer, men lagde sig, da han kom hjem. Han havde beklaget sig over indvendige smerter og havde også spyttet blod. To kirurger havde undersøgt ham, men ikke fundet udvortes tegn på skade. - Jens Christensen havde vedstået den forklaring, som Bennet Sørensen havde givet om slagsmålet. Han blev sat i arrest, idet han skulle blive på Koldinghus, indtil der var sikkerhed om Bennet Sørensens helbred. - Efter dennes død foretog de to kirurger igen en undersøgelse, og da der ingen udvortes tegn var, blev legemet opskåret, og der blev fundet nogen ødelæggelse på lungerne. Ifølge deres attest er det ikke slagsmålet, der har været dødsårsag, men derimod en brystfeber, som har forårsaget lungernes fordærvelse og inflammation. - Smeden dømmes til for hårgreb at betale tre seks lod sølv (= 9 rdl.) til kronens kasse samt 12 rdl. til de to kirurgers rejser samt forplejning i arresten plus varetægtspenge; men han befris for yderligere omkostninger, siden sagen er ført på slet papir og uden rettens gebyr. Alt skal betales inden 15 dage, hvis han vil undgå yderligere arrest og tvang. - Prokurator Lindom forbeholder sig ret til appel med hensyn til den besynderlige modulation i omkostningerne, som han holder for at stride imod kongens forordning om delinkventsagers førelse.

201:

1751 - 28. september:

7/9. Etatsråd de Lichtenberg i Horsens ctr. Niels Hansen Amager, der er arresteret for tyveri mod Christen Christensen Hølled i Høllund, Vorbasse sogn. Delinkventen er død i arresten. 9/11

14/9. Prokurator Lars Thistrup ctr. arresterede Marcus Madsen på Skovdrupgård for beskyldninger. 12/10

202:

Johanne Pedersdatter, Joen Nielsens enke på Nygård lovbyder sin påboende gård 3. gang. Joen Nielsens søn Anders Joensen tilbyder at købe.

Hans Hansen i Nyborg lovbyder sin gård 3. gang. Peder Jensen tilbyder at købe.

202b:

Maren Hansdatter, Jep Hansens enke i Skærbæk lovbyder sin påboende gård 3. gang. Peder Thomsen, som har ægtet enken, tilbyder at købe.

1751 - 5. oktober:

14/9. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 19/10

14/9. Regimentskriveren ctr. Hans Jensen Smedegaard for gæld til moderen Karen Hansdatter. 12/10

1751 - 12. oktober:

21/9. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 9/11

28/9. Prokurator Lars Thistrup ctr. arresterede Marcus Madsen på Skovdrupgård for beskyldninger. 23/11

203:

Rytterbonden Jens Knudsen i Tårup ctr. rytteren Jens Kyel for vold. 26/10

204b:

Selvejerrytterbonden Johan Jørgensen af Seest ctr. Marcus Madsen på Skovdrupgård ang. markstrid. 19/10

1751 - 19. oktober:

Læst forordning om kornskatten.

Jep Madsen af Rugsted opbyder børnepenge på rente 1. gang.

5/10. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 2/11

21/9. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 2/11

7/9. Sentence i den sag, velbyrdige Hans Adolf Poulsen til Hundsbæk har ført ctr. Peder Eg i Stormsgård, som har akkorderet med hr. Poulsens bonde Mads Madsen i Asserbøl om at overtage hans fæstgegård og i indfæstning betale til hr. Poulsen 30 rdl., men ikke overholdt sit løfte. - Peder Eg har hævdet, at han aldrig har akkorderet med Poulsen om hans gård, hverken om fæste eller landgilde. Han har iøvrigt ikke givet møde i retten. Han dømmes til at betale de 30 rdl. i indfæstning samt 2 rdl. i sagsomkostninger, alt inden 15 dage, foruden at han skal modtage gården i Asserbøl i fæste, om det forlanges.

205:

7/9. Sentence i sagen, som provst Jørgen Bang til Bredsten sogn som skifteforvalter i afdøde magister Moss' stervbo har ført ctr. Jelling bys beboere ang. resterende afgiftskorn af Styvs mark fra året 1748, hvert andet år 20 skp. rug og hvert andet år 20 skp. byg. - Provst Bang har bl.a. fremlagt Christian den Fjerdes åbne brev af 14/4-1636 som grundlag for kravet (landgilden af Stiufs mark skal tilfalde præsterne for Jelling og Hover menigheder). Afgiften er blevet betalt indtil 1748, hvor beboerne nægtede at betale den. De har begrundet det med, at det var fordi pastor Moss ikke mere ville lade dem betale den boghvedetiende, som de plejede at betale sammen med afgiftskornet, med et vist kvantum gryn. De har iøvrigt påstået sig fri af afgiften, fordi de ikke skal betale landgilde, efter at de ved skøde af 10/7-1744 købte deres gårde af kongen. Provst Bang beviser, at de dog har betalt afgiften lige til 1748 og at denne kornafgift ikke har noget at gøre med boghvedetienden, som præsten har ønsket at få in natura. De dømmes til fortsat at betale afgiften, selv om der ikke er nævnt nogen reservation i deres skøder derom, og altså til stervboet at betale for årene 1748-50. Sagsomkostningerne slipper de for, fordi pastor Moss ikke, da han endnu levede, lovligt havde "indtalt" landgildekornet.

206:

1751 - 26. oktober:

Læst plakat af 4/10-51, som ophæver tidligere forbud mod udførelse af får og lam fra Danmark m.m.

12/10. Rytterbonden Jens Knudsen i Tårup ctr. rytteren Jens Kyel for vold. 9/11

208b:

Mads Sørensens enke Kirsten Jensdatter, nu opholdende sig i Vester Nebel, fører vidner på arveret.

Jep Madsen af Rugsted opbyder børnepenge på rente 2. gang.

Søren Hansens enke Else Mortensdatter af Andkær lovbyder gård i Andkær 1. gang.

209:

1751 - 2. november:

Søren Hansens enke Else Mortensdatter af Andkær lovbyder gård i Andkær 2. gang.

19/10. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 9/11

Søren Jensen Haars gård i Viuf lovbudt 1. gang.

Christen Jensen, boelsmand i Store Velling, anmelder ildsvåde.

Jep Madsen af Rugsted opbyder børnepenge på rente 3. gang.

209b:

19/10. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 16/11

1751 - 9. november:

Søren Jensen Haars gård i Viuf lovbudt 2. gang.

Læst reskript af 22/10-51 ang. auktioner i birkerne.

12/10. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 23/11

26/10. Rytterbonden Jens Knudsen i Tårup ctr. rytteren Jens Kyel for vold. Tingsvidne.

210:

2/11. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 16/11

211:

Marcus Madsen (arresteret) af Skovdrupgård ctr. Thomas Gotfreds hustru af Kolding om brudt kautionsløfte. 23/11

211b:

Søren Hansens enke Else Mortensdatter af Andkær lovbyder gård i Andkær 3. gang. Peder Nielsen Dahl tilbyder at købe.

28/9. Sentence i den sag, som prokurator Lindom i Snoghøj som aktor på vegne af etatsråd de Lichtenbergs bonde Christen Hølled i Hølled (Høllund i Vorbasse sogn) har ført ctr. Niels Hansen Amager, som på Koldinghus var arresteret, fordi han fra Christen Hølled har stjålet en hest m.v. - Efter fire ugers tjeneste hos Christen Hølled gik han om natten ind ad et vindue gennem et kammer og ind i kakkelstuen, hvor han bortstjal nogle klæder og skind, kylede dem ud af vinduet og bandt dem i et bundt, som han bandt på en hest, han stjal i stalden. Red til Jens Eriksen i Søldon(?), videre til Kollemorten; var hos kromanden der 1Å time og solgte ham 12 stk. skind. Red derfra med Hans Hollænder til Øster Snede kro, hvor han overnattede. Derfra til Tim, hvor han boede på kroen i 3 dage, inden han blev pågrebet og ført til Søbygård og via Skanderborg arrest til Koldinghus. Han er barnefødt i Storring sogn 1732 som søn af en hyrde. Han er tidligere dømt for heste- og andet tyveri (Frisenborg birk 13/10-1750), men undslap, hvorefter han ved tiggeri undervejs var nået frem til Christen Hølled. Han er død i arresten. Hvis han havde levet, burde han være dømt til at hænges i galgen, med mindre han for sin vankundigheds og ungdoms dårskabs skyld kunne være dømt til livsvarigt fæstningsarbejde, efter at have mistet sin hud på kagen, være brændemærket på ryggen samt iøvrigt at have betalt sin gæld. Gælden til Christen Hølled beløber sig til 11 rdl. 2 mk. 6 sk., og tvigælden til 22 rdl. 4. mk. 12 sk. til sagsøgerens husbond, som har ladet sagen forfølge. Desuden skulle den afdødes hovedlod være hjemfalden til kongen. Men da den afdøde delinkvent ikke ejer noget, så bliver der ikke noget at beregne. Kromanden i Kollemorten har ikke under sagen modbevist, at han har købt nogle skind af tyven for 1 rdl. 2 mk. Dem kan Christen Hølled gøre regres på ved søgsmål i vedkommende ret.

212b:

1751 - 16. november:

Rytterbonden Hans Jensen i Tiufkær ctr. Henrik Jensen og hustru i Tiufkær for vold og hærværk. 30/11

9/11. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 30/11

Rytterbonden Iver Jepsen af Skanderup ctr. afdøde Mikkel Westesens enke Maren Pedersdatter, Skanderup ang. gårdfæste. (30/11)

213:

2/11. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 7/12

Søren Jensen Haars gård i Viuf lovbudt 3. gang af Hans Jakobsen Farver på vegne af hustruen Anna Jensdatter. Søren Jensen Haar tilbyder at købe.

1751 - 23. november:

213b:

Læst patent af 15/10-51 om højesteret.

12/10. Prokurator Lars Thistrup ctr. arresterede Marcus Madsen på Skovdrupgård for beskyldninger. 14/12

9/11. Marcus Madsen (arresteret) af Skovdrupgård ctr. Thomas Gotfreds hustru af Kolding om brudt kautionsløfte. 30/11

215:

9/11. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 14/12

Niels Jensens enke Mette Sørensdatter af Gejsing lovbyder gård 1. gang.

Hans Hansen af Øster Gesten fremlyser plag 1. gang.

1751 - 30. november:

Niels Jensens enke Mette Sørensdatter af Gejsing lovbyder gård 2. gang.

Hans Jensen i Vranderup opbyder børnepenge på rente 1. gang.

Hans Hansen af Øster Gesten fremlyser plag 2. gang.

16/11. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 14/12

Provst Jørgen Seidelin af Stenderup ctr. Tue Nielsen af Bjert for gæld. 21/12

215b:

16/11. Rytterbonden Hans Jensen i Tiufkær ctr. Henrik Jensen og hustru i Tiufkær for vold og hærværk. 14/12

216:

23/11. Marcus Madsen (arresteret) af Skovdrupgård ctr. Thomas Gotfreds hustru af Kolding om brudt kautionsløfte. 21/12

217:

1751 - 7. december:

Hans Jensen i Vranderup opbyder børnepenge på rente 2. gang.

Bertel Nielsens enke Else Dorthe Jensdatter lovbyder gård i Skærbæk, som Christen Jensen påbor, 1. gang.

Jens Lydum i Holmeshave ctr. hjulmanden Niels Basse i Gudsø for gæld. 14/12

217b:

Mads Andersen og søskende lovbyder deres forældres fradøde gård i Bjert 1. gang.

Rytterbonden Laurids Lauridsen Buch af Hvolbøl ctr. Laurids Andersen af Gamst. Forlig indgået.

Niels Jensen, tjenende Mad. Flye i Kolding, hans broder Jens Jensen, tjenende i Bohol (Bosol? Bosøe?) og søsteren Maren Jensdatter med hendes mand Anders Jensen i Gejsing fører vidner på, at de er arvinger efter deres afdøde broder Søren Jensen, på hollandsk: Sybrand Johnsen.

218:

16/11. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 21/12

Hans Hansen af Øster Gesten fremlyser plag 3. gang.

218b:

Niels Jensens enke Mette Sørensdatter af Gejsing lovbyder gård 3. gang. Peder Mikkelsen tilbyder at købe.

1751 - 14. december:

Bertel Nielsens enke Else Dorthe Jensdatter lovbyder gård i Skærbæk, som Christen Jensen påbor, 2. gang.

Mads Andersen og søskende lovbyder deres forældres fradøde gård i Bjert 2. gang.

Læst forordning af 19/11-51, at delinkventer, som er kagstrøgne og brændemærkede, skal hensættes til arbejde på livstid.

30/11. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 11/1

220:

23/11. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 11/1

30/11. Rytterbonden Hans Jensen i Tiufkær ctr. Henrik Jensen og hustru i Tiufkær for vold og hærværk. Forlig.

220b:

23/11. Prokurator Lars Thistrup ctr. arresterede Marcus Madsen på Skovdrupgård for beskyldninger. 21/12

Peder Olsen af Ågård ctr. Niels Andersen af Ågård ang. beskyldninger. 21/12

221:

Amtets snedkermestre ctr. Laurids Sørensen i Knudsbøl og Mikkel Sørensen i Jordrup. 11/1

Hans Jensen i Vranderup opbyder børnepenge på rente 3. gang.

1751 - 21. december:

221b:

Læst forordning af 30/11-51 om videre frihed til dem, som vil nedsætte sig på hederne i Jylland.

Læst plakat af 7/12-51 fra Haderslev amtmand om forpagtning af en del pensionærgårde.

14/12. Prokurator Lars Thistrup ctr. arresterede Marcus Madsen på Skovdrupgård for beskyldninger. 1/2

223:

30/11. Marcus Madsen (arresteret) af Skovdrupgård ctr. Thomas Gotfreds hustru af Kolding om brudt kautionsløfte. Sagen henvises til bytinget.

223b:

14/12. Peder Olsen af Ågård ctr. Niels Andersen af Ågård ang. beskyldninger. Forlig.

7/12. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 11/1

30/11. Provst Jørgen Seidelin af Stenderup ctr. Tue Nielsen af Bjert for gæld. 18/1

Bertel Nielsens enke Else Dorthe Jensdatter lovbyder gård i Skærbæk, som Christen Jensen påbor, 3. gang. Christen Jensen tilbyder at købe.

224:

Mads Andersen og søskende lovbyder deres forældres fradøde gård i Bjert 3. gang. Tue Nielsen tilbyder at købe.

1752

224:

1752 - 11. januar:

224b:

Læst forordning af 18/12-51 om straf for uforsigtig omgang med ild og lys.

Læst forbud af 29/12 mod spil og leg formedelst dronningens død.

Læst gentagne mandat af 31/10-1740 om lediggængeres og deserterede soldaters extradering, anholdelse og indbringelse.

Peder Christensen Thyboes enke Sidsel Sørensdatter af Ødsted m.fl. lovbød gård 1. gang.

Hans Jensen i Ødsted lovbød gård 1. gang.

14/12. Amtets snedkermestre ctr. Laurids Sørensen i Knudsbøl og Mikkel Sørensen i Jordrup. Forlig.

14/12, Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 18/1

225:

14/12. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 29/2

21/12. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 18/1

1752 - 18. januar:

De to gårde i Ødsted lovbudt 2. gang.

Efterlysning af Knud Christensen, som er dømt til Viborg Tugthus og derfra rømt.

21/12. Provst Jørgen Seidelin af Stenderup ctr. Tue Nielsen af Bjert for gæld. 1/2

11/1. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 8/2

225b:

Offentligheden ctr. Iver Jepsen af Skanderup, som har konciperet, og skoleholder Lauge Jørgensen af Skanderup, som har renskrevet et skrift for Jens Hansen Ødegaard. 8/2

226:

Søren Buhls enke og Jørgen Haars enke af Vester Nebel ctr. Jens Christensen Vestergaard i Verst for skovhugst. 1/2

11/1. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 1/2

226b:

1752 - 25. januar:

1752 - 1. februar:

18/1. Søren Buhls enke og Jørgen Haars enke af Vester Nebel ctr. Jens Christensen Vestergaard i Veerst for skovhugst. 15/2

227:

Christen Hansen af Tåruplund ctr. salig Rosenbergs enke i Jelling for gæld. 15/2

Marcus Madsen (arresteret) på Skovdrupgård ctr. Frederik Steensen af Kolding. Injurier. Tingsvidne.

227b:

18/1. Peder Skrøder og Peder Christensen m. fl. koldingborgere ctr. Hans Pedersen og de fleste andre bymænd i Sdr. Vilstrup for vold i forbindelse med ransagning for brændevinsredskaber. 14/3

Peder Christensen Thyboes enke Sidsel Sørensdatter af Ødsted m.fl. lovbød gård 3. gang. Gregers Madsen tilbød at købe.

Hans Jensen i Ødsted lovbød gård 3. gang. Jens Nielsen tilbød at købe.

228:

21/12. Sentence i den sag, prokurator Laurids Thistrup af Skovdallund har ført ctr. Marcus Madsen af Skovdrupgård, som på Koldinghus er arresteret, fordi han i en sag mellem ham og Hans From og Christian Claudie skal have tillagt prokurator Thistrup adskillige fornærmelige beskyldninger, in specie at Thistrup for nogle år siden skulle have bedraget ham. - Arrestforretningen den 10/8-51 har været til konfirmation i retten. Thistrup havde tilbudt Marcus Madsen at komme fri, imod at han stillede kaution og tilbagekaldte sine beskyldninger; men han havde ikke villet gøre nogen af delene. Der har været en del tovtrækkeri om de kautionister, Marcus Madsen stillede. Dommen lyder på, at Marcus Madsen skal genkalde de ublu og ærerørige beskyldninger, han har rettet imod Thistrup i sine indlæg og stævnemål, og erklære, at han ikke ved andet om Thistrup end godt og redeligt. Han skal betale mulkt til justitskassen på 10 rdl. og sagsomkostninger til Thistrup med 20 rdl., foruden at han skal betale for arrestforretningen samt opholdet i arresten, når udgiften er beregnet, efter at han lovligt er kommet ud, alt inden 15 dage.

229b:

1752 - 8. februar:

Læst kapitelstaksten for Ribe stift.

18/1. Offentligheden ctr. Iver Jepsen af Skanderup, som har konciperet, og skoleholder Lauge Jørgensen af Skanderup, som har renskrevet et skrift for Jens Hansen Ødegaard. 29/2

18/1. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 15/2

1752 - 15. februar:

1/2. Christen Hansen af Tåruplund ctr. mad. salig Rosenbergs enke i Jelling for gæld. 29/2

8/2. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 22/2

230:

1/2. Søren Buhls enke og Jørgen Haars enke af Vester Nebel ctr. Jens Christensen Vestergaard i Veerst for skovhugst. Tingsvidne.

230b:

1752 - 22. februar:

15/2. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 7/3

231:

(1/2). Marcus Madsen fra Skovdrupgård blev sat på fri fod, efter at hans hustru Mette Bertelsdatter indbetalte en bøde på 10 rdl. og retten havde oplæst hans erklæring i henhold til den afsagte dom.

1752 - 29. februar:

15/2. Christen Hansen af Fåruplund ctr. mad. salig Rosenbergs enke i Jelling for gæld. 28/3

11/1. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 11/4

8/2. Offentligheden ctr. Iver Jepsen af Skanderup, som har konciperet, og skoleholder Lauge Jørgensen af Skanderup, som har renskrevet et skrift for Jens Hansen Ødegaard. 7/3

231:

1752 - 7. marts:

29/2. Offentligheden ctr. Iver Jepsen af Skanderup, som har konciperet, og skoleholder Lauge Jørgensen af Skanderup, som har renskrevet et skrift for Jens Hansen Ødegaard. 21/3

22/2. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 14/3

1752 - 14. marts:

Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 11/4

233:

7/3. Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. 11/4

234:

Rytterbonden Hartvig Sørensen og Christen Jepsen Buch af Vester Vamdrup beskikkes til at være kvægopsynsmænd i stedet for Niels Lauridsen og Lauge Pedersen.

1/2. Sentence i den sag, som Frederik Steensen på vegne af en del koldingborgere, nemlig Peder Schrøder, Peder Christensen, Christoffer Tømmermand, Hans Nielsen, Jens Andersen Brun, Laurids Bogbinder, Anders Puk, Niels Olsen Vrå, Christian Sams, Johan Schultz, Niels Smed, Peder Nielsen, Jens Cronius, Jens Ravn, Thomas Andersens enke, Niels Iversens enke og Hans Hansen, har ført ctr. Sønder Vilstrup rytterbønder, fordi da koldingborgerne den 3/2-1750 inkvirerede efter brændevinsredskaber hos dem, blev de ikke alene forhindret, men en af dem, nemlig Peder Schrøder, blev overfaldet og slået af Peder Madsens søn, gårdmanden Hans Pedersen, og hans medhjælpere, og borgerne måtte rejse derfra med uforrettet sag. Rytterbønderne er på regimentskriverens vegne blevet forsvaret af prokurator Lars Thistrup. - Koldingborgerne havde til inkvisitionen medtaget Hans Paaby, der på justitsens vegne var befuldmægtiget af birkeskriver Mads Paaby. De var først kommet til sognefoged Søren Madsens gård og gik derfra til Poul Jensens gård. Men en del Vilstrup bymænd havde forsamlet sig medbringende stokke og prygler. De forlangte at høre forordningen om brændevinsinkvisition oplæst først. Det indvilgede Hans Paaby i, så de gik ind i sognefogedens hus. Undervejs greb Hans Pedersen fat i en jernsøger, som Peder Schrøder bar på; denne gav ikke slip; de tumlede om på jorden, og da de blev skilt ad, var jernsøgeren helt krum, og Peder Shcrøder havde nogle sår i ansigtet med lidt blod ned over tøjet, som var beskadiget. Inde i sognefogedens hus oplæste Hans Paaby anordningen; nogle sagde, at sådan en gammel forordning agtede de ikke; andre, at denne forordning aldrig var blevet oplæst i kirken eller på kirkestævne, sådan som forordninger ellers blev; men der var også nogen, der godt ville acceptere inkvisitionen. Det var ikke muligt at navngive nogle af de modvillige, for alle havde sagt, at de hed det samme. Efter al denne tummel opgav koldingenserne at inkvirere; nogle af byens mænd fulgte dem ud til vangeleddet med deres kæppe i hænderne. - Vilstrupperne havde vidst i forvejen, at koldingenserne skulle komme. De havde en vedtægt om, at når der blev kaldt sammen, skulle der under bødestraf for udeblivelse komme en fra hvert hus, mand, karl, dreng eller pige. At de bar stokke, hævdede de var ganske almindeligt hos dem ved grandestævner og lignende. Iøvrigt havde de ikke brugt dem til nogen form for slagsmål. - Det fandtes bevist, at Peder Schrøder havde fået sine skrammer i Vilstrup, men ikke af hvem. Ved en efterfølgende synsforretning konstateredes også Hans Pedersens adfærd over for Schrøder. Hans Pedersens fader, Peder Madsen, var selv en af underskriverne; men under retsforhandlingen hævdede han at have været beskænket på den tid, hvilket dog ingen andre havde lagt mærke til. - Det kendes for ret, at Hans Pedersen, som har grebet til håndgemæng ved uden anledning at have taget fat i Peder Schrøders jernsøger og bevirket, at han faldt overende, skal for sådan omgang betale for jordskub til Peder Schrøder tre 6 lod sølv (= 9 rdl.) samt 2 rdl. til sognets fattigkasse. Iøvrigt skal Vilstrup-mændene, fordi de har været så sammenrådige og ved deres genstridighed mellem hinanden har forhindret inkvisitionen, een for alle og alle for een betale i mulkt til sognets fattigkasse 4 rdl., og herefter skal de vise sig hørige og lydige, når der kommer inkvisition, såfremt de vil undgå den straf, som lov og forordning byder. Desuden skal de betale Koldingborgerne 18 rdl. i sagsomkostninger.

235b:

1752 - 21. marts:

Salig rådmand Juhls enkes dødsbo ctr. (adskillige navngivne) debitorer. 11/4

236:

7/3. Offentligheden ctr. Iver Jepsen af Skanderup, som har konciperet, og skoleholder Lauge Jørgensen af Skanderup, som har renskrevet et skrift for Jens Hansen Ødegaard. 18/4

Læst to angivelser fra skovfogeden Søren Svendsen.

Læst en angivelse fra skovfogeden Holtzendorf.

1752 - 28. marts:

Læst to angivelser fra skovrider Landsberg i Jordrup.

Læst en angivelse fra skovfoged Jørgen Krog i Oksvig.

Læst angivelse fra skovfoged Hans Lyng i Gudsø.

Laurids Thomsen af Skanderup og Christen Jepsen Degn af Glibstrup lovbød 1. gang den gård i Skanderup, som Thomas Ulf fradøde og nu beboes af Hans Thomsen Ulf.

29/2. Christen Hansen af Tåruplund ctr. mad. salig Rosenbergs enke i Jelling for gæld. Forlig.

Skovfogeden Adolf Walther fra Hundsholt anmeldte ildsvåde. Almissebrev.

237:

1752 - 11. april:

29/2. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 9/5

14/3. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 9/5

239:

21/3. Salig rådmand Juhls enkes dødsbo ctr. debitorer. 2/5

Laurids Thomsen af Skanderup og Christen Jepsen Degn af Glibstrup lovbød 2. gang den gård i Skanderup, som Thomas Ulf fradøde og nu beboes af Hans Thomsen Ulf.

Laurids Jørgensen af Bjert lovbød sin gård 1. gang.

Mads Andersen og søskende lovbød den gård, som deres forældre påboede i Bjert, 1. gang.

Læst skovfoged Anders Eliassens angivelse på ulovlig skovhugst.

14/3. Sentence i sagen ctr. Hans Orlef fra Ågård, som er arresteret på Koldinghus formedelst noget tøj (=redskaber m.m.), som fra Søren Kyed i Viuf skal være stjålet. - Efter tyveriet hos Søren Kyed har der været ransagning hos Hans Orlef, som nok ville vedgå at have varerne, men ikke at have stjålet dem. Han havde også tilbudt penge for varerne; ville ikke sige, hvor de var, blot at de stod et sted for brændevin. En død gæsling var blevet fundet i stuen. Resten fandt man hos husmanden Frederik Hansen i Starup: en lyngle (med Søren Kyeds navn på), en håndøkse og et savblad. Husmanden havde lånt Hans Orlef 14 sk. derfor. En istykkerklippet messingkedel som blev fundet under ransagningen, viste sig ikke at være stjålet. Den havde han fået af en anden mand for at støbe den om til lysestager, hvilket blev bevist af forsvareren. Denne forsøgte også at bevise, at Hans Orlef var blevet slået under ransagningen og truet til at tilstå. Men retten fandt det ikke bevist. Hans Orlev er tidligere blevet dømt til skubkærre i Fredericia, fordi han lå inde med falske penge; men han blev benådet. Han kendes skyldig i tyveriet af de stjålne varer og skal derfor miste sin hud i arresten. Til Søren Kyed skal han betale i igæld 1 rdl. 2 mk. 4 sk. (det stjålnes værdi) og til kronen det dobbelte i tvigæld. Dertil arrestens og processens omkostninger, foruden at han skal miste sin hovedlod til kongen. I mangel af betaling skal han sendes til Viborg manufaktur- og tugthus og blive der, til han har aftjent gælden plus udgifterne til forsendelsen til Viborg. Han skal nyde 4 sk. om dagen i underhold. - Hans Orlev appellerede dommen. (9/5)

240b:

1752 - 18. april:

Ridtmester Toxwerdt i Haderslev ctr. regimentskriver Seest om værnepligt for Christian Sørensen, søn af Søren Nielsen i Vester Gesten. 16/5

Laurids Jørgensen af Bjert lovbød sin gård 2. gang.

Mads Andersen og søskende lovbød den gård, som deres forældre påboede i Bjert, 2. gang. Sidst beboet af Mads Andersen!

21/3. Sentence i sagen, som efter kgl. befaling af stiftsbefalingsmanden er ført contra Iver Jepsen, rytterbonde i Skanderup, og skoleholderen sammesteds, Lauge Jørgensen, fordi førstnævnte har konciperet og sidstnævnte renskrevet et indlæg af 1/2-51 til Skads-Gørding-Malt herredsting for en bonde ved navn Jens Hansen Ødegaard, hvis forsvarer, prokurator Hans Fogh, i indlægget er blevet afkrævet ed på, at han vil føre og fremme hans ret. - De to anklagede tilstår forholdet, men de har hverken krævet eller fået penge for det. - I henhold til forordninger af 7/9-36 og 23/1-50 bør Iver Jepsen for sin forseelse og skrivemåde beale 3 rdl. til justitskassen og siden entholde sig fra utilladelig skrivning. Skoleholderen, der har renskrevet konceptet uden at lade det underskrive af koncipisten, skal bøde 3 rdl. til justitskassen og herefter holde sig fra utilladelige ting at skrive. Ialt 6 rdl. een for begge og begge for een. Plus 6 rdl. i sagsomkostninger.

241:

1752 - 25. april:

Læst rentekammerets plakat af 7/4-52 om stemplet papir.

Læst kancelliets anordning af 21/3-52 for grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst om, hvilken rute kvægdrifter skal følge af hensyn til kvægsygen.

Laurids Thomsen Ulf af Skanderup og Christen Jepsen Degn af Glibstrup (på hustrus vegne) lovbød 3. gang den gård i Skanderup, som Thomas Ulf fradøde, og nu beboes af Hans Thomsen Ulf. Denne tilbyder at købe.

241b:

Laurids Jørgensen af Bjert lovbød sin gård 3. gang. Laurids Jensen tilbyder at købe.

Mads Andersen og søskende lovbød den gård, som deres forældre påboede i Bjert, 3. gang. Sidst beboet af af Mads Andersen! Laurids Jørgensen tilbyder at købe.

1752 - 2. maj:

Læst kongens reglement af 14/4-52 om sørgedragt.

242:

11/4. Salig rådmand Juhls enkes dødsbo ctr. debitorer. 16/5

Jægermester og oberforster Bachmanns skytte Rasmus Nielsen af Viuf fremlagde skovsyn over kronens skove.

Sognefoged Anders Lauridsen i Jordrup fremlyste en plag 1. gang.

1752 - 9. maj:

Plagen fremlyst 2. gang.

11/4. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 20/6

244:

11/4. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 6/6

(11/4). Offentligheden ctr. Hans Henrik Orlev fra Ågård, som bonden Søren Kyed i Viuf har ladet arrestere for tyveri. Appel tilbagekaldes.

Carl Jensen i Nagbøl og Peder Mikkelsen i Dolerup beskikkes til at være kvægopsynsmænd i stedet for Ole Buch og Anthoni Buch.

244b:

1752 - 16. maj:

18/4. Ridtmester Toxwerdt i Haderslev ctr. regimentskriver Seest om værnepligt for Christian Sørensen, søn af Søren Nielsen i Vester Gesten. Tingsvidne.

245b:

Læst plakat af 21/4-52 om størrelsen af mursten.

Læst plakat af 21/4-52 om freden med Tunis og Tripolis.

Regimentskriveren ctr. rytterbonden Hans Jensen Smedegaard (Sundgaard ?) i Erritsø for hans moder, enken Karen Smedegaard i Erritsø ang. aftægt. 13/6

2/5. Sentence i sagen ctr. en del debitorer til hr. rådmand Juhls enke madame sl. Else Cathrine Jensdatter Flyes stervbo. - De debitorer, som ved stævningen ikke var at finde, opremses ikke, da de er nævnt i prokurators indlæg. Ligeledes de, som ved ed har benægtet fordringen. - Steensen Degn i Anst og Søren Skammelsen i Nyborg frifindes, da de har legitimeret sig med bevis. - Ligeså de, som ifølge indlægget har betalt i retten. Så og Anders Lauridsen af Egholt, som i retten har betalt 3 mk. og ved ed benægtet øvrige fordringer. - Jep Skræder i Seest har i retten betalt 1 rdl. Han resterer 2 mk. 14 sk., som han har tilbudt at aflægge ed på ikke at være skyldig. Enten skal han gøre det, eller også skal han betale. - Kirsten Mortensdatter af Jordrup har i retten foregivet at have sat 7 sølvknapper i pant for sin gæld på 3 mk. Det skal hun bekræfte med ed. - Karen Olufsdatter og Mette Hansdatter af Rugsted har påstået at have sat 14 sølvknapper i pant for en gæld på 1 rdl. 1 mk. 14 sk. Det skal de bekræfte med ed, ellers må de betale gælden og dertil 3 mk. 14 sk. i sagsomkostninger hver. - Hans Ougesen af Trelde skylder 2 rdl. 5 mk. 4 sk. Han er død og hans enke nu gift med Niels Pedersen. Denne erkender, at han er pligtig at betale gæld, som er krævet i skiftet efter Hans Ougesen; men denne gæld er ikke nævnt. Hans kone skal aflægge ed på, at hun ikke var vidende om gælden. Ellers skal de betale gælden og sagsomkostninger. - En række debitorer havde ikke givet møde i retten: Laurids Jensen i Bække, Thomas Møller i Lejrskov og hans fader Christen Møller, Anders Christensen ibidem, Laurids Hvolbøl, skovrider Landsberg i Jordrup, Peder Christensen i Hejnsvig, Alexander Jensen i Trøllund, Christen Søndergaard i Vorbasse, Peder Brinck i Spjarup, Laurids i Oustrup, Søren Sørensen Hyrde i Vork, Anders Skræder i Ågård, Maren Jensdatter ibidem, Hans Mortensens enke af Tiufkær og Anna Madsdatter i Vinding. De skal betale deres gæld samt 3 mk. 14 sk. hver i sagsomkostninger.

246:

1752 - 30. maj:

Skov- og jagtsessionens skriver Thomas Kisbye ctr. Marcus Madsen på Skovdrupgård ang. skovhugst. Tingsvidne. (4/7)

246b:

Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital, ctr. hospitalsbønder for restance. 6/6

247:

Peder Nielsen i Andkær indleverede 8 ulveunger.

Anders Jensen i Jordrup indleverede 7 ulveunger.

1752 - 6. juni:

Læst amtmandens proklama af 12/5-52 om skifte efter afdøde birkedommer Hans Lottrup og hustru Maren Christensdatter, som boede i Jelling.

Læst herredsfoged Bierums plakat om auktion på Hundsbæk.

9/5. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 18/7

30/5. Dom: Hans Lintrup, forstander for Kolding hospital, har indstævnet nogle hospitalsbønder i Almind og Knurborg for landgilderestance. Det drejer sig om restancer op til 1745 samt 1746. Bønderne har tilstået deres restancer, men har ikke mindeligt kunne afklarere dem. Det drejer sig om: 1) Jens Pedersen Amhede, 2) Abraham Sørensen, 3) Jep Nielsen, 4) Niels Andersen, 5) Rasmus Christensen, 6) Oluf Hjuler, som tilforn beboede Peder Mikkelsens halve gård, og for Abraham Sørensens forhen beboede gård, 7) Anders Hansen, 8) Frederik Pedersen, 9) Christen Rasmussen, 10) Jørgen Christensen, 11) Niels Madsen, 12) Iver Christensen, 13) Søren Pjedsted, - alle af Almind, samt 14) Peder Nielsen af Knurborg. - De skal betale inden 15 dage.

1752 - 13. juni:

247b:

16/5. Regimentskriveren ctr. rytterbonden Hans Jensen Smedegaard i Erritsø for hans moder, enken Karen Smedegaard i Erritsø ang. aftægt. 20/6

1752 - 20. juni:

Lovbudt den gård i Trelde, som Hans Nielsen Ougesen sidst påboede og nu beboes af Niels Pedersen, 1. gang.

9/5. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 11/7

13/6. Regimentskriveren ctr. rytterbonden Hans Jensen Smedegaard i Erritsø for hans moder, enken Karen Smedegaard (Sundgaard) i Erritsø ang. aftægt. 1/8

Enken Maren sl. Ditlev Skovfogeds ctr. sønnen skovfoged Peder Ditlevsen i Enemærke skovfogedhus om misligholdt kontrakt. Han får henstand til at ordne sagen i mindelighed inden 18/7

Regimentskriveren anmelder for enken Anne sl. Hans Jensens af Erritsø, at hendes hus er blæst om af uvejr. Tingsvidne.

248:

1752 - 27. juni:

Lovbudt den gård i Trelde, som Hans Nielsen Ougesen sidst påboede og nu beboes af Niels Pedersen, 2. gang.

1752 - 4. juli:

(30/5). Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. jægermester og oberforster Bachmann m.fl. (kontrastævning). 18/7

248b:

Morten Pedersen og Mogens Christensen af Rankenberg i Vorbasse sogn ctr. Vorbasse Nebels beboere om skel. 25/7

249:

Den gård i Nagbøl, som Anthoni Jacobsen Buch er fradød og nu beboes af Anders Anthonisen, lovbudt 1. gang.

Hans Nielsen Ougesens enke Maren Jensdatter og mandens arvinger lovbød 3. gang den gård i Trelde, som Niels Pedersen nu bebor. Denne tilbød at købe.

1752 - 11. juli:

Den gård i Nagbøl, som Anthoni Jacobsen Buch er fradød og nu beboes af Anders Anthonisen, lovbudt 2. gang.

20/6. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 8/8

1752 - 18. juli:

Læst forordning af 16/6-52 om auktioner efter militærpersoner.

249b:

Laurids Sørensens fradøde gård i Nr. Vilstrup lovbudt af enken Anne Nielsdatter 1. gang.

4/7. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. jægermester og oberforster Bachmann m.fl. Tingsvidne.

251b:

6/6. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 29/8

Oluf Jepsen Buch af Nagbøl lovbød på vegne af Anthoni Jacobsen Buchs arvinger gården, som nu beboes af Anders Anthonisen Buch. Denne tilbød at købe.

252:

1752 - 25. juli:

4/7. Morten Pedersen og Mogens Christensen af Rankenberg i Vorbasse sogn ctr. Vorbasse Nebels beboere om skel. 15/8

255:

Laurids Sørensens fradøde gård i Nr. Vilstrup lovbudt af enken Anne Nielsdatter 2. gang.

1752 - 1. august:

Laurids Sørensens fradøde gård i Nr. Vilstrup lovbudt af enken Anne Nielsdatters lavværge provst Jørgen Bang af Balle præstegård, 3. gang. Søren Nicolaisen tilbyder at købe.

255b:

20/6. Sentence i sagen, som aftægtskonen Karen Hansdatter Smedegaard i Erritsø har ført ctr. sønnen, rytterbonden Hans Smedegaard ibidem, formedelst han ikke har efterlevet en af ham udgivet aftægtsforligskontrakt. - Aftægtskontrakten med ryttersessionens påtegning har været fremlagt i retten sammen med en senere tilføjet forligskontrakt med regimentskriverens påtegning og amtmandens approbation, der indeholder en advarsel om alvorlig afstraffelse, hvis de ikke derefter efterlever kontrakten: at moderen kan blive sendt til Viborg tugt- og manufakturhus, og sønnen kan miste sit fæste eller blive belagt med hårdere straf. - Sønnen er sagsøgt for skyldige aftægtspenge 9 rdl. 3 mk. (bragt ned til 9 rdl. 1 mk. efter afbetaling med en gås). Sønnen havde erklæret, at han gerne ville betale, men ikke kunne på grund af sin slette tilstand, hvorfor han havde udbedt sig udsættelse i 4 uger; men derefter var han ikke mødt i retten. - Han skal efterleve kontrakten og betale de skyldige penge samt sagens omkostninger med 4 rdl. inden 15 dage. Desuden skal han for at have været sin øvrigheds befalinger overhørig sættes til mulkt eller anden straf ved næste ryttersession.

1752 - 8. august:

Hans Hansen den ældre i Sdr. Stenderup ctr. Erik Nissen i Sdr. Stenderup ang. kaution. Tingsvidne.

256:

Kirsten Andersdatter af Brøndsted ctr. Lauge Andersen af Kongsted, med hvem hun mod sin vilje er blevet trolovet. 15/8

256b:

11/6. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 29/8

1752 - 15. august:

25/7. Morten Pedersen og Mogens Christensen af Rankenberg i Vorbasse sogn ctr. Vorbasse Nebels beboere om skel. Tingsvidne.

257:

8/8. Kirsten Andersdatter af Brøndsted ctr. Lauge Andersen af Kongsted, med hvem hun mod sin vilje er blevet trolovet. Tingsvidne.

1752 - 22. august:

1752 - 29. august:

Læst plakat af 7/8-52 ang. godtgørelse for gamle mønter og andet af nogen sjældenhed.

18/7. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 26/9

8/8. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 12/9

1752 - 5. september:

Læst plakat af 10/7-52 om rytter- og landmilitssession.

Jægermester og oberforster Bachmanns skytte Rasmus Nielsen indgiver skovsyn.

257b:

1752 - 12. september:

Læst plakat af 27/8-52 om forbud mod visse farvevarers indførelse i Danmark.

29/8. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 26/9

258b:

Søren Pedersens enke Anne Pedersdatter i Nyborg lovbyder sin påboende gård 1. gang.

1752 - 19. september:

Søren Pedersens enke Anne Pedersdatter i Nyborg lovbyder sin påboende gård 2. gang.

1752 - 26. september:

29/8. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 10/10

12/9. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 10/10

Lars Christensen i Vindelev ctr. den arresterede Anna Pedersdatter fra Fløjstrup, datter af Peder Nielsen af Vindelev. 10/10

259:

Major Brochdorff af Grundet ctr. den arresterede Anna Pedersdatter fra Fløjstrup, datter af Peder Nielsen af Vindelev for indbrud og tyveri. 3/10

Rytterbonden Niels Knudsen af Vesterby ctr. Niels Jessen af Ødsted og tjenestepige Margrethe for beskyldning om stjålen gås. Forlig.

259b:

Søren Pedersens enke Anne Pedersdatter i Nyborg lovbyder sin påboende gård 3. gang. Hans Jørgensen, som nu er gift med enken, tilbyder at købe.

1752 - 3. oktober:

Afdøde Gregers Jepsens børn af Gamst ctr. Ole Andersen i Vester Gesten, Knud Jensens enke i Ravnholt og Hans Pedersens enke i Glibstrup vedr. kaution for børnenes arv. 24/10

260b:

26/9. Major Brochdorff af Grundet ctr. den arresterede Anna Pedersdatter fra Fløjstrup, datter af Peder Nielsen af Vindelev for indbrud og tyveri. Sagen henvist til Nørvang-Tørrild herredsret.

1752 - 10. oktober:

Tingsvidne udstedt ang. lejermål mellem Karen Christensdatter af Harte og bagersvend Richardt Jensen af Haderslev.

261:

26/9. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 24/10

261b:

26/9. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 21/11

26/9. Lars Christensen i Vindelev ctr. den arresterede Anna Pedersdatter fra Fløjstrup, datter af Peder Nielsen af Vindelev. Sagen henvist til Nørvang-Tørrild herredsret.

Vagtmester Sørensen af ridtmester Boecks kompagni ctr. gårdmand Anders Jacobsen i Kongsted, som er hvervet som rytter. Penge skal tilbagebetales. 24/10

262:

1752 - 17. oktober:

Læst forordning af 2/10-52 om kornskatten.

Diverse datoer for kirkesession på Koldinghus.

1752 - 24. oktober:

10/10. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 14/11

262b:

10/10. Vagtmester Sørensen af ridtmester Boecks kompagni ctr. gårdmand Anders Jacobsen i Kongsted, som er hvervet som rytter. Penge skal tilbagebetales. 21/11

3/10. Afdøde Gregers Jepsens børn af Gamst ctr. Ole Andersen i Vester Gesten, Knud Jensens enke i Ravnholt og Hans Pedersens enke i Glibstrup vedr. kaution for børnenes arv. Tingsvidne.

Johan Johansen af Seest ctr. Hans Christian Traue (Trane ?), degn i Seest, for injurier. 14/11

263b:

Madame Elisabeth sl. borgmester Thomsens enke af Fredericia ctr. Hans Jørgensen af Trelde for gæld. 7/11

Hans Mikkelsen i Erritsø efterlyser hoppe.

Marcus Madsen på Skovdrupgård fremlyser stud.

Lauge Mikkelsens enke Mette Madsdatter af Gelballe lovbyder sin mands fradøde gård 1. gang.

263b:

1752 - 31. oktober:

Lauge Mikkelsens enke Mette Madsdatter af Gelballe lovbyder sin mands fradøde gård 2. gang.

264:

Rådmand Juhls enkes dødsbo ctr. degnen Jens Sørensen Heerup for gæld. 14/11

1752 - 7. november:

Søren Schauenborg af Gårslev og Peder Steffensen af Mørkholt ctr. Mads Pedersen af Skanderup for betaling af stude solgt til nu afdøde Bertel Madsen. Tingsvidne. (21/11)

264:

Boet efter afdøde aftægtskone Karen Iversdatter ctr. Niels Jørgensen af Velling, som har fjernet hendes aftægtskontrakt. Tingsvidne.

264b:

Synsforretning angående vildtbanepæle fremlagt.

Lauge Mikkelsens enke Mette Madsdatter af Gelballe lovbyder sin mands fradøde gård 3. gang. Tobias Nielsen, som nu er gift med Mette Madsdatter, tilbyder at købe.

(24/10. Madame Elisabeth sl. borgmester Thomsens enke af Fredericia ctr. Hans Jørgensen af Trelde for gæld. - Sagen forekommer ikke.)

1752 - 14. november:

Læst patent om højesteret.

Læst reskript af 27/10-52 om foranstaltninger imod pesten fra Algier.

31/10. Rådmand Juhls enkes dødsbo ctr. degnen Jens Sørensen Heerup for gæld. 21/11

265:

10/10. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 5/12

24/10. Johan Johansen af Seest ctr. Hans Christian Traue (Trane ?), degn i Seest, for injurier. 5/12

Oluf Madsen af Seest fremlyser 6 bukke.

1752 - 21. november:

Læst herredsfoged Rasmussen i Thystrup herred (?) hans proklama af 16/11-52, at Peder Ahrentsen i Tved skal under konkursbehandling, hvorfor debitorer indkaldes.

De 6 bukke fremlyses 2. gang.

10/10. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 28/11

Regimentskriver Seest ctr. Jens Pedersen, Jep Bertelsen og Niels Sørensen, alle af Tolstrup. De tilstod deres forseelse og betalte mulkt. Frafaldet.

265b:

(7/11). Mads Pedersen af Skanderup stævner Bertel Madsens eftermand Ebbe Olufsen af Landerupgård til at påhøre edsaflæggelse om betaling for stude.

Anders Jørgensen og Mikkel Christensen af Hjarup beskikkes til at være kvægopsynsmænd i stedet for Jep Hansen og Gregers Thomsen.

24/10. Sentence: Eftersom Anders Jacobsen, gårdmand i Kongsted, ikke mindeligt har indfundet sig til ridtmester Bock (Boek ?) i Kolding for at betale sin gæld på 5 rdl. og heller ikke har bevist, at gælden er betalt, så skal han betale gælden samt 1 rdl. 4 mk. i sagsomkostninger.

266:

24/10. Sentence: Sig. Jens Sørensen Heerup, sognedegn til Taulov Nebel sogn, boende i Børup, har ikke i mindelighed efter mange påmindelser villet indfri den over ham ved Koldinghus birketing afsagte dom af 9/2-1751 på sin obligation, hvoraf resterer 25 rdl., samt renter og sagens omkostninger. - De penge skal han betale, og desuden 3 rdl. i sagsomkostninger for dommens fornyelse, til sl. rådmand Juhls enkes stervbo inden 15 dage.

1752 - 28. november:

Kvægopsynsmanden Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Carl Schlegel i Vranderup mølle for toldsvig. Stævningen afvist.

266b:

21/11. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 19/12

Madame Flyes dødsbo ctr. Jacob Sotterup om betaling for potaske. 12/12

Ole Madsen af Seest fremlyser 3. gang 6 gedebukke.

267:

1752 - 5. december:

Regimentskriveren ctr. Niels Christensen, husmand i Herslev, m.fl. ang. ansvar for den manglende sikkerhed ved den brønd, hvori gårdmanden Anders Lauridsen druknede. 12/12

14/11. En del Koldingborgere ctr. Hans Christensen Møller i slotsmøllen for skade forvoldt ved oversvømmelse. 16/1

267b:

14/11. Johan Johansen af Seest ctr. Hans Christian Traue (Trane ?), degn i Seest, for injurier. 12/12

Hans Iversen Koed af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 19/12

Mads Hansen af Smidstrup mølle ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 19/12

Morten Koed af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 19/12

268:

Jens Jensen Thorsen af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 19/12

Hans Sørensen af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 19/12

1752 - 12. december:

5/12. Johan Johansen af Seest ctr. Hans Christian Traue (Trane ?), degn i Seest, for injurier. 9/1

268b:

28/11. Madame Flyes dødsbo ctr. Jacob Sotterup om betaling for potaske. 19/12

269:

5/12. Regimentskriveren ctr. Niels Christensen, husmand i Herslev, m.fl. ang. ansvar for den manglende sikkerhed ved den brønd, hvori gårdmanden Anders Lauridsen druknede. 9/1

1752 - 19. december:

28/11. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 16/1

5/12. Hans Iversen Koed af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 16/1

5/12. Mads Hansen af Smidstrup mølle ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 16/1

5/12. Morten Koed af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 16/1

5/12. Jens Jensen Thorsen af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 16/1

5/12. Hans Sørensen af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 16/1

Major Brochdorff til Grundet og Højgård ctr. sig. Marcussen til Lerbæk vedr. et hus ved Hover kirke, som har været beboet af Christen Skræder. Tingsvidne.

270:

12/12. Madame Flyes dødsbo ctr. Jacob Sotterup om betaling for potaske. Sagen afsluttet.

270b:

Jens Lauridsen af Herslev fremlyser kvie 1. gang.

1753

270b:

1753 - 9. januar:

Læst kgl. gentagne mandat af 31/10-1740 om lediggængeres og deserterede soldaters examinering, anholdelse og indbringelse.

12/12. Johan Johansen af Seest ctr. Hans Christian Traue (Trane ?), degn i Seest, for injurier. Forlig.

12/12. Regimentskriveren ctr. Niels Christensen, husmand i Herslev, m.fl. ang. ansvar for den manglende sikkerhed ved den brønd, hvori gårdmanden Anders Lauridsen druknede. 30/1

271b:

Jens Lauridsen af Herslev fremlyser kvie 2. gang.

1753 - 16. januar:

19/12. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 23/1

Poul Hansen af Seest fremlyser plag 2. gang.

Jagtbetjent Erik Juhl af Kolding ctr. skovrider Landsberg af Jordrup om en lovligt opsagt kapital. 30/1

272:

Carl Jensen af Taulov Nebel ctr. Laurids Madsen, der bor hos sin fader Mads Larsen Buch i Dollerup, om betaling for et par stude. 30/1

19/12. Hans Iversen Koed af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 27/2

19/12. Mads Hansen af Smidstrup mølle ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 27/2

19/12. Morten Koed af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 27/2

19/12. Jens Jensen Thorsen af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 27/2

19/12. Hans Sørensen af Håstrup ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 27/2

272b:

Jørgen Sørensen og Peder Sørensen, begge af Nr. Bjert, tinglyser aftægtskontrakt. Jørgen Sørensen lovbyder sine midler iht. kontrakten, 1. gang. 23/1

5/12. Sentence i den sag, som en del Koldingborgere, nemlig Jørgen Christian Slotsmurmester, Jochum Snedker, Anders Sadelmager, Niels Hansen Juhl, afgangne Frederik Pottemagers enke, Jens Hansen Snedker, Niels Olesen, afgangne Johannes Skomagers enke, Lorens Bogbinder, Jens Olesen, Jens Brun og hospitalsforstander Lintrup har ført ctr. Hans Christensen, møller i Koldinghus slotsmølle formedelst slotssøens vands opstemmelse deres haver og eng til beskadigelse. - Deres haver og hospitalets eng er en bestemt dag blevet oversvømmet, og de mener, at det skyldes, at mølleren har opstemmet vandet højere end tilladt. - Begge parter har ladet holde synsforretninger. Borgernes synsmænd mente at kunne skønne, at haverne havde taget skade af oversvømmelsen. Mølleren havde haft 8 møllere til at syne møllen og 8 bønder til at syne haverne. Bønderne mente ikke, at haverne havde taget skade, men de fandt, at haverne gik længere ud i søen end tidligere; de havde bl.a. konstateret udfyldninger med mursten. I en senere runde har borgerne fremlagt et situationskort, der skulle vise, hvor grundene blev oversvømmet (det prikkede område i modsætning til det himmelblå, som betegnede søen). - En stor del af diskussionen har angået møllens funktionsmåde og vandbehov. Der er ingen pæl til at angive den højst tilladte vandstand, og mølleren kender ikke andre mål end dæmningens og stigbordenes højde. Der er to kværne, og de arbejder med overfaldsvand. Borgerne mener, at der tidligere har været et større møllehjul til underfaldsvand (som kræver mindre vandstand); men ingen kan huske, hvornår det har været. Her finder de hjælp i gamle tingbogsudskrifter: Kolding byting 19/7-1713, Koldinghus birketing 18/7-1719, Kolding byting 19/3-1720 samt et forligstingsvidne udsted af Kolding byting 19/3-1727. Den gang var det også kværnen til overfaldsvand, der skabte problemet. Da havde den ikke været der "af alders tid eller i 20 år", hvorfor mølleren Søren Andersen havde fået forbud mod at stemme vandet op mere end 4 kvarter uden de skadetagendes vilje og minde, hvadenten overfaldskværnen så kan drives eller ej. - Dommen tager hensyn til, at kværnen har brugt overfaldsvand uden påtale siden 1727. Hans Christensen Møller må herefter til brug af vintervand (fra mortensdag til marts måneds udgang) opstemme vandet 4 kvarter og til sommervand (marts til mortensdag) opstemme det 3 kvarter. Under overværelse af de 8 møllere, som var synsmænd for Hans Christensen, samt de 4 personer, der var synsmænd for borgerne, skal der nedsættes en god, forsvarlig firkantet egepæl, som afmærker, hvor højt vandet må stå. Hvis Hans Møller opstemmer vandet højere til skade for borgernes haver, skal han lide efter lovens 5-11-4. Borgerne forpligtes til herefter ikke mere at forlænge deres haver og engen ud i søen til skade for møllen. De har ikke bevist med skøder og adkomster, hvor grænserne for deres grunde gik, og de har forlænget sagen unyttigt med den ene opsættelse efter den anden. Derfor går omkostningerne lige op, og den ene part skal ikke betale noget til den anden.

274b:

1753 - 23. januar:

275:

16/1. Skræderen Peder Pedersen Flensborg, nu boende i Starup, ctr. Michael Muhle på Hvilsbjerggård for uhjemlet konfiskation af indbo. 6/3

Rytterbonden Jens Pedersen og Mogens Pedersen Hjuler ctr. Niels Sørensen, alle af Tolstrup, for overfald ved et lille æregilde efter en fattig kvindes begravelse. Tingsvidne.

276:

16/1. Jørgen Sørensen og Peder Sørensen, begge af Nr. Bjert, tinglyser aftægtskontrakt. Jørgen Sørensen lovbyder sine midler iht. kontrakten, 2. gang. 30/1

1753 - 30. januar:

Læst forordning af 5/1-53, som forbyder enhver at handle med underofficerer eller deres koner uden kompagnichefens tilladelse.

Skovrider Thomas Kingo Biering af Skodborg ctr. Niels Hansen i Vejen for fjernelse af træer fra præstens skov i Skodborg. 13/2

276b:

16/1. Carl Jensen af Taulov Nebel ctr. Laurids Madsen, der bor hos sin fader Mads Larsen Buch i Dollerup, om betaling for et par stude. Carl Jensen sværger sig fri; sagen frafaldes.

277:

9/1. Regimentskriveren ctr. Niels Christensen, husmand i Herslev, m.fl. ang. ansvar for den manglende sikkerhed ved den brønd, hvori gårdmanden Anders Lauridsen druknede. 27/2

16/1. Jagtbetjent Erik Juhl af Kolding ctr. skovrider Landsberg af Jordrup om en lovligt opsagt kapital. 13/2

Troels Christensen af Tårup i Taulov sogn lovbød sin gård 1. gang.

Niels Hansen og Christen Nielsen m.fl. af Grindsted og Sønderby samt Hejnsvig beboere ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund, om de hører til Skovgårds eller Koldinghus' birketing (med hensyn til betaling af dommerkorn). 13/2

278:

Madame sl. Johan Adolf Poulsens, forrige ejer af Hundsbæk, ctr. Laurids Hansen, nu boende i Egtved. 13/2

Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 13/2

278b:

Peter Jacobsen Hjelm af Kolding ctr. guldsmed Schlegel af Fredericia. 13/2

23/1. Jørgen Sørensen og Peder Sørensen, begge af Nr. Bjert, tinglyser aftægtskontrakt. Jørgen Sørensen lovbyder sine midler iht. kontrakten, 3. gang.

1753 - 6. februar:

Troels Christensen af Tårup i Taulov sogn lovbød sin gård 2. gang.

Læst kapitelstaksten for 1752.

Jægermester van der Lith ctr. Mads Mogensen af Egholt m.fl. for krybskytteri. 20/2

279:

Rytterbonden Niels Kyed i Starup ctr. Peder Thornboe på Vamdrupgård for gæld. 20/2

1753 - 13. februar:

Byfoged Hans Pank er forhindret i at beklæde dommersædet, idet han er kaldt ud for at syne liget efter en kvinde, der er fundet død i en af Koldinghus' porte. Frederik Steensen af Kolding er sættedommer.

30/1. Niels Hansen og Christen Nielsen m.fl. af Grindsted og Sønderby samt Hejnsvig beboere ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund, om de hører til Skovgårds eller Koldinghus' birketing (med hensyn til betaling af dommerkorn. 20/2

279b:

30/1. Skovrider Thomas Kingo Biering af Skodborg ctr. Niels Hansen i Vejen for fjernelse af træer fra præstens skov i Skodborg. Tingsvidne. 30/1

280b:

30/1. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 13/3

30/1. Madame sl. Johan Adolf Poulsens, forrige ejer af Hundsbæk, ctr. Laurids Hansen, nu boende i Egtved. Forlig.

30/1. Peter Jacobsen Hjelm af Kolding ctr. guldsmed Schlegel af Fredericia. 20/2

(30/1. Jagtbetjent Erik Juhl af Kolding ctr. skovrider Landsberg af Jordrup om en lovligt opsagt kapital. Sagen ikke fundet idag.)

1753 - 20. februar:

6/2. Rytterbonden Niels Kyed i Starup ctr. Peder Thornboe på Vamdrupgård for gæld. 13/3

6/2. Jægermester van der Lith ctr. Mads Mogensen af Egholt m.fl. for krybskytteri. 6/3

282:

13/2. Niels Hansen og Christen Nielsen m.fl. af Grindsted og Sønderby samt Hejnsvig beboere ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund, om de hører til Skovgårds eller Koldinghus' birketing (med hensyn til betaling af dommerkorn). Tingsvidne.

283:

(19/12). Jacob Sotterup skaffer tingsvidne i sagen om afdøde mandame Flyes bortkomne potaske (en fjerding gået i stykker under transporten).

283b:

13/2. Peter Jacobsen Hjelm af Kolding ctr. guldsmed Schlegel af Fredericia. 27/2

Troels Christensen af Tårup i Taulov sogn lovbød sin gård 3. gang. Peder Pedersen tilbyder at købe.

Læst plakat om ryttersession.

284:

1753 - 27. februar:

Offentligheden ctr. kusken på Koldinghus Niels Pedersen for mordet på Maren Sørensdatter. 6/3

286:

20/2. Peter Jacobsen Hjelm af Kolding ctr. guldsmed Schlegel af Fredericia. 20/3

30/1. Regimentskriveren ctr. Niels Christensen, husmand i Herslev, m.fl. ang. ansvar for den manglende sikkerhed ved den brønd, hvori gårdmanden Anders Lauridsen druknede. 20/3

Sagerne, som Hans Iversen Koed, Morten Koed, Jens Jensen Thorsen og Hans Sørensen af Håstrup samt Mads Hansen af Smidstrup mølle har rejst ctr. Niels Jensen Bech for gæld: Da alle de implicerede i foranstående 5 gældssager er rytterbønder, henvises de til amtmanden eller ryttersessionen, før dom kan afsiges.

1753 - 6. marts:

Læst forordning af 19/2-53 om import af silke- og uldstoffer.

27/2. Offentligheden ctr. kusken på Koldinghus Niels Pedersen for mordet på Maren Sørensdatter. 27/3

288:

20/2. Jægermester van der Lith ctr. Mads Mogensen af Egholt m.fl. for krybskytteri. 13/3

288b:

Christen Jensen af Skærbæk lovbyder sin halve gård 1. gang.

23/1. Sentence i den sag, som Frederik Steensen i Kolding af amtmanden er blevet konstitueret til at føre for skræderen Peder Pedersen Flensborg og hustru Cathrine Nielsdatter fra Starup efter kgl. beneficium pauperitatis ctr. kommerceråd Michael Johannes Muhle på Hvilsbjerggård i Andkær formedelst han i Peder Pedersens og hustrus fravær har taget deres bohave i forvaring uden nogen rettergang eller dom. - Peder Pedersen har i brev af 17/3-1748 til amtmanden klaget over, at Muhle, da Peder Pedersens kone var gået bort fra huset for at bringe ham noget linned, har tømt huset for bohave til en værdi af 100 slettedaler, fordi han mod pant i bohavet havde kautioneret for en gæld på 16 slettedaler, hvoraf kun var til rest 10 slettedaler. Muhle skal desuden have forholdt ægteparret pas og skudsmål, så at de har været forhindret i at komme til alters. I sin ansøgning til kongen om beneficium pauperitatis har han angivet værdien af bohavet til 2-300 rigsdaler. Han har påstået at have aftjent 8 slettedaler af gælden, samt at han med hug og slag har været tvunget til at sætte sin underskrift på et blankt stykke papir. - Sagens rette sammenhæng viser sig at være følgende: Peder Skræder havde en gæld til Christen Svenske i Jelling på 16 slettedaler. Muhle kautionerede for denne gæld mod pant i Peder Skræders møbler, som før havde været pantsat til Christen Svenske. Denne tillod så, at skræderen flyttede med Muhle, hvor han og kone kom til at bo i Muhles lejehus i Andkær. Ved juletid 1744-45 forlod Peder Skræder huset. Hans kone gik rundt og sagde, hun frygtede han havde forladt hende og nok ikke ville komme igen. Sct. Hans aften listede hun selv bort med en bylt, idet hun efterlod en gammel tiggerske i huset. Muhle beslaglagde indboet, som han fik vurderet til 5 rdl. 1 mk. 8 sk. Peder Rand af Andkær og Muhles karl eftersøgte skræderkonen, fandt hende hos Bertel Bonde i Vinding og bragte hende tilbage til Muhle, der lod hende gå igen, så hun kunne opsøge sin mand og få ham til at indløse sit pant samt betale skyldig husleje for et år. Nogle uger senere fandt Peder Rand ægteparret i Fredericia og tog dem med tilbage til Muhle, der i vidners nærværelse holdt forhør over skræderen og lod ham underskrive sine tilståelser (uden tvang og ikke forneden på blankt papir). - Peder Skræder og kone har ved deres adfærd givet anledning til denne sags størrelse, fordi de forlod huset uden at tilkendegive det for Muhle. Peder Skræders angivelse af boets værdi til 2-300 slettedaler har været usandfærdig. Han og hustru har ikke bevist deres lovlige og skikkelige forhold efter deres bortgang. De bør for deres ustadige omgang og usandfærdige opgivelser genkalde alt, hvad de har sagt og skrevet imod Muhle, samt betale processens omkostninger af stemplet papir, rettens gebyr og prokurators salær med 20 rdl. og for mislig betaling lide arrest og straf på kroppen. - Muhle burde have søgt dom på disse folk til skadesløs betaling eller udlæg i det pantsatte gods. Han skal betale til justitskassen 10 rdl. og lide det tab, som det konfiskerede gods ikke kan indbringe til betaling af gælden til Christen Svenske. Han skal ikke have sine sagsomkostninger godtgjort.

291:

1753 - 13. marts:

6/3. Jægermester van der Lith ctr. Mads Mogensen af Egholt m.fl. for krybskytteri. 20/3

291b:

13/2. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 3/4

292:

Maren Hansdatter af Seest, Maren Sørensdatter (trolovet med Johan Christian Koftrup, Haderslevhus amt), Bodil Sørensdatter, tjenende i Vilstrup præstegård i Haderslevhus amt, samt Inger Pedersdatter, gift med Erik Hansen i Moltrup i Haderslevhus amt, fører vidner på arveret efter afdøde fru løjtnant Kleesmans.

Christen Jensen af Skærbæk lovbyder sin halve gård 2. gang.

20/2. Rytterbonden Niels Kyed i Starup ctr. Peder Thonboe på Vamdrupgård for gæld. 3/4

1753 - 20. marts:

292b:

27/2. Regimentskriveren ctr. husmand Niels Christensen, Jørgen Jensen m.fl. i Herslev ang. ansvar for den manglende sikkerhed ved den brønd, hvori gårdmanden Anders Lauridsen druknede. 1/5

27/2. Peter Jacobsen Hjelm af Kolding ctr. guldsmed Schlegel af Fredericia. 3/4

294:

13/3. Jægermester van der Lith ctr. Mads Mogensen af Egholt m.fl. for krybskytteri. 27/3

294b:

1753 - 27. marts:

6/3. Offentligheden ctr. kusken på Koldinghus Niels Pedersen for mordet på Maren Sørensdatter. 10/4

295:

6/3. Jægermester van der Lith ctr. Mogens Madsen (sic, Mads Mogensen ?) af Egholt m.fl. for krybskytteri. Tingsvidne.

296:

Christen Jensen af Skærbæk lovbyder sin halve gård 3. gang. Jens Sørensen tilbyder at købe på vegne af datteren Maren Jensdatter, Christen Jensens fæstemø.

1753 - 3. april:

20/3. Peter Jacobsen Hjelm af Kolding ctr. guldsmed Schlegel af Fredericia. 1/5

297:

13/3. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 1/5

297b:

13/3. Rytterbonden Niels Kyed i Starup ctr. Peder Thonboe på Vamdrupgård for gæld. 17/4

1753 - 10. april:

Peder Pedersen lovbyder sin gård i Tårup 1. gang.

27/3. Sentence i den sag, regimentskriver Simon Seest af Dons som befalet aktor har ført ctr. delinkventen Niels Pedersen Kusk, arresteret på Koldinghus, fordi han natten mellem den 12. og 13. februar i stalden har aflivet Maren Sørensdatter af Kolding. - Hun var fundet liggende død med ansigtet nedad i staldporten, kvalt med en snor og med et sår i panden. Niels Pedersen, der tjener som kusk for amtmanden, har under forhør tilstået drabet. - Sagsforløbet synes at være følgende: Den 30-årige Maren Sørensdatter, der allerede havde to lejermålsbøder, var blevet gravid igen. Hun synes at have villet presse Niels Pedersen til ægteskab. En aften er hun kommet til ham i stalden og har opnået samleje med ham. Næste dag har hun hos en veninde lånt nogle penge, som hun sammen med sine egne sammensparede penge medbragte aftenen efter hos kusken. Denne forsøgte at få hende til at gå, bl.a. med henvisning til, at stalddrengen ville komme senere; men hun opfordrede ham til at binde stalddøren til. Hun påstod, at hun var blevet gravid med ham, og hun viste ham de medbragte penge. Hvis han ikke ville gifte sig med hende, ville hun hellere dø. Han hentede så en grime, og kvalte hende med den. Senere slog han hende i hovedet med en kæp for at forkorte hendes pine og bar hende så ud i porten, hvor hun senere blev fundet. De medbragte penge gemte han i en hestekrybbe. Der var 57 rdl. 1 mk. 8 sk. - Iflg. attest fra sognepræsten i Egtved er Niels Pedersen døbt i Ødsted kirke 1729 på Mariæ Bebudelses Dag og konfirmeret i 1747. Han er nu i sit 24. år. Men han har ikke selv kendt sin alder. - Forsvareren har fremlagt en skrivelse fra beboere i Dons by, Almind sogn, hvor Niels Pedersen tidligere har tjent i 4 år: han har dÐr ført et kristeligt, ærligt, ædrueligt og meget fredeligt levned, hvilket stedets sognepræst bekræfter. Noget lignende har hans medtjenere vidnet om ham. - Retten konkluderer, at Niels Pedersen har aflivet Maren Sørensdatter, som han havde hos sig i stalden, straks efter at han havde haft legemlig omgang med hende. Hendes 6 år gamle slegfredssøn er nu både fader- og moderløs. - Han bør for sådan ugudelig og morderisk gerning, andre ligesindede mennesker til afsky og skræk og eksempel efter allernådigste ergangne forordning om grove mordere, dateret København den 7. februar 1749, af skarpretteren knibes med gloende tænger, først uden for stalden, hvorindenfor han havde kvalt og slået hende, 2. på det sted i staldgårdsporten, hvor han havde lagt hende, 3. på Kolding torv, hvor han kører over ud til retterstedet, 4. ved Kolding byport, og 5. på retterstedet. Dernæst hans højre hånd levende afhugges med en økse og siden hovedet i lige måde med en økse. Legemet af natmandens folk henføres og lægges på stejle, og hovedet tillige med hånden fæstnes på en stage oven over legemet. Han skal føres fra fængslet til retterstedet uden nogen ceremoni eller pyntelige klæder, men iført de dagligklæder, som han har brugt i fængslet, og uden hat eller hue, med blottet hoved, strikken om halsen og sammenbundne hænder, sig selv til desto større forhånelse og andre til skræk og afsky på natmandens skuffe. Iflg. lovens 6-6-1 skal hans hovedlod være forbrudt, den halve del til kongen og den anden halvdel til den dræbtes arving, når først al hans beviselige gæld er fradragen samt arrestens underhold og denne proces' omkostninger er betalt. Efter gældende takst modtager skarpretteren: for hvert kneb med gloende tænger: 2 rdl. = 10 rdl. - for hånden af afhugge med økse: 4 rdl. - for hovedet at afhugge med økse: 8 rdl. - For hånd og hoved at sætte på stejle, 2 rdl. for hver = 4 rdl. - For kroppen at lægge på stejle og hjul og pælen at nedgrave og sætte: 7 rdl. - ialt 33 rdl. - På spørgsmålet, om han ville appellere dommen til højesteret eller underkaste sig den på kongens approbation, svarede Niels Pedersen, at han ikke kunne nægte, at han fortjente døden. Han ville ikke appellere, men bad om, at hans dom blev indgivet til kongen med bøn om, at om ikke straffen så dog selve måden måtte blive modereret. I særdeleshed bad han om at måtte blive kørt ud til retterstedet på en bondevogn sammen med sin præst; ikke så meget for at undgå forhånelsen som for at være så meget nærmere sin præst og så meget bedre være i stand til at forrette sin andagt til det sidste.

298b:

1753 - 17. april:

Peder Pedersen lovbyder sin gård i Tårup 2. gang.

3/4. Rytterbonden Niels Kyed i Starup ctr. Peder Thonboe på Vamdrupgård for gæld. 8/5

Laurids Hvolbøl i Hvolbøl fremlyser plag 1. gang.

Mads Paabye som inkassator for afdøde Hans Mikkelsen Flyes enke sl. Mette Pedersdatter Flyes dødsbo ctr. en del debitorer (navngivne). 8/5

299:

Mikkel Hansen af Skovsgård, formynder for Niels Laugesen, og Mads Sørensen, formynder for Maren Laugesdatter, lovbyder et hus i Skærbæk 1. gang.

1753 - 1. maj:

Skytten Rasmus Nielsen fremlægger skovsynsforretning.

3/4. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 15/5

301:

3/4. Sagen, som Peter Jacobsen Hjelm af Kolding har ført ctr. guldsmed Schlegel af Fredericia afsluttes med et tingsvidne. - Dens baggrund har været en episode i den nu afdøde enke Mette Flyes gård: en defekt fustage med potaske var uden passerseddel blevet bragt til hendes køkken. Fra sin sygeseng havde hun givet ordre til, at den vogn, som havde bragt den, ikke måtte forlade gården igen uden potasken. Det havde medført, at porten blev låst, og guldsmeden har derefter beklaget sig over, at det var hans vogn, og at han var blevet tilbageholdt på gården.

Huset i Skærbæk lovbudt 2. gang.

20/3. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ført imod Niels Christensen, husmand i Herslev, angående den brønd, hvori gårdmanden Anders Rasmussen druknede. Foruden Niels Christensen har været indstævnet Søren Hansen Hyrde, Thomas Hansen og Hans Thomsen, husmænd, samt disses huses ejere Hans Brems og Jørgen Jensen, gårdmænd i Herslev. - Brønden er kun 3 alen og 2 fod fra kørevejen. Den er efter ulykken blevet omgærdet. Hans Brems har sidst opsat brønden med sten. Den står på byens gadejord, og efter rygtet skal der være betalt noget derfor til byen. Ifølge vidner blev brønden benyttet af både husets ejere og deres beboere. Jørgen Jensen havde anmeldt at ville føre bevis for, at hverken han eller formænd har benyttet den; men han udeblev fra retten. - Brønden er ikke i overensstemmelse med lovens 6-11-9, som kræver 4 favne til kørevej, ejheller forsynet med nogen art bolværk ovenomkring. Den skal tilkastes, og de fire husmænd og 2 ejere skal betale til den druknedes arvinger 40 lod sølv (20 rdl.) samt processens omkostninger med 4 rdl. 2 mk.

301b:

1753 - 8. maj:

Mikkel Hansen af Skovsgård, formynder for Niels Laugesen, og Mads Sørensen, formynder for Maren Laugesdatter, lovbyder et hus i Skærbæk 3. gang. Peder Andersen Smed og hustru Anne Nielsdatter af Sdr. Vilstrup tilbød at købe.

302:

17/4. Mads Paabye som inkassator for afdøde Hans Mikkelsen Flyes enke sl. Mette Pedersdatter Flyes dødsbo ctr. en del debitorer. 22/5

Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Stilling og hustru, opholdende sig i Vranderup, for ærerørige ord om Marcus Madsen og hans tjenestepige Maren Rasmusdatter (Rødtop). 22/5

303b:

17/4. Sentence i sagen, som rytterbonden Niels Kyed i Starup har ført imod Peder Thonboe på Vamdrupgård for gæld på 82 rdl. - Han skal betale pengene samt 3 rdl. 2 sk. i procesomkostninger til Niels Kyed.

304:

1753 - 15. maj:

1/5. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 5/6

Hans Iversen i Vester Gesten fremlyser 2 plage 1. gang.

Regimentskriveren ctr. skytten Rasmus Nielsen i Viuf for ærerørige ord under forhandling af videbrev. 22/5

306b:

Jens Thorsen af Håstrup ctr. Christen Sørensen af Tiufkær for gæld. 29/5

307:

Peder Pedersen lovbyder sin gård i Tårup 3. gang. Niels Basse fra Fyn tilbyder at købe.

1753 - 22. maj:

8/5. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Stilling og hustru, opholdende sig i Vranderup, for ærerørige ord om Marcus Madsen og hans tjenestepige Maren Rasmusdatter. 19/6

15/5. Regimentskriveren ctr. skytten Rasmus Nielsen i Viuf for ærerørige ord under forhandling af videbrev. Tingsvidne.

Hans Iversen i Vester Gesten fremlyser 2 plage 2. gang.

308b:

8/5. Mads Paabye som inkassator for afdøde Hans Mikkelsen Flyes enke sl. Mette Pedersdatter Flyes dødsbo ctr. en del debitorer. 19/6

Regimentskriveren opbyder Sofie Hansdatters arv af Pjedsted.

1753 - 29. maj:

Læst folke- og familieskatsforpagterens proclama.

Synsmænd i Anst herred afhjemler deres synsforretning over grøfter og pæle.

15/5. Jens Thorsen af Håstrup ctr. Christen Sørensen af Tiufkær for gæld. 19/6

Peder Markussen af Vamdrup mølle anmelder ildsvåde. Almissebrev.

309:

Hans Iversen i Vester Gesten fremlyser 2 plage 3. gang.

Christen Ravn i Tiufkær fremlyser plag 1. gang.

1753 - 5. juni:

Synsmænd i Elbo og Holmans herreder afhjemler grøfte- og pælesynsforretning. Ditto for Brusk og Jerlev herreder.

309b:

Peder Christensen Felding af Kolding som lavværge for enken efter afdøde forstander for Kolding hospital Hans Lintrup ctr. hospitalsbønder for restance. 19/6

15/5. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 19/6

Christen Ravn i Tiufkær fremlyser plag 2. gang.

Jens Jensen af Pjedsted opbyder Sofie Hansdatters børnepenge 3. gang.

310:

1753 - 19. juni:

22/5. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Stilling og hustru, opholdende sig i Vranderup, for ærerørige ord om Marcus Madsen og hans tjenestepige Maren Rasmusdatter. 31/7

29/5. Jens Thorsen af Håstrup ctr. Christen Sørensen af Tiufkær for gæld. 3/7

5/6. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 26/6

Jens Poulsen af Dollerup tages i ed som anordnet kvægopsynsmand i Dollerup og Nagbøl i stedet for Carl Jensen i Nagbøl.

310b:

Christen Ravn i Tiufkær fremlyser plag 3. gang.

22/5. Sentence i sagen mod afdøde Hans Mikkelsen Flyes enke sl. Mette Pedersdatter Flyes debitorer. Nogle af dem har man ikke kunnet finde. De øvrige (navngivne) dømmes til at betale.

311:

5/6. Sentence i sagen, som Peder Christensen Felding af Kolding som lavværge for enken efter afdøde forstander for Kolding Hospital har ført ctr. hospitalsbønder for restancen indtil 1745 og for 1746: Jens Pedersen Amhede, Abraham Sørensen (for den halve gård, han nu bebor), Jep Nielsen, Niels Andersen, Ole Hjuler (beboede tilforn Peder Mikkelsens halve gård og nu den gård, som Abraham Sørensen før beboede), Anders Hansen, Frederik Pedersen, Christen Rasmussen, Jørgen Christensen, Niels Madsen, Iver Christensen og Søren Pjedsted, alle af Almind, samt Peder Nielsen af Knurborg. De skal betale inden 15 dage.

1753 - 26. juni:

19/6. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 3/7

Regimentskriveren stævner rytterbonden Troels Jepsen af Seest til at vidne om noget konfiskeret kvæg. Tingsvidne.

1753 - 3. juli:

26/6. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 10/7

311b:

Offentligheden ctr. rytterbonden Jens Nielsen Nebel med hustru, børn og tyende i Ejstrup samt bortrømte Svend Christensen for krybskytteri i 1750, da ægteparret vidnede mod Svend Christensen. 31/7

313:

Peder Madsen Basses arvinger i Pjedsted, Mads Jessen af Bølling og Anders Mortensen af Pjedsted, formynder for Sofie Hansdatter, lovbyder gård 1. gang.

19/6. Sentence i sagen selvejerbonden Jens Thorsen af Håstrup ctr. Christen Sørensen af Tiufkær. Denne har ikke villet betale resterende hus- og jordleje til Jens Thorsen, ejheller har han villet vige huset, efter at Thorsen har opsagt lejemålet pr. 1. maj. En arrestforretning er blevet fremlagt i retten og konfirmeret her. Det beslaglagte beløber sig til 31 rdl. 5 mk. 5 sk. - Christen Sørensens hustru har i retten indrømmet gælden. Men han selv har villet bevise, at fordringen var uberettiget. Det er sket med et indlæg, som er skrevet af skoleholderen i Egtved, og hvori anføres, at efter hans mening var det sådan, at når den ene blev ked af den anden, skulle de sige hinanden op ved nytårstide, hvilket han har holdt sig efterretteligt. Han påstår, at han år efter år har forlangt at komme derfra, siden han så, at udgifterne var ham for store, men han var blevet holdt hen med løfter om forbedringer, indtil Jens Thorsen nu imod lovlig opsigelse har jaget ham ud og tilegnet sig hans gods, bohave, vogn og plov. Retten betegner hans indlæg som "frem og tilbage, uden beviselig oplysning til befrielse for Jens Thorsens krav", endskønt han har haft lang tid til at bevise sin sag. Han skal betale Jens Thorsen de 31 rdl. 5 mk. samt procesomkomstningerne med 4 rdl. Denne må gøre sig betalt med det konfiskerede bohave, som ved lovlig auktion bortsælges, og hvis det ikke er nok, må han søge sin betaling for det resterende i Christen Sørensens øvrige bohave.

1753 - 10. juli:

Regimentskriveren ctr. Peder Thonboe, rytterbonde på Vamdrupgård. Sagen frafaldet.

3/7. Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling ctr. Christen Jensen af Jelling, krav om indløsning af kaution. 21/8

313b:

Gården i Pjedsted lovbudt 2. gang.

1753 - 17. juli:

Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 14/8

314:

Peder Madsen Basses arvinger i Pjedsted, Mads Jessen af Bølling og Anders Mortensen af Pjedsted, formynder for Sofie Hansdatter, lovbyder gård 3. gang. Jens Jensen af Pjedsted tilbyder at købe.

314b:

1753 - 24. juli:

Læst regimentskriver Seests proklama om skifte efter madame Knob i Pjedsted og Hans Henriks enke i Vranderup.

1753 - 31. juli:

Læst plakat af 29/6-53 om små latteriers afskaffelse.

Læst krigs- og landkommissær Hans Folsacks plakat om rytter- og landmilitssession.

19/6. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Stilling og hustru, opholdende sig i Vranderup, for ærerørige ord om Marcus Madsen og hans tjenestepige Maren Rasmusdatter. 14/8

3/7. Offentligheden ctr. rytterbonden Jens Nielsen Nebel med hustru, børn og tyende i Ejstrup samt bortrømte Svend Christensen for krybskytteri i 1750, da ægteparret vidnede mod Svend Christensen. 11/9

315:

1753 - 7. august:

Sergent Mads Ulf i Skærup lovbyder sin gård 1. gang.

1753 - 14. august:

Gården i Skærup lovbudt 2. gang.

31/7. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Søren Stilling og hustru, opholdende sig i Vranderup, for ærerørige ord om Marcus Madsen og hans tjenestepige Maren Rasmusdatter. 11/9

17/7. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 25/9

315b:

1753 - 21. august:

Ole Jensen af Skærup og Mads Nielsen og hustru af Skærup m.fl. lovbyder 3. gang den gård, som Mads Nielsen Ulf hidtil har beboet. Hans Nikolaisen tilbyder at købe på egne og Mette Madsdatters vegne.

10/7. Sentence i sagen, som Gregers Nielsen og Henrik Jensen af Jelling som værger for afdøde Niels Gregersens to sønner, Jens Nielsen og Gregers Nielsen, har ført mod Christen Jensen i Jelling, fordi han ikke har villet betale Niels Gregersens to sønner 80 slettedaler i henhold til en forskrivning af 21/12-1740. - Niels Gregersen havde på den tid overladt sin fæstegård med bohave og besætning til Christen Jensen, som blev gift med drengenes søster Karen Nielsdatter. Foruden de 80 sldlr. skulle han have lovet at klæde og føde drengene og holde dem til skole, indtil de kom til skels år og alder. Karen var død et par år senere uden at efterlade sig børn, og ifølge skiftebrevet efter hende (18/8-1742) skulle hendes mødrende arv derfor tilfalde brødrene, ialt 11 rdl. 1 mk. 4/5 sk. Derimod nævner skiftebrevet intet om de 80 sldlr., og der har ikke været holdt skifte efter Niels Gregersen. Christen Jensens forskrivning blev skrevet på slet papir, fordi der ikke var stemplet papir til stede. Det havde ifølge forskrivningen været hensigten at gøre denne mangel god senere, når der var adgang til stemplet papir. Men det var aldrig sket. Iøvrigt havde man ikke sørget for at få øvrighedens approbation på forskrivningen. Derfor gælder den fremlagte forskrivning ikke som bevis. Retten kan kun dømme Christen Jensen til at udbetale den mødrende arv, som er nævnt i skiftet efter drengenes søster. Kravet om de 80 slettedaler kan han befri sig for, hvis han i retten vil aflægge ed på, at han ikke har lovet Niels Gregersen at betale drengene disse penge. Hvis ikke kan vil aflægge en sådan ed, skal han betale de 80 sldlr. samt procesomkostninger med 6 rdl., hvorimod han skal være fri for at betale den mødrende arv.

316:

1753 - 28. august:

316b:

Sognefogeden Markus Hansen af Bredstrup ctr. Jørgen Henriksen, smed i Smidstrup. 11/9

1753 - 4. september:

1753 - 11. september:

Læst reskript af 10/8-53 om møbler, som indføres fra landet til købstæderne.

31/7. Offentligheden ctr. rytterbonden Jens Nielsen Nebel med hustru, børn og tyende i Ejstrup samt bortrømte Svend Christensen for krybskytteri i 1750, da ægteparret vidnede mod Svend Christensen. 23/10

28/8. Sognefogeden Markus Hansen af Bredstrup ctr. Jørgen Henriksen, smed i Smidstrup. 25/9

14/8. Sentence i sagen, som Marcus Madsen Møller på Skovdrupgård og hans tjenestepige Maren Rasmusdatter, ibidem, har ført mod Søren Stilling og hustru Anne Stillings i Vranderup for ærerørige ord. De har sagt, at Marcus Madsen var en Ranepose (?), og har kaldt tjenestepigen den Rødtoppede, den rødtoppede hore og lignende. - Al den snak, hvormed de har påtalt Marcus Madsen og tjenestepige, skal være usagt og ganske død i enhver henseende. De skal betale til Seest sogns fattigkasse 2 rdl. samt 10 rdl. til Marcus Madsen og tjenestepige i procesomkostninger.

317:

1753 - 18. september:

(Kvæg)opsynsmændene for de fire sogne syd for Kolding får indskærpet stiftamtmand Gobels plakat af 4/4-1740 iflg. kgl. reskript af 22/3-1740. De er: Hans Pedersen og Jeppe Bertelsen af Seest, Jep Bramsen og Hans Pedersen af Skanderup, Søren Pedersen og Hans Hansen af Gelballe, Rasmus Jørgensen af Lunderskov, (Bertel Pedersen af Lunderskov var syg), Jens Poulsen af Nagbøl og Peder Mikkelsen af Dollerup, Hartvig Sørensen og Christen Jepsen af Vester Vamdrup, Anders Nielsen og Nis Bertelsen af Øster Vamdrup, Mikkel Christensen og Anders Jørgensen af Hjarup. - Marcus Madsen på Skovdrupgård og Hans Jensen af Vranderup var ikke til stede. - Jep Bertelsen, der har afløst afdøde Peder Sørensen, aflagde sin troskabsed.

Skytten Rasmus Nielsen indgav synsforretning over svins olden i de kongelige skove.

1753 - 25. september:

14/8. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 23/10

(28/8). Sognefogeden Markus Hansen af Bredstrup ctr. Jørgen Henriksen, smed i Smidstrup. Sagen er ikke med idag.

317b:

1753 - 2. oktober:

Læst plakat ang. et under Bergen stift beliggende toldsted.

Marcus Madsen af Skovdrupgård og Hans Jensen af Vranderup formanet til at holde deres ed som kvægopsynsmænd.

1753 - 9. oktober:

Købmand Ulbrich Frich af Kolding ctr. Lars Jørgensen Fløe i Uhre, Brande sogn for gæld. 30/10

Læst forordning af 1/10-53 om ophævelse af forbud mod kvægmarkeder i Danmark.

Offentligheden ctr. to arresterede personer, Jens Jensen og Peder Stenkjær. Sidstnævnte er død i arresten. De er anklaget for at have stjålet en hest fra bonden Søren Nielsen Skræder i Skærup. 23/10

318:

1753 - 16. oktober:

Jens Mikkelsen af Seest fremlyste 3 bukke.

1753 - 23. oktober:

De tre bukke fremlyst 2. gang.

Læst forordning af 3/10-53 om kornskatten.

Læst forordning af 6/10-53 om forbud imod hasardspil, være sig med kort eller terninger.

318b:

Læst plakat af 6/10-53 om, at strandforpagtning fra nytåret 1754 skal til opbud.

Hans Pedersen Ladegaard af Andkær fremlyser 2 plage 1. gang.

11/9. Offentligheden ctr. rytterbonden Jens Nielsen Nebel med hustru, børn og tyende i Ejstrup samt bortrømte Svend Christensen for krybskytteri i 1750, da ægteparret vidnede mod Svend Christensen. 4/12

9/10. Offentligheden ctr. to arresterede personer, Jens Jensen og Peder Stenkjær. Sidstnævnte er død i arresten. De er anklaget for at have stjålet en hest fra bonden Søren Nielsen Skræder i Skærup. 30/10

25/9. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 30/10

1753 - 30. oktober:

De to plage fremlyst 3. gang.

Lodsejerne i Vorbasse Slav og Knurborg fremlagde foreningsdokument, dateret 2/5-53 (fol. 319b).

Lodsejerne i Vorbasse Slav og Knurborg fremlagde foreningsdokument, dateret 6/5-53 (fol. 320).

319:

23/10. Offentligheden ctr. to arresterede personer, Jens Jensen og Peder Stenkjær. Sidstnævnte er død i arresten. De er anklaget for at have stjålet en hest fra bonden Søren Nielsen Skræder i Skærup. 13/11

23/10. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 6/12

9/10. Købmand Ulbrich Frich af Kolding ctr. Lars Jørgensen Fløe i Uhre, Brande sogn for gæld. Tingsvidne.

Søren Nielsen og Christen Bertelsen af Lunderskov beskikkes til at være kvægopsynsmænd i Lunderskov i stedet for Rasmus Jørgensen og Bertel Pedersen.

319b:

Foreningsdokument mellem Slav og Knurborg afskrevet.

320:

Foreningsdokument mellem Slav og Knurborg afskrevet.

1753 - 6. november:

Byfoged Smidt fra Ringkøbing for madame Garboe, viceborgmester Garboes hustru i Bergen, indstævner vidner fra Grindsted-kanten til at vidne om jomfru Mathiesens uægteskabelige fødsel i dølgsmål.

328:

Marcus Madsen på Skovdrupgård fremlyser to stude.

1753 - 13. november:

30/10. Sentence i den sag, som efter kgl. reskript af 14/7-53 skal pådømmes på Koldinghus birketing, og som gælder de to på Koldinghus arresterede personer Jens Jensen og Peder Stenkjær af Spettrup. Sidstænvnte er død i arresten. De har stjålet en sort hoppe tilhørende bonden Søren Nielsen Skræder i Skærup ved Kolding markeds tider. Efter at have besøgt markedet red de om aftenen til Viuf kro, hvor de borttuskede den til kromanden Niels Rasmussen Vejle for en gammel brun hoppe og 2 mark. - Jens Jensen har i sin tilståelse sagt, at det var Peder Stenkjær, der tog hoppen på Skærup mark, men Peder Stenkjær har forklaret, at det var Jens Jensen, der fik den af to drenge for 2 sk. på Vejle mark. Den forklaring tilsluttede Jens Jensen sig. Derfor har man ført de to hestetyve til Vejle, for at de skulle dømmes der; men byfoged Grundahl i Vejle har afvist sagen bl. a. med den begrundelse, at den stjålne hoppe ikke har været på Vejle mark. Derefter blev de i Koldinghus arrest, indtil der kom en kgl. resolution om, at sagen skulle behandles i Koldinghus birketing, uanset om det blev amtet eller købstaden Vejle, der kom til at betale sagens omkostninger. - Forsvareren har skaffet attest fra Jens Jensens præst, provst Andreas Raarup i Ølsted sogn (Hatting herred), at Jens Jensen er et halvtåbeligt menneske, født af ærlige og skikkelige bønderfolk i Ølsted sogn, og at han aldrig før har begået tyveri. - Søren Nielsen Skræder i Skærbæk har aflagt ed på, at den stjålne hoppe var hans, og at den var frastjålet ham om natten, efter at den dagen forud havde været brugt for hans møgvogn og om aftenen slaget til mark sammen med hans andre bæster. På det grundlag kender retten, at sagen tilkommer Koldinghus birketing. - Dommen siger, at Jens Jensen vel havde fortjent at lide straf efter forordningen af 4/3-1690, men fordi han er et halvtåbeligt menneske og ikke før har begået tyveri, dømmes han andre ligesindede til afsky og eksempel til efter lovens 6-17-32 at miste sin hud i arresten samt efter lovens 6-(?)-39 at have sin hovedlod forbudt samt at betale igæld til ejeren 2 rdl. (hvad hesten er vurderet til) og tvigæld til kongen 4 rdl., når al beviselig gæld samt udgifterne til arresten og retssagen er fradraget. Og i mangel af i- og tvigæld m.m. skal Jens Jensen arbejde i Viborg tugthus, til pengene er aftjent. Han skal nyde 4 sk. danske i dagligt underhold. - Den afdøde Peder Stenkjær, hvis han ejer noget, skal hans boslod tilfalde kongens kasse, når al beviselig gæld samt arrest- og procesomkostinger er fratrukket. - Forespurgt erklærede Jens Jensen, at han ikke ville appellere dommen til overretten, men udstå den straf, han var blevet tildømt.

329:

1753 - 20. november:

Læst patent om højesteret 12/10-53.

Læst deklaration af 22/10-53, hvorved al handel mellem kongens undersåtter og Spanien ophæves.

Læst amtmandens missive af 23/11-53 om kirkesession.

Jørgen Steffensen af Bække fremlyser en hest 1. gang.

Tingsvidne på arveret efter afdøde Peder Knudsens enke sl. Anne Pedersdatter af Dollerup. Hun havde 4 søstre: Lene, gift med Rasmus Hansen Rytter i Seest, Anna, gift med en svensker Nicolai, død i Nagbøl, Bodil, som rejste til Tønder, og Karen, der døde ugift i Seest. Deres børn nævnes.

329b:

1753 - 27. november:

Hesten fremlyses 2. gang.

1753 - 4. december:

Jakob Hansen af Brøndsted fremlyser hoppe 1. gang..

23/10. Offentligheden ctr. rytterbonden Jens Nielsen Nebel med hustru, børn og tyende i Ejstrup samt bortrømte Svend Christensen for krybskytteri i 1750, da ægteparret vidnede mod Svend Christensen. Sagen frafaldes iflg. kgl. resolution.

Sognefoged Hans Buch af Hjarup ctr. Anders Poulsen af Hjarup for betaling for skovhugst i sagsøgerens skov. 18/12

330:

Peder Christensen Østergaard af Hejnsvig sogn ctr. Niels Jensen Søgaard af Vorbasse. 18/12

1753 - 11. december:

Jakob Hansen af Brøndsted fremlyser hoppe 2. gang.

30/11. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 8/1

1753 - 18. december:

Peder Nielsen af Eltang ctr. Niels Fisker og Bertel Bertelsen af Bjert vedr. skovhugst. 8/1

330b:

4/12. Sognefoged Hans Buch af Hjarup ctr. Anders Poulsen af Hjarup for betaling for skovhugst i sagsøgerens skov. 8/1

4/12. Peder Christensen Østergaard af Hejnsvig sogn ctr. Niels Jensen Søgaard af Vorbasse. 8/1

Jakob Hansen af Brøndsted fremlyser hoppe 3. gang.

1754

330b:

1754 - 8. januar:

Læst kgl. mandat af 31/10-53 om lediggængeres og deserterede soldaters eksaminering, anholdelse og indbringelse.

Offentligheden ctr. Enevold Sørensen af Børkop, som er arresteret for at have skudt et rådyr i kongens vildtbane. 22/1

331b:

11/12. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 29/1

Christen Sjællands hustru Anne Mikkelsdatter af Vester Nebel anmelder ildsvåde. Almissebrev.

(18/12). Sognefoged Hans Buch ctr. Anders Poulsen. Sagen ikke med idag.

(18/12). Peder Christensen Østergaard ctr. Niels Jensen Søgaard. Sagen ikke med idag.

(18/12). Sagerne med Peder Nielsen, Hans Buch og Peder Christensen er ikke med idag.

332:

1754 - 15. januar:

Ove Hansen, forstander for Kolding hosiptal, opbyder på rente 100 rdl., som amtsforvalter Roed har skænket hospitalet.

1754 - 22. januar:

Ove Hansen, forstander for Kolding hosiptal, opbyder kapital 2. gang.

8/1. Offentligheden ctr. Enevold Sørensen af Børkop, som er arresteret for at have skudt et rådyr i kongens vildtbane. 12/2

332b:

1754 - 29. januar:

8/1. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 12/3

333:

Ove Hansen, forstander for Kolding hosiptal, opbyder kapital 3. gang.

Regimentskriveren ctr. Laurids Lauridsen Buch på Hvolbøl for restance og gårdforsiddelse. 12/2

Peder Christensen, møller i Vester Nebel mølle, ctr. Jep Bramsen på Skanderupgård og Jep Strick af Knudsbøl for gæld. 12/2

1754 - 5. februar:

Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 19/2

335b:

Laurids Lauridsen Buch på Hvolbølgård i Lejrskov sogn anmelder ildsvåde. Almissebrev.

336:

David Madsen af Seest fremlyser galt 1. gang.

1754 - 12. februar:

David Madsen af Seest fremlyser galt 2. gang.

Søren Terpager af Skanderup fremlyser hoppe 1. gang.

29/1. Regimentskriveren ctr. Laurids Lauridsen Buch på Hvolbøl for restance og gårdforsiddelse. 19/2

22/1. Offentligheden ctr. Enevold Sørensen af Børkop, som er arresteret for at have skudt et rådyr i kongens vildtbane. 26/2

29/1. Peder Christensen, møller i Vester Nebel mølle, ctr. Bramsen på Skanderupgård og Jep Strick af Knudsbøl for gæld. Frafaldet.

1754 -19. februar:

Søren Terpager af Skanderup fremlyser hoppe 2. gang.

5/2. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 5/3

340:

David Madsen af Seest fremlyser galt 3. gang.

12/2. Regimentskriveren ctr. Laurids Lauridsen Buch på Hvolbøl for restance og gårdforsiddelse. 5/3

1754 - 26. februar:

12/2. Offentligheden ctr. Enevold Sørensen af Børkop, som er arresteret for at have skudt et rådyr i kongens vildtbane. Tingsvidne.

341:

Sognefoged Søren Terpager af Skanderup fremlyser hoppe 3. gang.

1754 - 5. marts:

19/2. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 12/3

345:

Regimentskriveren ctr. Laurids Lauridsen Buch på Hvolbøl for restance og gårdforsiddelse. 12/3

1754 - 12. marts:

5/2. Regimentskriveren ctr. Laurids Lauridsen Buch på Hvolbøl for restance og gårdforsiddelse. 19/3

5/3. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 19/3

347b:

29/1. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup ø. 23/4

1754 - 19. marts:

Læst krigs- og landkommissær Hans Folsacks plakat om ryttersession.

Selvejerrytterbonden Jens Nielsen Møller i Nr. Vilstrup og Niels Pedersen og Hans Pedersen af Vinding lovbyder gård i Nr. Vilstrup 1. gang.

12/3. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 26/3

349b:

12/3. Sentence i den sag, regimentskriveren på embeds vegne har ført ctr. rytterbonden Laurids Lauridsen Buch på Hvolbøl formedelst fæstegårdens forsiddelse og pådragen restance og gårdens brøstfældighed. Ved sekvestrationsforretning af 9/1-54 samt derpå skete forbud og beslaglæggelse er restancen og vedligeholdelsen beregnet til 180 rdl. 3 mk. 9 sk. imod boets "indtægt" på 49 rdl. 1 mk. 13 sk. Bonden har bedt om udsættelse for at skaffe kaution, men har ikke holdt sit løfte. - Han bør lide nam i det registrerede bo til gårdens vedligeholdelse samt have sit fæste forbrudt for gårdens forsiddelse.

350:

1754 - 26. marts:

Jens Nielsen Møllers påboende gård i Nr. Vilstrup lovbudt 2. gang.

19/3. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 30/4

Læst reskript af 19/3-54 ang. transport af kvæg i provinserne fra Jylland.

351:

1754 - 2. april:

Jens Nielsen Møller i Nr. Vilstrup lovbød sin påboende gård 3. gang. Præsten Christopher Einsperg af Nr. Vilstrup tilbød at købe.

1754 - 9. april:

1754 - 23. april:

12/3. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 28/5

1754 - 30. april:

26/3. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). - Ved kgl. resolution overgives sagen til et kommissorium. 11/6

351b:

Niels Joensen i Smidstrup lovbyder noget jord 1. gang.

1754 - 7. maj:

Mikkel Jepsen og Christen Christensen af Vranderup beskikkes til at være kvægopsynsmænd i Vranderup by og mølle i stedet for Marcus Madsen på Skovdrupgård og Hans Jensen af Vranderup.

Niels Joensen i Smidstrup lovbyder noget jord 2. gang.

1754 - 14. maj:

Skytten Rasmus Nielsen fremlagde synsforretning over skovhugst.

352:

Anders Tøgersen af Bredstrup fører vidner på, at afdøde Mads Pedersen i Horsted på dødslejet tilstod at skylde ham penge. Tingsvidne. (16/7)

Jens Pedersen af Horsted fører vidner på, at afdøde Mads Pedersen i Horsted på dødslejet tilstod at skylde ham penge. Tingsvidne.

352b:

1754 - 21. maj:

Læst forordning af 15/4-54, hvorved forordning af 5/1--53 om, at ingen må handle med underofficerer eller menige uden vedkommende kompagnichefs tilladelse, udvides.

Læst forordning af 5/4-54 om skifteforvalteres salær.

Læst kgl. privilegium af 16/3-51 for kammerråd Jens Baar, borgmester Lars Eriksen og apoteker Johan Christoffer von Westen på at oprette et sukkerraffinaderi i Odense, ligeså extension af privilegiet af 21/5-53.

Læst kammerråd Jens Baars og apoteker Westens skrivelse til magistraterne og byfogederne i købstæderne af 8/5-54 med priserne på sukker og sirup.

Jens Rasmussen af Andkær anmelder ildsvåde. Ligeå Søren Gregersen af Vinding sogn. Almissebreve.

353:

Niels Joensen i Smidstrup lovbyder noget jord 3. gang. Mads Hansen af Smidstrup mølle tilbød at købe.

353b:

1754 - 28. maj:

23/4. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 11/6

1754 - 11. juni:

Læst forordning af 14/5-54 om straf for dem, der giver umyndige kredit eller oppebærer ulovlig åger eller renter.

Læst amtmand B§lows skrivelse af 2/6-54 til byfoged Pank ang. arresterede Carl Gotlob Schlegel, Thomas Pedersen og Johan Johansen Vintermand, som er udbrudt af arresten tillige med en tyv ved navn Peter Petersen. De efterlyses.

Peder Jepsen, Jørgen Hansen, Hans Pedersen og Jens Jensen af Kongsted afhjemler en forretning, som de har foretaget mellem krontjeneren Jens Lauridsen og selvejeren Mikkel Lauridsen af Kongsted.

30/4. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 23/7

28/5. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 9/7

354:

Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. en del hospitalsbønder for resterende landgilde. 18/6

1754 - 18. juni:

Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. 9/7

355b:

Mads Jensen i Viuf opbyder arv på rente 1. gang.

11/6. Sentence: Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, har sagsøgt nogle hospitalsbønder for resterende landgilde vedrørende 1734-45 og 1746. Det er: Jens Pedersen Amhede, Abraham Sørensen, Jep Nielsen, Niels Andersen, Rasmus Christensen, Ole Hjuler, Anders Hansen, Frederik Pedersen, Christen Rasmussen, Jørgen Christensen, Niels Madsen, John Christensen og Søren Pedersen Pjedsted, alle af Almind, samt Peder Nielsen af Knurborg i Vamdrup sogn. - De skal betale.

356:

1754 - 25. juni:

Mads Jensen i Viuf opbyder arv på rente 2. gang.

1754 - 9. juli:

18/6. Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. 23/7

357:

11/6. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 30/7

Mads Jensen i Viuf opbyder arv på rente 3. gang.

357b:

1754 - 16. juli:

Rådmand Daniel Mikkelsen i Kolding ctr. Carl Schlegels hustru Kirsten Jørgensdatter Melsing i Vranderup mølle for gæld. 30/7

(14/5). Skifteretten efter afdøde Mads Pedersen i Horsted kræver edsaflæggelse af Anders Tøgersen i Bredstrup om gældsfordring. Tingsvidne.

358:

Hans Jensens enke Dorthe Poulsdatter af Skærbæk lovbyder sin gård i Skærbæk 1. gang.

1754 - 23. juli:

9/7. Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. 6/8

Hans Jensens enke Dorthe Poulsdatter af Skærbæk lovbyder sin gård i Skærbæk 2. gang.

11/6. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 20/8

1754 - 30. juli:

Læst plakat om rytter- og landmilitssession.

16/7. Rådmand Daniel Mikkelsen i Kolding ctr. Carl Schlegels hustru Kirsten Jørgensdatter Melsing i Vranderup mølle for gæld. 6/8

358b:

9/7. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 20/8

Hans Jensens enke Dorthe Poulsdatter af Skærbæk lovbyder sin gård i Skærbæk 3. gang. - Jens Nielsen, som nu er gift med enken, tilbyder at købe.

1754 - 6. august:

Læst plakat af 15/7-54 om forbud mod at føre kontrabande og ufortoldede varer i både længere ud end en mil.

23/7. Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. Tingsvidne. (3/9)

358b:

Regimentskriveren ctr. Jørgen Hansen og stedfaderen Jens Andersen i Strandhuse for vådeskud mod pigebarnet Mette Pedersdatter. 27/8

359:

Sentence i sagen, som rådmand Daniel Michelsen og myndling har ført ctr. Carl Gotlieb Schlegel i Vranderup mølle for skyldige 110 rdl. efter obligation af 27/4-51. Det drejer sig om børnepenge. Lånet er lovligt blevet opsagt for at sikre myndlingens midler i den situation, at offentligheden efter Carl Schlegels forbrydelse har sequestreret al hans ejendom. - Carl Schlegel og hustru Kirsten Jørgensdatter Melsing dømmes til at betale gælden med påløbne renter indtil betaling samt sagens omkostninger med 3 rdl. 2 mk.

1754 - 13. august:

1754 - 20. august:

23/7. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 3/9

359b:

30/7. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 10/9

Læst regimentskriverens proklama om skifte i Dons efter enken efter afdøde præst Jørgen March (?), Anne Margrethe Thorup.

1754 - 27. august:

Christen Jensen Gammel af Stovstrup lovbød sin gård 1. gang.

6/8. Regimentskriveren ctr. Jørgen Hansen og stedfaderen Jens Andersen i Strandhuse for vådeskud mod pigebarnet Mette Pedersdatter. 17/9

Rytterbonden Thyge Madsen af Pjedsted ctr. Christen Jepsen, Niels Mortensen, David Bertelsen, Johanne Laugesens med lavværge Bertel Madsen, Mads Pedersen og Niels Johansen, gårdmænd i Pjedsted om Thyge Madsens eng, tørvejord og skovpart. 17/9

361b:

1754 - 3. september:

Christen Jensen Gammel af Stovstrup lovbød sin gård 2. gang.

(6/8). Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. 17/9

362b:

Anders Mortensen og Hans Hansen af Pjedsted ctr. Peder Clausen af Pjedsted for skovhugst. 24/9

20/8. Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 29/10

1754 - 10. september:

Læst amtmandens ordre til birkedommere og herredsfogeder om at bekendtgøre kongens resolution af 28. passato ang. findeløn for opbringning af fanger, som er bortløbet fra fæstninger.

Christen Jensen Gammel af Stovstrup lovbød sin gård 3. gang. Hans Laugesen, som er svoger, tilbød at købe.

363:

20/8. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 24/9

1754 - 17. september:

3/9. Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. Tingsvidne. (19/11)

27/8. Regimentskriveren ctr. Jørgen Hansen og stedfaderen Jens Andersen i Strandhuse for vådeskud mod pigebarnet Mette Pedersdatter. 1/10

27/8. Rytterbonden Thyge Madsen af Pjedsted ctr. Christen Jepsen, Niels Mortensen, David Bertelsen, Johanne Laugesens med lavværge Bertel Madsen, Mads Pedersen og Niels Johansen, gårdmænd i Pjedsted om Thyge Madsens eng, tørvejord og skovpart. Tingsvidne.

365:

Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 1/10

366:

Arvinger efter Lars Poulsen, som boede og døde i Haderslev, får tingsvidne på arveret.

366b:

Sognefogeden Peder Knudsen i Håstrup opbyder børnepenge på rente 1. gang.

1754 - 24. september:

Sognefogeden Peder Knudsen i Håstrup opbyder børnepenge på rente 2. gang.

Skovfoged Søren Svendsen af Bramdruplund fremlægger synsforretning over kronens skove.

Regimentskriveren ctr. proprietærlægdet nr. 6 og 14, om Anders Holm skal tilhøre ryttergodset. Sagen afvist, fordi største lodsejer i lægdet ikke er indvarslet (27/5-55).

367b:

3/9. Anders Mortensen og Hans Hansen ctr. Peder Clausen, alle af Pjedsted ang. skovhugst. 1/10

368:

10/9. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 1/10

1754 - 1. oktober:

24/9. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 22/10

17/9. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 22/10

369:

24/9. Anders Mortensen og Hans Hansen ctr. Peder Clausen, alle af Pjedsted ang. skovhugst. 22/10

369b:

Sognefogeden Peder Knudsen i Håstrup opbyder børnepenge på rente 3. gang.

19/9. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ført på vegne af pigebarnet Mette Hansdatter af Strandhuse ctr. drengen Jørgen Hansen og stedfaderen Jens Andersen ibidem, formedelst drengen har fraskudt Mette Hansdatter højre arm, og stedfaderen har hængt flinte på bjælken ladt, hvoraf ulykken er sket. - Stedfaderens hus var under ombygning, så det ikke kunne aflukkes. Jens Andersen havde derfor haft sin flinte hængende ladt på bjælken for at kunne beskytte sig mod tyve; men han havde ikke troet, at den lille dreng kunne nå den. Ulykken skete, da Mette (i sit 6. år) kom på besøg og snakkede med drengen (i sit 10. år) en dag, da forældrene var fraværende. Hun sad med højre arm oppe på skorstensvingen og spiste et smørebrød, da drengen kravlede op på en kiste og tog flinten ned fra bjælken. Derved gik et skud af. Det gik gennem hendes højre arm. Hun løb ud af huset hen til den gamle kone Mette Pedersdatter. Denne klædte hende straks af og så, at hendes højre arm var skudt i kvas oven for albuen. Hun sendte straks bud efter mænd at syne barnet, og derefter blev pigen bragt ud til regimentfeltskærerens her i Kolding at forbindes og dernæst indlagt til Morten Lyngs her, hvor hun siden har været under kur. Men for at holde hende i live var det fundet nødvendigt at afsave hendes arm. Så hun er et vanfør barn, så længe hun lever. - Drengen Jørgen Hansen bør efter Lovens 6-11-8 bøde til pigebarnet Mette Hansdatter 40 lod sølv (20 rdl.) samt for hendes forplejning og bartskærerløn efter regning, som denne måtte indkomme af amtmanden approberet, når barnet bliver restitueret. Stedfaderen skal efter Lovens 6-11-7 bøde 20 lod sølv (10 rdl.) til pigebarnet samt een for begge og begge for een skal de betale procesomkostningerne på 12 rdl.

370:

1754 - 8. oktober:

Mads Nielsen Ulf af Skærup opbyder arv 1. gang.

Steffen Vorbasse af Kolding ctr. Jens Brun, bager i Kolding, som skal have gravet i Nyemeiers gårds have. 22/10

1754 - 15. oktober:

Mads Nielsen Ulf af Skærup opbyder arv 2. gang.

1754 - 22. oktober:

1/10. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 5/11

372b:

Regimentskriveren ctr. en del fra rytterdistriktet undvegne mænd. 12/11

1/10. Anders Mortensen og Hans Hansen ctr. Peder Clausen, alle af Pjedsted ang. skovhugst. 5/11

8/10. Steffen Vorbasse af Kolding ctr. Jens Brun, bager i Kolding, som skal have gravet i Nyemeiers gårds have. 12/11

373:

1/10. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 12/11

Mads Nielsen Ulf af Skærup opbyder arv 3. gang.

1754 - 29. oktober:

(3/9). Offentligheden ctr. Carl Schlegel på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). - Sagen er ikke fundet her. (1/7-55)

1754 - 5. november:

Læst patent af 11/10-54 om højesteret i Danmark.

Læst plakat af 19/10-54 om frihed til sukkerraffinaderiers indrettelse i København.

Læst forordning om kornskatten.

Læst rentekammerets forpagtningskontrakt af 12/10-54 på folke- og familieskatten med Arendt Peter Engvari på Haughus.

22/10. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 3/12

375b:

22/10. Anders Mortensen og Hans Hansen ctr. Peder Clausen, alle af Pjedsted ang. skovhugst. 26/11

Mons. Lips af Dons ctr. Hans Buhl af Velling for resterende auktionspenge. Hvis han ikke vil betale, dømmes han den 19/11

1754 - 12. november:

22/10. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 26/11

376:

22/10. Steffen Vorbasse af Kolding ctr. Jens Brun, bager i Kolding, som skal have gravet i Nyemeiers gårds have. Tingsvidne.

22/10. Regimentskriveren ctr. en del fra rytterdistrkitet undvegne mænd. 26/11

Hans Møller i Herslev Højrup fremlyser stud 1. gang.

376b:

1754 - 19. november:

(17/9). Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. Tingsvidne. 3/12

377:

Hans Christensen af Pjedsted får tingsvidne på arveret efter vagtmester Jakob Kok og hustru Maren Hansdatter.

(5/11. Sagen Lips ctr. Hans Buhl er ikke med).

377b:

1754 - 26. november:

12/11. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 7/1

379:

Tulle Sørensen af Store Anst fører vidne på gårdens ægtforpligtelse. 10/12

5/11. Anders Mortensen og Hans Hansen ctr. Peder Clausen, alle af Pjedsted ang. skovhugst. 10/12

12/11. Regimentskriveren ctr. en del fra rytterdistrkitet undvegne mænd. 3/12

Birkedommer Lars Thistrup fra Skovdallund ctr. Christen Hansen Skræder af Rugballe ang. auktionspenge. 10/12

380:

Sognefoged Carl Jensen i Taulov Nebel fremlyser stud 1. gang.

1754 - 3. december:

19/11. Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. Tingsvidne. 17/12

26/11. Regimentskriveren ctr. en del fra rytterdistrkitet undvegne mænd. 14/1

380b:

Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 17/12

382:

5/11. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 10/12

Stud fremlyses 2. gang.

Niels Rasmussen i Vejle, som forhen har beboet og ejer den gård i Viuf, som Peder Bech nu bebor, lovbyder den 1. gang.

1754 - 10. december:

Gården i Viuf lovbudt 2. gang.

26/11. Birkedommer Lars Thistrup fra Skovdallund ctr. Christen Hansen Skræder af Rugballe ang. auktionspenge. 24/12

Amtsforvalter Claudius til Sønderskov ctr. fæstebønderne Simon Knudsen og Knud Madsen i Jested (?) under Sønderskov gods for ægtforsømmelse. Tingsvidne.

384:

3/12. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 7/1

385:

26/11. Anders Mortensen og Hans Hansen ctr. Peder Clausen, alle af Pjedsted ang. skovhugst. 7/1

26/11. Tulle Sørensen i Store Anst fører vidne på gårdens ægtforpligtelse. 7/1

1754 - 17. december:

3/12. Tolder Rachlau ctr. Poul Buch af Nagbøl og søn Laurids Poulsen Buch samt Hans Jensen af Skanderup og Christian Claudie, forpagter på Østerbygård, ang. toldsvig med stude. Tingsvidne. Tingsvidne.

3/12. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 7/1

387:

1754 - 24. december:

387b:

10/12. Sentence: Såsom Christen Hansen Skræder i Rugballe har i auktionen efter Michel Pedersen og hustru i Jelling ladet sig tilslå en del varer til ialt 12 rdl. 3 mk. 11 sk., som forlængst skulle have være betalt til stervboets kasserer birkedommer Thistrup, så skal han nu betale summen med renter samt procesomkostninger på 4 rdl. 2 mk. til Thistrup.

1755

387b:

1755 - 7. januar:

Læst kgl. gentaget mandat af 31/10-1740 om lediggængere og deserterede soldater.

Knud Basse i Gejsing fremlyser en hoppe 1. gang.

Regimentskriveren ctr. Vranderup mølles beboere for brøstfældighed. 21/1

10/12. Anders Mortensen og Hans Hansen ctr. Peder Clausen, alle af Pjedsted ang. skovhugst. 18/2

388:

10/12. Tulle Sørensen i Store Anst fører vidne på gårdens ægtforpligtelse. Tingsvidne.

388b:

10/12. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 21/1

389:

17/12. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 4/2

(26/11. Sagen Peder Hansen Høeg m.fl. ctr. Lars Thistrup og Jelling gårdmænd er ikke med idag, men kommer igen 21/1)

390:

1755 - 14. januar:

Læst reskript af 3/1-55 om kreditorers stævning af debitorer.

Læst reskript af 20/12-54 ang. foranstaltninger mod et fartøj i søen med pest.

Knud Basse fremlyser hoppe 2. gang.

Sessionsskriveren får tingsvidne på, at en riseg, som er hugget i Erritsø skovhave, er fundet i Peder Brems gård.

390b:

Niels Hansen af Stovstrup anmelder ildsvåde. Almissebrev.

391:

3/12. Sentence. Regimentskriveren har stævnet en del unge mænd af rytterdistriktet, som er undveget. Stævningen er forkyndt på landstinget, og de er blevet efterlyst fra prædikestolen i vedkommende sogne. Der nævnes 142 unge mænd med navn, alder og bopæl. - Hvor de opdages uden lovmæssigt pas og skudsmål, skal de pågribes iflg. forordning af 5/3-1731 og 4/2-33 og bringes til ryttergodsets tjeneste. De skal lide straf efter forordningen, og de, som har huset, hælet og borthjulpet dem, skal anses efter forordningens 19. post. Omkostningen til denne doms erhvervelse m.m betales af de indbragte personer.

391b:

1755 - 21. januar:

Niels Rasmussen Vejle, nu boende i Vejle, lovbyder sin gård i Viuf 1. gang.

392:

7/1. Regimentskriveren ctr. Vranderup mølles beboere for brøstfældighed. 28/1

Regimentskriveren ctr. landsoldat Anders Andersen, arresteret for uforsigtig omgang med lys og lygte, rytterbonden Niels Hansen til velfærds spilde. 4/2

392b:

(7/1). Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 18/2

7/1. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 18/2

394:

Knud Basse i Gejsing fremlyser en hoppe 3. gang.

1755 - 28. januar;

Gården i Viuf lovbudt 2. gang.

(7/1). Hans Jørgensen Gregersen af Trelde ctr. Jens Jepsen af Trelde ang. voldssag. Kontrastævning. 4/2

395:

21/1. Regimentskriveren ctr. Vranderup mølles beboere for brøstfældighed. 4/2

1755 - 4. februar:

7/1 (og 28/1). Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 18/2

28/1. Regimentskriveren ctr. Vranderup mølles beboere for brøstfældighed. 18/2

Niels Rasmussen Vejle, nu boende i Vejle, lovbyder sin gård i Viuf 3. gang. Peder Bech tilbyder at købe.

21/1. Sentence i den sag, som regimentskrivren har ført for rytterselvejerbonden Niels Hansen i Stovstrup ctr. hans tjenestekarl, landsoldaten Anders Andersen, som i sin tjeneste brugte uforsigtig omgang med en tændt glastrælygte i forloen om natten mellem 2. og 3. juledag og derved forvoldte, at husbondens udhusbygning på 51 fag opbrændte med nogle kreaturer, utærsket korn og avlsredskaber med videre: Tjenestekarlen, der har været arresteret på Koldinghus, har i alle måder tilstået sin forseelse og har frabedt sig nogen forsvarer, idet han ikke mente, at der var noget, der kunne befri ham fra ansvaret. - Efter at have været på besøg, var han kommet tilbage til Stovstrup ved 10-tiden om aftenen og havde dernæst med husbondens tilladelse været til lystighed i Stovstrup by. Herfra kom han hjem kl. ca. 4 om natten sammen med husbondens lille søn. Efter at have fået et glas øl tog han den lille dreng over til forloen, hvor de skulle sove, hængte lygten op på stolpen, fodrede dyrene og gik selv i seng uden at slukke en stump væge, der stadig brændte i lygten. Den satte ild i lygtens træbund, og derfra bredte ilden sig. Han blev vækket af en gammel mand, der også sov i forloen. Han begyndte at bekæmpe ilden; ville hente vand fra brønden, men kunne ikke få spanden af brøndstangen. Drengen blev reddet, og karlen gjorde sit bedste for at redde, hvad han kunne af kreaturer. - Da branden ikke er sket med forsæt, dømmes han til at betale skaden iht. lovens 6-19-2; men da han ikke ejer noget, skal han iflg. forordningen 18/12-1751, andre til eksempel for bedre varetægt med ild og lys, arbejde i Fredericia fæstning med skubkærre i jernbånd to år og efter udstanden straf afleveres til vedkommende regimentskriver i Koldinghus rytterdistrikt for at være til kongens og ryttergodsets tjeneste. - Anders Andersen ville ikke appellere dommen, men underkaste sig kongens nåde i håb om, at han efter ansøgning kunne få lindring i straffen på de to år.

396:

1755 - 18. februar:

Læst forordning af 24/1-55 ang. appellationsterminer.

4/2. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 11/3

398:

21/1. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 11/3

4/2. Regimentskriveren ctr. Vranderup mølles beboere for brøstfældighed. Tingsvidne.

398b:

21/1. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 11/3

Læst kapitelstaksten for Ribe stift.

7/1. Sentence i sagen, som proprietærbønderne Anders Mortensen og Hans Hansen i Pjedsted har ført ctr. rytterbonden Peder Clausen ibidem, formedelst han har hugget og hjemført en risbøg fra deres proprietærskovskifte. - Peder Clausen havde erkendt at have hugget bøgen, men mente, at den stod på hans egen fæstegårds skovpart. Der har været synsmænd ude at syne skellet, som i nogle år har været kendetegnet ved 2 skelbøge. Stubben var 15 alen inde på proprietærparten. - Fra regimentskriveren mødte mons. Henrik Hansen, der påstod, at der ikke findes noget ordentligt skel, og at dommen ikke kunne falde, inden det var afgjort, hvor skellet virkelig gik, og hvem der altså skulle have bøden for skovhugsten: enten proprietærbønderne eller kongen. Men hans protest er ikke blevet opfulgt af nogen resolution fra skov- og jagtsessionen. - Peder Clausen dømmes til at betale proprietærbønderne 10 rdl. i bøde samt procesomkostninger med 5 rdl.

399:

1755 - 25. februar:

Hans Jørgensen af Nyborg Brakker i Øster Starup sogn anmelder ildsvåde. Almissebrev.

399b:

1755 - 4. marts:

Læst plakat af 11/2-55 om forbud mod import af farvetrykt kattun m.m.

Hans Pedersen Smed af Nyborg opbyder børnepenge 1. gang.

Rytterbønderne Anders Tøgersen og Hans Pedersen af Viuf, Christen Slot, afdanket garder i Bjert, Knud Thomsens enke Anna Sørensdatter af Eltang og Mads Clausen af Bjert og deres hustruer får tingsvidne på arveret efter deres afdøde svoger og broder Hans Sørensen, tømmermand i København.

400:

1755 - 11. marts:

Hans Pedersen Smed af Nyborg opbyder børnepenge 2. gang.

Clemend Jensen i Starup fremviste ulv, som han havde skudt ved sin gård.

Niels Lauridsen i Bjert lovbød den gård i Bjert, som han forhen har beboet, og som Jens Nielsen nu påbor, 1. gang.

18/2. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 8/4

Drengen Hieronimus Bertelsen af Erritsø ctr. madame Kiellinghuusen for påstand om faderskab til et barn født af Anna Cathrine Michaelsdatter. 25/3

401:

18/2. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 25/3

401b:

18/2. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 18/3

Jep Madsen af Rugsted lovbyder sin påboende gård 1. gang.

1755 - 18. marts:

Niels Lauridsen i Bjert lovbød den gård i Bjert, som han forhen har beboet, og som Jens Nielsen nu påbor, 2. gang.

Jep Madsen af Rugsted lovbyder sin påboende gård 2. gang.

11/3. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 15/4

Jochum Pedersen af Follerup fremlyser hoppe 1. gang.

Henrik Hansen af Agtrup i Haderslevhus amt ctr. Hans Iversen Smed i Bramdrup. 8/4

Læst plakat om ryttersession.

1755 - 25. marts:

11/3. Drengen Hieronimus Bertelsen af Erritsø ctr. madame Kiellinghuusen for påstand om faderskab til et barn født af Anna Cathrine Michaelsdatter. 6/5

402:

Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 8/4

11/3. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 8/4

402b:

Peder Christensen, møller af Vester Nebel mølle, ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 8/4

Niels Lauridsen i Bjert lovbød på egne og Iver Nielsens vegne den gård i Bjert, som han forhen har beboet, og som Jens Nielsen har i husbondhold, 3. gang. Jens Nielsen tilbød at købe.

403:

Jep Madsen af Rugsted lovbyder sin påboende gård 3. gang. Hans hustru Ellen Christensdatter tilbyder at købe.

Hans Pedersen Smed af Nyborg opbyder børnepenge 3. gang.

Jochum Pedersen af Follerup fremlyser hoppe 2. gang.

1755 - 8. april:

11/3. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 22/4

403b:

25/3. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 22/4

404b:

25/3. Peder Christensen, møller af Vester Nebel mølle, ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 6/5

25/3. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 22/4

405b:

Marie Iversdatter af Skærup ctr. tambour Svend Christensen af Skærup for brudt ægteskabsløfte. 29/4

406b:

Jochum Pedersen af Follerup fremlyser hoppe 3. gang.

18/3. Henrik Hansen af Agtrup i Haderslevhus amt ctr. Hans Iversen Smed i Bramdrup. Sagen henfaldet.

406b:

1755 - 15. april:

18/3. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 6/5

1755 - 22. april:

Provst Jørgen Seidelin af Stenderup ctr. Ude Jepsen af Taulov Nebel for gæld samt ctr. kautionisterne Peder Jepsen og Mikkel Lauridsen af Kongsted. 6/5

407:

8/4. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 6/5

8/4. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 13/5

408:

8/4. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 29/4

1755 - 29. april:

Skanderupgård, nu beboet af Jep Bramsen i Skanderup, lovbudt 1. gang af Hans Iversens arvinger.

Skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved får tingsvidne om en eg, som er hugget. Sign. Labedant har tilstået.

408b:

Skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved får tingsvidne på skovhugst i Gesten skov. Jep Kjeldsen i Store Andst under Estrup gods er mistænkt.

409b:

22/4. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 27/5

410:

8/4. Marie Iversdatter af Skærup ctr. tambour Svend Christensen af Skærup for brudt ægteskabsløfte. 10/6

410b:

1755 - 6. maj:

Skytten Rasmus Nielsen indgiver skovsynsforretning.

22/4. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald).27/5

411b:

Amtmanden ctr. rytterbonde Johan Jochum Eriksen af Verst for krybskytteri. 13/5

22/4. Provst Jørgen Seidelin af Stenderup ctr. Ude Jepsen af Taulov Nebel for gæld samt ctr. kautionisterne Peder Jepsen og Mikkel Lauridsen af Kongsted. 27/5

412:

8/4. Peder Christensen, møller af Vester Nebel mølle, ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. Hvis han ikke betaler, skal han dømmes d. 27/5

15/4. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 27/5

Skanderupgård lovbudt 2. gang.

Peder Thullesen i Hesselballe opbyder arv 1. gang.

25/3. Sentence i sagen, som tjenestedrengen Hieronimus Bertelsen af Erritsø har ført mod et dumt kvindefolk ved navn Anna Catrine, som har avlet et barn og har beskyldt ham for at være barnefaderen, hvilket han har villet befri sig for ved benægtelses ed. - Ved barnedåben i kirken skal hun have udlagt ham, men vidnerne ved ikke andet at forklare, end at hun ved sine tegn pegede på ham. I retten har hun ikke haft forstand til at gøre andet end det samme igen. Men han benægtede pure. Og efter at han var blevet advaret imod falsk ed, havde han med god samvittighed aflagt sin ed i henhold til lovens 6-13-(?). Altså befries han for at være den dumme kvindes barnefader samt for lejermålsbøder og kirkens disciplin.

412b:

1755 - 13. maj:

Læst forordning af 22/4-55 om handelen på de kgl. danske amerikanske øer og Guineakysten.

22/4. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 27/5

413:

6/5. Amtmanden ctr. rytterbonde Johan Jochum Eriksen af Verst for krybskytteri. 3/6

413b:

Peder Thullesen i Hesselballe opbyder arv 2. gang.

Anders Sørensen og Søren Sørensen af Højen og Bodil Simonsdatter, nu enke, af Bølling får tingsvidne på arveret efter afdøde tolder Simon Nielsen Glud, som døde i Kalundborg. (10/6)

414:

Troels Nissen af Skartved, gift med Lisbeth Hansdatter, som er datter af afdøde Hans Iversen på Skanderupgård, lovbød 3. gang Skanderupgård. Jep Bramsen tilbød at købe.

1755 - 27. maj:

Forstander Ove Hansen af Kolding hospital ctr. nogle hospitalsbønder for restance (lige som forrige åringer). 3/6

414b:

6/5. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 3/6

13/5. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 1/7

415:

29/4. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 10/6

416b:

6/5. Peder Christensen, møller af Vester Nebel mølle, ctr. Niels Jensen Bech af Håstrup for gæld. 10/6

Jægermester og oberforster Peter Bachman ctr. selvejeren Mads Lauridsen Buch af Dollerup for skovhugst. 3/6

(24/9-54). Regimentskriveren ctr. Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på strølægdet nr. 6 og 14. 17/6

6/5. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 17/6

Peder Thullesen i Hesselballe opbyder arv 3. gang.

417:

1755 - 3. juni:

27/5. Jægermester og oberforster Peter Bachman ctr. selvejeren Mads Lauridsen Buch af Dollerup for skovhugst. Tingsvidne.

13/5. Amtmanden ctr. rytterbonde Johan Jochum Eriksen af Verst for krybskytteri. 17/6

Søren Nicolaisen af Nr. Vilstrup ctr. Jacob Hansen af Hjortkær mølle for skovhugst. Jørgen Christensen Rytter af Højen var med til det. 17/6.

417b:

27/5. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 1/7

418:

Peder Jensen af Tuesbøl i Brørup sogn ctr. Karen og Else Christensdatter af Kragelund for beskyldninger. 17/6

27/5. Sentence på hospitalsforstander Ove Hansens sag ctr. nogle hospitalsbønder. Det drejer sig om den samme gamle gæld. Personerne er de samme, bortset fra, at Knud Andersen nu har afløst Anders Hansen, og Niels Pjedsted er kommet i stedet for Søren Pjedsted. Som hidtil siger dommen, at de skal betale inden 15 dage, hvis de vil undgå lovens videre tvang og exekution.

1755 - 10. juni:

Tingsvidne på et syn ang. et skovskifte i Verst skov mellem præsten Iver Hagelund og Laurids Moesgaard.

418b:

Tingsvidne på et ekstrakt af skov- og jagtsessionens protokol. 17/6

27/5. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 8/7

419b:

(13/5). Arvinger efter afdøde tolder Simon Nielsen Glud af Kalundborg (sl. kancelliråd Drejers efterladte børn og Peter Drejer farvers) ctr. Anders Sørensen og Søren Sørensen, begge af Højen, og Bodil Simonsdatter af Bølling. Tingsvidne. (19/8)

420b:

29/4. Marie Iversdatter af Skærup ctr. tambour Svend Christensen af Skærup for brudt ægteskabsløfte. 1/7

27/5. Sentence i sagen Peder (Christensen) Møller i Vester Nebel mølle ctr. selvejerbonden Niels (Jensen) Bech af Håstrup for gæld iflg. veksel på 22 rdl. - Niels Bech har i retten betalt en del af beløbet med løfte om at betale resten senere. Men han mødte ikke op. Han skal betale de resterende 4 rdl. samt procesomkostninger med 4 rdl.

421:

1755 - 17. juni:

10/6. Tingsvidne på et ekstrakt af skov- og jagtsessionens protokol.

27/5. Regimentskriveren ctr. Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på strølægdet nr. 6 og 14. 1/7

421b:

3/6. Amtmanden ctr. rytterbonde Johan Jochum Eriksen af Verst for krybskytteri. 8/7

422:

27/5. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 29/7

422b:

3/6. Peder Jensen af Tuesbøl i Brørup sogn ctr. Karen og Else Christensdatter af Kragelund for beskyldninger. 15/7

423:

Strange Christensen af Tiufkær ctr. Christen Jensen af Glibstrup for gæld. 1/7

3/6. Søren Nicolaisen af Nr. Vilstrup ctr. Jørgen Christensen Rytter af Højen (før var sagsøgt Jacob Hansen af Hjortkær mølle) for skovhugst (4 risege stjålet). 1/7

423b:

1755 - 1. juli:

Læst Ålborg stiftsamtmands skrivelse om stjålen hoppe.

(29/10-54). Offentligheden ctr. Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 22/7

17/6. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 22/7

424:

3/6. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 22/7

424b:

27/5. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 15/7

17/6. Strange Christensen af Tiufkær ctr. Christen Jensen af Glibstrup for gæld. 29/7

10/6. Marie Iversdatter af Skærup ctr. tambour Svend Christensen af Skærup for brudt ægteskabsløfte. 29/7

425:

17/6. Søren Nicolaisen af Nr. Vilstrup ctr. (Jacob Hansen af Hjortkær mølle) Jørgen Christensen Rytter af Højen for skovhugst. Sagen frafaldet.

1755 - 8. juli:

17/6. Amtmanden ctr. rytterbonde Johan Jochum Eriksen af Verst for krybskytteri. 22/7

10/6. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 22/7

Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 22/7

425b:

1755 - 15. juli:

17/6. Peder Jensen af Tuesbøl i Brørup sogn ctr. Karen og Else Christensdatter af Kragelund for beskyldninger. 29/7

426:

1/7. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 29/7

1755 - 22. juli:

Offentligheden ctr. bortrømte Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 19/8

8/7. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 19/8

1/7. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 26/8

1/7. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 26/8

8/7. Amtmanden ctr. rytterbonde Johan Jochum Eriksen af Verst for krybskytteri. Tingsvidne.

8/7. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 26/8

426b:

(8/7). Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup ctr. Hans Sørensen af Bjert. 26/8

Hr. Peder Aabye fra Særslev og den umyndige Jeremias Frederik Lund ctr. madame Brandt, Hans Pedersen og Mads Pedersen i Gauerslund ang. skovhugst. 29/7

1755 - 29. juli:

Læst plakat om session i Vejle.

22/7. Hr. Peder Aabye fra Særslev og den umyndige Jeremias Frederik Lund ctr. madame Brandt, Hans Pedersen og Mads Pedersen i Gauerslund ang. skovhugst. 19/8

427b:

15/7. Peder Jensen af Tuesbøl i Brørup sogn ctr. Karen og Else Christensdatter af Kragelund for beskyldninger. 9/9

1/7. Strange Christensen af Tiufkær ctr. Christen Jensen af Glibstrup for gæld. 12/8

15/7. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 26/8

17/6. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 12/8

1/7. Marie Iversdatter af Skærup ctr. tambour Svend Christensen af Skærup for brudt ægteskabsløfte. 12/8

1755 - 5. august:

1755 - 12. august:

29/7. Strange Christensen af Tiufkær ctr. Christen Jensen af Glibstrup for gæld. 26/8

29/7. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 2/9

29/7. Marie Iversdatter af Skærup ctr. tambour Svend Christensen af Skærup for brudt ægteskabsløfte. 9/9

Peder Poder til Hundsbæk for Mads Hansen Smed af Bække ctr. Iver og Anders Steffensen samt Peder Eskildsen af Bække. 26/8

428:

1755 - 19. august:

22/7. Offentligheden ctr. bortrømte Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 7/10

22/7. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 9/9

22/7. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 26/8

29/7. Hr. Peder Aabye fra Særslev og den umyndige Jeremias Frederik Lund ctr. madame Brandt, Hans Pedersen og Mads Pedersen i Gauerslund ang. skovhugst. 9/9

(10/6). Søren Sørensen og Anders Sørensen af Højen samt Bodil Simonsdatter af Bølling i Egtved sogn ang. arv efter tolderen Simon Nielsen Glud, som døde i Kolding. 26/8

428b:

Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. 2/9

429b:

1755 - 26. august:

19/8. Søren Sørensen og Anders Sørensen af Højen samt Bodil Simonsdatter af Bølling i Egtved sogn ang. arv efter tolderen Simon Nielsen Glud, som døde i Kolding. Tingsvidne.

430:

22/7. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 23/9

430b:

12/8. Peder Poder til Hundsbæk for Mads Hansen Smed af Bække ctr. Iver og Anders Steffensen samt Peder Eskildsen af Bække. Forlig. Tingsvidne.

Provst Christopher Elovius Einsperg af Nr. Vilstrup ctr. Niels Nielsen Hjuler boende på Blæsbjerg i Skibet sogn for ulovlig skovhugst. 9/9

22/7. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 9/9

22/7. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 9/9

22/7. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 9/9

431:

29/7. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 9/9

12/8. Sentence i sagen Strange Christensen af Tiufkær ctr. Christen Jepsen i Glibstrup for en gæld på 30 rdl. (hvoraf er resterende 7 rdl. 5 mk.). Det er bevidnet, at Christen Jepsen i regimentskriverens overværelse har aftalt med Strange Christensen, at pengene skulle betales til hans svigerforældre. Han har ikke ført kontrabevis på fordringen og skal betale det resterende beløb samt 3 rdl. i procesomkostninger.

1755 - 2. september:

19/8. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. Tingsvidne. (30/9)

431b:

Christian Regelsen og hustru af Gejsing ctr. Jens Hansen Hjulers hustru Bodil af Gejsing for injurier. 16/9

12/8. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 9/9

432:

1755 - 9. september:

19/8. Hr. Peder Aabye fra Særslev og den umyndige Jeremias Frederik Lund ctr. madame Brandt, Hans Pedersen og Mads Pedersen i Gauerslund ang. skovhugst. 21/10

26/8. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 23/9

26/8. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 7/10

26/8. Provst Christopher Elovius Einsperg af Nr. Vilstrup ctr. Niels Nielsen Hjuler boende på Blæsbjerg i Skibet sogn for ulovlig skovhugst. 7/10

432b:

26/8. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 7/10.

12/8. Marie Iversdatter af Skærup ctr. tambour Svend Christensen af Skærup for brudt ægteskabsløfte. Tingsvidne.

Regimentskriveren ctr. samtlige Sdr. Vilstrup bymænd. 23/9

433:

26/8. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 23/9

19/8. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 23/9

2/9. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 23/9

29/7. Sentence i sagen, som sig. Laurids Gydesen fra Estrup har ført for en bonde Peder Jensen af Tuesbøl (i Brørup sogn) ctr. Karen og Else Christensdøtre i Kragelund, formedelst det af dem udspredte fornærmelige ord og påtale til Peder Jensens æres forklejnelse: De har sagt, at han for en del år siden på Koldingvejen med magt har frataget dem et par strømper og et par handsker, samt at han da truede dem på ære og liv. Else Christensdatters mand Christen Sørensen af Kragelund har fremlagt et indlæg, som borgmester Woydeman i Varde har skrevet for ham: Else og Karen har ikke anlagt nogen sag eller beskyldning imod Peder Jensen, men de har vidnet i en sag ved Skads-Gørding-Malt herredsting, som verserede mellem Peder Jensen og Jocum Christensen på Brørupgård. Der er ikke skaffet tingsvidne fra den nævnte retssag, og retten kender, at Peder Jensen ikke kan tillægges nogen satisfaktion, så længe ingen af parterne har fremlagt, hvad der er passeret på det nævnte ting, men reserverer ham hans lovlige regres til vedkommende, hvis sagen fremlægges.

433b:

1755 - 16. september:

2/9. Christian Regelsen og hustru af Gejsing ctr. Jens Hansen Hjulers hustru Bodil af Gejsing for injurier. Tingsvidne.

1755 - 23. september:

9/9. Regimentskriveren for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde ctr. Hans Jørgensen Gregersen og sønner Jørgen og Peder Hansen af Trelde for vold og trusler. 4/11

9/9. Regimentskriveren ctr. samtlige Sdr. Vilstrup bymænd. 21/10

9/9. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 7/10

434:

9/9. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 7/10

(9/9). Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup ctr. Hans Sørensen af Bjert. 7/10

Christen Jensen Gammel af Stovstrup ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. Om aftægtskontrakt og ærerørige beskyldninger. 21/10

9/9. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 7/10

Jægermester og oberforster Bachmans skytte Rasmus Nielsen fremlægger oldensynsforretning.

1755 - 30. september:

434b:

(2/9). Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. Tingsvidne. 14/10

Anders Lauridsens enke Bodil Hansdatter af Herslev ctr. Peder Nielsen af Skærbæk for gæld. 14/10

Regimentskriveren ctr. Poul Pagh i Trelde for gæld. 14/10

1755 - 7. oktober:

23/9. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 21/10

19/8. Offentligheden ctr. bortrømte Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 4/11

436

23/9. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 21/10

23/9. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 21/10

436b:

23/9. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup ctr. Hans Sørensen af Bjert. 21/10

9/9. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 21/10

9/9. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 21/10

437:

9/9. Provst Christopher Elovius Einsperg af Nr. Vilstrup ctr. Niels Nielsen Hjuler boende på Blæsbjerg i Skibet sogn for ulovlig skovhugst. 28/10

1755 - 14. oktober:

30/9. Regimentskriveren ctr. Poul Pagh i Trelde for gæld. 18/11

30/9. Anders Lauridsens enke Bodil Hansdatter af Herslev ctr. Peder Nielsen af Skærbæk for gæld. Han betalte halvdelen og lovede at betale resten inden 8 dage. Sagen udsættes til 21/10 til mindelig afhandling (forekommer ikke).

30/9. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. Tingsvidne. 28/10

437b:

Las Nielsen Vaabens enke Anne Pedersdatter med lavværge Søren Bastrup af Hjarup og børn lovbød den gård i Hjarup, som Niels Lassen Vaaben nu påbor, 1. gang.

1755 - 21. oktober:

Gården i Hjarup lovbudt 2. gang.

7/10. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 4/11

23/9. Regimentskriveren ctr. samtlige Sdr. Vilstrup bymænd. Frafaldet.

7/10. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 4/11

7/10. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 4/11

7/10. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 18/11

439:

7/10. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 18/11

7/10. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup ctr. Hans Sørensen af Bjert. 18/11

23/9. Christen Jensen Gammel af Stovstrup ctr. Hans Lauridsen af Stovstrup. Om aftægtskontrakt og ærerørige beskyldninger. Forlig. Tingsvidne.

440:

9/9. Sentence i sagen, som hr. Peder Aabye fra Særslev og den umyndige Jeremias Frederik Lund har ført ctr. madame Brandt, Hans Nielsen (Pedersen?) og Mads Pedersen i Gauerslund, fordi de har forhugget deres fæstegårdes skovparter. - Stubbene er påvist. - For hver stub skal der bødes 10 rdl. Mads Pedersen skal således betale 100 rdl. og Hans Nielsen 70 rdl. Desuden sagsomkostninger med 6 rdl., een for begge og begge for een. Der er ikke stævnet for fæstes forbrydelse, så husbonderne reserveres deres lovlige regres til fæsterne, når de lader dem lovligt stævne derfor. Mad. Brandt dømmes ikke, fordi hr. Peder Aabye pr. brev har frafaldet søgsmålet mod hende.

1755 - 28. oktober:

14/10. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. 11/11

Læst forordning af 6/10-55 om kornskatten.

7/10. Sentence i sagen, som provst Christopher Elovius Einsperg af Nr. Vilstrup har ført ctr. Niels Nielsen Hjuler boende på Blæsbjerg (i Skibet sogn) for ulovlig skovhugst. Han har hugget og bortført en riseg.

(Her begynder filmrullen M 30901)

440b:

Ved ransagning er den blevet fundet hos ham, og han har erkendt, at det var den samme, som var fjernet fra præstens enghave (Paikær). Han skal betale i mulkt til provsten 20 rdl. samt sagsomkostninger med 4 rdl. 2 mk.

Las Nielsen Vaabens enke Anne Pedersdatter lovbyder sin gård i Hjarup 3. gang. Niels Lassen Vaaben og hustru Lene Pedersdatter får skøde.

1755 - 4. november:

Læst plakat af 10/10-55 om højesteret.

21/10. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. 18/11

441:

21/10. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 18/11

21/10. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 18/11

7/10. Offentligheden ctr. bortrømte Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 25/11

23/9. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ført for sognefogeden Jens Jepsen af Trelde mod Hans Gregersen (kaldes somme tider Hans Jørgensen) og sønner Jørgen og Peder Hanssønner af Trelde. - Jens Jepsens karle var kørt ud i skoven den 12/11-54 for at hente et par læs brænde, da Hans Gregersens to sønner, soldaten Peder og hans broder Jørgen, kom til dem på vejen og sagde, at de på kongens vegne ville pante dem, fordi de huggede på kongens skovskifte. De pantede dem for 2 økser, hvorefter Peder huggede 8 eger i stykker på de beslagne hjul og 2 eger på de bageste træhjul på den ene vogn. Efter at vogn og folk var kommet hjem til Jens Jepsen, bad denne sine karle om at gå ud for at få økserne med det gode. Han gik selv med. Da de var kommet til Egehoushave kom Peder og Jørgen kørende med træ på en vogn. Jørgen Hansen og Jens Jepsen kom i slagsmål og faldt med hinanden om på jorden, efter at Peder først havde slået Jens Jepsen oven i hovedet med en økse. Der lå de og havde fat i håret på hinanden, og Jørgen bed Jens Jepsen i en finger. De omkringstående måtte vriste Jørgens mund op med et økseskaft, og Jens Jepsens lille søn slog Jørgen på ryggen med en lille håndøkse, for at han skulle slippe faderen; men deres vrede var så hidsig, at de ikke kunne komme fra hinanden, før end andre gjorde det for dem. Derefter har Jens Jepsen hugget nogle eger i stykker på Hans Gregersens vogn og fjernet to kobler fra den. - Dagen efter har Hans Gregersen sagt nogle forfløjne ord om, at det var ilde, at hans søn ikke havde slået Jens Jepsen rent ihjel, for det kunne ikke været gået værre, end at han kunne ligge ude på banken. Og Jørgen Hansen har sagt, at dersom han traf nogen af Jens Jepsens folk eller børn på vej eller sti, skulle de få så meget, de kunne tåle. Hans Gregersens kone har beskyldt Jens Jepsen for at have forvoldt, at hendes søn blev landsoldat, og hun har truet med hævn. - Der er vidner på, at Peder Hansen har bandet regimentskriveren. Så både af den grund og af hensyn til Jens Jepsens liv havde regimentskriveren ladet Hans Gregersen og sønner fængsle, men siden kom de ud mod kaution, da Jens Jepsen var lidt i bedring. Men de skal ikke have nogen erstatning for arrestens lidelse. - Hans Gregersen og sønner har ført vidner på Jens Jepsens andel i klammerierne og på de sår, som sønnerne pådrog sig. - Retten vurderer, at Jens Jepsen ikke har handlet så betænksomt, som han burde. Han burde være forblevet ved sit hjem og klaget til øvrigheden over den skete skade og pantningen, og derved kunne dette klammeri, der snart kunne have medført større ulykke, have været undgået. - Jens Jepsen har endnu de to kobler, som han tog af Hanssønnernes vogn, og Hans Gregersen endnu de to økser, som sønnerne pantede. - Altså: De to Hanssønner, som har pantet for skovhugst i et skovskifte, der ikke var deres egen, skal for det første aflevere de to økser. Desuden skal Peder Hansen for de ulovlige hug på Jens Jepsens vogn iflg. lovens 6-14-10 betale 3x40 lod sølv (60 rdl.) og for hugget i Jens Jepsens hoved iflg. lovens 6-7-8 betale 3x6 lod sølv (9 rdl.). Jørgen Hansen skal for hårgreb betale 3x6 lod sølv og for biddet i Jens Jepsens finger 3x6 lod sølv, samt for jordskub 3x6 lod sølv. De skal begge betale kirurgregningen på 11 rdl. 2 mk. samt procesomkostninger med 30 rdl. - Peder Hansens udtalelser imod regimentskriveren er ikke bevist så kraftigt, som de burde; men han skal afbede sin forseelse og stille borgen for, at han ikke enten mod regimentskriveren eller sognefogeden eller budfogeden herefterdags skal forsøge det mindste, men være kongen en tro soldat og underdanig, såfremt han vil undgå livsstraf (arbejde i nærmeste fængsel) for så formastelig tale mod øvrigheden. - Hans Gregersen, som skulle være en fornuftig gammel mand, og som i sin bitterhed dagen efter klammeriet har ladet falde så ugudelige ord (at det gjorde ikke noget, om hans søn kom til at ligge på banken m.m.), han bør bete sig for sin sognepræst og udstå åbenbar kirkens disciplin og afbede sin synd og ugudelige talemåde samt bøde 2 rdl. til sognets fattige. - Jens Jepsen har begået en forseelse ved at gå Hanssønnerne i møde med sine folk, så klammeriet opstod. Fordi han huggede nogle eger i stykker på Hans Gregersens vogn, skal han ifølge lovens 6-14-10 bøde 3x40 lod sølv (60 rdl.). Han skal aflevere de to kobler imod at få sine økser igen. Enhver skal reparere sin egen vogn. - Der tilkendes ikke Jens Jepsen nogen erstatning for hans lange sengeleje; derfor befries han for yderligere procesomkostninger.

443b:

1755 - 11. november:

28/10. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. 25/11

Steen Rasmussen i Amhede lovbød sin gård 1. gang.

444:

1755 - 18. november:

4/11. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 25/11

4/11. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). 25/11

14/10. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 25/11

14/10. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup ctr. Hans Sørensen af Bjert. 25/11

14/10. Regimentskriveren ctr. Poul Pagh af Trelde for gæld. 25/11

21/10. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 25/11

4/11. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. Dommeren resolverer, at der iflg. forordning af 31/3-1719 skal fremlægges et situationskort, inden dom kan afsiges. 2/12

Steen Rasmussen af Amhede lovbød sin går 2. gang.

444b:

Poul Nielsen af Gelballe ctr. Knud Mortensen af Hjarup. 2/12

1755 - 25. november:

18/11. Regimentskriveren for Poul Sørensens hustru i Fuglsang ctr. Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter af Fuglsang (arresteret for overfald). Amtmanden har givet regimentskriveren ordre til at påtale sagen. 13/1

18/11. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 16/12

18/11. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup ctr. Hans Sørensen af Bjert. 16/12

18/11. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 16/12

4/11. Offentligheden ctr. bortrømte Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 16/12

445:

18/11. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 13/1

11/11. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. 9/12

Læst amtmandens skrivelse af g.d. med efterlysning og signalement af rytter Johan Frederik Christian, som er mistænkt for et mord på Løgum mark i Tønder amt.

Efter sig. Michel Rinds skrivelse efterlyses 3 heste, som er forsvundet for to bønder under Engelsholm i Søgård, Nørup sogn.

Steen Rasmussen af Amhede lovbød sin gård 3. gang. Jens Madsen og hustru Berte Maria Steensdatter (hans datter) fik skøde.

(18/11. Regimentskriveren ctr. Poul Pagh af Trelde for gæld. Sagen findes ikke idag).

445b:

1755 - 2. december:

De tre heste efterlyses 2. gang.

18/11. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle, major Brochdorf til Grundet og Højgård, ejer af Holm og Grejs møller, samt Clemend Marcussen til Lerbæk, ejer af Vejle mølle, ctr. birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jelling bys gårdbeboere, som opstemmer vandet i Fårup sø. Peder Høeg er ikke mødt. Sagen frafaldet, indtil nyt lovligt stævnemål foreligger. (27/4-56)

Nis Hansen af Vester Vamdrup bliver taget i ed som kvægopsynsmand for Vester Vamdrup, Hafdrup, Knurborg, Horskær og Vamdrupgård i stedet for afdøde Hartvig Sørensen.

(18/11. Poul Nielsen af Gelballe ctr. Knud Mortensen af Hjarup. Sagen findes ikke idag).

1755 - 9. december:

Jørgen Hansen Pagh af Egeskov fremlyser en ko.

446:

Hans Madsen af Skanderup fremlyser en hest.

25/11. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. rytterbonden Niels Christensen Degn og Hans Nielsen af Rådvad, som har gravet tørv i hospitalsmosen i Rådvad Mark. I henhold til forordning af 31/3-1719 skal der fremlægges situationskort. En kendelse i henhold til forordning af 3/3-1741 er ikke blevet efterlevet. Ingen af parterne har bevist deres ret til at grave tørv i denne mose.

1755 - 16. december:

Hans Madsen i Skanderup fremlyser hest 2. gang.

25/11. Offentligheden ctr. bortrømte Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 13/1

25/11. Frederik Lautrup til Estrup ctr. samtlige Skanderup sognemænd ang. levering af kirketiende. 27/1

446b:

25/11. Rytterbonde Hans Sørensen af Bjert ctr. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup for beskyldning om brugstyveri af hest. 27/1

25/11. Hans Pedersen af Sdr. Vilstrup ctr. Hans Sørensen af Bjert. 27/1

Regimentskriveren får tingsvidne på omstændighederne, hvorunder Niels Poulsen, som tjente Poul Christensen i Seest, druknede.

447:

Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 13/1

447b:

Jørgen Hansen Pagh af Egeskov fremlyser ko 2. gang

1755 - 23. december:

Marcus Madsen i Skovdrupgård ctr. Knud Jensen i Seest angående Åkær, der er blevet indgrøftet og indhegnet af ejerne Poul Christensen og Christen Eriksen. 27/1

448:

Jørgen Hansen Pagh i Egeskov fremlyser ko 3. gang.

Hans Madsen af Skanderup fremlyser hest 3. gang.

1756

448:

1756 - 13. januar:

25/11. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 10/2

Regimentskriveren ctr. den arresterede Maria Amalia af Håstrup for hærværk og trusler mod Iver Jørgensen i Håstrup. 27/1

449:

16/12. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 3/2

449b:

Jens Nielsen Aagaard af Store Velling ctr. Hermand Kaltoft ibidem for vold mod sønnen Niels Jensen. 27/1

450:

16/12. Offentligheden ctr. bortrømte Carl Schlegel, forhen møller på Vranderup mølle med tjenestekarl Thomas Pedersen samt Johan Johansen Vintermand af Seest for overfald på Marcus Madsen på Skovdrupgård (øjne revet ud m.m.). 24/2

450b:

25/11. Sentence i sagen, som Poul Sørensens hustru Sidsel Jensdatter af Fuglsang har haft mod Jacob Joensen og hustru Dorthe Nielsdatter ibidem for vold mod hende den 23/2-55. - Der var opstået klammeri mellem de to koner om, hvem der først skulle drage vand op af brønden. Sidsel havde først slået Dorthe med sin brøndkrog, og dernæst slog Dorthe igen med sin, hvorefter hun løb hjem og hentede sin mand, der kom ud, rev brøndkrogen (eller stagen) fra Sidsel, hvorved hun faldt baglæns; han slog hende også i ryggen med en stage, tog hende i brystet og slog hende i maven. Hun faldt om med ham over sig. - Sognefoged Søren Simonsen af Hjelmdrup har været engageret i et forsøg på forlig, ifølge hvilket Jacob Joensen skulle betale 8 slettedaler til Poul Sørensen og hustru. Det havde denne erklæret sig tilfreds med, men havde bagefter beklaget sig over, at det ikke var lovformeligt. Sidsel Jensdatter var dengang frugtsommelig og er stadig sengeliggende. Regimentskriveren havde, da han fik anmeldt slagsmålet, arresteret Jacob Joensen for at have hans person sikret, ifald der skulle ske dødsfald; men siden blev han sat på fri fod igen. - Retten kender, at Dorthe efter at have slået igen skulle have ladet det blive ved det; hun skulle ikke være rendt ind efter sin mand, og denne burde være blevet i sit hus. Efter lovens 6-7-8 skal de bøde til den sengeliggende Sidsel Jensdatter 3 gange tre 6 lod sølv (27 rdl.) for stavhug, tre 6 lod sølv (9 rdl.) for jordskub samt iflg. lovens 6-7-10 efter to uvildige mænds taxering betale for hendes så længe varende husets forsømmelse med kost og tæring, som mændene eragter inden tinget at kunne afhjemle. Desuden skal de betale udgifterne til arresten, processen og kirurgen, ialt 24 rdl. I mangel af betaling skal de lide straf på kroppen efter forordningen af 6/12-1743.

451b:

1756 - 20. januar:

Jørgen Andreasen af Håstrup ctr. Niels Jensen ibidem for gæld. 17/2

Sognefoged Peder Rasmussen i Pjedsted ctr. Søren Nielsen i Skærup for gæld. 3/2

Christen Hansen i Stenderup lovbød halvdelen af sin påboende gård.

1756 - 27. januar:

13/1. Regimentskriveren ctr. den arresterede Maria Amalia af Håstrup for hærværk og trusler mod Iver Jørgensen i Håstrup. 17/2

452:

13/1. Jens Nielsen Aagaard af Store Velling ctr. Hermand Kaltoft ibidem for vold mod sønnen Niels Jensen. 17/2

453:

En del Vester Nebel bymænd ctr. Jens Rasmussen og Hans Nielsen af Vester Nebel. 10/2

23/12. Marcus Madsen i Skovdrupgård ctr. Knud Jensen i Seest angående Åkær. 24/2

Christen Hansens halve gård lovbudt 2. gang.

16/12. Sentence i sagen, som kancelliråd Lautrup til Estrup og Skodborghus har haft ctr. Skanderup sognemænd, formedelst Skanderup sogns kirke-korntiende i året 1754 skulle indavles og i kærven oppebæres in natura, men som efter at den var talt og læsset på vogne, atter blev aflæsset på enderne af deres ager, hvor det gik i forrådnelse. - Sognemændene har villigt ladet Lautrups ridefoged Lars Gydesen og ledsagere tælle tienden, men da kornet var læsset på vogne, ville Gydesen have dem til at køre det til Store Anst over toldskelsåen ved Dollerup. Det nægtede de, medmindre Lautrup skaffede dem en tilladelse fra øvrigheden; men ellers ville de gerne køre kornet en mil ad lovlige veje, hvorhen Lautrup måtte ønske det. I stedet for at skaffe tilladelsen har Lautrup indledt proces. Hans prokurator har forsøgt uden held at bevise, at der var indgået en hemmelig aftale mellem sognemændene om at chikanere Lautrup til at overlade dem tienden for, hvad de ville give ham. Det er kun blevet bevist, at de havde aftalt, at den ene ikke måtte akkordere den andens tiende. De har også tilbudt Lautrup årligt 4 mk. danske pr. td. hartkorn, hvilket er meget mere, end de tidligere har givet. Men prokuratoren ville ikke gå ind derpå. Han påstod, at det tilkom dem selv at søge tilladelse til at køre over toldskellet. Han har krævet erstatning for tiendekornet, men har ikke ført bevis på, hvor meget det var, eller hvad det var værd i penge. - Altså kender retten, at Lautrup selv har forårsaget, at tiendekornet ikke kom i hus, så at det er rådnet på marken og det uden at komme til nogen menneskers nytte. Han skal lide dette tab alene. Derimod skal Skanderup sognemænd være forpligtet på, efterdags når høsten er tør, at give tienden til tiendeejeren og befordre det een mil at regne fra Skanderup kirke til det sted, som anvises ad tilladelige veje, når tienden tages in natura af kærven.

455:

16/12. Sentence i sagen, som Hans Pedersen af Sønder Vilstrup har haft ctr. Hans Sørensen af Bjert ang. en gul hoppe Hans Pedersen tilhørende, som Hans Sørensen havde taget i brug uden at fremlyse den, - samt i den sag, som Hans Sørensen har haft mod Hans Pedersen for æresfornærmelse. - En gul hoppe og en sortbrun mærplag var blevet borte for Hans Pedersen. Tre mænd fra Sønder Vilstrup traf Hans Sørensen ridende på hoppen ved Bramdrup skovled. De sagde, at den tilhørte Hans Pedersen, hvorfor Hans Sørensen godvilligt afleverede den. Han havde været ude for at finde en ejer og havde medbragt to skæpper malt, som på vejen skulle afleveres til mølleren. Hans Pedersen havde udbredt nogle beskyldninger, om at Hans Sørensen også skulle have harvet med den. Men hesten har kun været 2Å time i hans gård. Da Hans Pedersen fik hoppen tilbage, burde han have taget syn på, om den var blevet forredet, så han i givet fald kunne have påtalt dette. Men han har ikke bevist sine beskyldninger. Så intet af det, der er blevet sagt, må være Hans Sørensen eller hans familie til nogen vanære. Hans Pedersen skal for sit utidige og ubetænkte søgsmål betale til Brusk herreds fattigkasse 2 rdl. samt Hans Sørensens sagsomkostninger med 8 rdl.

455b:

1756 - 3. februar:

13/1. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 17/2

20/1. Sognefoged Peder Rasmussen i Pjedsted ctr. Søren Nielsen i Skærup for gæld. 10/2

Regimentskriveren ctr. Anna Maria Nielsdatter, som forhen tjente Tulle Pedersen til Lejrskov, ang. hendes døde barn. 17/2

456:

Birkedommer Lars Thistrup ctr. overauditør Seidelin angående brug af et værelse på Refstrupgård. 17/2

457:

Christen Hansen af Stenderup i Eltang sogn lovbød halvdelen af sin gård 3 gang. Johan Sørensen Smed af Surhave begærede skøde på vegne af Christen Hansens hustru Gertrud Nielsdatter.

1756 - 10. februar:

27/1. En del Vester Nebel bymænd ctr. Jens Rasmussen og Hans Nielsen af Vester Nebel ang. nogle gangstier over deres grunde. 24/2

458:

Jægermester von der Lieth ctr. Hans Hjuler i Store Velling ang. krybskytteri. 2/3

459:

13/1. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 2/3

3/2. Sognefoged Peder Rasmussen i Pjedsted ctr. Søren Nielsen i Skærup for gæld. 2/3

1756 - 17. februar:

En del er indstævnet for at aflægge ed efter skov- og jagtsessionens resolution.

3/2. Regimentskriveren ctr. Anna Maria Nielsdatter, som forhen tjente Tulle Pedersen til Lejrskov, ang. hendes døde barn. 9/3

459b:

27/1. Regimentskriveren ctr. den arresterede Maria Amalia af Håstrup for hærværk og trusler mod Iver Jørgensen i Håstrup. Retten bifalder, at hun lægges i jern. 2/3

460:

Jægermester von der Lieth ctr. Jens Olesen af Skærup og Jørgen Klingenberg af Vejle ang. krybskytteri. 9/3

460b:

3/2. Birkedommer Lars Thistrup ctr. overauditør Seidelin angående brug af et værelse på Refstrupgård. 2/3

20/1. Jørgen Andreasen af Håstrup ctr. Niels Jensen ibidem for gæld. 9/3

27/1. Jens Nielsen Aagaard af Store Velling ctr. Hermand Kaltoft ibidem for vold mod sønnen Niels Jensen. 9/3

3/2. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 9/3

1756 - 24. februar:

Toldofficianterne ctr. Jørgen Steffensen i Bække ang. smugleri. Sagen skal i byretten.

461:

10/2. En del Vester Nebel bymænd ctr. Jens Rasmussen og Hans Nielsen af Vester Nebel ang. nogle gangstier over deres grunde. 16/3

462:

Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 2/3

462b:

(Jvf. 17/2). Overauditør Seidelin ctr. birkedommer Lars Thistrup. 9/3

13/1. Sentence i den sag, som regimentskriveren for Marcus Madsen af Skovdrupgård har ført ctr. gerningsmændene Carl Schlegel, tjenestekarl landsoldaten Thomas Pedersen, begge af Vranderup mølle, samt Johan Johansen Vintermand af Seest for deres misgerning imod Marcus Madsen den 16/1-54. Gerningsmændene har længe benægtet deres skyld, men der er blevet ført vidner imod dem. De har planlagt deres forbrydelse i forvejen og har talt om den. - Om aftenen den 16/1-54 har de angrebet Marcus Madsen på hans hjemvej, slået ham af hesten og på jorden med deres fingre revet hans øjne ud af hovedet, hvorefter de forlod ham. I denne tilstand gik han på marken og råbte om hjælp, indtil hans råb hørtes til Skovdrupgård, og omsider blev han bragt hjem af sin kone og sine folk. - Delinkventerne er undveget af fængslet. Forsvareren har villet bevise, at Marcus Madsens forhold til ugerningsmændene kan forklare deres handlemåde; men det kan ikke tjene dem til undskyldning. - Når de kommer til stede, bør de iflg. lovens 6-16-1 som stimænd, andre onde mennesker til afsky og eksempel have forbrudt deres liv til stejle og hjul, deres hovedlod til kongen at være hjemfalden, når al lovlig gæld er fradraget. Til Marcus Madsen skal de for hans svie og smerte betale 100 rdl. samt denne proces' omkostninger, så meget som det kan beløbe sig til. - Da delinkventerne var fraværende og altså ikke kunne erklære sig, fandt defensor det for fornødent at appellere dommen.

463:

1756 - 2. marts:

10/2. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 23/3

17/2. Regimentskriveren ctr. den arresterede Maria Amalia af Håstrup for hærværk og trusler mod Iver Jørgensen i Håstrup. 30/3

24/2. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 16/3

464:

10/2. Jægermester von der Lieth ctr. Hans Hjuler i Store Velling ang. krybskytteri. - Tingsvidne.

464b:

17/2. Birkedommer Lars Thistrup ctr. overauditør Seidelin angående brug af et værelse på Refstrupgård. - Tingsvidne.

10/2. Sentence i sagen, som sognefoged Peder Rasmussen i Pjedsted har haft ctr. Søren Nielsen, selvejer i Skærup, for skyldige 8 rdl. - Denne er lovligt stævnet, men ikke mødt. Han skal betale pengene samt 4 rdl. 2 mk. i sagsomkostninger.

465:

1756 - 9. marts:

17/2. Regimentskriveren ctr. Anna Maria Nielsdatter, som forhen tjente Tulle Pedersen til Lejrskov, ang. hendes døde barn. 16/3

17/2. Jægermester von der Lieth ctr. Jens Olesen af Skærup og Jørgen Klingenberg af Vejle ang. krybskytteri. 30/3

465b:

24/2. Overauditør Seidelin ctr. birkedommer Lars Thistrup. 30/3

17/2. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 30/3

466b:

17/2. Jens Nielsen Aagaard af Store Velling ctr. Hermand Kaltoft ibidem for vold mod sønnen Niels Jensen. 30/3

467:

17/2. Jørgen Andreasen af Håstrup ctr. Niels Jensen ibidem for gæld. 23/3

1756 - 16. marts:

9/3. Regimentskriveren ctr. Anna Maria Nielsdatter, som forhen tjente Tulle Pedersen til Lejrskov, ang. hendes døde barn. 23/3

2/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 30/3

468:

24/2. En del Vester Nebel bymænd ctr. Jens Rasmussen og Hans Nielsen af Vester Nebel ang. nogle gangstier over deres grunde. Tingsvidne.

468b:

1756 - 23. marts:

Læst skov- og jagtsessionsprotokollen for 1755.

På amtmandens befaling lader regimentskriveren afhøre vidner til en vådeskudsulykke, hvor Peder Thomsens datter i Højrup blev ramt. 6/4

469:

2/3. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 30/3

Simon Stub af Brøndsted mølle ctr. Laurids Jensen af Børkop for skovhugst. Tingsvidne.

470:

9/3. Jørgen Andreasen af Håstrup ctr. Niels Jensen ibidem for gæld. 6/4

16/3. Sentence i den sag, regimentskriveren har ført imod kvinden Anna Maria Nielsdatter, der tjente som amme hos Tulle Pedersen i Lejrskov, formedelst hans 26 uger gamle datter, som Anna Maria formenes at skulle have ligget ihjel i sengen. - Pigebarnet har længe været sygt, og der er blevet gjort bøn for det fra prædikestolen. Ved ligsynet er der ikke fundet andre tegn end dem, der skyldes hendes sygdom. Anna Marias pas og skudsmål viser, at hun ikke "beskyldes af nogen", og at hun har udstået kirkens disciplin i Haderslev for lejermål med en rytter, samt hvornår hun der sidst har været til alters. Også Tulle Pedersen giver hende godt skudsmål. - Hun frikendes.

470b:

1756 - 30. marts:

9/3. Jens Nielsen Aagaard af Store Velling ctr. Hermand Kaltoft ibidem for vold mod sønnen Niels Jensen. 27/4

2/3. Regimentskriveren ctr. den arresterede Maria Amalia af Håstrup for hærværk og trusler mod Iver Jørgensen i Håstrup. 13/4

16/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 13/4

471:

23/3. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 13/4

9/3. Jægermester von der Lieth ctr. Jens Olesen af Skærup og Jørgen Klingenberg af Vejle ang. krybskytteri. 13/4

471b:

Espen Nielsen, tjenende Knud Basse i Gejsing, ctr. denne, der erklærede, at han ikke havde andet end godt at sige om Espen Nielsen. Tingsvidne.

9/3. Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. 27/4

472:

9/3. Overauditør Seidelin ctr. birkedommer Lars Thistrup. 13/4

1756 - 6. april:

23/3. Offentligheden ctr. Peder Hansen og hans fader Hans Rasmussen af Møsvrå ang. vådeskuddet, som drengen Peder Hansen skød mod Peder Thomsens lille datter af Højrup. 13/4

23/3. Jørgen Andreasen af Håstrup ctr. Niels Jensen ibidem for gæld. 13/4

1756 - 13. april:

6/4. Offentligheden ctr. Peder Hansen og hans fader Hans Rasmussen af Møsvrå ang. vådeskuddet, som drengen Peder Hansen skød mod Peder Thomsens lille datter af Højrup. 4/5

472b:

30/3. Overauditør Seidelin ctr. birkedommer Lars Thistrup ang. Refstrup. Tingsvidne. (se fol. 473b)

30/3. Jægermester von der Lieth ctr. Jens Olesen af Skærup og Jørgen Klingenberg af Vejle ang. krybskytteri. 27/4

473:

30/3. Regimentskriveren ctr. den arresterede Maria Amalia af Håstrup for hærværk og trusler mod Iver Jørgensen i Håstrup. 25/5

30/3. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 27/4

Jens Simonsen af Dons ctr. Niels Jensen Friismand af Håstrup for gæld. 27/4

473b:

30/3. Regimentskriveren ctr. (Anders Christensen Holm, en karl fra rytterdistriktet, som er indrulleret til landsoldat på) strølægdet nr. 6 og 14. 25/5

(se fol. 472b). De spørgsmål, som prokurator Carl Lindom på vegne af overauditør Seidelin har fremlagt i sagen ctr. hr. birkedommer Lars Thistrup (vedr. Refstrup).

474:

6/4. Sentence i sagen Jørgen Andreasen af Håstrup ctr. Niels Jensen ibidem for gæld. Han skal betale gælden plus 5 rdl. i sagsomkostninger.

1756 - 27. april:

Læst jægermester Bachmanns skovsynsforretning.

474b:

13/4. Jægermester von der Lieth ctr. Jens Olesen af Skærup og Jørgen Klingenberg af Vejle ang. krybskytteri. Tingsvidne.

13/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 4/5

13/4. Jens Simonsen af Dons ctr. Niels Jensen Friismand af Håstrup for gæld. 11/5 (men sagen ikke fundet der.)

Peder Knudsen, Hans Koed, Jens Thorsen og Christen Hansen af Håstrup ctr. Hans Sørensen og Iver Hansen ibidem for skovhugst. 11/5

476:

(2/12-1755). Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. birkedommer Lars Thistrup og Jelling bymænd ang. Fårup sø. 11/5

477:

Hans Jørgensen Clausen med søn Hans Hansen af Dons lovbød deres halve gård 1. gang.

30/3. Sentence i sagen, som Jens Nielsen Aagaard af Store Velling med sønnen Niels Jensen har haft mod Herman Kaltoft ibidem, fordi han skal have overfaldet og slået drengen. - Synsmændene har konstateret tre blå mærker på drengens skulder, og nogle vidner har hørt drengen græde, set Herman Kaltoft give ham nogle ørefigner eller slået ham på munden med et piskeskaft; en har hørt ham spørge drengen, hvorfor han havde taget "svøben" fra hans børn. Efter hændelsen har Jens Nielsen villet forlige sagen med, at Herman Kaltoft betalte 8 sk. danske til fattigkassen, men det har Kaltoft ikke villet. Han hævder, at han bare har taget en pisk fra drengen. - De mærker, der blev konstateret ved synet, synes at have været ubetydelige, og der er ikke bevidnet noget sår ved munden. Der er ikke ført beviser, der kan begrunde, at Herman Kaltoft dømmes for såremål. Derfor frikendes han. De to parter skal dele sagens omkostninger.

30/3. Sentence i sagen Christen Hansen af Håstrup ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld hos Morten Orlev i Jerlev. - Christen Hansens kone lånte for nogle år siden Morten Orlev 6 rdl. 4 mk. Dengang blev hun udtrykkeligt tilbudt kaution, men det sagde hun nej til. Morten Orlev er hoveddebitor, men ikke stævnet som sådan. Under retssagen har han deponeret pengene i retten; her kan Christen Hansen få pengene. Søren Koed frikendes. Sagsomkostningerne ophæves, da ingen af de to har stævnet Morten Orlev.

477b:

1756 - 4. maj:

13/4. Offentligheden ctr. Peder Hansen og hans fader Hans Rasmussen af Møsvrå ang. vådeskuddet, som drengen Peder Hansen skød mod Peder Thomsens lille datter af Højrup. 11/5

Hans Koed af Håstrup ctr. Niels Beck ibidem ang. forbudsforretning og gæld. 18/5

Hans Brun af Kolding ctr. Hans Pedersen af Seest for gæld. 18/5 (men sagen ikke fundet der.)

478:

Den halve gård i Dons lovbudt 2. gang.

27/4. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 11/5

1756 - 11. maj:

27/4. Peder Knudsen, Hans Koed, Jens Thorsen og Christen Hansen af Håstrup ctr. Hans Sørensen og Iver Hansen ibidem for skovhugst. Tingsvidne.

479b:

4/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 25/5

4/5. Offentligheden ctr. Peder Hansen og hans fader Hans Rasmussen af Møsvrå ang. vådeskuddet, som drengen Peder Hansen skød mod Peder Thomsens lille datter af Højrup. Krav om, at drengen idømmes bod, hvorimod det overlades til dommerens afgørelse, om drengen Thomas Pedersen, der havde ladt bøssen, skal retsforfølges. 18/5

27/4. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. birkedommer Lars Thistrup og Jelling bymænd ang. Fårup sø. Da han ikke har tilvejebragt det situationskort, som han tidligere er blevet pålagt at skaffe, lader dommeren det forblive ved kendelsen af 18/11-55: der kan ikke afsiges dom på det foreliggende grundlag. (26/10)

480:

Hans Hansen af Dons og fader (syg og sengeliggende) Hans Jørgensen Clausen lovbyder 3. gang den halve gård i Dons. Jens Simonsen af Dons begærer skøde.

Niels Jensen Frismand af Håstrup lovbyder sin gård 1. gang.

1756 - 18. maj:

Læst stiftsbefalingsmandens og amtsforvalterens plakat af 4/5-56 ang. strandforpagtning.

480b:

11/5. Offentligheden ctr. Peder Hansen og hans fader Hans Rasmussen af Møsvrå ang. vådeskuddet, som drengen Peder Hansen skød mod Peder Thomsens lille datter af Højrup. 29/6

Skovfoged Adolf Wolther af Hundsholt ctr. Christen Kieldbæk med karl Clemen, Hans Pedersen, Niels Laursen, Søren Pedersen, Peder Hjuler, Jens Gjermandsen, Ole Gravesen, Jørgen Jensen, Laue Olufsen, Peder Videsen, Christian Smed og Peder Munk, alle af Egtved, samt Anders Christensen af Vork for skovhugst. 1/6

4/5. Hans Koed af Håstrup ctr. Niels Beck ibidem ang. forbudsforretning og gæld. 1/6

(Hans Christian Lips af Dons) ctr. Thomas Hansen af Strandhuse for gæld. 1/6

Niels Jensen Frismand af Håstrup lovbød sin gård 2. gang.

Peder Bech i Viuf lovbød sin gård 3. gang. Rasmus Sørensen Sael og hustru Anna Nielsdatter Bredahl begærede skøde. (De to foregående lovbydelser skal have været 4/5 og 11/5, men de ses ikke under disse datoer).

481:

1756 - 25. maj:

Læst reskript af 13/5-56 ang. foranstaltninger mod pesten, som grasserer i Algier.

Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. 15/6

481b:

11/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 15/6

482:

Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen og Niels Lassen, begge af Hjarup, efter klage til amtmanden fra Leve Christensen, Hjarup. 1/6

Fr. Lautrup til Estrup lader bevise ildsvåde hos bønderne Mads Christensen og Peder Christensen i Fitting, Vorbasse sogn. Almissebrev.

482b:

13/4. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ført ctr. proprietærstrølægdet 6 og 14 vedrørende karlen Anders Christensen Holm, som strølægdet uden ret med magt har tvunget ud af søtjenesten og indrulleret ham som landsoldat. - Anders' far har været matros og dernæst fæstehusmand hos Jens Jepsen i Trelde. Her blev Anders født i 1730. Han har hjulpet sin fader med fiskeri og undertiden med pløjning. Familien flyttede til Mørkholt på krongods i 1742 og senere til Gauerslund skovhus (proprietærgods), hvor lægsmanden har indskrevet ham i lægdsrullen uden at spørge til hans pas fra ryttergodset. Sagen har stået på i lang tid, bl.a. fordi Mich. Johs. Muhle fra Hvilsbjerggård har gjort sig store anstrengelser for at bevise, at det var berettiget, at Anders var blevet indrulleret som landsoldat under strølægdet. Oberstløjtnant Falli har ikke kunnet slippe karlen, før end denne sag var afgjort. - Da Anders var i sit 14. år, da han kom ind på strøgodset uden pas, bør han tilhøre sin fødestavn ryttergodset, af strøgodset udveksles med en anden tjenestedygtig karl ved første landmilitssession, slettes af deres reserverulle og indføres i ryttergodsets reserverulle. Strøgodsets lodsejere betaler sagsomkostningerne til regimentskriveren med 26 rdl. - (NB: I Landsarkivet for Nørrejylland er der under Koldinghus birk et bind med titlen 'Domsakt i sagen mod strølægdet nr. 6 og 14', 1755-56).

483b:

13/4. Sentence i sagen, som regimentskriveren på grund af klage fra Håstrup bymænd har ført ctr. kvinden Maria Amalia Lassesdatter, som er arresteret på Koldinghus formedelst hendes slette levneds opførsel i Håstrup by. - Hun har levet et forargeligt levned med fylderi og drukkenskab, har i horeri avlet to børn ved en landsoldat Søren Bertelsen i Håstrup og har holdt sig fra Herrens bord og ikke søgt offentligt skrifte. En aften ved allehelgens tide kom hun ind hos Iver Jørgensen, mens de holdt bøn, med en økse i hånden og gjorde postyr. Iver Jørgensen satte hende udenfor, hvorefter hun slog en rude ind, kom ind igen og ville slå flere ruder ud. Truede med en ulykke. Hun skal også have stjålet en ildklemme fra Iver Kjær (senere leveret den tilbage). - Forsvareren har villet påpege, at årsagen til hendes handlemåde skulle findes i, at hun var blevet lovet ægteskab af Søren Bertelsen, der også havde villet ægte hende, men Håstrup bymænd havde sat sig derimod. Hun selv forklarer, at hun vel har begæret at komme til offentligt skrifte, men hun opgav det, fordi hun ikke kunne sin læsning. Præsten i Smidstrup oplyser, at for det første barn har hun udstået strafbøder, men ikke for det andet. Hun har ikke været til alters, siden det første barn blev født, har ikke ladet sig oplyse i sin saligheds sager og ikke stået åbenbart skrifte. - På grund af hendes trusselsord og hendes ukristelige og forargelige levned, skal hun andre til eksempel og afsky sendes til Viborg tugthus at arbejde i tre år til forbedring samt aftjene sine lejermålsbøder og udgift til arrest og proces og forsendelse til Viborg med vagthold. I tugthuset skal hun nyde dagligt 4 sk. danske. Der skal hun således arbejde og skikke sig, at hun ved løsladelsen kan få en sådan attest fra overdirektørerne, at der ikke er grund til at frygte hendes trusselsord mod Iver Jørgensen.

484:

1756 - 1. juni:

Peder Christensen og Anders Jensen af Hovborg indleverede 6 ulveunger.

Niels Jensen af Fuglsang indleverede 8 ulveunger.

25/5. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen og Niels Lassen, begge af Hjarup, efter klage til amtmanden fra Leve Christensen, Hjarup. 22/6

484b:

18/5. Skovfoged Adolf Wolther af Hundsholt ctr. Christen Kieldbæk m. fl. af Egtved, samt Anders Christensen af Vork for skovhugst. 22/6

485:

Tolder Rachlow ctr. Johan Jørgensen Wintermand og søn Jørgen af Seest vedr. smugleri af stude. 15/6

485b:

18/5. (Hans Christian Lips af Dons) ctr. Thomas Hansen af Strandhuse for gæld. 15/6 (men sagen ikke fundet der.)

18/5. Sentence i sagen, som Hans Koed af Håstrup har haft ctr. Niels Bech ibidem for skyldige 14 rdl. - Prokurator Hans Lips har ved to mænd ladet foretage sekvestration på en del varer hos Niels Bech og ladet forretningen afhjemle i retten. Niels Bech skal betale gælden samt 6 rdl. i sagsomkostninger, såfremt Hans Koed ikke skal være foranlediget til ved offentlig auktion at bortsælge de sekvestrerede varer til skadesløs betaling.

486:

1756 - 15. juni:

Læst plakat af 29/5-56 ang. forbud mod udførsel af alle slags kornvarer fra Danmark og Norge indtil september måneds udgang.

25/5. Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. 29/6

487:

1/6. Tolder Rachlow ctr. Johan Jørgensen Wintermand og søn Jørgen af Seest vedr. smugleri af stude. 22/6

487b:

25/5. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 22/6

1756 - 22. juni:

Sognefoged Hans Buch af Hjarup ctr. Iver Koed og Anders Jepsen af Hjarup vedr. stolestade i Hjarup kirke. 6/7

488:

1/6. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen og Niels Lassen, begge af Hjarup, efter klage til amtmanden fra Leve Christensen, Hjarup. 13/7

489:

15/6. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 13/7

Rytterbonden Jens Joensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem for injurier. 13/7

489b:

15/6. Tolder Rachlow ctr. Johan Jørgensen Wintermand og søn Jørgen af Seest vedr. smugleri af stude. 6/7

1/6. Skovfoged Adolf Wolther af Hundsholt ctr. Christen Kieldbæk m. fl. af Egtved, samt Anders Christensen af Vork for skovhugst. 6/7 (men sagen ikke fundet der.)

Niels Jensen Friismand af Håstrup lovbød sin gård 3. gang. Hans Nissen og hustru Maren Andersdatter begærede skøde.

490:

Skovfoged Adolf Wolther angav at have skudt en gammel ulv.

1756 - 29. juni:

15/6. Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. 13/7

492:

Peder Sørensen Eg af Adserbøl (Adsbøl i Strellev sogn?) fører vidner på, at Anne Engelsdatter (datter af Engel Krønnich i Lindknud) ved hjemkomsten fra sin tjeneste i Haderslev var gravid med en krambodsvend, og at denne har aftinget hendes besvangrelse ved en sammenkomst i Egtved. 13/7

493:

Regimentskriveren ctr. Niels Nielsen Kock i Pjedsted. 13/7

Regimentskriveren ctr. landsoldaten Johan Pedersen af Viuf. 13/7

493b:

Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen i Seest for gæld iflg. afsagt dom. 13/7

Hans Jensen af Sønder Vilstrup opbød børnepenge 1. gang.

Arvingerne efter Jens Sørensen, som boede og døde i Skanderborg, fører vidner på deres arveret. De er: Peder Sørensen Rytter i Højrup, Hans Sørensen, tjenende som kusk i København, Magdalene Sørensdatter, forhen gift med Niels Olesen og nu enke, Anne Sørensdatter, gift med Hans Jepsen, annexbonde i Bramdrup, og Kirsten Sørensdatter, gift med Laurids Jensen i Vrå. - Tingsvidne.

18/5. Sentence i sagen, som regimentskriveren som befalet aktor har ført på vegne af det ihjelskudte pigebarn Else Pedersdatter, datter af Peder Thomsen i Herslev Højrup, ctr. en lille dreng ved navn Peder Hansen i Møsvrå, søn af Hans Rasmussen. - Den 18/2-56 havde der været trolovelse hos Peder Thomsens. Dennes søn Thomas Pedersen havde i forvejen hemmeligt købt krudt i Fredericia, fordi han havde en plan om at affyre et æresskud for sin morbror Hans Rasmussen, når han efter festen kørte fra gården. Han sneg sig til at tage geværet ned fra bjælken og lade det med krudt og en læderpropning. Men da han skulle bruge geværet, kunne han ikke affyre det, så han stillede det ind i den forreste stue bag en stor kiste. Hans fætter Peder Hansen blev der natten over for at kunne lege med hans lillesøster Else dagen efter, da de fleste var i byen. De fandt geværet og gav sig til at lege med det. Det gik af, da de havde fat i det begge to. Skuddet ramte hende i hovedet. Hun var 10 år. Drengen var 9-10 år. - Hans Rasmussen af Møsvrå har ikke ført noget forsvar for sin søn, ejheller har Peder Thomsen af Herslev ført forsvar for sin søn Thomas. - Da Peder har gjort denne ulykke, mens han var i sin uskyldigheds stand og ikke var under sine forældres varetægt, men var hos sin faster, befries han for straf og bøde. Hans forældre har ikke lod og del i det. Men Thomas, som i sit 14. år uden forældrenes vidende har sneget sig til at tage flinten fra bjælken og ladt den med krudt og læderprop, han kunne have lagt den op på bjælken igen, for at små børn ikke skulle komme til skade med den. Han skal efter lovens 6-11-7 bøde halvt så meget, som han skulle have bødet, hvis han selv havde gjort ulykken. Halv mandebod er iflg. 6-6-17 27 lod sølv, beregnet til 13 rdl. Pengene skal betales til den dræbte piges arvinger foruden 8 rdl. i sagsomkostninger.

494b:

1756 - 6. juli:

22/6. Tolder Rachlow ctr. Johan Jørgensen Wintermand og søn Jørgen af Seest vedr. smugleri af stude. 20/7

496:

22/6. Sognefoged Hans Buch af Hjarup ctr. Iver Koed og Anders Jepsen af Hjarup vedr. stolestade i Hjarup kirke. Tingsvidne.

496b:

Hans Christiansen Møller af Borre mølle ctr. samtlige Bramdrup bymænd. 20/7

497:

1756 - 13. juli:

29/6. Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. - Tinvsvidne. (10/8)

498b:

29/6. Regimentskriveren ctr. Niels Nielsen Kock i Pjedsted. Sagen er blevet afgjort af amtmanden; men den mulkt, som Niels Nielsen Kock skal betale, er ikke fuldstændig betalt endnu. Derfor udsættes sagen til 10/8. men sagen ikke fundet der.)

29/6. Regimentskriveren ctr. landsoldaten Johan Pedersen af Viuf. Han har ved afbigt og mulkt til de fattige tilfredsstillet sin sognepræst og menighed, hvorfor sagen frafaldet på amtmandens ordre.

Regimentskriveren ctr. Laurids Langkild i Horsted for gæld. 27/7

22/6. Rytterbonden Jens Joensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem for injurier. Tingsvidne på Jens Pedersens beskyldninger og Jens Joensens skikkelighed.

499:

29/6. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Johan Jørgensen i Seest for gæld iflg. afsagt dom. 27/7

29/6. Peder Sørensen Eg af Adserbøl ctr. Anne Engelsdatter om, at en krambodsvend fra Haderslev har aftinget hendes besvangrelse ved en sammenkomst i Egtved. 27/7

499b:

22/6. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 20/7

22/6. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen og Niels Lassen, begge af Hjarup, efter klage til amtmanden fra Leve Christensen, Hjarup. 27/7

Ove Hansen, forstander for Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for restance. 20/7

Else Nielsdatter af Øster Gesten ctr. Niels Hansen, tjenende Niels Tullesen ibidem. 3/8

500:

Hans Jensen af Sønder Vilstrup opbød børnepenge 3. gang.

Læst krigs- og landkommissær Folsachs plakat af 5/7-56 om ryttersession og landmilits-indrullering.

1756 - 20. juli:

Søren Nielsen Ougesens påboende går i Trelde lovbudt 1. gang.

13/7. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for restance. 3/8

6/7. Tolder Rachlow ctr. Johan Jørgensen Wintermand og søn Jørgen af Seest vedr. smugleri af stude. - Tingsvidne.

500b:

6/7. Hans Christiansen Møller af Borre mølle ctr. samtlige Bramdrup bymænd. Forlig. Han betaler til sognefoged Søren Boelef og 2 mænd den aftalte leje for 1954-56. - Tingsvidne.

13/7. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 27/7

1756 - 27. juli:

13/7. Peder Sørensen Eg af Adserbøl ctr. Anne Engelsdatter om, at en krambodsvend fra Haderslev har aftinget hendes besvangrelse ved en sammenkomst i Egtved. - Tingsvidne.

501b:

13/7. Regimentskriveren ctr. Laurids Langkild i Horsted for gæld. 10/8

Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem. 10/8

502:

Christen Kyed af Højen Stubdrup (Stubberup) ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. 10/8

20/7. Regimentskriveren ctr. arresterede Else Cathrine Joensdatter. 10/8

Søren Nielsen Ougesens påboende går i Trelde lovbudt 2. gang.

13/7. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen og Niels Lassen, begge af Hjarup for klammeri. Ny stævning omfatter desuden Christen Mikkelsen og Hans Lassen af Hjarup. 3/8

13/7. Sentence i sagen, som Marcus Madsen på Skovdrupgård har haft ctr. Johan Jørgensen Wintermand i Seest for gæld, som denne allerede er blevet dømt til at betale ved dom af 4/5-1751. Nu skal han ikke blot betale de 17 rdl., som han dengang blev pådømt, men desuden den nye sags omkostninger med 4 rdl.

502b:

1756 - 5. august:

20/7. Ove Hansen, forstander for Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind for restance. 10/8

13/7. Else Nielsdatter af Øster Gesten ctr. Niels Hansen, tjenende Niels Tullesen ibidem. Denne undskylder og tilbagekalder, hvad han måtte have sagt imod hende, vil betale sagens omkostninger med 4 rdl. samt 1 rdl. til Gesten sogns fattige. Der stilles kautionister, bl. a. sognefoged Ole Andersen af Gesten, på de nævnte penges betaling, samt for at Niels Hansen vil anmelde sig hos sin sjælesøger hr. Bertram Højer til at stå åbenbart skriftemål i Gesten kirke inden Mikkelsdag. Han forlader da sin tjeneste hos Niels Tullesen, som af hans løn udreder de nævnte penge. På dette grundlag accepteres, men der tages tingsvidne, og sagen skal stå åben til påtale, hvis han fremturer.

27/7. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen m.fl. af Hjarup. 24/8

503:

Inger Corrinsdatter, nu gift med Søren Nielsen Ougesen af Trelde, tidligere gift med Søren Nielsen, og børn og medarvinger lovbød 3. gang gården i Trelde. Søren Nielsen Ougesen begærede skøde.

1756 - 10. august:

Provst Pontoppidan af Fredericia ctr. hans annexbonde Jep Thomsen af Erritsø for skovhugst og gårds brøstfældighed. 17/8

27/7. Christen Kyed af Højen Stubdrup (Stubberup) ctr. Søren Koed i Håstrup for gæld. - Forlig. Tingsvidne.

503b:

27/7. Regimentskriveren ctr. Laurids Langkild i Horsted for gæld. 24/8

504:

27/7. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. brugen af hyrdeengen og Krog eng. 24/8

505:

(13/7). Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. 31/8

Enken Else Andersdatter af Nørre Bjert ctr. Jens Knudsen, forhen tjenende i Bjert og nu boende i Seest, for gæld. 31/8

505b:

27/7. Sentence i sagen, som regimentskriveren som befalet aktor har ført for Claus Hansen Rytter og hustru Cathrine Lauridsdatter af Hjarup ctr. den på Koldinghus arrestede løse og ledige kvinde Else Cathrine Joensdatter fra Limskov i Nørup sogn formedelst hendes besvigelige omgang og påfund. - Hun var kommet til Hjarup under foregivende af at søge arbejde, lejede sig så ind hos Claus Hansen og hustru. Disse lod sig besnakke af hende, så hustruen med sin mands vidende lånte hende en del af sine gangklæder. Hun foregav, at hun skulle hen til en slægtning i Starup, så der kunne gå bud til Limskov. Claus Hansen skulle ledsage hende til Starup, og hun skulle følge med tilbage. De lå to nætter hos Mads Christensen i Starup, men Claus Hansen blev opmærksom på, at hun skaffede penge til opholdet ved at pantsætte noget af hans kones tøj. Da han gik med hende fra Starup igen, lod han hende derfor arrestere. Man konstaterer, at Claus Hansen og kvinden må have haft nogen fortrolighed med hinanden, siden han ikke har modsagt hende, når hun udgav sig for at være hans kone, og de også lå sammen i Starup. Hans tilbagekomst skete også efter, at hans kone havde sendt bud efter ham ved to mænd. - Kvinden har gjort noget lignende over for hyrden og hans kone i Jordrup for 6 år siden. Da blev hun også arresteret, men løsladt igen på hendes løfte om forbedring. Ifølge attest fra præsten i Nørup er hun døbt 1724. Præsten Knud Storm i Egtved attesterer, at hun er konfirmeret i Ødsted kirke 1741. Hun har for 6 år siden begået løsagtighed og levet syndigt og holdt sig fra Herrens bord, ikke bodfærdigt indfundet sig til åbenbart skriftemål. Hendes barn er i Limskov, mens hun har flakket om fra sted til sted. - Hun skal forsendes til Viborg tugthus til hendes forbedring der at arbejde i 3 år samt aftjene omkostningerne til arrest, proces og forsendelsen til Viborg. Til dagligt underhold skal hun have 4 sk. danske.

506:

3/8. Dom afsagt således: Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, har stævnet nogle hospitalsbønder for deres restance af 1745-46. Det drjer sig om: Jens Pedersen Amhede; Hans Olesen, nu Abraham Sørensen; Jep Nielsen; Peder Jacobsen, nu Niels Andersen; Rasmus Christensen; Peder Mikkelsen, nu Ole Hjuler; Abraham Sørensen, nu Ole Hjuler; Anders Hansen; Frederik Pedersen; Christen Rasmussen; Jørgen Christensen; Niels Madsen; Iver Christensen; Niels Pjedsted; disse af Almind; samt Peder Nielsen i Knurborg, Vamdrup sogn. - De skal betale inden 15 dage.

1756 - 17. august:

Læst forordning af 3/8-56 ang. forlængelse af forbudet mod udførsel af kornvarer.

10/8. Provst Pontoppidan af Fredericia ctr. hans annexbonde Jep Thomsen af Erritsø for skovhugst og gårds brøstfældighed. - Tingsvidne.

507:

1756 - 24. august:

Læst forordning af 23/7-56 om antagelse af fattige børn i de offentlige latinskoler m.m.

Jægermester og oberforster Bachman lader tinglæse synsforretning på svins olden.

10/8. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. brugen af hyrdeengen og Krog eng. 7/9

507b:

10/8. Regimentskriveren ctr. Laurids Langkild i Horsted for gæld. 7/9

Sign. Laurids Langkild af Horsted ctr. en del beboere i Lille og Store Velling. 7/9

509:

Christian Lund af Kolding ctr. Jørgen Anders Staffensen af Bække. 7/9

3/8. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen m.fl. af Hjarup. 31/8

Hans Jepsens påboende gård i Børup lovbudt 1. gang.

Søren Olesen af Højen fremlyste en mærplag 1. gang.

1756 - 31. august:

Hans Jepsens påboende gård i Børup lovbudt 2. gang.

Søren Olesen af Højen fremlyste en mærplag 2. gang.

Hans Jensen af Ågård opbød børnepenge 1. gang.

10/8. Enken Else Andersdatter af Nørre Bjert ctr. Jens Knudsen, forhen tjenende i Bjert og nu boende i Seest, for gæld. 12/10

509b:

Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Joen Jensen ibidem for beskyldning om at have flyttet skel. 14/9

510b:

Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Jens Joensen ibidem for beskyldning om at være sprunget ud af en husgavl. 14/9

10/8. Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. 12/10

24/8. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen m.fl. af Hjarup for klammeri. 7/9

Christian Madsen af Haderslev by fører på vegne af hustruen Sara Ottesdatter og dennes moster Mette Lauridsdatter af Haderslev vidner på arveret efter afdøde Anna Lauridsdater, som var gift med Peder Enevoldsen i København.

511:

1756 - 7. september:

24/8. Christian Lund af Kolding ctr. Jørgen Anders Staffensen af Bække. Erklæring. - Tingsvidne.

Hans Jepsen af Børup lovbød sin påboende gård 1. gang.

24/8. Regimentskriveren ctr. Laurids Langkild i Horsted for gæld. 21/9

511b:

24/8. Sign. Laurids Langkild af Horsted ctr. en del beboere i Lille og Store Velling. 21/9

512:

24/8. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. brugen af hyrdeengen og Krog eng. 5/10

513:

Mads Pagh af Viuf ctr. Peder Smed af Viuf, som har beskyldt ham for at være barnefader til det uægte barn, som Maren Pedersdatter allerede har udlagt landsoldat Johan Pedersen som barnefader til. Peder Smed tilbagekalder beskyldningen og tilbyder at betale til de fattige i Viuf sogn 4 mk. danske, hvilket accepteres, da han er så gammel. - Tingsvidne.

513b:

Hans Marcussens påboende gård i Viuf lovbudt 1. gang.

Hans Jensen i Ågård opbød børnepenge 2. gang.

31/8. Regimentskriveren ctr. Mikkel Christensen m.fl. af Hjarup for klammeri. 28/9

Søren Olesen af Højen fremlyste mærplag 3. gang.

Mads Jensen Holm af Egum på vegne af sig selv og broderen Niels Jensen Holm, tjenende i København, Staffen Jensen Holm af Børup og Thomas Sørensen på vegne af sin hustru Mette Jensdatter lovbød 3. gang gården i Børup, som deres fader Jens Nielsen og moder Anne Nielsdatter er fradøde. - Hans Jepsen, som bebor gården, begærede skøde.

1756 - 14. september:

Sag ctr. Niels Basse af Tårup. 28/9

514:

Provst Pontoppidan af Fredericia ctr. annexbonden Jep Thomsen af Erritsø for restancer. 28/9

Hans Marcussens gård i Viuf lovbudt 2. gang.

Hans Jepsens påboende gård i Børup lovbudt 2. gang.

Mads Andersen i Gejsing fremlyser hest 1. gang.

31/8. Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Jens Joensen ibidem for beskyldning om at være sprunget ud af en husgavl. Tingsvidne.

31/8. Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Joen Jensen ibidem for beskyldning om at have flyttet skel. 19/10

515:

Hans Jensen af Ågård opbød børnepenge 3. gang.

515b:

1756 - 21. september:

Læst rentekammerets plakat ang. østersbankens forpagtning til Peder Todsen af Højer under Tønder amt.

7/9. Sign. Laurids Langkild af Horsted ctr. en del beboere i Lille og Store Velling: Henrik Jørgensen af Lille Velling og en del fra Store Velling. Om at sognefogeden Hans Nielsen af Store Velling m.fl. med magt har tilbagetaget nogle heste, som Laurids Langkild havde beslaglagt. 5/10

518:

Jørgen Staffensen af Bække ctr. Hans Trommeslager af Kragelund. 12/10

518b:

Jens Jensen af Kongsted Torp, formynder for Dorthea Jensdatter (datter af afdøde Jens Udsen) og Hans Pedersen, formynder for Jens Jensen, lovbød 3. gang den gård, som Hans Marcussen påbor i Viuf. Denne og hans hustru Margrethe Hansdatter begærede skøde.

7/9. Sentence i sagen, som regimentskriveren på afdøde Mads Pedersens børns vegne af Horsted har ført ctr. Laurids Langkiel i Horsted for skyldige børnepenge, 700 rdl. med renter samt nogle huspenge: 7 rdl. 5 mk. 5 1/3 sk. Huspengene er betalt til ham af nogle husmænd uden kvittering, men han var ikke berettiget til at modtage dem. Han har påstået at have betalt renter af lånet til skrivestuen; men den betaling har været for noget andet. - Han skal indfri sin panteobligation på 700 rdl. med renter samt huspengene plus processens omkostninger.

519:

1756 - 28. september:

14/9. Sag ctr. Niels Basse af Tårup frafaldet.

14/9. Provst Pontoppidan af Fredericia ctr. annexbonden Jep Thomsen af Erritsø for restancer. 19/10

Hans Rasmussen af Gelballe fremlyser 2 heste.

7/9. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ført ctr. Michel Christensen og Niels Lauridsen m.fl. af Hjarup formedelst deres slagsmål i smedens hus efter klage til amtmanden fra Leve Christensen. Dennes moder, Maren Hansdatter, er blevet slået i ansigtet. - Knud Mortensen havde siddet i smedens hus sammen med Leve Christensen, da Hans Lauridsen kom ind og hilste Knud Mortensen med "god dag, Knud skræder!". Denne havde sagt tak og rejst sig op, hvorefter Hans Lauridsen tog fat i ham og rendte ham baglænds overende. Leve Christensen løb til for at skille dem ad; men da kom Michel Christensen og Niels Lauridsen; de for ind på Leve Christensen. Så kom dennes moder Maren Hansdatter ind. Hun ville hjælpe sin søn. Vidner har set Leve Christensen ligge på gulvet med Michel Christensen og Niels Lauridsen stående over sig; men de har ikke set, hvem der væltede ham. De har set ham blive slæbt hen over gulvet, men så ikke, hvem der slæbte ham. De har set, at Maren Hansdatter var forrevet og blodig i ansigtet, men ikke, hvem der gjorde det ved hende. - Altså: Hans Lauridsen, som begyndte klammeriet, bør efter lovens 6-7-8 for jordskub bøde tre seks lod sølv, altså 9 rdl. Michel Christensen og Niels Lauridsen, der gik bagefter Hans Lauridsen ind i smedens hus og straks greb fat på Leve Christensen og fik ham til jorden og siden stod bøjet over ham, bør hver betale for jordskub 3 seks lod sølv, 18 rdl. Desuden bør Knud Mortensen, Hans Lauridsen, Niels Lauridsen og Michel Christensen bøde for Maren Hansdatters tilføjede hug i deres selskab een for alle og alle for een til hende i særdeleshed 3 seks lod sølv, ni rdl., siden det ikke under sagen er blevet bevist, hvem der har tilføjet hende skaden. Hans Lauridsen, Niels Lauridsen og Michel Christensen skal betale processens omkostninger med 10 rdl. (stemplet papir, rettens gebyr og prokuratorsalær), een for alle og alle for een. Bøderne for overgrebene mod Knud Mortensen og Leve Christensen, ialt 27 rdl., tilfalder kongen. Bøderne for overgreb mod Maren Hansdatter, 9 rdl., betales til hende selv.

520:

1756 - 5. oktober:

21/9. Sign. Laurids Langkild af Horsted ctr. en del beboere i Lille og Store Velling: Henrik Jørgensen af Lille Velling og en del fra Store Velling. Om at sognefogeden Hans Nielsen af Store Velling m.fl. med magt har tilbagetaget nogle heste, som Laurids Langkild havde beslaglagt. 26/10

521:

7/9. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. brugen af hyrdeengen og Krog eng. 26/10

522b:

Hans Jepsen af Børup lovbød 3. gang gård i Børup. Staffen Jensen Holm af Børup begærede skøde.

Hans Rasmussen af Gelballe fremlyste 2 heste 2. gang.

523:

1756 - 12. oktober:

31/8. Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. 9/11

523b:

21/9. Jørgen Staffensen af Bække ctr. Hans Trommeslager af Kragelund. Forlig: Hans Christensen skal betale til Jørgen Staffensen 3 rdl. i sagsomkostninger. Hans husbond mons. Lund i Kolding indestår for betalingen. Hermed skal alle disputter imellem dem til dato være ophævet, og de vil herefter leve som svogre og venner i al venlighed og kærlighed. Sagen ophævet.

31/8. Enken Else Andersdatter af Nørre Bjert ctr. Jens Knudsen, forhen tjenende i Bjert og nu boende i Seest, for gæld. 2/11 (men sagen ikke fundet der.)

Hans Rasmussen af Gelballe fremlyste 2 heste 3. gang.

524:

1756 - 19. oktober:

Læst forordning af 4/10-56 om kornskatten.

28/9. Provst Pontoppidan af Fredericia ctr. annexbonden Jep Thomsen af Erritsø for restancer. 26/10

Jens Joensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 9/11

14/9. Joen Jensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen af Tolstrup, som beskyldes for at have flyttet skelpæle, efter at sognefoged Mads Dahl med to uvildige mænd havde fastlagt skellene for nogle år siden. 9/11

525:

1756 - 26. oktober:

5/10. Sign. Laurids Langkild af Horsted ctr. en del beboere i Lille og Store Velling. 9/11

526:

5/10. Niels Jensen af Dollerup ctr. Mads Lauridsen Buch ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 9/11

526b:

(11/5-1756). Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. birkedommer Lars Thistrup og Jelling bymænd ang. Fårup sø. Sagen kan genoptages. 16/11

527b:

Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. Christen Hansen Skræder af Jelling møllested. 16/11

528:

19/10. Sentence i sagen, som provst Pontoppidan i Fredericia har haft ctr. sin annexbonde Jep Thomsen af Erritsø for fæstegårdens forgældelse med pådragne restancer af kgl. skatter og landgilde så vel som bygfældighed og skovs forhuggelse. - For skovhugsten skal han betale 276 rdl., for bygfældighed 4 rdl. Desuden skal han betale resterende skatter og landgilde samt sagens omkostninger.

1756 - 2. november:

Rytterbonden Hans Hansen af Påby og hans broder Marcus Hansen, der opholder sig hos ham, lovbyder aftægtskontrakt. 9/11 (16/11)

1756 - 9. november:

528b:

Læst patent om højesteret af 15/10-56.

Læst amtmandens skrivelse af 4/11 ang. udførsel af kornvarer.

19/10. Jens Joensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. 7/12

26/10. Sign. Laurids Langkild af Horsted ctr. en del beboere i Lille og Store Velling. - Tingsvidne.

530:

26/10. Niels Jensen af Dollerup ctr. Mads Lauridsen Buch ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 23/11

530b:

12/10. Madame Maren Møller på Lille Modvig med lavværge hr. Claus Haagen og øvrige interessenter ctr. Claus Svitzer på Juellingsholm og hans bønder i Loft ang. markstrid. Tingsvidne.

2/11. Rytterbonden Hans Hansen af Påby og hans broder Marcus Hansen, der opholder sig hos ham, lovbyder aftægtskontrakt 2. gang. 16/11

19/10. Joen Jensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen af Tolstrup, som beskyldes for at have flyttet skelpæle. 23/11

Mons. Levin Struer af Stovstrup som lavværge for sl. Knud Nielsens enke Karen Hansdatter af Stovstrup ctr. Knud Nielsens arvinger, fordi de ikke mindeligt har villet skøde hendes påboende gård. 23/11

531b:

1756 - 16. november:

26/10. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrup til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 30/11

532:

26/10. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. Christen Hansen Skræder af Jelling møllested for gæld. 14/12

532b:

Peder Høeg af Hopballe mølle ctr. degnen Christian Neuchs af Jelling ang. beskyldninger. 30/11 (men sagen ikke fundet der.)

533:

9/11 (2/9). Rytterbonden Hans Hansen af Påby og hans broder Marcus Hansen, der opholder sig hos ham, lovbyder aftægtskontrakt 3. gang.

1756 - 23. november:

9/11. Niels Jensen af Dollerup ctr. Mads Lauridsen Buch ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 7/12

534:

Rytterselvejerbonden Niels Basse af Tårup ctr. rytterbonden Jørgen Nielsen ibidem ang. en af hans heste, som er fundet ihjelstukket med en spids stav efter trussel herom. Efter klage fra Jørgen Nielsen til amtmanden har denne forbudt vidneførelse efter stævnemålet. Jørgen Nielsens to stedsønner Lars og Ole Pedersen er bortrømt straks efter stævningen. - Niels Basse får tingsvidne med henblik på at kunne søge sin ret på højere steder. (8/2-57)

9/11. Joen Jensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen af Tolstrup, som beskyldes for at have flyttet skelpæle. 21/12 (men sagen ikke fundet der. Se fol. 537 samt 8/3-57)

9/11. Mons. Levin Struer af Stovstrup som lavværge for sl. Knud Nielsens enke Karen Hansdatter af Stovstrup ctr. Knud Nielsens arvinger, fordi de ikke mindeligt har villet skøde hendes påboende gård. 7/12

Knud Nielsens enkes påboende gård i Stovstrup lovbydes 1. gang.

534b:

1756 - 30. november:

16/11. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 21/12

Knud Nielsens enkes påboende gård i Stovstrup lovbydes 2. gang.

1756 - 7. december:

Jagt- og skovsessionens skriver Erik Hoved ctr. Peder Hansen i Gamst for skovhugst. Tingsvidne.

535b:

Jægermester Bachman ctr. Søren Olsen af Store Velling for skovhugst. 21/12 (men sagen ikke fundet der.)

536:

23/11. Niels Jensen af Dollerup ctr. Mads Lauridsen Buch ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 21/12

536b:

Regimentskriveren efter amtmandens befaling ctr. et i skovfoged Peder Ditlefsens hus i Ullerup sogn arresteret kvindemenneske ved navn Karen Sørensdatter, som har født et barn i enrum. Barnet er fundet dødt. 21/12

Landstingsprokurator Mattias Brun af Viborg ctr. Christen Hansen i Jelling møllested for gæld. 21/12

537:

23/11. Mons. Levin Struer af Stovstrup som lavværge for sl. Knud Nielsens enke Karen Hansdatter af Stovstrup ctr. Knud Nielsens arvinger, fordi de ikke mindeligt har villet skøde hendes påboende gård. - Sagen frafaldet.

9/11. Jens Joensen af Tolstrup ctr. Jens Pedersen ibidem. I henhold til forordning af 4/6-1723 henvises sagen til ryttersessionens resolution, inden den kan pådømmes ved birkeretten.

Knud Nielsens enke Karen Hansdatters påboende gård i Stovstrup lovbydes 3. gang. - Hun selv begærer skøde sammen med sin nye mand Hans Hansen af Stovstrup.

537b:

1756 - 14. december:

Læst plakat af 24/11-56 om toldens forhøjelse for visse varer.

Skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved stævner Hans Joensen Hjuler af Store Velling til at aflægge ed.

16/11. Sentence i sagen, som Peder Hansen Høeg i Hopballe mølle har ført ctr. Christen Hansen Skræder boende ved Jelling møllested for skyldige 8 rdl. 3 mk. 10 sk. - Dem skal han betale, samt 3 rdl. 2 mk. i sagsomkostninger.

1756 - 21. december:

Skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested, som skal aflægge benægtelses ed i henhold til sessionens kendelse.

538:

7/12. Regimentskriveren efter amtmandens befaling ctr. et i skovfoged Peder Ditlefsens hus i Ullerup sogn arresteret kvindemenneske ved navn Karen Sørensdatter, som har født et barn i enrum. Barnet er fundet dødt. Hun har ikke indfundet sig. Stovstrup fogderi er befalet at holde vagt over hende, indtil hun kan komme til amtshuset. Hun skal overføres til Kolding arrest for at kunne være til stede under forhørene. 11/1

538b:

27/11. Niels Jensen af Dollerup ctr. Mads Lauridsen Buch ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 11/1

Jægermester og oberforster Bachman ctr. Anders Pedersen i Tiufkær for skovhugst. 11/1

539:

7/12. Landstingsprokurator Mattias Brun af Viborg ctr. Christen Hansen i Jelling møllested for gæld. Hvis ikke han betaler forinden, optages sagen til doms den 18/1

30/11. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 18/1

539b:

Sognefoged Peder Rasmussen i Pjedsted ctr. Jens Jepsen i Follerup mølle for skovhugst. 18/1

1757

539b:

1757 - 11. januar:

Læst kgl. gentaget mandat om lediggængeres og deserterede soldaters eksaminering, anholdelse og indbringelse.

21/12. Jægermester og oberforster Bachman ctr. Anders Pedersen i Tiufkær for skovhugst. 25/1

21/12. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 8/2

540:

21/12. Regimentskriveren ctr. det arresterede kvindemenneske Karen Sørensdatter, tjenende hos skovfoged Peder Ditlefsen i Laues Himmerige i Ullerup sogn. 25/1

541:

Hans Poulsens enke Maren Koeds lovbyder sin gård i Tiufkær 1. gang.

1757 - 18. januar:

Hans Poulsens enke Maren Koeds lovbyder sin gård i Tiufkær 2. gang.

21/12. Sognefoged Peder Rasmussen i Pjedsted ctr. Jens Jepsen i Follerup mølle for skovhugst. 1/2

541b:

21/12. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 8/2

21/12. Sentence i sagen, som landstingsprokurator Mattias Brun i Viborg har haft ctr. Christen Hansen, boende i Jelling møllested for gæld på 5 rdl. 4 mk. - Han skal betale gælden samt sagsomkostninger, ialt 6 rdl.

542:

1757 - 25. januar:

Læst forordning af 4/1-57 ang. forbud mod indførelse af fremmede spillekort samt deres stempling.

Mogens Jørgensen af Bølling ctr. hans husmand Jens Lauridsen for hugst af gærde. 8/2

11/1. Regimentskriveren ctr. det arresterede kvindemenneske Karen Sørensdatter, tjenende hos skovfoged Peder Ditlefsen i Laues Himmerige. 8/2

543b:

11/1. Jægermester og oberforster Bachman ctr. Anders Pedersen i Tiufkær for skovhugst. 15/2

Christen Christensen i Seest fremlyser en galt 1. gang.

Niels Andersens enke Maren Hansdatter i Store Velling m.fl. lovbyder gård 1. gang.

544:

1757 - 1. februar:

Læst kapitelstaksten for 1756.

18/1. Sognefoged Peder Rasmussen i Pjedsted ctr. Jens Jepsen i Follerup mølle for skovhugst. Tingsvidne.

Christen Christensen i Seest fremlyser en galt 2. gang.

Lars Langkiel af Horsted ctr. Hans Torndal og hustru Abolone ibidem. 15/2

Morten Koed af Håstrup lovbød på vegne af søsteren Maren Koeds, Hans Poulsens enke af Tiufkær, 3. gang gård. Iver Hansen af Tiufkær, eneste søn af Maren Koed og Hans Poulsen, begærede skøde.

544b:

Niels Andersens enke Maren Hansdatter i Store Velling m.fl. lovbød gård 2. gang.

Niels Nielsens enke Karen Iversdatter af Skærup m.fl. lovbød det sted i Skærup, som Søren Nielsen påbor.

1757 - 8. februar:

25/1. Regimentskriveren ctr. det arresterede kvindemenneske Karen Sørensdatter, tjenende hos skovfoged Peder Ditlefsen i Laues Himmerige. 22/2

11/1. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 22/3

545:

(23/11). Niels Basse af Tårup ctr. Jørgen Nielsen ibidem vedr. ihjelstukket hest og trusler. 1/3

546:

25/1. Mogens Jørgensen af Bølling ctr. hans husmand Jens Lauridsen for hugst af gærde. 1/3

547:

18/1. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 15/2

Niels Nielsens enke Karen Iversdatter af Skærup m.fl. lovbød det sted i Skærup, som Søren Nielsen påbor, 2. gang.

Niels Andersens enke Maren Hansdatter i Store Velling m.fl. lovbød gård 3. gang. Hans Nielsen, Maren Hansdatters søn, og hans fæstemø Anne Marcusdatter begærede skøde.

Christen Christensen i Seest fremlyser en galt 3. gang.

Jens Pedersen Skjelde af Ferup i Lejrskov sogn anmeldte ildsvåde. Almissebrev.

547b:

1757 - 15. februar:

Læst plakat af 8/2-57 om forbud til maj måneds udgang mod at udføre sådanne heste, som er tjenlige til kavalleri- og dragonregimenternes tjeneste.

8/2. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 15/3

549b:

1/2. Lars Langkiel af Horsted ctr. Hans Torndal og hustru Abolone ibidem ang. bortfjernet bøgeblok. Tingsvidne.

550:

Thomas Gregersen af Skærup fremlyste en hoppe 1. gang.

Niels Nielsens enke Karen Iversdatter af Skærup m.fl. lovbød det sted i Skærup, som Søren Nielsen påbor, 3. gang. - Niels Andersen Søborg fra Tirsbæk mølle og hustru Anna Olufsdatter Raun begærede skøde.

550b:

25/2. Sentence i den sag, jægermester og oberforster Bachman ved sin fuldmægtig mons. Petersen fra Velling har ført ctr. Anders Pedersen i Tiufkær formedelst han på jægermesterens skovskifte har hugget og bortført en risbøl. - Topgrenene er fundet ved Peder Skomagers hus. Anders Pedersen har ikke indfundet sig med noget til befrielse. Han skal betale skovbøde på 10 rdl. til jægermester Bachman samt processens omkostninger.

1757 - 22. februar:

Læst forordning af 1/2-57 om at afskaffe misbrug med brændevinsdrik.

Thomas Gregersen af Skærup fremlyste en hoppe 2. gang.

Bertel Christensen af Ferup fremlyste en so 1. gang.

8/2. Regimentskriveren ctr. det arresterede kvindemenneske Karen Sørensdatter, tjenende hos skovfoged Peder Ditlefsen i Laues Himmerige. 22/3

551b:

Amtmanden ctr. den arresterede tambour Hans Jørgen Hjort, som har skrevet et falsk pas. 15/3

552:

Niels Frismand af Fredericia ctr. Hans Nissen af Håstrup angående en aftægt, som denne ved købet af gården havde lovet førstnævntes kone Else Andersdatter. 22/3

552b:

1757 - 1. marts:

Bertel Christensen af Ferup fremlyste en so 2. gang.

Regimentskriveren skaffer tingsvidne vedrørende efterladenskaberne efter afdøde landsoldat Jørgen Pedersen, der døde hos Hans Jørgensen i Håstrup.

8/2. Mogens Jørgensen af Bølling ctr. hans husmand Jens Lauridsen for hugst af gærde. 8/3

Thomas Gregersen af Skærup fremlyste en hoppe 3. gang.

553:

1757 - 8. marts:

Læst kammerkollegiets skrivelse til tolder Skyberg ang. hoppers udførsel til kongens kavalleriregiment i hertugdømmerne.

Skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved får tingsvidne ang. 5 risege, der er stjålet i 1755.

553b:

1/3. Mogens Jørgensen af Bølling ctr. hans husmand Jens Lauridsen for hugst af gærde. Tingsvidne.

554:

(Se 23/11-56). Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Joen Jensen af Tolstrup ang. skel. 29/3

555b:

Bertel Christensen af Ferup fremlyste en so 3. gang.

1757 - 15. marts:

15/2. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 5/4

22/2. Amtmanden ctr. den arresterede tambour Hans Jørgen Hjort, som har skrevet et falsk pas. 22/3

Carl Lindom af Snoghøj som konstitueret actor ctr. hr. kornet von Ahlefeldt for krybskytteri i kongens vildtbane. 29/3

556b:

1757 - 22. marts:

Læst plakat af 15/3-57 ang. toldens forhøjelse på fremmede glas.

22/2. Niels Frismand af Fredericia ctr. Hans Nissen af Håstrup angående en aftægt, som denne ved købet af gården havde lovet førstnævntes kone Else Andersdatter. Der afventes resolution fra amtmanden. 19/4

22/2. Regimentskriveren ctr. det arresterede kvindemenneske Karen Sørensdatter, tjenende hos skovfoged Peder Ditlefsen i Laues Himmerige. Da anklageren kræver dødsstraf, forvares hun herefter i jern. 5/4

15/3. Amtmanden ctr. den arresterede tambour Hans Jørgen Hjort, som har skrevet et falsk pas. 5/4

557:

8/2. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 29/3

1757 - 29. marts:

8/3. Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Joen Jensen af Tolstrup ang. skel. 5/4

558:

22/3. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 19/4

559:

15/3. Carl Lindom af Snoghøj som konstitueret actor ctr. hr. kornet von Ahlefeldt for krybskytteri i kongens vildtbane. 5/4

1757 - 5. april:

Jens Sørensen Feveil af Vejle og interessenter ctr. Simon Stub i Brøndsted mølle for brændevinsbrænden. 3/5

559b:

29/3. Carl Lindom af Snoghøj som konstitueret actor ctr. hr. kornet von Ahlefeldt for krybskytteri i kongens vildtbane. 19/4

560:

22/3. Regimentskriveren ctr. det arresterede kvindemenneske Karen Sørensdatter, tjenende hos skovfoged Peder Ditlefsen i Laues Himmerige. 19/4

560b:

22/3. Amtmanden ctr. den arresterede tambour Hans Jørgen Hjort, som har skrevet et falsk pas. 3/5

29/3. Jens Pedersen af Tolstrup ctr. Joen Jensen af Tolstrup ang. skel. Tingsvidne.

561:

15/3. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 10/5

1757 - 19. april:

Jægermester Bachmans synsforretning over Trelde skov.

5/4. Carl Lindom af Snoghøj som konstitueret actor ctr. hr. kornet von Ahlefeldt for krybskytteri i kongens vildtbane. 26/4

561b:

5/4. Regimentskriveren ctr. det arresterede kvindemenneske Karen Sørensdatter, tjenende hos skovfoged Peder Ditlefsen i Laues Himmerige. 3/5

29/3. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 24/5

562:

22/3. Niels Frismand af Fredericia ctr. Hans Nissen af Håstrup angående en aftægt, som denne ved købet af gården havde lovet førstnævntes kone Else Andersdatter. 3/5

Michel Christensen af Stenvad mølle ctr. Søren Simonsen, svigersøn Hans Christensen og hustru af Hjelmdrup ang. arv efter Maren Jensdatter i Hjelmdrup. 3/5

562b:

1757 - 26. april:

19/4. Carl Lindom af Snoghøj som konstitueret actor ctr. hr. kornet von Ahlefeldt for krybskytteri i kongens vildtbane. Tingsvidne.

563:

Jægermester Bachman med synsforretning over kgl. skove i Koldinghus birk.

1757 - 3. maj:

5/4. Amtmanden ctr. den arresterede tambour Hans Jørgen Hjort, som har skrevet et falsk pas. 24/5

563b:

5/4. Jens Sørensen Feveil af Vejle og interessenter ctr. Simon Stub i Brøndsted mølle for brændevinsbrænden. 24/5

564:

19/4. Michel Christensen af Stenvad mølle ctr. Søren Simonsen, svigersøn Hans Christensen og hustru af Hjelmdrup ang. arv efter Maren Jensdatter i Hjelmdrup. 17/5

19/4. Sentence i sagen, som regimentskriveren på befaling har ført ctr. Karen Sørensdatter, som på Koldinghus er arresteret, fordi hun den 21/11 1756 i sin tjeneste hos skovfoged Peder Ditlevsen i Laues Himmerige har født et drengebarn i dølgsmål i hans bryggers. Barnet er fundet dødt. - Karen Sørensdatter blev for to år siden trolovet til enkemanden Jørgen Nielsen Hyrup i Fredericia. Efter hendes eget udsagn forlod hun ham (med hans egen billigelse), fordi han var ond imod hende. De havde ikke noget at leve af, fordi han drak alting op. Hun kom i tjeneste hos kancelliråd Hvalsø i Fredericia, var der et år og kom så i tjeneste hos murermester Johan Bordevig. Der blev hun besovet af en soldat ved navn Peder Hansen. Hendes trolovede fæstemand er nu hospitalslem i Fredericia. Hos skovfogeden kom hun i tjeneste Mikkelsdag og skulle være blevet til påske. Skovfogeden fik senere nys om, at hun var gravid, og da han spurgte hende derom, svarede hun hverken ja eller nej, men græd og sagde, at om så var, så havde hun dog dag indtil jul. Skovfogedens kone, Barbara Dideriksdatter, var også gravid, og Karen Sørensdatter havde ifølge sin egen forklaring regnet med, at hun selv skulle føde til jul, mens hendes madmoder skulle føde nogle uger tidligere. Derfor havde hun regnet med at afvente madmoderens barsel og så ved den lejlighed bestille jordemoderen til at komme til hendes egen. Den søndag, fødslen skete, var hun stået op om morgenen ved dagning og havde tændt op i dagligstuen, hvorefter hun var gået i bryggerset for at arbejde der; der var fødselen sket; hun var besvimet og vidste ikke selv, om hun havde skreget eller råbt om hjælp. Da hun kom til sig selv, fandt hun barnet dødt. Hun havde taget det med ind i dagligstuen og lagt sig i seng med det efter at have svøbt det i et stykke gammel særk. Skovfogeden var ikke hjemme, og hans kone lå og sov i deres sovekammer. Hun havde ingenting hørt, og først om aftenen havde hun sammen med sin svigerinde været inde hos Karen Sørensdatter og spurgt hende, om hun havde født. Da havde hun taget dynen til side og vist dem det døde barn. Da skovfogeden kom hjem, red han over til Stovstrup og anmeldte det for sognefoged Niels Bang, der foranstaltede et syn og efter ordre satte vagt ved huset for at sikre sig hendes person. - I retten åbnede man Karen Sørensdatters kisteskrin, der viste sig at indeholde noget børnetøj, hvilket forsvareren tog som et tegn på, at hun havde ønsket at forberede sig på fødselen. Der er blevet indhentet attest fra Gammelby præstegård og fra provst Pontoppidan i Fredericia: Hun har for 5 år siden fået et pigebarn uden for ægteskab ved en soldat (barnet lever endnu) og derfor udstået kirkens disciplin. Den 6/2-55 blev hun trolovet med en enkemand i Fredericia, og der blev lyst for dem i kirken; men hun forlod fæstemanden, og skylden var mere hos hende end hos ham; de har været kaldt for magistraten og formanet til at holde deres ægteskabsløfte. - Rettens sammendrag af sagen siger, at hun for det 1) i løsagtighed har avlet et pigebarn for 5 år siden; for det 2) haft trolovelse med en enkemand og forladt ham uden videre ægteskabs fuldbyrdelse; og for det 3) har hun trods det begyndte ægteskabsløfte befundet sig i løsagtighed og er blevet besvangret 2. gang; og til trods derfor har hun understået sig i at tage tjeneste hos skovfogedens, hvor hun så gjorde barsel den 21/11-56. For det 4) har hun vist sig ubøjelig, har ikke nogen sinde af sig selv bekendt sin graviditet uden at blive spurgt derom (der henvises til et tingsvidne fra Fredericia); og hun har ikke forud truffet aftale med nogen jordemoder eller anden kone til at betjene sig på en skikkelig og anstændig måde, og det endda på dette sted, der lå langt fra byer, og hvor der ikke var noget andet fruentimmer end hendes madmoder, der selv frygtede for sin egen barselsfærd. For det 5) anses også, hvorledes udfaldet herpå har været (jvf. tidligere beskrivelse af fødslen), og at hun altså først efter forespørgsel om aftenen tilstod at være i barselsnød. For det 6) vises af regimentfeltskærerens attest, at barnet var fuldbårent og døde af mangel på hjælp ved fødselen. Altså har hun født i dølgsmål; oplysningen om, at hun havde samlet børnetøj, tages til efterretning, men tillægges ingen betydning. - Karen Sørensdatter skal iflg. Lovens 6-6-7 og 6-6-8 andre ligesindede til afsky og eksempel miste sin hals med sværd, og hovedet sættes på en stage. Hun skal have forbrudt sin hovedlod, der tilfalder kongens kasse, når først er fradraget beviselig gæld, sidste lejermålsbøder samt udgift til arrest og exekution. Skarpretteren nyder for denne exekution efter taxationen for hovedet at afhugge med sværd 10 rdl., for hovedet at sætte på stage 2 rdl., samt for kroppen at nedgrave 3 rdl.

566:

19/4. Sentence i sagen, som Niels Friismands kone i Fredericia har haft ctr. Hans Nissen i Håstrup, som ved købet af Niels Friismands gård har lovet hende en årlig aftægt, men ikke holdt sit løfte. - Ved købet havde han lovet at give hende hver jul 1 td. rug og 1 td. malt, leveret i Kolding eller Fredericia, så længe hun levede. Men den aftale har han ikke efterlevet, ligesom han heller ikke har villet underskrive aftægtskontrakten. Friismand har indbragt sagen for amtmanden, der har ladet sognefoged Peder Knudsen i Håstrup tilsige dem til møde hos amtmanden; men de blev ikke forligt, hvorfor sagen er blevet indstævnet til doms. - Hans Nissen har ikke kunnet anføre noget til sin befrielse. Han dømmes til at yde den årlige afgift efter aftalen til Friismands kone samt at betale Niels Friismands sagsomkostninger.

567:

1757 - 10. maj:

5/4. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 7/6

1757 - 17. maj:

Hans Nicolaisen af Skærup opbød børnepenge 1. gang.

3/5. Michel Christensen af Stenvad mølle ctr. Søren Simonsen, svigersøn Hans Christensen og hustru af Hjelmdrup ang. arv efter Maren Jensdatter i Hjelmdrup. 24/5

568:

1757 - 24. maj:

Hans Nicolaisen af Skærup opbød børnepenge 2. gang.

Samtlige bymænd i Nebel, Vorbasse sogn indleverede 4 ulveunger.

Jørgen Madsen i Knudsbøl indleverede 8 ulveunger.

Christen Andersen i Bredstrup lovbød sin påboende gård 1. gang.

3/5. Jens Sørensen Feveil af Vejle og interessenter ctr. Simon Stub i Brøndsted mølle for brændevinsbrænden. 7/6

568b:

3/5. Amtmanden ctr. den arresterede tambour Hans Jørgen Hjort, som har skrevet et falsk pas. 7/6

(13/1-56). Regimentskriveren ctr. Jacob Joensen og hustru i Fuglsang. Får udmeldt til taxationsforretning Jens Lydum i Søholmhave og sognefoged Hans Buhl i Eltang, som skal vurdere Sidsel Jensdatters tab ved husets forsømmelse efter de sårhug, som ovennævnte tilføjede hende. 7/6

19/4. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 28/6

17/5. Michel Christensen af Stenvad mølle ctr. Søren Simonsen, svigersøn Hans Christensen og hustru af Hjelmdrup ang. arv efter Maren Jensdatter i Hjelmdrup. Sagen kommer i skifteretten, hvorfor den afsluttes her med tingsvidne.

569:

Carl Jensen i Børup fremlyste 3 plage.

1757 - 7. juni:

Christen Andersen i Bredstrup lovbød sin påboende gård 2. gang.

Hans Jensen i Tiufkær lovbød sit påboende hus 1. gang.

Carl Jensen i Børup fremlyste 3 plage 2. gang.

24/5. Amtmanden ctr. den arresterede tambour Hans Jørgen Hjort, som har skrevet et falsk pas. 21/6

24/5. Regimentskriveren ctr. Jacob Joensen og hustru i Fuglsang. 21/6

569b:

10/5. Peder Hansen Høeg af Hopballe mølle ctr. aføde birkedommer Lars Thistrups enke til Refstrup og Jelling bymænd m.fl. ang. Fårup sø. 19/7

24/5. Jens Sørensen Feveil af Vejle og interessenter ctr. Simon Stub i Brøndsted mølle for brændevinsbrænden. 21/6

570:

Hans Nicolaisen af Skærup opbød børnepenge 3. gang.

1757 - 14. juni:

Hans Jensen i Tiufkær lovbød sit påboende hus 2. gang.

Hans Marcussen i Viuf lovbød sin gård 1. gang.

Christen Andersen i Bredstrup lovbød sin påboende gård 3. gang. Niels Marcussen, som er gift med Christen Andersens datter Kirsten Christensdatter, begærede skøde.

570b:

1757 - 21. juni:

Hans Marcussen i Viuf lovbød sin gård 2. gang.

Niels Pedersen i Trelde lovbød sin halve påboende gård 1. gang.

7/6. Sentence i sagen, som prokurator Carl Lindom af Snoghøj som befalet aktor har ført ctr. arresterede Hans Jørgen Hjorth, afskediget tambour, fordi han har skrevet et falsk pas for en landsoldat. Den deserterede landsoldat, Hans Laursen, har med sin kompagnichefs tilladelse tjent som gårdkarl, kusk og senere som daglønner. Var ked af at skulle være soldat så længe og ville rejse med Hans Jørgen Hjorth, da denne ville rejse til Odense. De blev anholdt med det falske pas ved Snoghøj. Det oplyses, at Hans Jørgen Hjorth var flyttet til Ålborg i 1756, hvor han havde arbejdet som handskemagersvend; han tog ud på landet og tjente noget ved at årelade. I sin tjenste hos handskemageren forholdt han sig upåklageligt, og der er intet ondt at sige om ham før denne sag. Hans kone med 6 små børn sidder til huse i Ålborg. Iflg. attest fra sognepræsten i Vester Hassing har han været der i ca. 12 år. Har med hustru sidst været til alters 3/3-1754, men har ikke begået nogen forbrydelse eller forargelse. Dog havde han ord for at have været noget liderlig i levned og unyttig i munden i henseende til drukkenskab. - Med benyttelse af 2 signeter havde han lavet det falske pas med skudsmål for Hans Laursen, der blev udgivet for at være en stolemagersvend ved navn Peder Jensen, samt skudsmål om, hvornår han sidst havde været til alters. - For sådan en forvoven og dumdristig gerning dømmes han efter Lovens 6-8-6 (!), pag. 990, til at have forbrudt sin hånd, ære og boslod, samt at betale omkostningerne til sag, arrest og exekution. Boslodden tilfalder kongens kasse efter fradrag af beviselig gæld. - Den dømte underkastede sig kongens nåde.

571:

7/6. Sentence i den sag, som konsumtionsforpagteren sr. Jens Sørensen Feveil i Vejle på egne og medinteressenters vegne har ført ctr. Simon Bertelsen Stub i Brøndsted mølle for brændevinsbrænden. Der var den 14. og 15. februar holdt ransagning adskillige steder omkring Vejle, og hos Simon Stub blev der fundet en brændevinskedel i fuld gang. Simon Stub har påberåbt sig, at han selv ejede møllen, og at han derfor til forskel fra fæstemøllere måtte have ret til at brænde brændevin til egen husholdning. Han har anført bestemmelser, som gælder grever, friherrer og godsejere; men det godtages ikke. - Han skal betale i mulkt til Vejle købstads konsumtionsforpagtere 6 rdl. og brændevinsudstyret skal slås i stykker. Desuden betaler han sagsomkostningerne.

571b:

7/6. Sentence i den sag, som regimentskriveren har ført ctr. Jacob Joensen og hustru i Fuglsang til fornyelse og exekutionskraft af den dom, der blev afsagt over dem den 13. januar 1756 for deres vold mod Poul Sørensens sengeliggende hustru Sidsel Jensdatter. Jens Lydum i Søholmhave og sognefoged Hans Buhl i Eltang har vurderet Sidsel Jensdatters tab ved husets forsømmelse til dagligt 4 mark danske fra 23/2-55 til 13/1-56, ialt 47 slettedaler. Dette beløb samt de tidligere pådømte bøder skal betales. Og hvad Jacob Joensen ikke kan betale, skal nu hans kautionister udrede. De er Søren Simonsen og Hans Christensen på Hjelmdrup og Poul Pedersen i Bølling.

572:

1757 - 28. juni:

Niels Pedersen i Trelde lovbød sin halve påboende gård 2. gang.

24/5. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 26/7

572b:

Assessor Bredahl ctr. Christen Hansen Skræder af Jelling møllested for gæld. 12/7

Hans Marcussen i Viuf lovbød sin gård 3. gang. Sign. Ulrich Frederik Michelsen fra Fyn og hustru Maren Henningsdatter Spesberg begærede skøde.

573:

1757 - 5. juli:

Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, ctr. en del hospitalsbønder for restance. 12/7

Madame Thistrup på Refsing ctr. Hans Jensen i Jelling for husleje og lånte penge, ialt 8 rdl. 19/7

1757 - 12. juli:

28/6. Assessor Bredahl ctr. Christen Hansen Skræder af Jelling møllested for gæld. 19/7

573b:

Mads Hansen Kyed af Follerup opbød børnepenge 1. gang.

Niels Pedersen af Trelde lovbød 3. gang sin halve påboende gård. Hans Sørensen af Trelde begærede skøde på vegne af sin datter Johanne Hansdatter, der er gift med Niels Pedersen.

5/7. Dom således: Nogle hospitalsbønder er stævnet for deres (sædvanlige) restance for 1745-46. De dømmes (som sædvanligt) til at betale den inden 15 dage. - De er: Jens Pedersen Amhede; Hans Olufsen og Abraham Sørensen; Morten Pjedsteds enke, nu Jep Nielsen; Peder Jacobsens enke, nu Niels Andersen; Rasmus Christensen, nu Christen Christensen; Peder Mikkelsen, nu Oluf Hjuler; samme Oluf Hjuler, før Abraham Sørensen; Anders Hansen; Frederik Pedersen; Christen Rasmussen, nu Christen Christensen; Jørgen Christensen; Niels Madsen; Iver Christensen, nu Christen Iversen; Søren Pjedsted, nu Niels Sørensen Pjedsted; alle i Almind; samt Peder Nielsen i Knurborg, Vamdrup sogn.

574:

1757 - 19. juli:

7/6. Peder Høeg af Hopballe mølle ctr. madame Thistrup og Jelling bymænd. 16/8.

12/7. Assessor Bredahl ctr. Christen Hansen Skræder af Jelling møllested for gæld. 9/8

Mads Hansen Kyed af Follerup opbød børnepenge 2. gang.

Peder Tullesen i Hesselballe opbød børnepenge 1. gang.

(5/7. Madame Thistrup på Refsing ctr. Hans Jensen i Jelling. Sagen forekommer ikke).

574b:

1757 - 26. juli:

Læst plakat af 4/7-57 om de forhen møntede og derefter til 11 mark stykket nedsatte kurante dukaters indkaldelse.

Læst kammerkollegiets plakat af 28/6-57 om auktion over ryttergodset i Dragsholm amt.

Læst forstander Ove Hansen af Kolding hospital hans skrivelse om at udsætte på rente 100 rdl. 4 mk. af hospitalets midler.

28/6. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. - Niels Jensen har udbedt sig kammerkollegiets resolution om sagen. 23/8

Peder Tullesen af Hesselballe opbød børnepenge 2. gang.

Mogens Madsen af Viuf og Lars Sørensen af Jelling lovbød deres sl. forældres fradøde gård i Viuf 1. gang.

Den gård i Nørre Vilstrup, som Hans Pedersen Buch nu bebor, blev lovbudt 1. gang.

Mads Hansen Kyed af Follerup opbød børnepenge 3. gang.

575:

1757 - 2. august:

Mogens Madsen af Viuf og Lars Sørensen af Jelling lovbød deres sl. forældres fradøde gård i Viuf 2. gang.

Den gård i Nørre Vilstrup, som Hans Pedersen Buch nu bebor, blev lovbudt 2 gang.

Ove Hansen, forstander for Kolding hospital, opbød penge på rente 2. gang.

Peder Tullesen af Hesselballe opbød børnepenge 3. gang.

1757 - 9. august:

Poul Hansen og Karen Jørgensdatter af Seest skal aflægge beediget forklaring på, hvordan en rytter ved navn Jens Pedersen fra regimentet i Rendsborg blev ansat som karl hos Poul Hansen, mens denne var i København.

576:

Lars Sørensen af Jelling lovbød på vegne af hustruen Johanne Madsdatter 3. gang den selvejergård i Viuf, som Mads Jensen og hustru Maren Mogensdatter sidst ejede og er fradøde, og som arveligt er tilfaldet Johanne Madsdatter og hendes broder Mogens Madsen. Mogens Madsen og hustru Karen Hansdatter begærede skøde.

Den gård i Nørre Vilstrup, som Hans Pedersen Buch nu bebor, blev lovbudt 3. gang. Han beviste med skøde, at han selv havde købt den.

576b:

19/7. Sentence i sagen, som assessor Bredahl har ført ctr. Christen Hansen Skræder i Jelling møllested for gæld iflg. 2 panteforskrivninger. - Han skal betale de 150 rdl. samt renter og sagens omkostninger.

1757 - 16. august:

19/7. Peder Høeg af Hopballe mølle ctr. madame Thistrup og Jelling bymænd. 27/9

Claus Svitzer til Juellingsholm fører vidner, alle af Trøllund, ang. bortrømte karle. 30/8

577:

1757 - 23. august:

26/7. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 6/9

Knud Jensen i Seest tages i ed som opsynsmand i stedet for Jep Bertelsen.

1757 - 30. august:

Læst nærmere anordning af 20/7-57 om, for hvilke koner altid, og for hvilke koner ikke længere end til dette års udgang, må antages indskud i landmilitsetatens pensionskasse.

Læst forordning af 17/8-57 om et livrentesocietet.

Læst kgl. bevilling af 21/1-57 til Christen Pedersen i Skovgård, at den til hans gård liggende birkerettighed herefter må være ophævet, og at det hartkorn, der hidtil har været under birket, herefter skal sortere under de herreder, hvorunder de henhørte, inden birket blev oprettet. Birkefogeden er afgået ved døden.

577b:

16/8. Claus Svitzer til Juellingsholm fører vidner ang. bortrømte karle. 6/9

Niels Olsen af Gamst by anmelder ildsvåde. Almissebrev.

578:

1757 - 6. september:

Gregers Dahls tjenestekarl Hans Madsen af Herslev ctr. Hartvig Pedersen af Follerup og rytteren Jørgen Fisker ibidem for vold. 20/9

23/8. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 4/10

Sag ctr. sognefogeden Niels Pedersens søn Lars Nielsen af Børup. 20/9

(30/8. Claus Svitzer til Juellingsholm fører vidner ang. bortrømte karle. Sagen forekommer ikke idag).

578b:

1757 - 13. september:

Læst plakat af 22/8-57 ang. forbud mod at sælge både eller joller bygget af eg til fremmede.

Oberforster Bachman afhjemler oldensyn.

579:

1757 - 20. september:

6/9. Gregers Dahls tjenestekarl Hans Madsen af Herslev ctr. Hartvig Pedersen af Follerup og rytteren Jørgen Fisker ibidem for vold. 11/10

580:

6/9. Sag ctr. sognefogeden Niels Pedersens søn Lars Nielsen af Børup m.fl. 27/9

580b:

Niels Pedersen af Store Velling i Smidstrup sogn anmelder ildsvåde. Almissebrev.

581:

1757 - 27. september:

16/8. Peder Høeg af Hopballe mølle ctr. madame Thistrup og Jelling bymænd. 4/10

20/9. Sag ctr. sognefogeden Niels Pedersens søn Lars Nielsen af Børup m.fl. 11/10

581b:

Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri. 11/10

583:

Toldassistenterne af Kolding ctr. jøden Levin Samson fra Rendsborg for smugleri. 11/10

583b:

1757 - 4. oktober:

6/9. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. Sagen skal for sessionen. 8/11

Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. 18/10

584b:

Sag. ctr. Søren Pedersen i Hopballe for krybskytteri. 11/10

585:

27/9. Sentence i den sag, som Peder Høeg af Hopballe mølle på vegne af sig selv og medinteressenterne: oberstløjtnant Brochdorph til Grundet og Højgård, ejer af Holms og Grejs møller, Clemann Marcussen til Lerbæk for Lerbæk mølle samt Niels Busch, ejer af Vejle mølle, har ført ctr. Jelling bys jorddrotter og avlsfæstebeboere og birkedommer Laurs Thistrup i Skovdallund som lodsejer i Jelling, formedelst de har opdæmmet Fårup søs østre endes afløb og derved hindret vandtilførsel til ovennævnte fem møller. En del af sagen er foregået ved Nørvang-Tørrild herredsting; her er der optaget en forbudsdom. Den blev forkyndt for de fleste af Jelling mænd, mens de var på vej til søen, hvorefter forbudsmændene var gået til Jellings videfoged, hvor dennes kone påhørte forbudet. Peder Høeg har haft synsmænd både ved søen og hjemme ved møllen for at bese opdæmningen og dens effekt på møllen. - I vandige år har Jelling bymænd dæmmet op for åen for at kunne bjerge deres hø. Der har været gravet en grøft til at lede vandet uden om engen; men den er ikke blevet holdt ryddelig. En sognefoged i Jelling, nemlig Morten Rytter, skal have haft et brev fra amtmanden på den tid, at man måtte opdæmme åen. Men det brev er ikke kommet frem i lyset ved retten. - Efter påbud fra retten har der været fremstillet et situationskort, der skulle vise, hvorledes vandløbene gik. - Retten kender, at Jelling lodsejere herefter ikke må opdæmme søen efter egen vilje; de skal spørge Fårup søs ejere og give Peder Høeg besked, og opdmæningen skal indrettes sådan, at Peder Høeg og de øvrige møllere har vand nok. Til deres eget bedste skal lodsejerne herefter holde den gamle og den nye å (grøften) ryddelige, for så vidt angår deres andel. De skal betale til Peder Høeg omkostningerne til proces og fremstilling af situationskort, ialt 30 rdl.

586:

1757 - 11. oktober:

586b:

27/9. Toldassistenterne af Kolding ctr. jøden Levin Samson fra Rendsborg for smugleri. 18/10

587:

27/9. Sag ctr. sognefogeden Niels Pedersens søn Lars Nielsen af Børup m.fl. 25/10

27/9. Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri. 25/10

588b:

4/10. Sag. ctr. Søren Pedersen i Hopballe for krybskytteri. 25/10

589b:

20/9. Gregers Dahls tjenestekarl Hans Madsen af Herslev ctr. Hartvig Pedersen af Follerup og rytteren Jørgen Fisker ibidem for vold. 18/10

Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 25/10

590:

1757 - 18. oktober:

Læst forordning af 6/10-57 om forbud på alle slags møntsorters udførelse af landet.

Læst kammerkollegiets ordre af 11/10-57 til tolder Skyberg, at forbud af 3/8-56 på kornvarers udførelse strikte skal holdes.

11/10. Toldassistenterne af Kolding ctr. jøden Levin Samson fra Rendsborg for smugleri. 8/11

11/10. Gregers Dahls tjenestekarl Hans Madsen af Herslev ctr. Hartvig Pedersen af Follerup og rytteren Jørgen Fisker ibidem for vold. 8/11

591b:

4/10. Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. 8/11

592b:

1757 - 25. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1758.

11/10. Sag ctr. sognefogeden Niels Pedersens søn Lars Nielsen af Børup m.fl. 8/11

593:

11/10. Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri. 8/11

11/10. Sag. ctr. Søren Pedersen i Hopballe for krybskytteri. 15/11

11/10. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 8/11

594b:

Læst kgl. konfirmation af 21/10-57 til Nicolas Thomsen på den ham givne bestalling at være musikant.

595:

Fru sl. kaptajn Weisses på Rønshave fremlyste stud 1. gang.

1757 - 8. november:

25/10. Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri. 15/11

25/10. Sagen mod sognefogeden Niels Pedersen (!) af Børup. Peder Thuesen og en dreng angrebet af en flok karle fra Børup. Tingsvidne.

595b:

18/10. Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. 29/11

Samtlige lodsejere af Sønder Reeslof mark (Reslev? Reerslev?), herunder Niels Gade af Kongsted, stævnes til at påhøre 8 uvildige mænd, som er udmeldt til at måle og efterse Stokkebroens Falds jorder på Reesløfs mark. 20/12

18/10. Gregers Dahls tjenestekarl Hans Madsen af Herslev ctr. Hartvig Pedersen af Follerup og rytteren Jørgen Fisker ibidem for vold. - Tingsvidne.

596b:

18/10. Toldassistenterne af Kolding ctr. jøden Levin Samson fra Rendsborg for smugleri. 22/11

4/10. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. 29/11

25/10. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 15/11

Fru sl. kaptajn Weisses på Rønshave fremlyste stud 2. gang.

1757 - 15. november:

Læst patent om højesteret for 1758.

Læst forordning af 31/10-57 ang. et ekstra påbud ... (?)

597:

25/10. Sag. ctr. Søren Pedersen i Hopballe for krybskytteri. 22/11

598:

8/11. Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri. 29/11

8/11. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 29/11

1757 - 22. november:

598b:

Læst plakat af 31/10-57, hvorledes de bøder af 50 rdl. herefter skal deles, som nogen måtte tilkendes at betale for at spille og handle med ustemplede kort.

15/11. Sag. ctr. Søren Pedersen i Hopballe for krybskytteri. 6/12

8/11. Sentence i sagen, som toldofficianterne i Kolding har ført ctr. jøden Levin Samson i Rendsborg formedelst nogle købmandsvarer, som han havde indlagt hos bonden Peder Christensen i Jelling, hvor de ved inkvisition er fundet og konfiskeret af tolder Sybergs fuldmægtige sr. Linnet og vadestedsrider Staffen Vorbasse af Kolding. - Sognefogeden Lars Sørensen af Jelling har givet attest på, hvorledes inkvisitionen er sket. Over for bonden Peder Christensen havde Samson forklaret, at han ville komme tilbage om 10-12 dage for at søge borgerskab i Vejle. Samson er ikke mødt i retten, men omstændighederne viser, at han har indpraktikeret varerne for at sælge dem ved landeprang, idet de ikke var forsynet med den toldstempling, der ville have tvunget ham til at rejse med toldpasserseddel fra købstad til købstad. - Varerne, der er vurderet til 67 rdl. 4 mk. 1 sk. konfiskeres. Desuden skal Samson betale i mulkt 200 rdl., halvdelen til kongens toldkasse og den anden halvdel til opbringeren. Han skal betale dobbelt told = 2 rdl. 66 sk. samt accisse og stemplet papir med 21 sk. samt 9 rdl. i sagsomkostninger. I mangel af betaling skal han arbejde i Fredericia fæstning 2 år. - De konfiskerede varer sælges ved offentlig auktion under de konditioner, at den købende fører varerne ud af riget og for udførelsen bringer attest fra de toldsteder i Holsten, hvortil varerne føres.

599:

1757 - 29. november:

Læst forordning af 12/11-57, hvorved deklarationen af 22/10-53 om al handels ophævelse med Spanien genkaldes.

8/11. Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. 13/12

15/11. Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri. 6/12

15/11. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 6/12

8/11. Mads Lauridsen Buch af Dollerup ctr. Niels Jensen ibidem ang. hyrdeengen og Krog eng. Der er indgået forlig. Sagen frafaldes.

599b:

1757 - 6. december:

22/11. Sag. ctr. Søren Pedersen i Hopballe for krybskytteri. 13/12

600:

Prokurator Mattias Brun i Viborg ctr. assessor Jens Jørgen Bredal på Hammergård ang. udlæg til Christen Hansen Skræder i Jelling møllested. 20/12

601:

Peder Christensen af Hejnsvig på vegne af Jørgen Staffensen af Bække ctr. Iver Staffensen af Bække. 20/12

601b:

Lambert Jensen af Baldersbæk i Vorbasse sogn anmelder ildsvåde. Almissebrev.

29/11. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 20/12

(29/11. Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri ikke set idag. 13/12)

1757 - 13. december:

Læst forordning af 23/11-57 ang. straf for utilladelig brændevinsbrænden.

Læst anordning af 18/11-57 om debitorer, som gør opbud, hvorledes deres opbudsboer skal behandles af opbudsmændene, samt om svigagtige debitorers afstraffelse.

(6/12). Sag ctr. Peder Høeg af Hopballe mølle for krybskytteri. Tingsvidne.

602:

6/12. Sag. ctr. Søren Pedersen i Hopballe for krybskytteri. Tingsvidne.

602b:

29/11. Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. - Kontrastævning. 10/1

Stævning ctr. Mette Buhl m.fl. af Vester Nebel vedr. regning. 10/1

603:

1757 - 20. december:

6/12. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 14/2

8/11. Samtlige lodsejere af Sønder Reeslof mark (Reslev? Reerslev?), herunder Niels Gade af Kongsted, stævnes til at påhøre 8 uvildige mænd, som er udmeldt til at måle og efterse Stokkebroens Falds jorder på Reesløfs mark. Udsættes i 6 uger, men sagen er ikke fundet siden.

1758

603:

1758 - 10. januar:

Læst kgl. gentagne mandat af 31/10-40 om lediggængeres og deserterede soldaters examination, anholdelse og indbringelse.

13/12. Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. 31/1

13/12. Stævning ctr. Mette Buhl m.fl. af Vester Nebel vedr. regning. 17/1

603b:

Hans Johansen af Seest beskikkes til kvægopsynsmand i stedet for Knud Jensen af Seest.

Hans Hansen af Stovstrup lovbød sin påboende gård 1. gang.

1758 - 17. januar:

Hans Hansen af Stovstrup lovbød sin påboende gård 2. gang.

Ole Smed af Skærbæk, Thomas Gregersen af Skærup og Peder Sørensen af Jordrup aflægger ed på extrakt af skov- og jagtsessionens protokol for 1757.

Hans Ulf i Egholt aflægger ed efter stævning fra skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved.

Regimentskriveren ctr. borgeren Knud Pagh af Fredericia for gærdselhugst ved Fredericia rytterkobbels dige på de lodder, der tilhører Hans Hansen og Hans Pedersen af Store Velling. Knud Paghs søn og to karle er blevet grebet på fersk gerning. En del af Velling bymænd anholdt dem og bragte den ene karl ind til sognefoged Niels Andersen i Bredstrup. De har tilstået at have gjort det på Knud Paghs befaling. Tingsvidne.

604b:

10/1. Sag ctr. en del Vester Nebel bymænd. 7/2

Anders Nielsen af Bølling ctr. Hans Nielsen og hustru Maren Lauridsdatter af Vester Nebel ang. tøj og penge, som savnedes i hendes moder Kirsten Iversdatters dødsbo. 24/1

605:

Regimentskriveren ctr. Abraham Dupont, borger i Fredericia for resterende auktionspenge til dødsboet efter Jean Geneet i Skærup. 31/1

1758 - 24. januar:

Læst plakat af 3/1-58 om vidneførsel i de sager, som angår toldsvig og toldbetjentes forhold.

Skovrider Johan Luchhardt af Follerup ctr. bl.a. Niels Andersen af Herslev, der har skovet 4 risege. Tingsvidne.

17/1. Anders Nielsen af Bølling ctr. Hans Nielsen og hustru Maren Lauridsdatter af Vester Nebel ang. tøj og penge, som savnedes i hendes moder Kirsten Iversdatters dødsbo. Tingsvidne.

605b:

Christen Jensen Buch af Ågård anmelder ildsvåde. Almissebrev.

606:

Hans Hansen Møller af Stovstrup lovbød sin påboende gård 3. gang. Hans fæstemø Anne Pedersdatter får skøde sammen med ham.

1758 - 31. januar:

10/1. Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. 7/2

Regimentskriveren ctr. landsoldat Mattias Hansen, nu Bjert, som i året 1750 deserterede. 7/2

17/1. Regimentskriveren ctr. Abraham Dupont, borger i Fredericia for resterende auktionspenge til dødsboet efter Jean Geneet i Skærup. 14/2

Hans Bertelsen af Højen anmeldte ildsvåde. Almissebrev.

606b:

1758 - 7. februar:

31/1. Regimentskriveren ctr. landsoldat Mattias Hansen, nu Bjert. 21/2

31/1. Vadestedsriderne Staphen Thomsen, Hans Knudsen og Elias Krusse, alle af Kolding, ctr. Jens Friis, skoleholder i Bække, ang. nogle konfiskerede får og lam. 21/3

607:

Anders Staffensen i Bække fremlyser en hoppe.

Jens Daugaard i Højen Stubberup fremlyser en hoppe.

17/1. Sentence i sagen, som Henrik Hansen i Dons har ført ctr. en del Vester Nebel beboere ang. en rest af et tilgodehavende for nogle tingsvidner, der blev ført i januar 1756. - Han har fremlagt en regning af 12/12 sidst på 8 rdl. 4 mk. 6 sk., hvoraf resterer 3 rdl. 1 mk. 8 sk. Jens Schielde af Ferup har repræsenteret Sidsel Schielde, Mette Buhl, Iver Jørgensen, Anders Jørgensen, Niels Nielsen Bracquer, Niels Nielsen Jordrup og Jens Pedersen af Nebel. Disse har betalt deres anpart. Det resterende påhviler Peder Jepsen, Jørgen Jepsen, Anders Ebbesen, Søren Nielsen, Iver Jensen, Søren Hansen og Jens Jacobsen. - Disse dømmes til at betale den resterende gæld samt sagens omkostninger.

1758 - 14. februar:

Jens Daugaard i Højen Stubberup fremlyser en hoppe 2. gang.

Anders Staffensen i Bække fremlyser en hoppe 2. gang.

31/1. Regimentskriveren ctr. Abraham Dupont, borger i Fredericia for resterende auktionspenge til dødsboet efter Jean Geneet i Skærup. 21/2

20/12. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 14/3

1758 - 21. februar:

607b:

Læst kapitelstaksten for 1757.

7/2. Regimentskriveren ctr. landsoldat Mattias Hansen, nu Bjert. 7/3

Tolder og postmester Peder Staal i Vejle ctr. Peder Bielidt, Mads Olesen, Jens Sørensen, Jens Pedersens enke, Steffen Iversen, Peder Christensen, Peder Hansen, Gregers Nielsen, Lars Sørensen, Henrik Jensen, Jacob Jensen, Thomas Pedersen, Hans Pedersen Snedker og Mads Davidsen, alle af Jelling, samt Hans Pedersen af Nørre Vilstrup vedr. korn til kongens magasin for 1755. 7/3

14/2. Regimentskriveren ctr. Abraham Dupont, borger i Fredericia for resterende auktionspenge til dødsboet efter Jean Geneet i Skærup. 7/3

Jens Daugaard i Højen Stubberup fremlyser en hoppe 3. gang.

608:

Anders Staffensen i Bække fremlyser en hoppe 3. gang.

1758 - 28. februar:

1758 - 7. marts:

21/2. Tolder og postmester Peder Staal i Vejle ctr. nogle beboere i Jelling og Nørre Vilstrup vedr. korn til kongens magasin. 4/4

Jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård indstævner vidner. 21/3

608b:

21/2. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ladet føre ctr. Abraham Dupont i Fredericia for skyldige auktionspenge til hans afdøde svigerfader Jean Geneets dødsbo i Skærup med videre, ialt 29 rdl. 5 mk. 10 sk. - Han skal betale pengene til Henrik Hansen af Dons som indkassator for dødsboet samt sagens omkostninger.

21/2. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ladet føre ctr. landsoldaten Mattias Hansen, barnefødt i Bjert, som var deserteret fra det sønderjydske nationalregiment. Han deserterede i 1749 og var derefter i tjeneste i Rendsborg under Markgravens regiment. Derfra godvilligt rejst til ryttergodset her med pas lydende på et andet navn for at forblive her, om øvrigheden vil tillade det. - Han bør fremdeles være til ryttergodsets tjeneste, og som førstegangsdesertør bør han lide arrest i Koldinghus arrest på vand og brød i 12 dage, samt betale sagens omkostninger og arresten.

1758 - 14. marts:

Oberstløjtnant Falch af Skærup ctr. Christen Sørensen i Skærup ang. en riseg, som er børtfort fra Hårkrog skov. 4/4

610:

14/2. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 4/4

Læst krigs- og landkommissær Hans Folsacks plakat om session.

1758 - 21. marts:

Maren Madsdatter af Lunderskov i Skanderup sogn ctr. hendes trolovede fæstemand, skræderen Hans Peder Jensen. De blev trolovet i 1754, og straks derefter bortrømte han. Hun har forholdt sig skikkeligt, kristeligt og ærligt både før og efter trolovelsen og har ikke givet årsag til hans rømning. - Tingsvidne.

611:

7/3. Jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård ctr. Thomas Mortensen af Strandhuse og hans lille dreng Morten Thomsen for krybskytteri. 11/4

Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 11/4

611b:

Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 11/4

7/2. Sentence i sagen, som de tre kgl. vadestedsridere i Kolding, Staffen Thomsen Vorbasse, Hans Knudsen og Elias Krusse har rejst ctr. skoleholderen Jens Friis i Bække for at have drevet land- og forprang med nogle lam, som han blev antruffet med i Vester Gesten. - Han har købt dyrene og foregivet at skulle til Fredericia og andre stæder med dem i kommission. Men det har han ikke kunnet bevise, og han er blevet grebet på fersk gerning i at sælge af flokken i Vester Gesten. Så han har begået både land- og forprang. De 31 får og lam konfiskeres og hjemfalder til opbringerne. Han skal betale i mulkt 4 rdl., som erlægges til Kolding hospital, samt omkostningerne til proces og opbringelse, 8 rdl.

612:

1758 - 4. april:

7/3. Tolder og postmester Peder Staal i Vejle ctr. nogle beboere i Jelling og Nørre Vilstrup vedr. korn til kongens magasin. 18/4

612b:

14/2. Oberstløjtnant Falch af Skærup ctr. Christen Sørensen i Skærup ang. en riseg, som er børtfort fra Hårkrog skov. Tingsvidne.

14/2. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 11/4

1758 - 11. april:

21/3. Jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård ctr. Thomas Mortensen af Strandhuse og hans lille dreng Morten Thomsen for krybskytteri. 18/4

4/4. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 18/4

21/3. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 18/4

21/3. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 18/4

1758 - 18. april:

4/4. Tolder og postmester Peder Staal i Vejle ctr. nogle beboere i Jelling og Nørre Vilstrup vedr. korn til kongens magasin. 9/5

613b:

11/4. Jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård ctr. Thomas Mortensen af Strandhuse og hans lille dreng Morten Thomsen for krybskytteri. 2/5

11/4. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 2/5

614:

11/4. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 2/5

Jægermester og oberforster Bachman afhjemler ved skytte Rasmus Nielsen af Viuf skovsyn.

11/4. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. 2/5

Jens Schielde af Ferup lovbød sin halve påboende gård 1. gang.

Ebbe Nielsen i Egum, formynder for Johanne Pedersdatter af Tårup, opbød børnepenge 1. gang.

1758 - 25. april:

Jens Schielde af Ferup lovbød sin halve påboende gård 2. gang.

Ebbe Nielsen i Egum, formynder for Johanne Pedersdatter af Tårup, opbød børnepenge 2. gang.

Christen Hansen af Stenderup ctr. Jep Knurborg, grovsmed i Eltang for skovhugst. 9/5

616b:

1758 - 2. maj:

Barbara Sørensdatter af Fredericia ctr. hendes mand Hans Jacob Calagger, som har forladt hende i 1749. Han var tidligere dragon og boede dengang i Trelde Vejlby. Barbara Sørensdatter har ført et anstændigt, kristeligt og ærligt liv. De levede sammen et års tid. - Tingsvidne.

617b:

18/4. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 6/6

618:

18/4. Jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård ctr. Thomas Mortensen af Strandhuse og hans lille dreng Morten Thomsen for krybskytteri. Tingsvidne.

Sag om krybskytteri i Gejsing og Gesten skove. 23/5

18/11. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 23/5

Jens Schielde af Ferup lovbød sin halve påboende gård 3. gang. Hans hustru Maren Andersdatter begærede skøde.

618b:

Ebbe Nielsen i Egum, formynder for Johanne Pedersdatter af Tårup, opbød børnepenge 3. gang.

18/4. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. Lars Sørensen af Jelling ang. betaling for hus og lån. Sagen ikke fundet.)

1758 - 9. maj:

25/4. Christen Hansen af Stenderup ctr. Jep Knurborg, grovsmed i Eltang for skovhugst. Tingsvidne.

619b:

18/4. Tolder og postmester Peder Staal i Vejle ctr. nogle beboere i Jelling og Nørre Vilstrup vedr. korn til kongens magasin. 6/6

1758 - 23. maj:

Læst plakat af 18/5-58 om forbud mod udførsel af heste fra Danmark.

Christen Eriksen og Hans Bertelsen af Seest ctr. Claus Henriksen i Hattstedt i Husum amt ang. hestehandel. Tingsvidne.

2/5. Sag ctr. Esben Nielsen af Hvolbøl for krybskytteri. 20/6

622:

2/5. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø, for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 20/6

Hans Pedersen Gys af Strib ctr. mons. Henrik Hansen af Dons med kautionist Niels Bang af Stovstrup for gæld. 6/6

Skovfoged Andreas Nygaard af Enemærke skovfogedhus i Ullerup sogn anmelder ildsvåde. Almissebrev.

Jens Sørensen i Jordrup fremlyser hest.

1758 - 30. maj:

Regimentskriveren ctr. 2 arresterede personer: løsgængeren Peder Jensen, som er befundet med falsk pas, og Michel Dohlmann af Skærup, som har skrevet og stemplet passet. 20/6

Oberforster og jægermester Bachman i Lille Velling ctr. Ole Madsen i Skanderup for skovhugst. Efter begæring af kancelliråd Lautrup skal synsmænd sætte skel mellem kronens og Skanderup kirkes skovskifter. 6/6

622b:

1758 - 6. juni:

30/5. Oberforster og jægermester Bachman i Lille Velling ctr. Ole Madsen i Skanderup for skovhugst. Synsmænd afhjemler syn vedr. skel mellem kronens og Skanderup kirkes skovskifter. Tingsvidne.

9/5. Tolder og postmester Peder Staal i Vejle ctr. nogle beboere i Jelling og Nørre Vilstrup vedr. korn til kongens magasin. Mindelig afgørelse ventes. 4/7

2/5. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 20/6

623:

Amtmanden ctr. Bertel Rytter og hustru i Bjert for ulovligt krohold. 27/6

23/5. Hans Pedersen Gys af Strib ctr. mons. Henrik Hansen af Dons med kautionist Niels Bang af Stovstrup for gæld. 13/6

623b:

1758 - 13. juni:

Læst rentekammerets plakat af 27/5-58 ang. konsumption af sukkervand og skum samt sirup-melasse .... som bruges til brændevinsbrænden.

624:

Læst plakat af 3/6-58 om provision ved besejling af de kgl. dansk-amerikanske øer.

Hospitalsforstander Ove Hansen, Kolding hospital, ctr. en del Kolding hospitalsbønder for restance. 20/6

Undersøgelse for skovfoged Anders Nygaard af hans ildsvåde. Forrige skovfoged Peder Ditlevsen afhøres som deponent. 11/7

626:

6/6. Dom i sagen, som Hans Pedersen Gys af Strib har haft mod mons. Henrik Hansen, fuldmægtig for regimentskriveren i Dons, og hans kautionist Niels Bang i Stovstrup for skyldige 100 rdl. - Henrik Hansen er ikke mødt op i retten for at modbevise gældspåstanden. Han skal betale pengene samt 4 rdl. i sagsomkostninger inden 15 dage. Ellers foretages der udpantning, og hvis ikke hele beløbet derved erholdes, skal Niels Bang indløse den resterende gæld.

1758 - 20. juni:

6/6. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 11/7

23/5. Sag ctr. Esben Nielsen af Hvolbøl for krybskytteri. Tingsvidne.

23/5. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø, for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 11/7

626b:

30/5. Regimentskriveren ctr. 2 arresterede personer: løsgængeren Peder Jensen, som er befundet med falsk pas, og Michel Dohlmann af Skærup, som har skrevet og stemplet passet. 11/7

Hans Pedersen og Christen Hansen af Øster Vamdrup beskikkes til kvægopsynsmænd i stedet for Anders Nielsen og Nis Bertelsen.

627:

13/6. Dom: Hospitalsforstander Ove Hansen har stævnet nedenstående bønder for restancerne vedr. 1745-46: Jens Pedersen Amhede; Abraham Sørensen; Jep Nielsen; Niels Andersen; Rasmus Christensen; Ole Hjuler, før Peder Mikkelsens gård og for Abraham Sørensens forhen beboede gård; Anders Hansen; Frederik Pedersen; Christen Rasmussen, nu Christen Christensen; Jørgen Christensen; Niels Madsen; Iver Christensen, nu Christen Iversen; Søren Pjedsted, nu Niels Pjedsted, alle af Almind; samt Peder Nielsen af Knurborg. De skal betale inden 15 dage.

1758 - 27. juni:

6/6. Amtmanden ctr. Bertel Rytter og hustru i Bjert for ulovligt krohold. 11/7

627b:

1758 - 4. juli:

Marcus Madsen af Skovdrupgård på vegne af sig selv og Hans Christensen af Skudstrup ctr. Jørgen Danielsen af Hafdrup, som skal have overfaldet Hans Christensen og beskyldt Marcus Madsen derfor. Stævningen ukorrekt. Sagen frafaldet.

628:

6/6. Tolder og postmester Peder Staal i Vejle ctr. nogle beboere i Jelling og Nørre Vilstrup vedr. korn til kongens magasin. 8/8

1758 - 11. juli:

Christen Eriksen af Kongsted ctr. Hans Nielsens enke Karen Jørgensdatter af Kongsted for gæld. 25/7

20/6. Regimentskriveren ctr. 2 arresterede personer: løsgængeren Peder Jensen, som er befundet med falsk pas, og Michel Dohlmann af Skærup, som har skrevet og stemplet passet. 1/8

20/6. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø, for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 18/7

20/6. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 1/8

13/6. Undersøgelse for skovfoged Anders Nygaard af hans ildsvåde. Forrige skovfoged Peder Ditlevsen afhøres som deponent. 18/7

629:

27/6. Amtmanden ctr. Bertel Rytter og hustru i Bjert for ulovligt krohold. 1/8

1758 - 18. juli:

11/7. Undersøgelse for skovfoged Anders Nygaard af hans ildsvåde. Forrige skovfoged Peder Ditlevsen deponent. 1/8

631:

Sag ctr. Christian Hjort af Fredericia om krybskytteri. 1/8

632:

Niels Gregersen af Jelling ctr. Peder Christensen ibidem om markstrid. 8/8

Niels Gregersen af Jelling ctr. Jens Iversen ibidem om markstrid. 8/8

632b:

11/7. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø, for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 1/8

1758 - 25. juli:

Peder Nielsen af Eltang ctr. Hans Christensen ibidem for skovhugst. 22/8

633:

11/7. Christen Eriksen af Kongsted ctr. Hans Nielsens enke Karen Jørgensdatter af Kongsted for gæld. 1/8

1758 - 1. august:

18/7. Undersøgelse for skovfoged Anders Nygaard af hans ildsvåde. Forrige skovfoged Peder Ditlevsen arresteret. 15/8

633b:

18/7. Regimentskriveren ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter, Jens Nielsen Krog og hustru Anne Jensdatter, alle af Erritsø, for besvigelse med dødsboet efter Maren Jensdatter, gift med Hans Madsen i Sønderskov. 12/9

18/7. Sag ctr. Christian Hjort af Fredericia om krybskytteri. 15/8

634:

11/7. Regimentskriveren ctr. 2 arresterede personer: løsgængeren Peder Jensen, som er befundet med falsk pas, og Michel Dohlmann af Skærup, som har skrevet og stemplet passet. 22/8

11/7. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. Resolution fra amtmanden endnu ikke kommet. 29/8

25/7. Christen Eriksen af Kongsted ctr. Hans Nielsens enke Karen Jørgensdatter af Kongsted for gæld. Sagen afgjort i mindelighed, frafaldet.

11/7. Sentence i sagen ctr. Bertel Rytter og hustru Bodil Jeppes i Bjert, som har solgt brændevin. Ved inkvisitionsforretningen den 6/5 fandt man i Jens Greis' have et bimpel med 6 potter brændevin. Det var lagt der af Bodil Jeppes. Hun havde fået det fra Niels Skovfoged på den søndre side i Haderslevhus amt. Hun har tit og ofte solgt brændevin i sit hus, men ikke selv brændt det. - [gteparret idømmes en mulkt på 20 rdl. som tilfalder angiveren til inkvisitionen. Bimplet med de 6 potter brændevin konfiskeres til de fattige i Eltang sogn. Desuden skal de betale sagsomkostningerne. De har allerede betalt en del af beløbet. Resten skal betales inden 15 dage, hvis de vil undgå straf på kroppen.

634b:

1758 - 8. august:

18/7. Niels Gregersen af Jelling ctr. Peder Christensen ibidem om markstrid. 19/9

18/7. Niels Gregersen af Jelling ctr. Jens Iversen ibidem om markstrid. 19/9

Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. 22/8

4/7. Sentence i sagen, som tolder og postmester Peder Staal i Vejle på vegne af proviantforvalter Deichman i Fredericia har ført ctr. en del Jelling bymænd for resterende skattehavre for 1755, som de ikke har leveret til Vejle magasin. - Samtlige bymænd hævder, at de havde en aftale med birkedommer Lars Thistrup om, at han skulle levere kornet for dem, imod at de betalte ham penge. Der er vidner på, at bymændene leverede pengene til Thistrups fuldmægtig Nicolai Goldbech af Hopballe ved en forsamling i Lars Sørensens gård i Jelling, hvor aftalen blev indgået. Lars Thistrup har sagt til dem, at kornet er blevet leveret, og det er først nu efter Thistrups død, at tolder Staal rejser sit krav imod dem. Thistrups enke afviser bøndernes fordring, idet hun ikke i sin mands regnskab kan se de omtalte penge ført til indtægt. Fuldmægtigen kan ikke fremvise nogen kvittering fra tolderen på kornets levering. - Altså: Mads Olufsen, Jens Sørensen, Peder Hansen, Jens Pedersens enke, Steffen Iversen, Peder Christensen, Hans Pedersen, Lars Sørensen, Henrik Jensen, Jacob Jensen, Thomas Pedersen, Gregers Nielsen, Hans Pedersen Snedker og Mads Davidsen bør in natura levere den skyldige skattehavre samt betale sagens omkostninger med 7 rdl. fordelt imellem dem i forhold til deres hartkorn.

635:

1758 - 15. august:

1/8. Sag ctr. Christian Hjort af Fredericia om krybskytteri. 29/8

635b:

1/8. Undersøgelse for skovfoged Anders Nygaard af hans ildsvåde. Forrige skovfoged Peder Ditlevsen arresteret og under sigtelse sammen med flere andre. 5/9.

Regimentskriveren ctr. Søren Hansen og Jens Hansen Pagh af Trelde efter en højesteretsdom over Peder Hansen. De er kautionister for Jørgen og Peder Hansen af Trelde i den sag, som verserer imellem disse og Jens Jepsen. 5/9

1758 - 22. august:

Jægermester og oberforster Bachman afhjemler oldensyn.

636:

8/8. Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. Christen Hansen af Jelling møllested er sendebud for sin husbond assessoren. 5/9

1/8. Sentence i sagen, som regimentskriveren har ført ctr. to på Koldinghus arresterede personer: en lediggænger ved navn Peder Jensen, som er befundet med betleri med falsk pas, og Mikkel Dahlman af Skærup, som har skrevet, underskrevet og forseglet samme løbepas imod betaling i rede penge og brændevinsdrikken. - Peder Jensen var blevet anholdt i Dons og indbragt i arresten af sognefogeden; han havde logeret hos Mikkel Dahlman, der havde skrevet passet, dog med forbud imod at bruge det i Koldinghus amt. Derfor havde han modtaget 10 sk. danske samt drukket brændevin for 12 sk. Men Peder Jensen havde alligevel gået og betlet fra by til by, indtil han blev pågrebet i Dons. - Mikkel Dahlman har tilstået at have skrevet passet, men hævder, at Peder Jensen havde et gammel pas, som han blot afskrev. Det nægter Peder Jensen, som påstår, at Dahlman skrev passet uden noget at se efter. Men Dahlman har tilbudt ed på sin forklaring. - Dahlman er 68 år, afskediget fra krigstjeneste for 22 år siden, og ernærer sig nu som fattig husmand i Skærup. - Sognepræst Michael Feld i Vammen har i sin attest oplyst, at han aldrig har set Peder Jensen med sine øjne, men nok hørt tale om ham. Følgelig er alt det, som han har fortalt om altergang i Bigum kirke og vielse i Vammen kirke, ganske usandt. Om Mikkel Dahlman er der indhentet attest fra sognepræsten til Smidstrup og Skærup menigheder. - Man kan ikke regne med, hvad Peder Jensen oplyser; og han udviser selv en liderlig opførsel. Dahlman burde have tænkt sig bedre om og anholdt Peder Jensen; thi han måtte dog have haft den skønsomhed, at det gamle pas, som han efterskrev, ikke var rigtigt. Og det tilkom ikke ham at give kopi af passet, siden han ikke var en rettens betjent. Han har huset og herberget sådan en betler og skrevet pas for folk uden hjemmel, skønt han som gammel mand skulle have konfereret sin alderdoms forstand og ikke ladet sig forføre enten for penge eller brændevinsdrikken. - Altså: både Peder Jensen, som har fået skrevet det falske pas til at befordre sit betleri, og Mikkel Dahlman, som har været ham behjælpeilg, skal iføge lovens 6-8-6 have forbrudt deres hånd, ære og boslod samt betale omkostningerne til sagen, arresten og straffens exekution. - De modtager straffen: vil søge kongens nåde og ikke appellere til højesteret.

25/7. (Peder Nielsen af Eltang ctr. Hans Christensen ibidem for skovhugst. Sagen ikke fundet).

636b:

1758 - 29. august:

15/8. Sag ctr. Christian Hjort af Fredericia om krybskytteri. Tingsvidne.

637:

1/8. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. 12/9

1758 - 5. september:

Læst plakat af 10/6-58 om forbud på at udføre saltet og røget flæsk og oksekød.

Søren Mortensen af Klink ctr. Anders Jensen Hallenbech for gæld. 12/9

15/8. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 19/9

637b:

15/8. Regimentskriveren ctr. Søren Hansen og Jens Hansen Pagh af Trelde efter en højesteretsdom over Peder Hansen. De er kautionister for Jørgen og Peder Hansen af Trelde i den sag, som verserer imellem disse og Jens Jepsen. 31/10

22/8. Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. Christen Hansen af Jelling møllested er sendebud for sin husbond assessoren. 17/10

638:

1758 - 12. september:

29/8. Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. Ingen af parterne mødt. 19/9

1/8. Sentence i sagen, som regimentskriveren har haft for enkemanden Hans Madsens stervbo i Sønderskov ctr. Karen Hansdatter, Jens Smedegaards enke i Erritsø, Hans Jensen, Peder Madsen og hustru Kirsten Jensdatter samt Jens Nielsen Krog og hustru Anke Jensdatter, alle af Erritsø. - Karen Hansdatter havde som aftægtskone ophold hos sin svigersøn Hans Madsen og datter Karen Jensdatter. Da denne døde og var lagt på strå, havde Karen Hansdatter fjernet noget tøj (et rødt sengeklæde) og nogle tintallerkner. Hans Madsen havde opfattet tingene som medgift, men Karen Hansdatter hævdede, det var ting, hun havde taget med sig fra Erritsø for at kunne bruge dem som sin egen ejendom under sin aftægt i Sønderskov. Hverken ejerforholdet eller mængden af genstande er blevet afgjort. Karen Smedekone burde, da hun flyttede til Hans Madsen i Sønderskov, have skaffet et skriftligt bevis på, hvad hun ejede, og derefter kunne hun ved skifteretten efter sin datters død have fået tilkendt, hvad der tilhørte hende; men i stedet har hun taget sig selv til rette. - Karen Hansdatter bør efter lovens 5-2-88 udlægge det beviste til stervboen at komme til skifte og deling mellem hendes søskende og den afdødes arvinger. Men da der savnes tilstrækkeligt bevis, skal Hans Madsen først efter foregående lovligt stævnemål aflægge ed på, hvad det drejer sig om. Karen Hansdatter skal betale omkostningerne til denne selvforårsagede sag med 4 rdl. (se fol. 677b)

638b:

5/9. Dømt således: Anders Jensen Hallenbech af Sønderby har ikke i mindelighed villet indfri sin panteforskrivning til Søren Mortensen i Klink på 20 slettedaler, som han havde lånt til indløsning af et pas. Han skal betale sin gæld samt sagens omkostninger.

1758 - 19. september:

Læst forordning af 8/9 ang. hør-(hø-?)udskrivning i Danmark.

Læst amtmandens ordre af 16/9 med den deri værende skrivelse af 12/9 fra rentekammeret ang. udførsel af korn fra Danmark.

8/8. Niels Gregersen af Jelling ctr. Jens Iversen ibidem om markstrid. 17/10

8/8. Niels Gregersen af Jelling ctr. Peder Christensen ibidem om markstrid. 17/10

5/9. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 3/10

639:

Hans Nielsen af Store Velling foreviste en gl. ulv.

12/9. (Regimentskriveren ctr. Christen Jensen Møller i Viuf ang. en fordring til hans søster Margrethe Jensdatter. Sagen ikke fundet.)

1758 - 26. september:

Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 17/10

639b:

1758 - 3. oktober:

Læst forordning om kornskatten for 1759.

Assessor Bredahl på Hammergård ctr. prokurator Andreas Bagger i Jelling for gæld. 17/10

19/9. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 17/10

Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 17/10

640:

Jens Krogs enke Karen Jørgensdatter, nu Kolding, hvis moder var Margrethe Jørgens født Vosgrave, død for nogle år siden, får tingsvidne på, at moderen var helsøster til forlængst afdøde oberstløjtnant Vosgrave i Norge, efter hvem Karen Jørgensdatter kan arve en helsøsterlod.

1758 - 10. oktober:

Hans Jensen af Egum ctr. Ole Nielsen Krag vedr. en so, som er fundet dræbt. Tingsvidne.

640b:

Niels Jensen af Ferup fremlyser 4 bukke 1. gang.

1758 - 17. oktober:

3/10. Assessor Bredahl på Hammergård ctr. prokurator Andreas Bagger i Jelling for gæld. 14/11

641:

3/10. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 31/10

3/10. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 7/11

Regimentskriver Simon Seest ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 7/11

641b:

19/9. Niels Gregersen af Jelling ctr. Jens Iversen ibidem om markstrid. 24/10

19/9. Niels Gregersen af Jelling ctr. Peder Christensen ibidem om markstrid. 28/11

5/9. Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. 14/11

26/9. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 7/11

642b:

1758 - 24. oktober:

643:

Søren Pedersen af Erritsø ctr. Gye Sørensdatter med svoger Anders Nielsen og hustru Maren ibidem ang. afståelse til ham af et kassehus med tilhørende kirkejord. Kontrakt var blevet skrevet af degn og skoleholder i Erritsø Baltzer Weiher mellem Søren Pedersen som den mindende og de andre som dem, der afstod huset. Søren Pedersen havde betalt til mindelig afståelse 73 slettedaler imod løfte om, at han måtte have huset til kirkesession og overtage jorden i fæste, hvis han kunne. Gye Sørensdatter havde afleveret fæstebrevet og kvitteringsbogen. Fattigforstander Jens Thomsen havde modtaget 4 sk. i fattigpenge. - Tingsvidne.

643b:

17/10. Niels Gregersen af Jelling ctr. Jens Iversen ibidem om markstrid. 14/11

Jens Pedersen Roeds enke i Fredsted lovbød gård 1. gang.

1758 - 31. oktober;

17/10. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 7/11

5/9. Regimentskriveren ctr. Søren Hansen og Jens Hansen Pagh af Trelde efter en højesteretsdom over Peder Hansen. De er kautionister for Jørgen og Peder Hansen af Trelde i den sag, som verserer imellem disse og Jens Jepsen. 7/11

Jens Pedersen Roeds enke i Fredsted lovbød gård 2. gang.

Niels Hansens gård i Pjedsted lovbudt 1. gang.

1758 - 7. november:

17/10. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 28/11

644:

17/10. Regimentskriver Simon Seest ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 28/11

31/10. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 21/11

644b:

31/10. Regimentskriveren ctr. Søren Hansen og Jens Hansen Pagh af Trelde efter en højesteretsdom over Peder Hansen. De er kautionister for Jørgen og Peder Hansen af Trelde i den sag, som verserer imellem disse og Jens Jepsen. 5/12

17/10. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 14/11

645b:

Regimentskriveren efterlyser landsoldaten Poul Hansen, som sidst skal have tjent Niels Hansen i Store Anst og er bortrømt efter sin afsked fra militærtjeneste.

Jens Pedersen Roeds enke i Fredsted Kirsten Pedersdatter lovbød gård 3. gang. Jesper Bertelsen, som har hende til ægte, begærede skøde.

646:

Niels Hansens gård i Pjedsted lovbudt 2. gang.

1758 - 14. november:

24/10. Niels Gregersen af Jelling ctr. Jens Iversen ibidem om markstrid. 28/11

7/11. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 5/12

647:

Hans Pedersen Smed af Nyborg Brakker ctr. Margrethe Møllers og datter Christiane Møllers af Nyborg. 5/12

647b:

17/10. Assessor Bredahl på Hammergård ctr. prokurator Andreas Bagger i Jelling for gæld. 28/11

17/10. Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. 19/12

Regimentskriveren efterlyser landsoldaten Poul Hansen, som sidst skal have tjent Niels Hansen i Store Anst og er bortrømt efter sin afsked fra militærtjeneste. 2. gang.

Niels Hansens gård i Pjedsted lovbudt 3. gang af afdøde Hans Nielsens arvingers formyndere i Pjedsted. Niels Hansen, søn af afdøde Hans Nielsen, begærede skøde.

648:

1758 - 21. november:

Læst patent af 13/10 om højesteret.

Læst reskript af 27/10 til stiftsbefalingsmanden og biskoppen i Ribe om, hvem der skal holde auktioner.

Læst reskript af 8/9 til amtmanden, om det tilkommer amtmanden eller regimentskriveren at holde skifte efter afdøde personer.

7/11. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 5/12

Niels Jepsen af Hjarup tages i ed som kvægopsynsmand i stedet for Anders Langvad.

648b:

1758 - 28. november:

7/11. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 19/12

7/11. Regimentskriver Simon Seest ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 19/12

17/10. Niels Gregersen af Jelling ctr. Peder Christensen ibidem om markstrid. 19/12

14/11. Niels Gregersen af Jelling ctr. Jens Iversen ibidem om markstrid. 9/1-59

14/11. Assessor Bredahl på Hammergård ctr. prokurator Andreas Bagger i Jelling for gæld. 12/12

649:

Regimentskriveren efterlyser landsoldaten Poul Hansen, som sidst skal have tjent Niels Hansen i Store Anst og er bortrømt efter sin afsked fra militærtjeneste. 3. gang.

1758 - 5. december:

21/11. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 19/12

650:

14/11. Hans Pedersen Smed af Nyborg Brakker ctr. Margrethe Møllers og datter Christiane Møllers af Nyborg. Forlig. Tingsvidne.

14/11. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 12/12

650b:

7/11. Regimentskriveren ctr. Søren Hansen og Jens Hansen Pagh af Trelde efter en højesteretsdom over Peder Hansen. De er kautionister for Jørgen og Peder Hansen af Trelde i den sag, som verserer imellem disse og Jens Jepsen. 19/12

Birkedommer Hans Pank indkalder en del beboere og rytterbønder i Koldinghus birk til at aflægge ed ang. skovhugst. Ekstrakt af skovsessionens protokol tinglæses. Ed aflægges af: Jep Lauridsen og Anders Pedersen af Lejrskov Højrup, Søren Knudsen af Mejsling, Hans Jørgensen Fynbo af Trelde, Jens Madsen af Sellerup og Peder Hansen af Andkær. - Hans Møller af Herslev og sognefogeden Niels Pedersen af Børup mødte ikke, angiveligt syge og sengeliggende. (12/12)

651:

1758 - 12. december:

5/12. Hans Møller af Herslev og sognefoged Niels Pedersen af Børup aflagede ed om skovhugst efter skov- og jagtsessionens beslutning. Tingsvidne.

28/11. Assessor Bredahl på Hammergård ctr. prokurator Andreas Bagger i Jelling for gæld. 19/12

5/12. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 16/1-59

651b:

Peder Therkildsen af Vinding anmelder at have mistet 6 gode plovbæster og får almissebrev.

652:

Jens Hansen af Vinding efterlyser en plag.

Jens Clausen i Oddersted efterlyser og fremlyser forbyttede stude 1. gang.

1758 - 19. december:

Læst plakat af 4/11, der med henvisning til forordning af 29/7-1745 bekendtgør, at det ikke alene er tilladt enhver at tage huden af selvdøde dyr, men også at sælge kødet af alle slags firbenede selvdøde kreaturer til parforcejagten ved Jægersborg og andre steder til dem, som holder jagthunde; og det skal ikke holdes for nogen skammelig eller uanstændig gerning, men agtes for en ærlig og tilladelig sag.

5/12. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 9/1-59

652b:

28/11. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 9/1-59

28/11. Regimentskriver Simon Seest ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 9/1-59

Sign. Bjørn i København på vegne af bryggersvend Mads Joensen ctr. sign. Christian Kohle på Christianshavn for gæld. Tingsvidne.

653b:

12/12. Assessor Bredahl på Hammergård ctr. prokurator Andreas Bagger i Jelling for gæld. 30/1-59

28/11. Niels Gregersen af Jelling ctr. Peder Christensen ibidem om markstrid. 16/1-59

14/11. Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. 16/1-59

Søren Pedersen af Horskær tages i ed som kvægopsynsmand i Vester Vamdrup m.m.

Jens Hansen af Vinding efterlyser en plag 2. gang.

Jens Clausen i Oddersted efterlyser og fremlyser forbyttede stude 2. gang.

5/12. Regimentskriveren ctr. Søren Hansen og Jens Hansen Pagh af Trelde efter en højesteretsdom over Peder Hansen. De er kautionister for Jørgen og Peder Hansen af Trelde i den sag, som verserer imellem disse og Jens Jepsen. 9/1-59

1759

654:

1759 - 9. januar:

Læst kgl. gentaget mandat af 31/10-1740 om lediggængeres og deserterede soldaters examination, anholdelse og indbringelse.

19/12. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 23/1

Regimentskriveren ctr. arresterede Christen Vonsild og rytterbonden Hans Jensen af Skanderup for tyveri. 23/1

654b:

19/12. Regimentskriveren ctr. Søren Hansen og Jens Hansen Pagh af Trelde efter en højesteretsdom over Peder Hansen. Der afventes en resolution fra rentekammeret. De vil blive indkaldt, når den foreligger.

655:

19/12. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 30/1

19/12. Regimentskriver Simon Seest ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 23/1

Jens Clausen i Oddersted efterlyser og fremlyser forbyttede stude 3. gang.

28/11. Sentence i sagen, som Niels Gregersen, bondeejer i Jellig har haft ctr. Jens Iversen, bondeejer ibidem, der har benyttet Bredeager i Jelling søndermark, som Niels Gregersen mener at have ret til. Niels Gregersen har gjort mundtligt forbud ved 2 mænd, hvortil Jens Iversen har svaret, at han henholdt sig til et lovligt gjort skifte. Det mundtlige forbud er blevet fulgt op af en skriftlig beskikkelse, hvortil Jens Iversen har svaret, at han kunne fremvise adkomst til marken, hvis det blev fornødent. I retten har han fremvist mageskiftebrev mellem afdøde birkedommer Lars Thistrup i Skovdallund og Jens Iversens formand Steffen Iversen. Det var skrevet på slet papir, men var blevet stemplet med en rigsdaler i rentekammeret. I forbindelse med mageskiftet fik Steffen Iversen Bredeager, der tidligere tilhørte Christen Enkes gård. Desuden er der fremlagt udskrift af Nørvang-Tørrild herreders auktionsprotokol vedr. auktionen efter afdøde Lars Thistrup samt Steffen Iversens skøde til Jens Iversen og hustru. Niels Gregersens advokat havde ikke fundet det fornødent at fremlægge Gregersens auktionsskøde. Det burde han have gjort. - Efter lovens 5-1-1.2 befries Jens Iversen for videre tiltale fra Niels Gregersen, der skal betale sagens omkostninger.

656:

1759 - 16. januar:

Thomas Mortensen af Strandhuse skal aflægge ed på skov- og jagtsessionens dom.

19/12. Niels Gregersen af Jelling ctr. Peder Christensen ibidem om markstrid. 6/2

12/12. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 6/2

657:

19/12. Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. 13/2

Hr. Barthold Høe i Taulov præstegård fremlyste 2 svin 1. gang.

Jep Gravesen i Verst fremlyste en so 1. gang.

1759 - 23. januar:

9/1. Regimentskriver Simon Seest ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 30/1

9/1. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 30/1

9/1. Regimentskriveren ctr. arresterede Christen Vonsild og rytterbonden Hans Jensen af Skanderup for tyveri. 6/2

Jep Gravesen i Verst fremlyste en so 2. gang.

658:

1759 - 30. januar:

Erik Pedersen af Fynskov, der tjener grev Vedel, ctr. gartner Bertelsen, murmester Jørgen Christian og tolder Skybergs fuldmægtige Hans Linnet, alle af Kolding, ang. fængsling. Hovedsagen føres for Kolding byting. 13/2

659:

23/1. Regimentskriver Simon Seest ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 13/3

9/1. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 27/2

Hans Jacobsen af Binderup ctr. Poul Lauridsen Buch af Nagbøl for gæld. 6/3

659b:

Jørgen Jepsen af Vranderup tages i ed som kvægopsynsmand i Vranderup by og mølle i stedet for Mickel Jepsen, som er bortrømt.

Jep Gravesen i Verst fremlyste en so 3. gang.

660:

23/1. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 13/2

19/12. Sentence i sagen, som assessor Jørgen Bredahl på Hammergård har ført imod prokurator Andreas Bagger i Jelling for en gæld på 50 rdl. Han skal betale sin gæld samt sagens omkostninger.

1759 - 6. februar:

Sag ctr. arresterede Johan Phillup og hustru Maren Nielsdatter af Bække, som skal have overfaldet Thomas Jensen ibidem. 20/2

662b:

16/1. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 20/2

23/1. Sentence i sagen, som regimentskriveren har haft mod den arresterede husmand Christen Vonsyld af Skanderup, fordi han ulovligt har samlet noget rug i en pose i rytterbonden Hans Jensens kornlade i Skanderup, hvor han tjente som daglønner, samt ctr. nævnte Hans Jensen, fordi han havde taget imod penge for at tie om forbrydelsen. - Christen Vonsyld havde tærsket korn hos Hans Jensen. Hans Jensen havde bedt ham gå et ærinde og så fundet ca. 1 1/2 skp. i en pose, som Christen Vonsyld tilstod at han ville have taget med hjem. Hans Jensen tilkaldte 3 mænd og sagde i deres påhør, at han ville have sognefoged Søren Terpager til at arrestere Christen Vonsyld. Denne bad for sig, ville hellere akkordere end lade sig føre i arrest. Hans Jensen indvilgede i en akkord på 19 rdl. som Christen Vonsyld betalte dagen efter, for at det skulle forblive i stilhed. Men Hans Jensen røbede det alligevel. - Hans Jensen har indrømmet at have fået de 19 rdl. Han påstår, at han for 4 år siden mistede et stykke egekløft, som efter ransagning blev fundet hos Christen Vonsyld. De 19 rdl. deponerede han i retten med den påstand, at han kun havde modtaget dem for bedre at kunne bevise tyveriet. - Sognepræsten i Skanderup har givet attest på, at han ikke ved af noget ondt om Christen Vonsyld at sige før end dette. - Hans Jensen kunne straks efter antastelsen eller efter, at pengene var ham leveret, have ladet Christen Vonsyld arrestere og ladet pengene følge med ham så vel som posen med rug. Så havde han bedre kunnet bevare sin ret. Men han beholdt både posen med rug og pengene, som han først deponerede efter, at han var sagsøgt, og han har ikke selv anmeldt sagen. Hans Jensen har vel påberåbt sig, at Christen Vonsyld for 4 år siden har stjålet en egekløft. Men det har han ikke anmeldt tidligere, så det må antages, at han ikke har agtet det for nogen værdi at anmelde. Og han har derefter haft ham i sin tjeneste. Hvis Christen Vonsyld havde været berygtet, ville ingen have taget ham i deres tjeneste, før end han lovligt var blevet afstraffet. - Christen Vonsyld har akkorderet med dem, der ikke havde ret til sligt og ikke kunne holde deres løfte. - Af de 19 rdl. som han betalte til Hans Jensen, skal han betale omkostningerne til arrest og proces samt 1 rdl. til sognets fattigkasse. Hvad der så er tilbage af pengene, skal han have tilbage. Sagen skal stå ham åben for til højere doms lidelse, hvis han siden befindes i lignende omstændigheder. - Hans Jensen er strafskyldig, fordi han i sin egennyttighed til mægleri gik med til at tie for penge. Herved kunne han have opmuntret Chisten Vonsyld til at fortsætte sådanne forbrydelser. Han skal betale til Anst herreds fattigkasse 8 rdl. Han skal som fæstebonde herefter tage sig i agt for at akkordere, men skal vide som en bonde på friske tide og måde at anmelde sig for sin øvrighed, om han forurettes i noget, hvis han for sin forseelse agter at undgå højere mulkt og straf.

663b:

16/1. Sentence i sagen, som bondeejeren Niels Gregersen af Jelling har haft ctr. Peder Christensen ibidem, fordi denne havde brugt ageren Hvidsager efter foregående mageskifte med afdøde birkedommer Lars Thistrup. - Sagen har et lignende forløb som Niels Gregersens sag mod Jens Iversen (se fol. 655). Også her er mageskiftebrevet skrevet på slet papir, som siden er stemplet i rentekammeret. Og det drejer sig om en ejendom, som Christen Enke tidligere har ejet. - Peder Christensen frikendes for Niels Gregersens tiltale. Sidstnævnte skal betale sagens omkostninger.

664:

1759 - 13. februar:

30/1. Erik Pedersen af Fynskov, der tjener grev Vedel, ctr. gartner Bertelsen, murmester Jørgen Christian og tolder Skybergs fuldmægtige Hans Linnet, alle af Kolding, ang. fængsling. Hovedsagen føres for Kolding byting. 27/2

665:

16/1. Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og assessor Bredahl på Hammergård ctr. Jacob Jensen af Jelling. 27/3

666:

30/1. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen m. fl. ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. En landsoldat skal afhøres ved krigsretten. Tingsvidne. (24/4)

Jens Nielsen af Gudsø i Taulov sogn anmelder, at hans kassehus er brændt. Almissebrev.

Sign. Udsen fra Stovgård lader efterlyse en karl Peder Pedersen, som sidst skal have været i Jelling.

Thomas Jørgensens påboende gård i Ødsted lovbudt 1. gang.

1759 - 20. februar:

6/2. Thomas Jensen ctr. arresterede Johan Phillup og hustru Maren Nielsdatter af Bække for overfald. 6/3

667b:

6/2. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 13/2

668:

Sign. Udsen fra Stovgård lader efterlyse en karl Peder Pedersen, som sidst skal have været i Jelling, 2. gang.

Thomas Jørgensens påboende gård i Ødsted lovbudt 2. gang.

1759 - 27. februar:

Læst forordning af 15/2-59 om forhøjelse af tolden på vine m.m.

13/2. Erik Pedersen af Fynskov, der tjener grev Vedel, ctr. gartner Bertelsen, murmester Jørgen Christian og tolder Skybergs fuldmægtige Hans Linnet, alle af Kolding, ang. fængsling. Hovedsagen føres for Kolding byting. Tingsvidne. (Se fol. 697b)

669b:

30/1. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 20/3

Thomas Jørgensens påboende gård i Ødsted lovbudt 3. gang af Jens Jørgensen m.fl. Thomas Jørgensen og hustru Else Eriksdatter begærer skøde.

1759 - 6. marts:

20/2. Thomas Jensen ctr. arresterede Johan Phillup og hustru Maren Nielsdatter af Bække for overfald. 27/3

670:

30/1. Hans Jacobsen af Binderup ctr. Poul Lauridsen Buch af Nagbøl for gæld. 27/3

Søren Christensens påboende gård i Bindeballe lovbudt af Thomas Jacobsens arvinger 1. gang.

670b:

1759 - 13. marts:

20/2. Marcus Madsen af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 20/3

30/1. Sentence i sagen, som regimentskriver Simon Seest i Dons har haft ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld på 200 rdl. iflg. en vekselobligation. - Seest havde modtaget en skrivelse fra Lieht med anmodning om et lån på 200 rdl. imod en veksel. Seest havde accepteret anmodningen og sendt pengene med skovfoged Søren Svendsen som bud. Auditør Riggelsen, som var i Liehts tjeneste, havde været til stede, da Lieht modtog pengene. Han har sagt til Lieht, at Seest havde misforstået anmodningen, idet lånet var en sag mellem Seest og ham selv. Lieht havde overladt pengene til Riggelsen og skrevet et brev til Seest om "fejltagelsen". Dette brev skulle skovfogeden have haft med tilbage; men det fik han ikke; der er mistanke om, at Riggelsen har fået jægermesterens tjener til at tilbageholde det. Dagen efter leverede Riggelsen brev og veksel til Seest. Først da Seest ønsker vekslen indløst, opdages bedraget. Seest tilbyder Lieht at dele halv skade; men det nægter han pure. - Ved krigsretten i Kaltenkirchen den 2/10-58 har Riggelsen erkendt at have modtaget pengene imod en falsk veksel. Han har brugt pengene til at betale sin passirgæld. - Lieht kan ikke bevise, at det sikre sendebud skovfogeden fik hans eget brev med tilbage til Seest; og det er bevist, at han selv har åbnet kuverten med pengene, og at han overlod disse til Riggelsen, skønt han vidste, at Seest ikke havde tiltænkt ham pengene. Under de omstændigheder tør dommeren ikke tage imod en ed fra Lieht om, at veksel og brev var falsk. Lieht bør derfor betale Seest de 200 rdl. og søge sin regres hos auditør Riggelsen. Desuden skal han betale sagens omkostninger. - Liehts prokurator begærede sagen beskrevet til appel.

672:

Søren Christensens påboende gård i Bindeballe lovbudt af Thomas Jacobsens arvinger 2. gang.

1759 - 20. marts:

13/3. Marcus Madsen Haar af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 24/4

672b:

27/2. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. Krigsforhør afventes. 3/4

Frederik Clemendsen i Gelballe by, Skanderup sogn, fører på vegne af broderen Rasmus Clemendsen vidner, som har kendt Clemend Rasmussen og hustru Maren Frederiksdatter i 46 år. De har avlet Rasmus Clemendsen, som nu er 45 år. Han havde hjemme i Skanderup sogn til 14-15 år alderen, hvor han kom til Haderslev og lærte skræderhåndværket. Tingsvidne.

673:

Søren Christensens påboende gård i Bindeballe lovbudt af Thomas Jacobsens arvinger 3. gang. Søren Christensen og hustru Karen Christensdatter begærede skøde.

1759 - 27. marts:

Skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved ctr. Jens Hjuler af Gejsing ang. en riseg, som er bortført fra Christian Regelsens skifte. 3/4

6/3. Hans Jacobsen af Binderup ctr. Poul Lauridsen Buch af Nagbøl for gæld. 10/4

13/2. Sentence i sagen, som assessor Bredahl på Hammergård som panthaver i gården hos Frederik Ernst Jocumsen af Jelling og denne har haft ctr. ejendomsbonden Jacob Jensen ibidem, som har tilegnet sig 8 fag hus, som Frederik Ernst Jocumsen mener at have til sin gård. - Frederik Ernst Jocumsen har fremlagt et auktionsskøde, som dog ikke oplyser noget om bygningerne. Han og Thomas Gregersen fik ved auktionen tilslået den gård, som sidstnævnte havde haft i fæste. - Jacob Jensen fremlagde tingsvidne fra Nørvang-Tørrild herredsret på, at salig birkedommer Lars Thistrup borttuskede til ham 8 fag hus for 5 fag andre huse ved Christen Enkes halve gård. Det skete for 5 år siden, og de tog hver især med det samme deres tilbyttede huse i brug efter istandsættelse. Bl.a. flyttede Jacob Jensen døren, som før var ud til den gård, som Thomas Gregersen og Frederik Snedker beboede, over på den side, der vendte mod hans egen gård. Der er vidner på tuskhandelen. Mageskiftet er bekræftet af de fremlagte auktionskonditioner. Der var heller ingen indsigelser fra Thomas Gregersen og Frederik Ernst Jocumsen Snedker efter auktionen. - Jacob Jensen erkendes at være rette ejer af de 8 fag hus og påstående grund. Jocumsen skal betale sagens omkostninger.

674:

6/3. Thomas Jensen ctr. arresterede Johan Phillup og hustru Maren Nielsdatter af Bække for overfald. 3/4

1759 - 3. april:

27/3. Thomas Jensen ctr. arresterede Johan Phillup og hustru Maren Nielsdatter af Bække for overfald. 10/4

674b:

20/3. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. Krigsforhør afventes. 10/4

Apoteker Eilschou ctr. jægermester von der Lieht for gæld. 24/4

Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 24/4

27/3. Skov- og jagtsessionens skriver Erik Hoved ctr. Jens Hjuler af Gejsing ang. en riseg, som er bortført frfa Christian Regelsens skifte. Jens Hjuler nægter. - Tingsvidne.

675:

1759 - 10. april:

3/4. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 24/4

675b:

3/4. Thomas Jensen ctr. arresterede Johan Phillup og hustru Maren Nielsdatter af Bække for overfald. 24/4

27/3. Hans Jacobsen af Binderup ctr. Poul Lauridsen Buch af Nagbøl for gæld. 24/4

1759 - 24. april:

3/4. Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 8/5

676:

10/4. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 15/5

3/4. Apoteker Eilschou ctr. jægermester von der Lieht for gæld. Det drejer sig om betaling af nogle varer, som ikke blev betalt: 4 toppe sukker, 8 pund mandler, 1/4 pund trøfler, 8 pund kaffe, 2 glas oliven, 3 glas olie og 2 pund konfektfigner. Varerne var blevet pakket ned i kareten og bragt ud til mad. Hee på Vranderup Hovgård. Auditør Riggelsen er indblandet i sagen. Jægermester von der Lieht har ikke i de 3-4 år, vidnet har tjent ham, haft kontrabog hos apotekeren, men fået varerne efter nota og straks betalt. Tingsvidne.

677b:

(Se fol. 638). Hans Madsen af Sønderskov ved Erritsø stævnet af regimentskriveren til at aflægge ed i henhold til dom af 12/9-58. Han aflægger ed på, at det brogede tøj var et omhæng til en seng, og tinnet bestod af 5 tallerkner, 2 fade, 1 smørbrik, 1 salttop og 2 små tallerkner, ialt 11 stk. Det var, hvad Karen Smedegaards udtog fra Hans Madsens stervbo.

(13/2). Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 15/5

10/4. Hans Jacobsen af Binderup ctr. Poul Lauridsen Buch af Nagbøl for gæld. 8/5

678:

Marcus Madsen Haar af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 15/5

Jacob Hansen Smed af Starup m.fl. fører vidner, som har kendt Jens Madsen, som boede i Starup og havde til ægte Maren Henriksdatter. De aflede i ægteskab Mads Jensen, som boede og døde i København, og en datter Kirsten Jensdatter, som lever og er gift med Jacob Hansen Smed. Efter Maren Henriksdatters død blev Jens Madsen gift med Maren Udsdatter. I dette ægteskab kom der også nogle børn (som er nævnt ved navn og bopæl). Det drejer sig om at bevise, hvem der kan arve efter afdøde Mads Jensen.

10/4. Sentence i sagen, som Thomas Jensen i Bække har haft ctr. Johan Phillup og hustru (Maren Nielsdatter), som er arresterede på Koldinghus, vedr. en slagsmålssag. - Ifølge indgivet klagemål med synsforretning befandtes Thomas Jensen at være blevet slået af ægteparret med spade og greb. Ifølge resolution blev de arresteret, fordi Thomas Jensen var i livsfare og berettet til døden, og der blev ved sognefoged Hans Christensen i Kragelund og 4 mænd foretaget syn på såremål: et åbent sår på den højre side af hovedet, 1 tomme langt og så bredt som en pennefjer er tyk. Det andet sår var ved håndleddet, 2 1/2 tomme langt og 1/2 tomme bredt. - Thomas Jensen havde været ved Johan Phillups hus for at samle sit der liggende møg. Det kom der strid om, og han måtte med sin greb forsvare sig mod ægtgeparret, der angreb ham med greb og spade. Hans egen greb gik i stykker. Han gik blodig fra dem til sit hjem og blev siden lagt til sengs og berettet af sin sjælesørger; der blev også gjort forbøn for ham på prædikestolen. Foruden de to nævnte sår er han blevet slået bag over skulderen, men uden sår. - Forsvareren har ført et vidne på, at Thomas Jensen havde taget en sten i hånden og smidt den mod Johan Phillup, men vidnet så ikke, om han ramte. - Den langvarige arrest skyldes, at det var usikkert, om Thomas Jensen skulle leve eller dø. - Altså: Johan Phillup og hustru, der som gerningsmænd har taget sig selv til rette og slået og overfaldet Thomas Jensen, da han ville skovle sit møg, der lå ved deres hus, bør efter Lovens 6-7-2 betale til Thomas Jensen for hugget i hovedet tre 3 lod sølv (4 rdl. 3 mk.), og efter 6-7-6 for skaden på hans hånd, som ikke kan skjules med klæder, 13 1/2 lod sølv (6 rdl. 1 mk. 8 sk.), item for hug og slag på hoved og skulder iflg. 6-7-8 tre 6 lod sølv (9 rdl.), samt iflg. 6-7-10 for smerte og svie samt bartskærerløn med kost og tæring så meget, som ansættes af 2 gode, upartiske mænd. Desuden betaler de sagsomkosntingerne med 10 rdl. samt omkostninger til arresten efter regning.

678b:

1759 - 1. maj:

Jægermester og oberforster Bachmann afhjemler ved skytten Rasmus af Viuf skovsyn.

679:

1759 - 8. maj:

Justitsråd Thygesen af København ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld på 700 rdl. iflg. vekselobligation. 29/5

24/4. Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 29/5

679b:

Læst reskript af 24/10-1755, at proprietærer, som vil tage restancetingsvidner og -dom, ikke på hver især skal tage samme, men i det tilfælde skal lovens 5-14-53 strikte efterleves.

Læst reskript af 14/4-59, at ingen delinkvent må kagstryges eller brændemærkes, uden den pågældende dom er indsendt til kgl. resolution.

(24/4. Hans Jacobsen af Binderup ctr. Poul Lauridsen Buch af Nagbøl for gæld. Sagen ikke fundet.)

1759 - 15. maj:

24/4. Oberauditør Seidelin af Fredercia ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld. 26/6

24/4. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 19/6

680b:

24/4. Marcus Madsen Haar af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 29/5

1759 - 22. maj:

Niels Hansen af Pjedsted lovbød sin påboende gård 1. gang.

1759 - 29. maj:

8/5. Justitsråd Thygesen af København ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld på 700 rdl. iflg. vekselobligation. 12/6

Niels Hansen af Pjedsted lovbød sin påboende gård 2. gang.

15/5. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 12/6

681:

8/5. Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 19/6

681b:

1759 - 12. juni:

Læst ratifikation af 21/3 på det atter fornyede og forlængede Cartel med Storbritanniens majestæt og kurfyrste til Lyneburg etc.

Læst forordning af 18/5 ang. alle fremmede, stemplede korts kassation og afskaffelse, samt hvorledes videre herefter skal forholdes med de indenlandsk fabrikerede stemplede korts forhandling og brug.

Læst stiftsbefalingsmandens plakat af 25/5 ang. de kgl. reserverede forstrandsrettigheder.

Læst syn over vildtbanepæle i Anst og Slavs herreder.

Do. do. i Jerlev herred og Jelling bys skov og mark.

29/5. Justitsråd Thygesen af København ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld på 700 rdl. iflg. vekselobligation. 26/6

682:

29/5. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 3/7

682b:

Christian Iversen af Middelfart ctr. Niels Hansen i Ladegårdshus. 26/6

Niels Hansen af Pjedsted lovbød 3. gang halvdelen af sin påboende gård. Hans fæstemø Maren (Karen?) Pedersdatter begærede skøde.

Mads Jepsen i Egeskov, som den 22/5 og 29/5 har lovbudt sin ejendomshave, lovbød den idag 3. gang. Jep Hansen, som er gift med Mads Jepsens datter, begærede skøde. (Lovbydelsen er hverken fundet 22/5 eller 29/5).

Hans Christensen af Pjedsted anmeldte, at hans kassehus var brændt. Ilden kom fra Niels Nielsens udhus. Almissebrev.

Skrivelse fra provst Høstmark i Pjedsted: de præstegården tilhørende 4 lejehuse er nedbrændt, ialt 52 fag hus, som beboedes af Niels Nielsen Kok, Jørgen Hansen, Johanne Jensdatter, Agnete Mach samt Jacob Nielsen. Niels Nielsen Kok og Jørgen Hansen fik almissebreve.

684:

1759 - 19. juni:

Læst forordning af 25/5 ang. i hvad alder ungdommen må antages til konfirmation, hvor længe konfirmationen med nogle må udsættes, og hvor snart de efter konfirmationen bør søge Herrens bord.

Læst plakat af 9/6, hvorved kornvarers udførsel af Danmark igen tillades.

15/5. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 26/6

29/5. Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 26/6

Niels Nielsen, Niels Hansen, Marius Nielsen og Ole Christensen af Pjedsted lovbød 2. gang en ejendomsgrund på Pjedsted mark til Hans Hansen Elkjær og børnenes moder Mette Nielsdatter i Pjedsted.

1759 - 26. juni:

12/6. Justitsråd Thygesen af København ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for gæld på 700 rdl. iflg. vekselobligation. På grundlag af en kgl. oprejsning af 2/3-59 resolverer dommeren, at han ikke kan understå sig i at afvise vekslen. Von der Lieths prokurator begærede tingsvidne skrevet til appel. Han ville snarest indstævne dommerens kendelse og håbede, at der ikke ville ske mere i sagen, før end kendelsen var blevet pådømt i højesteret. Sagen blev udsat indtil videre. (24/7)

684b:

Oberst Brochdorff ctr. sign. Peder Poder på Hundsbæk. 10/7

12/6. Christian Iversen af Middelfart ctr. Niels Hansen i Ladegårdshus. 17/7

19/6. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 10/7

685:

19/6. Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 17/7

Niels Nielsen, Niels Hansen, Marius Nielsen og Ole Christensen af Pjedsted lovbød 3. gang som formyndere for afdøde Søren Jørgensens børn en ejendomsgrund på Pjedsted mark (1/4 gård). Den beboes nu af deres moder Mette Nielsdatter. Denne er nu gift med Hans Hansen Elkjær af Pjedsted, som begærede skøde. (Den første lovbydelse 12/6 er ikke set).

15/5. Sentence i den sag, som overauditør Sejdelin af Fredericia har søgt ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for betaling af en veksel på 450 rdl. Denne har erklæret vekslen falsk, han har aldrig hverken begæret eller fået pengene, hvilket han tilbyder sin ed på. Skriften ligner auditør Riggelsens hånd akkurat, og denne har ved krigsforhør den 2/10-58 erkendt, at han har skrevet vekslen med Liehts navn og modtaget pengene, som han har brugt til reparation af sit hus smat betaling på anden gæld. - Der nævnes en hel del korrespondance, som skal have noget med sagen at gøre. - Von der Lieht frikendes i.h.t. lovens 5-1-6. Sejdelin kan søge sin regres hos auditør Riggelsen og se sig betalt i hans sekvestrerede ejendom.

686b:

1759 - 3. juli:

Hans Nissen af Håstrup lovbød sin påboende gård 2. gang.

12/6. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 17/7

687b:

1759 - 10. juli:

688:

26/6. Oberst Brochdorff ctr. sign. Peder Poder på Hundsbæk. 24/7

26/6. Sagen ctr. arresterede Peder Ditlevsen ang. Anders Nygaards afbrændte skovfogedhus. 7/8

Tule Mogensens enke Karen Nielsdatter af Harte anmelder ildsvåde. Almissebrev.

688b:

17659 - 17. juli:

3/7. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 24/7

689:

26/6. Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 24/7

26/6. Dom afsagt således: Eftersom Niels Hansen til Hønnebjerg Ladegårdshus ikke har indfundet sig i retten enten til befrielse eller til mindelig afklarering af sin gæld til Christian Iversen af Middelbart, så dømmes han til at betale gælden på 30 rdl. 8 mk. samt sagens omkostninger.

1759 - 24. juli:

689b:

10/7. Oberst Brochdorff ctr. sign. Peder Poder på Hundsbæk. 7/8

(26/6). Justitsråd Thygesen i København ctr. jægermester von der Lieht til Vranderup Hovgård. 7/8

17/7. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 7/8

690:

17/7. Christoffer Nielsen af Tårup og Therkild Sørensen, ladefoged af Hedensted ctr. Hans Jensen Velling i Skanderup for gæld iflg. veksel. 21/8

690b:

Johan Petter Scrølling af Vorbasse (under Estrup) anmelder ildsvåde. Almissebrev.

1759 - 31. juli:

690b:

1759 - 7. august:

24/7. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 4/9

691:

24/7. Oberst Brochdorff ctr. sign. Peder Poder på Hundsbæk. De var i Vejle præstegård den 4/2-58 for at afslutte en handel om Visselbjerggård. Der blev ingen handel, fordi Peder Poder ikke bragte købesummen på 2000 rdl. Hans kone havde overtalt ham til ikke at købe godset. Tingsvidne.

24/7. Justitsråd Thygesen i København ctr. jægermester von der Lieht til Vranderup Hovgård. 28/8

691b:

10/7. Sentence i sagen for skovfoged Anders Nyegaard i Stovstrup ctr. den på Koldinghus arresterede forrige skovfoged Peder Ditlefsen fra Erritsø vedr. Anders Nyegaards afbrændte hus. - Anders Nyegaard havde indgivet en skriftlig klage til amtmanden over, at hans hus var brændt, og at det efter hans formening skyldtes onde mennesker, vistnok fra Erritsø. Prokurator Carl Lindom af Snoghøj var blevet beskikket til at undersøge sagen og evt. foretage arrest m.m. Peder Ditlefsen blev arresteret og var den eneste, der blev stævnet til doms. - Forsvareren har hævdet, at Peder Ditlefsen var blevet arresteret ulovligt, og krævet satisfaktion. - Arrestationen var foregået ved sognefoged Peder Hansen af Erritsø efter ordre fra Lindom, der ville lægge ansvaret på sognefogeden, hvis Peder Ditlefsen undslap. På Koldinghus har han været i jern dels i arrestkælderen og dels i portstuen. - Der er ført vidner på, at Peder Ditlefsen har talt om, at Anders Nyegaard skulle få en ulykke, men ikke hvad ulykken skulle bestå i. Det er bevist, at han har været stærkt utilfreds med at have mistet sin stilling til Anders Nyegaard, men ikke, at han har påsat branden. - Altså skal han befri sig fra påtalen ved at aflægge ed. Når han har gjort det, skal han befries for sin arrest, og denne må ikke komme ham eller familie til nogen fornærmelse på ære, navn eller rygte. - Prokurator Lindom bør så betale til hans tort og arrestens lidelse 100 rdl. samt omkostning til forplejning og varetægt i 12 måneder efter regning samt 20 rdl. i sagsomkostninger - med regres til Anders Nyegaard eller hvem der urigtigt har angivet Peder Ditlefsen. - Lindom begærede dommen beskrevet, så han kunne søge appel. Peder Ditlefsen var ganske villig til at fyldelsgøre dommen, ifald anklageren uden foregående stævning ville påhøre eden. Men i henseende til erstatningen for den langvarige arrest, tort og beskyldninger begærede han dommen beskrevet for ved overretten at nyde vedbørlig satisfaktion.

692:

1759 - 14. august:

1759 - 21. august:

692b:

Søren Tygesen af Kongsted anmelder, at hans salshus med indbo er brændt og får en slags almissebrev.

24/7. Sentence i sagen, som Christoffer Nielsen af Tårup og Terkild Sørensen Ladefoged af Hedensted har haft ctr. rytterbonden Hans Jensen i Skanderup. Han skal betale sin gæld og sagens omkostninger. (NB: Teksten går ikke hele siden ned, men fortsætter forneden på fol. 693 over på fol. 693b).

1759 - 28. august:

693:

7/8. Justitsråd Thygesen i København ctr. jægermester von der Lieht til Vranderup Hovgård. 4/9

Christen Linde til Engelsholm ctr. rytterbønderne Anders Pedersen og Mads Eriksen af Høllund. Synsmænd udmeldes. 4/9

(Forneden på siden fortsætter ovennævnte dom.)

693b:

1759 - 4. september:

28/8. Justitsråd Thygesen i København ctr. jægermester von der Lieht til Vranderup Hovgård. 18/9

7/8. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 25/9

28/8. Christen Linde til Engelsholm ctr. rytterbønderne Anders Pedersen og Mads Eriksen af Høllund. Synsmænd afhjemler synsforretning vedr. hvor mange læs hø de to bønder mister ved, at vandet opstemmes ved kobbermøllen. Tingsvidne.

694b:

Hans Nielsen af Store Velling ctr. Hans Steffensen ... ibidem ang. en hest, som er fundet dræbt. 18/9

695b:

Niels Thomsen af Amnitsbøl lovbød sin påboende gård, sidst beboet af Hans Jensen, 1. gang.

1759 - 11. september:

Jægermester Bachmans skytte Rasmus Nielsen af Viuf afhjemlede oldensyn.

1759 - 18. september:

Regimentskriveren ctr. to landsoldater, Niels Laugesen (Lauridsen), søn af Lauge (Laurids) Ladegaard i Trelde og Hans Pedersen Smed i Rugsted, som har foregivet af være udygtige til militærtjeneste. Der føres vidner på deres helbredstilstand. Tingsvidne. (Se også fol. 718b)

697:

4/9. Justitsråd Thygesen i København ctr. jægermester von der Lieht til Vranderup Hovgård. 25/9

4/9. Hans Nielsen af Store Velling ctr. Hans Steffensen ... ibidem ang. en hest, som er fundet dræbt. Tingsvidne.

697b:

(Se fol. 668). Hans Linnet på vegne af gartner Peder Bertelsen i Kolding ctr. Erik Pedersen, blytækkersvend i Fynskov. 25/9

Hans Nissen af Håstrup lovbød 3. gang sin gård. Anders Jensen Smed og hustru Johanne Nielsdatter begærede skøde.

Afdøde Hans Jensens arvinger m.m. lovbød 3. gang den gård i Amnitsbøl, som Niels Thomsen nu bebor, og sidst var beboet af Hans Jensen. Niels Thomsen og hustru Gertrud Jensdatter begærede skøde.

698:

1759 - 25. september:

18/9. Hans Linnet på vegne af gartner Peder Bertelsen i Kolding ctr. Erik Pedersen, blytækkersvend i Fynskov. 2/10

701b:

18/9. Justitsråd Thygesen i København ctr. jægermester von der Lieht til Vranderup Hovgård. 6/11

4/9. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 23/10

702:

1759 - 2. oktober:

Læst forordning om skattekorn for 1760.

25/9. Hans Linnet på vegne af gartner Peder Bertelsen i Kolding ctr. Erik Pedersen, blytækkersvend i Fynskov. 9/10

703:

Kromanden Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Christen Møller i Termestrup mølle, som har optrådt voldeligt og ærekrænkende og truende mod ham og hans kone. 9/10

704b:

1759 - 9. oktober:

2/10. Kromanden Anders Jensen Horsbøl af Bække ctr. Christen Møller i Termestrup mølle, som har optrådt voldeligt og ærekrænkende og truende mod ham og hans kone. Tingsvidne.

2/10. Hans Linnet på vegne af gartner Peder Bertelsen i Kolding ctr. Erik Pedersen, blytækkersvend i Fynskov. 16/10

705b:

Joen Frandsen i Bølling lovbød sin gård 1. gang.

1759 - 16. oktober:

9/10. Hans Linnet på vegne af gartner Peder Bertelsen i Kolding ctr. Erik Pedersen, blytækkersvend i Fynskov. 23/10

706b:

Joen Frandsen i Bølling lovbød sin gård 2. gang.

1759 - 23. oktober:

25/9. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 13/11

707:

16/10. Hans Linnet på vegne af gartner Peder Bertelsen i Kolding ctr. Erik Pedersen, blytækkersvend i Fynskov. 6/11

Proprietærmøller Peder Christensen Møller af Vester Nebel mølle ctr. Bertel Hansen af Noes angående 10 stude, som han har taget ud af Roy kobbel og solgt til skovfoged Adolf Walter i Hundsholt. 13/11

708b:

Joen Frandsen i Bølling lovbød sin halve gård 3. gang. Hans hustru Anne Marie Andersdatter begærede skøde på den halve gård.

1759 - 6. november:

23/10. Hans Linnet på vegne af gartner Peder Bertelsen i Kolding ctr. Erik Pedersen, blytækkersvend i Fynskov. (Under vidneafhørelsen de pågældende tingdage er der blevet afhørt vidner, der har beskrevet en del af sagen: Gartner Peder Bertelsen (kirkeinspektøren hedder også Bertelsen) har ladet sig tilslå murer- og blytækkerarbejdet på Harte kirke. Til sidstnævnte havde han engageret Erik Pedersen, der imidlertid leverede et dårligt stykke arbejde. Ved omsmeltningen af de gamle blyplader efterlodes der i den såkaldte blyaske blyklumper så store som to knytnæver. Denne blyaske har han solgt til bønder, vistnok vestfra, der hentede den med heste og vogne. Han har også afskåret et stykke blyplade og givet eller solgt det til Anders Snedker, som skulle gøre en solskive deraf. Denne blev bragt til kirken men blev siden fundet i gartner Bertelsens gård. Nogle synsmænd kasserede siden det nye blytag. Arbejdet blev givet til en blytækker, der kunne omsmelte blyet, uden er der kom bly i asken. - To af vidnerne er kirkeværger; der er en del, de ikke kan huske; og ved besvarelsen af visse spørgsmål har de konfereret med en seddel, de tog op af lommen. Det viser sig, at det er Hans Linnet, der har givet dem den. - Erik Pedersen blev på et tidspunkt arresteret og bragt til Koldinghus, hvor Hans Linnet (med hilsen fra gartner Bertelsen?) afleverede ham. Han var ifølge portneren ikke egentlig arresteret, men blot i forvaring. Da der ikke var noget sted at ligge i portstuen, kom han frivilligt til at sove ved siden af den i jern lagte Peder Ditlefsen, der lå i den tilstødende arreststue. Gartner Bertelsen, hvis ansvar for arrestationen er lidt tåget, sørgede for forplejningen efter anmodning fra Erik Pedersen. Han blev frigivet, efter at Hans Linnet havde fået ham til at skrive under på et stykke papir. Først ville han vente, til en Jens Brun havde set erklæringen; men Linnet kunne ikke vente og truede muligvis med, at fængselsopholdet blev af længere varighed, hvis han ikke skrev under. Erklæringen har vistnok drejet sig om at fortsætte i arbejdet hos gartner Bertelsen med en anden blytækker til at lede arbejdet.

709:

Paaske Mikkelsen af Jordrup fremlyser 2 hopper 1. gang.

25/9. Sentence i den sag, som justitsråd og amtsforvalter Emanuel Thygesen i København har haft ctr. jægermester von der Lieht på Vranderup Hovgård for en vekselobligation uden dato på 700 rdl. - Ved krigsforhør den 2/10-58 har auditør Riggelsen tilstået, at vekslen var falsk og skrevet af ham. Han havde været fuldmægtig hos von der Lieht. Efter at denne havde opdaget bedraget, havde han skrevet derom til Emanuel Thygesen, der af den grund havde ventet med at gøre sin fordring gældende. Dernæst har han fået en kgl. bevilling og oprejsning for vekslen; men alligevel er der gået nogen tid, inden han rejste sit krav. - Siden Lieht har tilbudt sin ed, så skal han ved af aflægge den være fri for Thygesens påtale iflg. lovens 5-1-6. Thygesen kan søge sin regres for veksel, renter og omkostninger hos auditør Riggelsen.

710:

1759 - 13. november:

23/10. Marcus Madsen Møller af Skovdrupgård ctr. Knud Jensen af Seest for trusler om vold. 8/1-60

710b:

23/10. Proprietærmøller Peder Christensen Møller af Vester Nebel mølle ctr. Bertel Hansen af Noes angående 10 stude, som han har taget ud af Roy kobbel og solgt til skovfoged Adolf Walter i Hundsholt. - Forlig.

Niels Mikkelsen af Starup fører på vegne af sin hustru Margrethe Jensdatter og hendes søskende vidner på deres slægtskab til afdøde Niels Jensen Brødsgaard, som døde på rejsen til Vestindien. Disse hel- halvsøskende er børn af Dorthea Sørensdatter, der først var gift med Anders Hansen og siden med Jens Nielsen Brødsgaard.

711:

Peder Hansen af Horskær tages i ed som kvægopsynsmand i Vester Vamdrup m.m. i stedet for Nis Hansen af Vester Vamdrup.

Påske Mikkelsen i Jordrup fremlyste 2 hopper 2. gang.

1759 - 20. november:

Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem. 27/11

711b:

Jens Christensen i Lunderskov anmelder ildsvåde. Almissebrev.

Påske Mikkelsen i Jordrup fremlyste 2 hopper 3. gang.

1759 - 27. november:

20/11. Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem. 22/1-60

712:

1759 - 4. december:

1759 - 11. december:

Derefter blev retten betjent af birkedommer Hans Albrecht Gotlob Sonnin i følgende sag angående den generalinkvisition af regimentskriver Seest og byfoged og birkedommer Hans Pank om brændevinskedler efer Hans Majestæts allernådigste forordning:

Johan Meden af Dons på vegne af regimentskriver Seest og birkedommer Pank ctr. Hans Hansen og hustru Anna Ravns, rytterbonde i Dons. 8/1-60

1759 - 18. december:

1760

712:

1760 - 8. januar:

Læst forordning af 31/10-1740 ang. kgl. gentaget mandat om lediggængeres og deserterede soldaters examinering, anholdelse og indbringelse.

11/12. Johan Meden af Dons på vegne af regimentskriver Seest og birkedommer Pank ctr. Hans Hansen og hustru Anna Ravns, rytterbonde i Dons. 22/1

713:

Christen Hansen af Tolstrup i Herslev sogn fremlyste en ko 3. gang (de to første gange skulle være 11/12 og 18/12, hvor fremlysningen ikke er set).

713b:

13/11. Sentence i sagen, som Marcus Madsen af Skovdrupgård har haft ctr. Knud Jensen Harth i Seest formedelst beskyldninger, som skulle være fremsat af denne. - Knud Jensen havde erklæret, at han aldrig har påsagt Marcus Madsen de indstævnede beskyldninger, og havde været villig til at afslutte sagen med er erklæring derom. Men Marcus Madsen ville ikke lade sagen falde. - Forsvareren har indvendt, at stævningen indeholdt 3 forskellige sager, som burde stævnes hver for sig: 1) Knud Jensen beskyldes for at have slået Marcus Madsens hyrdedreng, 2) han skal have bortranet Marcus Madsens kvæg fra hans egen grund, og 3) han skal have beskyldt Marcus Madsen for at være tyv. - Et enkelt vidne bevidner, at Knud Jensen en dag, mens de slog græs i Vranderup Maner (?) for kronen, havde sagt, at han havde to pistoler, hvormed han ville skyde Marcus Madsen. Men det blev ikke bekræftet af de andre vidner, der havde været i nærheden den dag. Nogle har nok hørt Knud Jensen sige, at han ville skyde nogen, men ikke hvem: menneske, hund eller andet kreatur. Der blev også ført vidner om en strid om noget hø i Krogen. En har også hørt Knud Jensen kalde Marcus Madsen for en blind hund. - Af alt forberørte sagens vidtløftighed ses det klarligen, at Marcus Madsen ikke har inklineret til nogen forening, siden han ej ved sagens begyndelse har villet lade sig nøje at tage imod Knud Jensens tilbudte deklaration i retten, men yderligere fremturet og påført Knud Jensen sag, hvilket vises af tingsvidneakterne med de mange opsættelser og mange vidners førelse, hvoraf alle vidnerne ikke er overensstemmende. Altså skal rytterbonden Knud Jensen være befriet for Marcus Madsens søgsmål; og hvad nærgående ord og tale, som er falden dem imellem af vrange fortalninger, skal være herefter ganske døde og magtesløse og ikke komme dem til nogen fornærmelse. Dersom nogen skulle bebrejde hinanden dermed, da skal den skyldige efter lovlig overbevisning lide straf efter allernådigste lov og forordninger.

714:

1760 - 15. januar:

714b:

Hans Nielsen Kielde af Gejsing lovbød sin gård 1. gang.

1760 - 22. januar:

Læst forordning af 7/1 ang. det oprettede Vestindiske og Guineiske rente- samt generaltoldkammer.

27/11. Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem. 1/4

Peder Nielsen, videfoged, med flere af Tiufkær ctr. Laue Nielsen m.fl. om ansættelse af en smed. 29/1

8/1. Johan Meden af Dons på vegne af regimentskriver Seest og birkedommer Pank ctr. Hans Hansen og hustru Anna Ravns, rytterbonde i Dons. 5/2

716:

Hans Nielsen Kielde af Gejsing lovbød sin gård 2. gang.

1760 - 29. januar:

716b:

Læst kapitelstaksten for 1759.

Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 5/2

22/1. Peder Nielsen, videfoged, med flere af Tiufkær ctr. Laue Nielsen m.fl. om ansættelse af en smed. Forlig. - I løbet af sagen er der ført vidner på, at der var ansat en ny smed i byen: Bymændene havde været samlet hos Henrik Jensen i Tiufkær angående de fattige, og på samme tid kom smeden Jens Nielsen fra Egtved. Videfogeden havde på samtlige bymænds vegne spurgt byens gamle smed, Steffen Hansen, om han var tilfreds med, at de i hans sted lejede den nye smed, fordi han nu var for gammel og ikke kunne forrette deres arbejde. Han svarede, at de måtte leje til smed, hvem de ville, når der ikke skete ham selv uret på hans foder og gødning (?). Den nye smed blev lejet til 1. majdag. Og, som det er skik på landet, når lodsejerne i en by fæster til deres tjeneste enten smed, hyrde eller markvogter: at den fæstede giver dem noget at drikke, havde den unge smed beskænket dem med et par potter brændevin. Den 11/11 var bymændene igen forsamlet med den nye smed for at skrive kontrakt. Da gav ham dem igen noget at drikke; men da kontrakten skulle skrives under, var en del af mændene gået ud, og de tilbageværende nægtede at underskrive uden dem. Et par dage efter blev den gamle smed opsagt af videfogeden og 2 mænd til fraflytning fra byen 1. maj.

Hans Nielsen Kielde af Gejsing og søn Søren Hansen Kielde lovbød deres gård 3. gang. Iver Hansen Kielde, søn af Hans Nielsen Kielde, og hustru Lisbeth Madsdatter begærede skøde.

717:

1760 - 5. februar:

Jægermester og oberforster Bachman ctr. Niels Nielsen og Niels Udsen af Skærbæk, som skal aflægge ed efter skov- og jagtsessionens decision.

29/1. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 4/3

22/1. Johan Meden af Dons på vegne af regimentskriver Seest og birkedommer Pank ctr. Hans Hansen og hustru Anna Ravns, rytterbonde i Dons. Tingsvidne. Birkedommer Hans Pank og regimentskriver Seests assistent Johan Meden havde indfundet sig hos Hans Hansen for at inkvirere for brændevinsredskaber. Mens de var i stuen, var konen og tjenestepigen gået ud. Manden var kommet ind i bryggerset, hvor han tog piberne af svaletønden og bagefter gemte redskaberne. Imens holdt tjenestepigen Mette Nielsdatter og karlen Henrik Christensen Ravn (broder til madmor) de to døre ind til stuen. Sådan mente anklageren at det var foregået. De to tjenestefolk erkender ganske vist, at de har holdt hver sin dør, som de havde fået besked på. Men de kendte ikke nogen grund til det. Karlen havde nok hørt en råben og banken inde fra stuen, men han vidste ikke, hvem det var der gjorde det. Han havde også set Hans Hansen komme ud i gården fra bryggerset, men ikke med hvad. Havde også siden hørt ægteparret tale om episoden, men erindrede ikke ordene. Da Meden får at vide, at han er broder til madmor, opgiver han at afhøre ham yderligere for samvittighedens og slægtskabets skyld.

1760 - 12. februar:

Snedkerlauget i Kolding ctr. Peder Madsen, Søren Nielsen og Hans Iversen af Gamst, som tilstår, at de har gjort snedkerarbejde og accepterer en mulkt på 2 rdl. hver plus sagsomkostninger.

717b:

Snedkerlauget i Kolding ctr. Anders Jepsen i Hjarup. Han indrømmer sit snedkerarbejde og accepterer at betale mulkt og sagsomkostninger.

718:

Snedkerlauget i Kolding ctr. Tulle Hansen af Lejrskov. 26/2

1760 - 19. februar:

1760 - 26. februar:

Regimentskriveren skaffer på foranledning af birkedommer Sonnin tingsvidne ctr. Jens Mikkelsen af Herslev m.fl. Det synes at dreje sig om en skorsten.

718b:

Regimentskriveren ctr. Hans Pedersen Smed, reservelandsoldat fra Rugsted. En attest er skrevet af underofficer Mads Hesberg i Kærbølling hos sognefogeden Hans Hansen Buch i Rugsted. Alle underskriverne frafalder deres underskrift. - Tingsvidne.

719:

12/2. Snedkerlauget i Kolding ctr. Tulle Hansen af Lejrskov, der tilstod sin forseelse og accepterede bøden.

719b:

1760 - 4. marts:

5/2. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 18/3

721b:

Poul Nielsen i Gelballe lovbød sin gård 1. gang.

Mons. Holtendorf i Lutergauel har skudt en gl. ulv i sit beridt.

Troels Jepsen af Seest lovbød sin gård 1. gang.

1760 - 11. marts:

Troels Jepsen af Seest lovbød sin gård 2. gang.

Poul Nielsen i Gelballe lovbød sin gård 2. gang.

1760 - 18. marts:

4/3. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 1/4

722b:

Hans Andersen af Ågård i Starup sogn og Søren Andersen af Dons m.fl. fører vidner på, at de er halvbrødre til og arveberettigede efter afdøde Niels Jensen, der i Holland skal være kaldt Cornelis Jansen. Hans fader var Jens Nielsen Brødsgaard og moderen Dorthe Sørensdatter.

723:

Poul Nielsen i Gelballe lovbød sin gård 3. gang. - Niels Poulsen Buch af Gelballe, hans søn, og fæsteenke Maren Jørgensdatter Melsings begærer skøde.

723b:

Henrik Jørgensen i Lille Velling, formynder for Sara Terkildsdatter, opbød børnepenge 1. gang.

1760 - 1. april:

18/3. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 15/4

724:

22/1. Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem. 29/4

Snedkerlauget i Kolding ctr. Ingvard Hansen af Fuglsang og Hans Pedersen af Nyborg, som begge tilstod snedkerarbejde og antog mulkt.

724b:

Snedkerlauget i Kolding ctr. Niels Hansen i Dons, som fremlagde en kgl. bevilling af 9/11-59 til at gøre snedkerarbejde i Dons. Men han havde også arbejdet for Ole Jensen i Vrå. Tilstod og vedtog mulkt.

Snedkerlauget i Kolding ctr. Christen Bertelsen i Starup, som har gjort ligkister, dragkister og sengesteder. 15/4

725:

Læst forordning af 5/3 ang. en kgl. alm. pensionskasse på livstid.

Læst fundats af 5/3 til en dito.

Læst forordning af 8/3 ang. landvæsenets forbedring m.h.t. fællesskabet i de fire jydske stifter.

Læst forordning af 22/3 ang. den kgl. oktrojerede assignations-, veksel- og lånebank i København, som gerne antager flere interessenter og subskriptioner.

Iflg. skrivelse fra magistraten i Fredericia udmeldes 8 mænd til at taxere Fredericia bys græsning. 15/4

Regimentskriveren har stævnet vidner i en vis sag. 22/4

725b:

Henrik Jørgensen i Lille Velling, formynder for Sara Terkildsdatter, opbød børnepenge 2. gang.

Mads Jensen Holm af Egum lod p.v.a. sin broder Staffen Jensen Holm lovbyde den gård, som Carl Jensen nu påbor, 1. gang.

Rasmus Poulsen af Seest lovbød for 3. gang p.v.a. Troels Jepsen af Seest hans gård i Seest. Ebbe Nicolaisen og kæreste Anne Eriksdatter begærede skøde.

1760 - 15. april:

Læst forordning af 25/5, hvorved alle fremmede glassorters indførelse forbydes.

1/4. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 20/5

1/4. Magistraten i Fredericia lader afhjemle taxering af Fredericia bys græsning.

726:

1/4. Snedkerlauget i Kolding ctr. Christen Bertelsen i Starup, som har gjort ligkister, dragkister og sengesteder. 13/5

Sognepræst Claus Hagen af Grindsted ctr. undvegne Jens Christensen Bødker og Mads Christensen Bødker fra Grindsted brohus samt Anders Andersen fra Donslund. 6/5

726b:

Læst forordning af 25/3, at det som angår købstædernes og amternes konsumtion, familie- og folkeskat samt copulationspenge skal sortere under det vestindiske og guineiske rente samt general-toldkammer.

Carl Jensens påboende gård i Børup lovbudt 2. gang.

Henrik Jørgensen i Lille Velling, formynder for Sara Terkildsdatter, opbød børnepenge 3. gang.

1760 - 22. april:

1/4. Regimentskriveren tager tingsvidne vedr. et slagsmål efter et memorial fra Mads Jacobsen (Skærup eller Smidstrup) til jægermester von der Lieht. - Da Mads Jacobsen kom ridende, spurgte han først Christen Christensen, hvor han havde været. Christen Christensen svarede, at han havde været i buskene for sig selv på naturens vegne. Mads Jacobsen slog Christen Christensen med sin pisk; denne slog Mads Jacobsens hest i hovedet med sin kæp. Så vendte hesten sig om med rumpen og gik baglæns tilbage imod Christen Christensen, der slog hesten over lænden med sin kæp. Slaget har også ramt Mads Jacobsen over lænden. Det ramte ham på klæderne, og det vides ikke, om han derved fik nogen skade på kroppen. (Se sentence fol. 768).

Mads Jensen Holm af Egum og Thomas Sørensen i Egum lovbød 3. gang p.v.a. deres broder og svoger Staffen Jensen Holm i København den gård i Børup, som Staffen Holm fik tilskødet 5/10-56, og som Hans Jepsen sidst for ham har beboet. Carl Jensen, som nu bebor samme gård og i 1756 betalte for den, begærer skøde for sig og sin hustru Kirstine Marie Nielsdatter.

727b:

1760 - 29. april:

1/4. Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem. 13/5

1760 - 6. maj:

Jægermester og oberforster Bachmann lod afhjemle skovsyn.

Læst patent af 18/4 angående uldent garn på landet at spinde samt klæde deraf sammesteds at væve og hvad præmie deraf loves.

Læst forordning af 28/4 ang. forhøjelse af told på fremmed krudt.

Christoffer Møller på Børkop mølle anmelder vandbrud med skade på møllen.

15/4. Sentence: Sognepræst Claus Hagen af Grindsted har søgt og efterlyst tre ham tilhørende bønderkarle, nemlig Jens Christensen Bødker, 23 år, og broderen Mads Christensen Bødker, 21 år, som sidst opholdt sig hos deres forældre i Grindsted brohus, samt Anders Andersen, 19 år, født i Donslund, som sidst tjente hos bemeldte husbond og lodsejer. Efterlysning er foretaget på Viborg landsting og forkyndt på deres sidste opholdssted samt på birketinget, foruden at der er lyst 3 gange fra Grindsted kirkes prædikestol efter dem. Men de har ikke indfundet sig til stavns, og heller ikke har nogen indfundet sig i retten for at svare for dem. - Altså bør de, hvor de opdages uden lovligt pas og skudsmål, pågribes og bringes tilbage til husbondens tjeneste. Hvis de ikke straks indfinder sig efter denne doms forkyndelse, så skal de efter pågribelse lide straf, og de, som har huset og hælet dem og borthjulpet dem skal også lide straf efter forordningerne. De bortløbne skal selv betale for udgiften til denne dom og til arrest m.m.

22/4. Sentence i det søgsmål, som næstforrige hospitalsforstanders enke madame sl. Ouge (Ove) Hansens af Kolding har haft mod hospitalsbønderne i Almind og Knurburg til regnskabsaflæggelse. Det drejer sig om restancerne for 1745 og 1746: 1) Jens Pedersen Amhede, 2) Abraham Sørensen, 3) Peder Hansen, 4) Niels Andersen, 5) Rasmus Christensen, 6) Ole Hjuler, 7) Knud Andersen, 8) Christen Iversen, 9) Frederik Pedersen, 10) Christen Christensen, 11) Jørgen Christensen, 12) Niels Madsen, 13) Niels Sørensen - alle af Almind, samt 14) Peder Hjerting af Knurburg. - De skal betale inden 15 dage.

728b:

1760 - 13. maj:

29/4. Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem. 17/6

Hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind og Knurborg. 20/5

729:

15/4. Snedkerlauget i Kolding ctr. Christen Bertelsen i Starup, som har gjort ligkister, dragkister og sengesteder. 3/6

1760 - 20. maj:

15/4. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 10/6

729b:

Anders Pedersen af Sønder Vilstrup ctr. Hans Bertelsen af Seest. 17/6

13/5. Sentence i sagen, som hospitalsforstander Christian Hadberg af Kolding hospital har haft ctr. hospitalsbønderne i Almind og Knurborg. Det drejer sig endnu en gang om restancerne for 1745-46, der ialt beløber sig til 444 rdl. 7 sk. - Navnene er stort set de samme som i dommen den 6/5, men her er nogle af de forrige fæstere også nævnt. - De skal atter betale inden 15 dage.

1760 - 3. juni:

Mikkel Jensen i Velling efterlyser en hest.

730:

Niels Vestergaard af Hejnsvig indleverede 7 ulveunger.

13/5. Dom afsagt således: Christen Bertelsen af Starup har understået sig i at gøre snedkerarbejde og derved gjort indpas i Kolding snedkerlaugs næring. Hvis han vil ernære sig som snedker, bør han flytte ind til en købstad og søge ind i lauget, holde laugsartiklerne og de kgl. reskripter. Han skal betale i mulkt til lauget 4 rdl. samt denne sags omkostninger.

1760 - 10. juni:

20/5. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 17/6

1760 - 17. juni:

10/6. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 1/7

731:

13/5. Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem. 1/7

(20/5. Anders Pedersen af Sønder Vilstrup ctr. Hans Bertelsen af Seest. Sagen ikke fundet idag.)

1760 - 1. juli:

Læst forordning af 7/6 om, hvorledes der med delinkventsagers indstævning for højesteret skal forholdes.

Selvejermøller Simon Stub af Brøndsted mølle og Christoffer Møller af Børkop mølle ctr. Major Mollerup af Brandtlund og oberstløjtnant Falch af Skærup m.fl. af Skærup og Børkop bymænd ang. markskel og indhegning. 8/7

17/6. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 15/7

Søren Ougsen af Trelde lovbød sin påboende gård 1. gang.

17/6. Sentence i sagen proprietærbonde Christen Jensen af Jelling ctr. Mogens Nielsen ibidem for overfald på citantens umyndige barn, den cirka 9-årige Karen. - Et af Mogens Nielsens børn er kommet hjem og har klaget sig over, at Karen har slået det med en sten. Mogens Nielsen er rendt ud af sit hus og har fået fat i Karen, hvem han har rusket så kraftigt, at huen er faldet af hende. Ifølge vidner har han også slået hende i brystet. Karens far lod afholde syn på pigen, og siden har han haft beskikkelsesmænd hos Mogens Nielsen for at spørge, hvorfor han havde slået barnet. Over for dem nægtede han at have gjort andet end at have stødt barnet omkuld. Ifølge et af vidnerne havde Christen Jensens kone et års tid forinden sendt bud til Mogens Nielsen, at han skulle holde sine børn fra hendes. - Christen Jensen og Mogens Nielsen er kommet i proces med hinanden på grund af børneværk. Det kunne de vel på en skikkelig måde have klaret med hinanden indbyrdes og derefter givet deres børn en kristelig optugtelse og varetægt i efterlevelse af Guds og Kongens lov. Da Mogens Nielsens børn kom hjem og klagede over, at Karen havde kastet jord eller sten på dem, skulle han straks i al sømmelighed have undersøgt, hvad skade der var tilføjet dem, samt hvad årsagen var, og hvis skylden var Karens, da skulle han i skikkelighed have meldt det for hendes forældre, så de kunne have straffet hende derfor. Men i stedet er Mogens Nielsen ubetænksomt løbet ud af sit hus og ud på gaden og har på hendes faders grund hævnet sig selv og stødt hende omkuld, så huen faldt af hovedet, muligvis også slået hende med hånden, så hun blev blå og syg. Han har i sit af ham selv konciperede indlæg vist sin ondskab. Har han haft en rådgiver dertil, så har det været et ondt, gement menneske. - Han skal for jordskub bøde 3 seks lod sølv (= 9 rdl.) til barnets fader samt betale sagens omkostninger med 6 rdl.

732b:

1760 - 8. juli:

Sag ctr. 2 på Koldinghus arresterede personer, Hans Hansen af Hvejsel og Laurids Jensen fra Rue, begge i Koldinghus amt vedr. tyveri af heste. 15/7

734b:

Søren Ougsen af Trelde lovbød sin påboende gård 2. gang.

Sign. Christian Risom af Dons mølle lovbød 2 tdr. hartkorn på Nygårds mark 1. gang.

Sign. Christian Risom af Dons mølle lovbød nogle jorder, som han har købt fra gården nr. 6 i Dons, 1. gang.

1/7. Selvejermøller Simon Stub af Brøndsted mølle og Christoffer Møller af Børkop mølle ctr. Major Mollerup af Brandtlund og oberstløjtnant Falch af Skærup m.fl. af Skærup og Børkop bymænd ang. markskel og indhegning. Det drejer sig om nogle problemer i forbindelse med Brandtlunds indhegning. Sagen har haft sin gang hos amtmand og regimentskriver. Sidstnævnte har haft 2 sognefogeder til at efterse de pågældende lodsejeres markskel, som er blevet istandsat iflg. amtmandens resolution. I henhold til en kgl. forordning, som forbyder stævnemål i sådanne sager, afvises sagen.

1760 - 15. juli:

735:

Læst birkeskriver Hans Paabyes bestalling af 30/5-60 på at være birkeskriver i Koldinghus birk efter hans fader Mads Paabye.

8/7. Sag ctr. 2 på Koldinghus arresterede personer, Hans Hansen af Hvejsel og Laurids Jensen fra Rue, begge i Koldinghus amt vedr. tyveri af heste. 22/7

735b:

1/7. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 26/8

Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Jens Michelsen af Seest ang. nogle marker. 22/7

736b:

Sign. Christian Risom af Dons mølle lovbød 2 tdr. hartkorn på Nygårds mark 2. gang.

737:

Sign. Christian Risom af Dons mølle lovbød nogle jorder, som han har købt fra gården nr. 6 i Dons, 2. gang.

Jens Andersen og Hans Christensen af Gejsing indleverede 2 ulveunger.

Søren Nielsen Ougesen af Trelde lovbød sin påboende gård 3. gang. - Hans søn Søren Sørensen Ougesen og hustru Karen Jensdatter begærede skøde.

1760 - 22. juli:

15/7. Sag ctr. 2 på Koldinghus arresterede personer, Hans Hansen af Hvejsel og Laurids Jensen fra Rue, begge i Koldinghus amt vedr. tyveri af heste. 5/8

738:

15/7. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Jens Michelsen af Seest ang. nogle marker. 5/8

738b:

Sign. Christian Risom af Dons mølle lovbød 2 tdr. hartkorn på Nygårds mark 3. gang. Sign. Rasmus Drejer, fuldmægtig hos regimentskriveren, begærede skøde.

Sign. Christian Risom af Dons mølle lovbød nogle jorder, som han har købt fra gården nr. 6 i Dons, 3. gang. Sign. Rasmus Drejer, fuldmægtig hos regimentskriveren, begærede skøde.

739:

1760 - 29. juli:

1760 - 5. august:

22/7. Sag ctr. 2 på Koldinghus arresterede personer, Hans Hansen af Hvejsel og Laurids Jensen fra Rue, begge i Koldinghus amt vedr. tyveri af heste. 12/8

739b:

22/7. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Jens Michelsen af Seest ang. nogle marker. 26/8

1760 - 12. august:

740:

5/8. Sag ctr. 2 på Koldinghus arresterede personer, Hans Hansen af Hvejsel og Laurids Jensen fra Rue, begge i Koldinghus amt vedr. tyveri af heste. Tingsvidne.

Regimentskriveren ctr. Marcus Madsen på Skovdrupgård efter en memorial fra Jens Andersen af Seest til amtmanden. Dommeren konfirmerer en forbudsforkyndelse vedr. brug af nogle marker.

741:

Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 19/8

Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 26/8

741b:

1760 - 19. august:

12/8. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 26/8

743b:

1760 - 26. august:

5/8. Marcus Madsen på Skovdrupgård ctr. Jens Michelsen af Seest ang. nogle marker. Tingsvidne.

Jægermester og oberforster Bachman lader afhjemle oldensyn.

12/8. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 9/9

744:

19/8. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 9/9

744b:

15/7. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 23/9

Selvejerbonde Mads Christensen af Starup ctr. Peder Andersen af Amnitsbøl ang. nogle risege. 9/9

745:

1760 - 2. september:

Læst kammerkollegiets plakat af 29/7 med datoer for offentlig auktion på konsumtions-, folke- og familieskat.

1760 - 9. september:

Bertel Hansen af Noes lovbød sin gård i Gejsing 1. gang.

26/8. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 23/9

745b:

26/8. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 30/9

746:

26/8. Selvejerbonde Mads Christensen af Starup ctr. Peder Andersen af Amnitsbøl ang. nogle risege. Tingsvidne.

746b:

1760 - 16. september:

Bertel Hansen af Noes lovbød sin gård i Gejsing 2. gang.

Kromanden Thomas Pedersen Tørring af Store Anst ctr. rytterbonden Anders Christiansen ibidem om ulovligt krohold. 30/9

747b:

1760 - 23. september:

2/9. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 21/10

748:

26/8. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 14/10

Poul Joensen og Søren Madsen af Lunderskov tages i ed som kvægopsynsmænd i stedet for Søren Nielsen og Christen Bertelsen ibidem.

748b:

1760 - 30. september:

Sag ctr. arresterede Daniel Danielsen, som har stjålet garn fra sognefogeden Jens Skjelde i Ferup. 21/10

749:

9/9. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 14/10

16/9. Kromanden Thomas Pedersen Tørring af Store Anst ctr. rytterbonden Anders Christiansen ibidem om ulovligt krohold. Forlig, imod at Anders Christensen betaler sagens omkostninger.

749b:

Videfogeden Niels Hansen af Stovstrup ctr. selvejerproprietærbonden Hans Larsen ibidem. 14/10

1760 - 7. oktober:

Sognefogeden Jens Simonsen i Dons, som ejer en gård i Grene Krog, der bebos af Christen Pedersen, opbyder børnepenge efter dennes afdøde hustru 1. gang.

750:

Skovfoged Adolf Walter af Hundsholt ctr. ladefogeden Mads Buch i Dollerup ang. indhegning og gærder. Tingsvidne.

Anders Ostrup i Kolding ctr. slotsforvalter Andreas Rachlou på Koldinghus ang. gæld. 14/10

750b:

1760 - 14. oktober:

30/9. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 4/11

23/9. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 28/10

30/9. Videfogeden Niels Hansen af Stovstrup ctr. selvejerproprietærbonden Hans Larsen ibidem. Denne repræsenteres af mons. Levin Struer, der er hans svoger og selv bor i Stovstrup. Videfogeden har nedlagt et forbud under henvisning til en kontrakt af 14/8-1737 mellem Stovstrup lodsejere. Struer protesterer imod forbud og stævning med den begrundelse, at det ikke er blevet ham pålagt af samtlige lodsejere, især ikke af Niels Hansen som den største lodsejer. Niels Hansens sagfører mener, at det må påligge Niels Hansen som videfoged at beobagte og indtale, hvad der i almindelighed kan være byen til nytte, og at han især er forpligtet til at drage omsorg for, at byens vide og vedtægt og andre kontrakter efterleves. Dommeren resolverer, at han ikke vil afvise afhjemlingen af forbudsforretningen, hvis forbudsmændene kan fremvise ordre fra Niels Hansen på samtlige lodsejeres vegne. Forbudsmændene havde ikke nogen skriftlig ordre. - Tingsvidne. (Se 3/3-61).

751:

7/10. Anders Ostrup i Kolding ctr. slotsforvalter Andreas Rachlou på Koldinghus ang. gæld. Sagen frafaldet.

Sognefogeden Jens Simonsen i Dons, som ejer en gård i Grene Krog, der bebos af Christen Pedersen, opbyder børnepenge efter dennes afdøde hustru 2. gang.

1760 - 21. oktober:

30/9. Sag ctr. arresterede Daniel Danielsen, som har stjålet garn fra sognefogeden Jens Skjelde i Ferup. 11/11

751b:

23/9. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 4/11

Hans Andersen af Grene Krog ctr. Therkil Madsens hustru Marie Poulsdatter ibidem. 4/11

Sognefogeden Jens Simonsen i Dons, som ejer en gård i Grene Krog, der bebos af Christen Pedersen, opbyder børnepenge efter dennes afdøde hustru 3. gang.

1760 - 28. oktober:

14/10. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 9/12

752:

1760 - 4. november:

21/10. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 2/12

14/10. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 25/11

752b:

Søren Koed af Håstrup ctr. Therkild Sørensen af Heinsted, som i Rasmus Sørensens hus i Viuf har tilstået at have frataget Søren Koed et dokument på 50 rdl. og fået penge derfor. Han har også solgt svin for ham uden at give ham penge derfor. Tingsvidne.

Rytterbonden Poul Johansen af Hjarup taget i ed som kvægopsynsmand i stedet for Michel Christensen ibidem.

753:

21/10. Hans Andersen af Grene Krog ctr. Therkil Madsens hustru Marie Poulsdatter ibidem. De tager hinanden i hænderne og tilbagekalder gensidige beskyldninger. Tingsvidne.

Morten Pedersen af Lille Anst fremlyser en galt 2. gang. (Første gang skulle være 28/10, men er ikke set der).

Læst patent af 10/10 om højesteret for 1761.

1760 - 11. november:

21/10. Sag ctr. arresterede Daniel Danielsen, som har stjålet garn fra sognefogeden Jens Skjelde i Ferup. 25/11

753b:

Morten Pedersen Hyrde af Lille Anst fremlyser en galt 3. gang. (Første gang skulle være 28/10, men er ikke set der).

1760 - 18. november:

Læst forordning af 1/11 om kornskatten for 1761.

1760 - 25. november:

11/11. Sag ctr. arresterede Daniel Danielsen, som har stjålet garn fra sognefogeden Jens Skjelde i Ferup. 23/12

4/11. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 9/12

754:

Christian Risom af Kolding lovbød en proprietærselvejergård i Smidstrup, som beboes af Niels Joensen, 1. gang.

Christen Eriksen af Seest, som har mageskiftet nogle jorder på Skovdrup mark med Knud Jensen, lovbød det derpå værende skov og opvækst 1. gang.

1760 - 2. december:

4/11. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 16/12

Christian Risom af Kolding lovbød en proprietærselvejergård i Smidstrup, som beboes af Niels Joensen, 2. gang.

Christen Eriksen af Seest, som har mageskiftet nogle jorder på Skovdrup mark med Knud Jensen, lovbød det derpå værende skov og opvækst 2. gang.

1760 - 9. december:

25/11. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 23/12

Jørgen Nielsen i Bølling fremlyser hest 1. gang.

Jens Hansen Raun i Brejning fremlyser stud 1. gang.

28/10. Mads Jensen i Vester Vamdrup ctr. sin formynder Poul Lauridsen Buch af Nagbøl ang. hans fædrende og mødrende arv. 16/12

754b:

Christen Eriksen af Seest, som har mageskiftet nogle jorder på Skovdrup mark med Knud Jensen, lovbød det derpå værende skov og opvækst 3. gang. Knud Jensen, som har mageskiftet jorderne, begærede skøde.

1760 - 16. december:

2/12. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. 13/1-61

Jørgen Nielsen i Bølling fremlyser hest 2. gang.

Jens Hansen Raun i Brejning fremlyser stud 2. gang.

Christian Risom af Kolding lovbød en proprietærselvejergård i Smidstrup, som beboes af Niels Joensen, 3. gang. - Mads Lauridsen Buch i Dollerup begærede skøde.

755:

9/12. Sentence i sagen, som myndlingen Mads Jensen af Vester Vamdrup har haft ctr. sin morbroder, formynderen Poul Lauridsen Buch i Nagbøl for fædrende og mødrende arveparter. - Ved skifter 13/9-34 og 21/1-35 har Mads Jensen arvet 143 rdl. 4 mk. 7 5/8 sk. Poul Buch blev sat til at være formynder og lovede at tage ham til sig og holde ham forsynet med føde og klæde, skolegang og kristelig optugtelse imod at nyde renten af kapitalen, til Mads blev 16 år (13/3-50). Da denne blev myndig i 1959, forlangte han kapitalen plus renter 4 % pro anno i 9 år, ialt 195 rdl. 2 mk. 12 sk. Men Poul Buch har anført, at Mads i sin barndom har været af slet helbred, og at en del af kapitalen er blevet brugt til lægebesøg og kur. Poul Buch havde over for regimentskriveren anført, at han var beordret dertil af overformynderen den tidligere regimentskriver Hacksen, men det har han ikke kunnet bevise, hvorfor regimentskriver Seest havde overgivet sagen til rettens afgørelse. Ved stævningen er rentekravet blevet øget, og Mads Jensen vil også have betaling for at have gjort bondearbejde (til mindst 6 rdl. om året). Poul Buch har ført vidner på, hvad han har søgt af læger m.m. Bl.a. har Mads været over et år i kur hos en kone i Egholt. Det er tvivlsomt, hvor meget Mads har gjort sig fortjent ved sit arbejde for Poul Buch. Hans Bertelsens kone, en søster til Mads, har engang sagt til Poul Buch, at hvis han kunne give Mads 100 slettedaler af arven, så ville hun være tilfreds. Og Poul Buch havde svaret, at hvis Mads skikkede sig vel, ville han gøre det, skønt arven var gået til kur. Poul Buch har i retten fremlagt et regnskab på godt 121 rdl. for kurforanstaltningerne og tilbudt at betale den øvrige del af arven, godt 22 rdl. Løn vil han ikke betale, da Mads ikke har fortjent det, og da han har forsynet ham med klæder langt udover, hvad hans løn kunne prætendere. - Dommen siger, at Poul Buch bør bekræfte sit kurregnskab med ed, og i så fald skal han kun betale de godt 22 rdl. plus renter. Hvis han ikke vil aflægge ed, skal han betale hele beløbet med renter. Han skal betale sagens omkostninger, siden han ikke i rette tid har aflagt vedbørligt formynderregnskab uden indkaldelse til overformynderen. - Mads Jensens advokat protesterede imod dommen og ville appellere den til højesteret, men ville først søge om beneficium pauperitatis.

755b:

1760 - 23. december:

9/12. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr gæld. 13/1-1761

Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 13/1-1761

Jørgen Nielsen i Bølling fremlyser hest 3. gang.

Jens Hansen Raun i Brejning fremlyser stud 3. gang.

25/11. Sentence i sagen ctr. delinkventen Daniel Danielsen, arresteret på Koldinghus for ringe tyveri begået mellem d. 19. og 20. september i sognefogeden Jens Skjeldes have i Ferup. - Han har selv tilstået tyveriet af noget bleget hørgarn. Han blev pågrebet af husmanden Niels Hansen Skræder i Ferup og indsat i arresten af Jens Skjelde. Det stjålne garn er i retten blevet vejet til 2 1/2 skålpund og vurderet til 4 mk. 13 sk. Skjeldes kone har med ed bekræftet, at garnet er hendes og frastjålet hende uden hendes vilje og vidende, hvorefter hun har fået garnet tilbage. - Daniel Danielsen har oplyst, at han har udstået en straf på 3 år i Viborg Tugthus, men har ikke kunnet fremlægge pas derfra; og en attest fra tugthusets bogholder oplyser, at han ikke udstod hele straffen, men deserterede. Dengang kaldte han sig Christen Pedersen. En attest fra sognepræst Hans Schytte i Nim bekræfter, at en Daniel Danielsen blev døbt i sognet for 64 år siden. Det kan være delinkventen. Han har så været borte fra sognet i 40 år. Han er tidligere blevet dømt ved Nørvang-Tørrild herredsret (9/2-54) og dernæst efter appel ved landstinget (13/6-54) dømt for at have stjålet et glas til at miste sin hud i fængsel og dernæst at arbejde 3 år i Viborg Tugthus, når han blev antruffet. Piskningen fik han efter pågribelse på Koldinghus d. 15/3-57 og blev dernæst sendt til Viborg Tugthus. - Iflg. lovens 6-17-33 skal han miste sin hud på kagen, brændemærkes på ryggen og sendes til nærmeste fæstning i Fredericia at arbejde i jern på livstid. Desuden skal han betale igæld til Jens Skjeldes hustru, 4 mk. 13 sk., tvigæld til kongens kasse, 1 rdl. 3 mk. 10 sk., samt have sin hovedlod forbrudt. Man da han ikke ejer noget, bliver der ikke noget at beregne. Skarpretteren skal have 4 rdl. for brændemærkningen og 5 rdl. for kagstrygningen. Udgifterne til arrest, proces og exekution må betales af amtet. - (NB: På Landsarkivet for Nørrejylland er der under Koldinghus birk et bind ved navn 'Domsakt i sagen mod Daniel Danielsen også kaldet Chr. Pedersen', 1753-1760).

1761

756b:

1761 - 13. januar:

Læst kgl. gentaget mandat af 31/10-1740 om lediggængeres og deserterede soldaters examination, anholdelse og indbringelse.

Læst forordning af 24/12-60, hvorefter konsumtions-, familie- og folkeskat skal svares 1/1-61

Sag ctr. Jens Knudsen, portner på Koldinghus. 10/2

16/12. Jep Rasmussen af Seest ctr. Jes Nielsen af Gejsing, Jens Poulsen, tjenende Rasmus Poulsen i Seest, og Hans Poulsen, tjenende Knud Jensen i Seest, vedr. hærværk. Jes Nielsen tilbagekalder beskyldninger og tilbyder 10 rdl. for den lidte skade. Sagen frafaldet. Tingsvidne.

757:

23/12. Sivert Jacobsen af Vrågård og Lars Pedersen af Gros Tønder i Tønder amt ctr. Peder Lassen af Follerup vedr. gæld. 10/2

Oluf Madsens enke Anne Hansdatter af Seest m.fl. lovbyder hendes ejendom i Bøgvad halve have med tilhørende halve skovskifte i Seest skov, 1. gang.

23/12. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 27/1

1761 - 20. januar:

Apoteker Eilschou af Kolding ctr. provst Einsperg i Nr. Vilstrup for gæld. 10/2.

757b:

13/1. Oluf Madsens enke Anne Hansdatter af Seest m.fl. lovbyder hendes ejendom i Bøgvad halve have med tilhørende halve skovskifte i Seest skov, 2. gang.

1761 - 27. januar:

Læst forordning af 31/12-60 ang. tobakshandelen og dens generaldirektion.

13/1. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 10/2

Skovfoged Adolf Walter ctr. rytterbonden Jørgen Danielsen af Hafdrup for beskyldninger. 10/2

758:

Jens Christensen af Utoft og broder Christen Skytt af Nollund fremlyser en rød rytterkjortel med blåt opslag og blåt underfoer og en liden pallask med hvidt lædergehæng, som deres drenge har fundet ved en hyrdehytte på Påbøl hede. Den er tidligere blevet fremlyst i Grindsted kirke. 1. gang.

Oluf Madsens enke Anne Hansdatter af Seest m.fl. lovbyder hendes ejendom i Bøgvad halve have med tilhørende halve skovskifte i Seest skov, 3. gang. Borger og bager Peder Jepsen Hjelm, som er gift med Anne Olufsdatter, datter af sl. Oluf Madsen og Anne Hansdatter, tilbød at holde den allerede oprettede kontrakt.

1761 - 3. februar:

Rytterkjortel og pallask fremlyst 2. gang.

Jægermester og oberforster Bachman stævner nogle, der skal aflægge ed vedr. skovhugst iflg. skov- og jagtsessionens protokol: 1) Jens Pedersen Krog af Jordrup, 2) Niels Michelsen af Starup, 3) Niels Basses enke af Gudsø, 4) Peder Brems af Gudsø, 5) Jens Skov af Tårup meddelte, at Jens Knudsen af Tårup var syg og ikke kunne komme.

758b:

Jægermester og oberforster Bachman ctr. Gyde Christensen og tjenestekarl Gyde Sørensen i Gelballe ang. et stykke vildt. De aflagde ed.

Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 10/2

759b:

Mads Jensen, boende i Christen Hartvigsens gård i Nagbøl, beskikket til opsynsmand i stedet for afdøde Jens Poulsen, og Knud Jepsen af Skanderup beskikket i stedet for afdøde Jep Bramsen.

1761 - 10. februar:

Læst brandforsikringsanordning af 13/1 for alle købstæder.

Læst kapitelstaksten for Ribe stift for 1760.

13/1. Sag ctr. Jens Knudsen, portner på Koldinghus. Der afventes kgl. resolution. 10/3

20/1. Apoteker Eilschou af Kolding ctr. provst Einsperg i Nr. Vilstrup for gæld. 17/3

27/1. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 17/2

27/1. Skovfoged Adolf Walter ctr. rytterbonden Jørgen Danielsen af Hafdrup for beskyldninger. Sagen afgjort i mindelighed.

3/2. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 17/2

760b:

Arvingerne efter Jens Madsen i Skikballe ctr. jøden Phillup Slagter i Fredericia for gæld. Vidner har været tilkaldt, da Jens Madsen lå på sit yderste. Da tilkendegav han, hvilke tilgodehavender han havde hos en og anden. Jens Madsen sad hos dem ved bordet og sagde hver mands navn og penge, det blev nedskrevet. Dette skete nogle dage, inden han døde. Phillup blev nævnt for 29 slettedaler. De andre debitorer har allerede betalt. Tingsvidne.

761:

13/1. Sentence i sagen, som Sivart Jacobsen af Vrågård og Las Petersen af Gross Tønder ved Tønder har haft ctr. Peder Lassen, rytterbonde i Follerup for 100 rdl., som de har lånt ham, og som han ikke vil betale tilbage. - Peder Lassen har bevist, at det ikke var et egentligt lån, men håndpenge, som de gav ham for at købe 30 stk. stude, når han skulle til Vendsyssel. Studene blev indkøbt og bragt med tilbage. De skulle efter aftalen have været afhentet den 16/9, men der kom brev fra Sivart Jacobsen om, at han ikke kunne afhente studene da, hvorfor han bad ham beholde dem til Mikkelsdag. Det havde han ikke forberedt græs eller fodring til. Siden havde Sivart Jacobsen skrevet igen, at han havde beset studene, men at han ikke ville have dem; de var for dyre og i dårlig stand; og han bad Peder Lassen om at indlevere de 100 rdl. hos Christen Eriksen i Seest. Men deres tilstand skyldtes, at de havde måttet være på græs så langt ud på året. Derefter har Peder Lassen solgt studene til andre for den pris, som han kunne få. Han har opstillet et regnskab, der viser hans udgifter og tab på handelen, så at han foruden de 100 rdl., som han har beholdt, burde have endnu 20 rdl. af sagsøgerne. - Han frikendes for deres krav.

761b:

Jens Christensen af Utoft og broder Christen Skytt af Nollund fremlyser en rød rytterkjortel med blåt opslag og blåt underfoer og en liden pallask med hvidt lædergehæng, som deres drenge har fundet ved en hyrdehytte på Påbøl hede. Den er tidligere blevet fremlyst i Grindsted kirke. 3. gang.

1761 - 17. februar:

10/2. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 3/3

762:

10/2. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 17/3

762b:

Søren Boerlev og Søren Jepsen af Bramdrup fremlyser hest 1. gang.

Læst plakat med efterlysning af bortrømte husmand Peder Jensen i Asbo, som har voldtaget 11-årige Margrethe Andersdatter af Asbo. 1. gang.

1761 - 24. februar:

Læst ovenstående plakat 2. gang.

763:

1761 - 3. marts:

17/2. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 17/3

(14/10-60). Selvejer Hans Larsen i Stovstrup ctr. videfoged Niels Hansen ibidem. Sognefoged Søren Haar af Viuf m.fl. udmeldes til synsmænd. 10/3

763b:

Regimentskriveren ctr. Christian Christiansen af Velling. 10/3

764:

Anders Joensen af Nygård anmelder stormskade. Tingsvidne.

Læst plakat med efterlysning af bortrømte husmand Peder Jensen i Asbo, som har voldtaget 11-årige Margrethe Andersdatter af Asbo. 3. gang.

1761 - 10. marts:

Læst forordning af 18/2 ang. udskrivning af havre.

Læst avertissement af 28/2, at fremmede guldmønter må passere i de kgl. kasser.

3/3. Selvejer Hans Larsen i Stovstrup ctr. videfoged Niels Hansen ibidem. Sognefoged Søren Haar af Viuf m.fl. afhjemler syn på et vadested, der er vanskeligt at passere ved høj vandstand. Striden står om, hvem der må benytte et par huller i et dige, og hvem der må køre over hvis jord. Videfogeden havde appelleret dommerens kendelse af 14/10-60 til højesteret. Tingsvidne.

765b:

Kaj Madsen af Herslev Højrup som formynder for nogle af Mads Mikkelsens børn i Stigballehus fører vidner på, hvad der er taget ud af boet efter Mads Mikkelsens kones død. 17/3

10/2. Sag ctr. Jens Knudsen, portner på Koldinghus. Der afventes kgl. resolution. 31/3

3/3. Regimentskriveren ctr. Christian Christiansen af Velling. 31/3

766b:

Rytterbonden Peder Madsen af Gelballe tages i ed som opsynsmand i stedet for Søren Pedersen.

1761 - 17. marts:

3/3. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 31/3

17/2. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 31/3

10/3. Kaj Madsen af Herslev Højrup som formynder for nogle af Mads Mikkelsens børn i Stigballehus fører vidner på, hvad der er taget ud af boet efter Mads Mikkelsens kones død. En del familiemedlemmer har taget en del, nogle ærter, noget træ, en egefjæl, penge. Men de er til stede i retten og aflægger ed på, at det er sket til børnenes bedste. Tingsvidne.

767b:

10/2. Sentence vedr. apoteker Eilschou af Kolding ctr. provsten Christoffer Einsperg i Nørre Vilstrup for en gæld på 102 rdl. 1 mk. 5 sk. for adskillige varer. Provsten har svaret, at det for nærværende tid ikke kan lade sig gøre at betale, da hans kreditorer har tilladt, at han lader sit gods gå på auktion, for at de kan få deres tilgodehavender, og at den rente, som derved spares, kan gå til apotekeren. - Han dømmes til at betale sin gæld samt sagens omkostninger.

1761 - 31. marts:

Læst reskript af 13/3 ang. den grasserende pest i Archipelagos (?), og hvorledes med skibe skal forholdes.

17/3. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 21/4

768:

10/3. Portneren Jens Knudsen på Koldinghus benådet ved kgl. resolution.

17/3. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 14/4

10/3. Sentence i sagen, som regimentskriveren efter ordre fra amtmanden har ladet føre for sognefogeden Mads Jacobsen i Skærup ctr. Christian Christiansen, husmand i Velling til afstraffelse for hans opsætsighed og utilbørlige opførsel mod sognefogeden på den i året 1760 holdte klapjagt, jvf. tingsvidne af 22/4-60 (se fol. 726b). Der er blevet gjort rede for sognefogedernes pligt til at hjælpe hinanden i opsynet med de fra deres fogderier tilsagte jagtklappere. Disse skal holde linjen, så at den ikke åbnes og de skadelige dyr derved får mulighed for tilbageflugt og undgår forposterne, nemlig de herrer kgl. jagtbetjente og forlappere. Hvis linjen ikke holdes ordentligt, er det til tidsspilde for klapperne og stor skade for amtets beboere, som lider tab på grund af de skadelige dyr. - I den hensigt har Mads Jacobsen vist sin troskab og efterkommet lydighed. Under sit ridt har han konstateret urigtighed hos Velling fogderis klappere, hvem han har formanet til at holde linjen, men er i det samme blevet mødt med modsigelse af Chistian Christiansen, hvem han for opsætsighed gav et par slag af sin pisk, og Christian Christiansen tog sin kæp og slog hesten i panden og senere på baglænden. Sognefogeden Mads Jacobsen har straks anmeldt sagen for sin øvrighed, men Christian Christiansen lod først give klage over sig, og så først kom han med en slags undskyldning på naturens vegne. Han har ikke bevist, at han har fået sår af sognefogedens pisk, og han har ikke på ferske fode klaget ved klapjagten for de kgl. jagtherrer og vist, han har havde været nødt til at sætte sig til modværge. Derfor er denne sag af den høje øvrighed blevet henvist til lands lov og ret. - Christian Christiansen har opført sig ulydigt over for sognefogeden og gjort modværge med sin kæp og dermed taget sig selv til rette; han bør for sin adfærd bøde til jagttøjets vedligeholdelse denne gang 1/2 rdl. og tilstå sin forseelse i den høje øvrigheds overværelse og gøre en sømmelig afbigt. Desuden skal han betale sagens omkostninger med 2 rdl. 4 mk.

768b:

1761 - 7. april:

Læst forordning af 13/3 om, hvorledes med delinkventers undervisning af præsterne i deres kristendom og saligheds sag, mens de er arresterede, skal forholdes.

Sag mod provst Einsperg af Nørre Vilstrup ang. en veksel på 150 rdl., som er protesteret af notarius publicus. 14/4.

1761 - 14. april:

Jægermester og oberforster Bachman lader afhjemle skovsyn.

769:

Hospitalsforstander Christian Hadberg, Kolding hospital, ctr. hospitalsbønderne i Almind og Knurborg. 21/4

31/3. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 19/5

7/4. Sentence: Provst Einsperg i Nørre Vilstrup har ikke indfriet sin veksel på 150 rdl. til købmanden Michel Wissing i Kolding, men ladet notarius publicus, birkeskriver Paabye, protestere vekslen. Han skal betale sin gæld med renter samt sagens omkostninger.

769b:

1761 - 21. april:

Læst reskript af 3/4, at rettens betjente ikke må afkortes i deres salær, når der bruges sættedommere eller -skrivere.

31/3. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 5/5

770:

14/4. Dom afsagt: Hospitalsforstander Christian Hadberg, Kolding hospital ctr. hospitalsbønderne i Almind og Knurborg. Det er den samme gamle restance som hvert år fra 1745-46, og de dømmes endnu en gang til at betale den inden de sædvanlige 15 dage.

770b:

1761 - 28. april:

Laurids Jensen af Lilballe ctr. Peder Andersen i Eltang for skovhugst. 19/5

1761 - 5. maj:

21/4. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 2/6

771:

Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 19/5

771b:

1761 - 19. maj:

HølÐsmeden Rasmus Olesen af Rølling (Røllum ?) by i Ensted sogn, Tønder amt ctr. Johan Lorentzen af Kongsted for gæld 14 rdl. 4 mk. 16/6

772:

5/5. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 26/5

772b:

28/4. Laurids Jensen af Lilballe ctr. Peder Andersen i Eltang for skovhugst. 2/6

773:

Peder Møller Mahler af Jelling ctr. guldsmed Hans Nysted i Horsens og Peder Mortensen, tømmermand i Jerrignau (?). 2/6

774:

Mikkel Jensen af Gelballe fører tingsvidnesag ang. en af Niels Pedersen i Skanderup afkøbt plag, som er konfiskeret af vadestedsriderne. 2/6

Byfoged Geriken af Fredericia ctr. Niels Hansen i Henneberg ladegårdshus for resterende auktionspenge 29 rdl. 16/6

774b:

14/4. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 16/6

1761 - 26. maj:

Niels Jensen Skov i Høllund lovbyder sin påboende gård 1. gang.

Afhjemlet pilesyn for 1761 i Elbo og Holmans herreder.

19/5. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 23/6

Afhjemlet syn over vildtbanepæle i Anst og Slavs herreder.

Afhjemlet pilesyn for Anst herred.

Do. syn over levende gærder, stendiger og jorddiger i Anst herred.

Niels Pedersen af Fugdal p.v.a. sognepræst Claus Haagen i Grindsted ctr. Jes Nielsen ibidem. 9/6

775:

Sognepræst Claus Haagen i Grindsted ctr. Jes Nielsen og hustru Maren Jørgensdatter i Grindsted formedelst forargeligt levned. 9/6

Peder Poder af Hundsbæk for Poul Pedersen, tjenende kromanden i Bække ctr. Anders Steffensens sønner Jep og Peder Andersen i Bække for beskyldninger og vold. 16/6

775b:

1761 - 2. juni:

Læst forordning af 15/5 om landvæsenets forbedring ved fællesskabets ophævelse.

Læst plakat af 28/5 ang. kurante dukaters forhøjelse, som er slået til 2 rdl., herefter skal gå i køb og salg for 13 mk.

Regimentskriveren stævner bortrømt mandskab. Kun få mødte: Hans Andersen af Hafdrup, som har tjent i Bastrup i 5 år, men altid indfinder sig i Dons, når han stævnes af sognefogeden på Vamdrupgård. Oplyste, at Hans Pedersen er landsoldat sønderude, og hans lillebror Jep Pedersen tjener i Bastrup. Jens Hansen af Gejsing mødte for sin søn Hans Jensen, der tjener i Højrup sogn i Haderslevhus amt. 23/6

19/5. Mikkel Jensen af Gelballe fører tingsvidnesag ang. en af Niels Pedersen i Skanderup afkøbt plag, som er konfiskeret af vadestedsriderne. Tingsvidne.

776:

19/5. Peder Møller Mahler af Jelling ctr. guldsmed Hans Nysted i Horsens og Peder Mortensen, tømmermand i Jerrignau (?). Guldsmeden har eftersøgt ham i og omkring Jelling med beskyldninger om, at han har tilegnet sig et ur, som en anden skulle have haft. Tingsvidne.

776b:

Christen Hansen af Jelling møllested ctr. provst Einsperg af Nørre Vilstrup samt vistnok også provst Jørgen Bang i Dejbjerg og Hans Justesen i Jelling. Ny stævning fornøden. 14/7

777:

5/5. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 9/6

19/5. Laurids Jensen af Lilballe ctr. Peder Andersen i Eltang for skovhugst. Forlig.

Niels Jensen Skov i Høllund lovbyder sin påboende gård 2. gang.

1761 - 9. juni:

2/6. Mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, vedr. stolestader i kirken. 21/7

777b:

Peder Nielsen af Gamst anmelder ildsvåde og får almissebrev.

778:

26/5. Sognepræst Claus Haagen i Grindsted ctr. Jes Nielsen og hustru Maren Jørgensdatter i Grindsted formedelst forargeligt levned. Forlig. (Gælder vistnok begge sager). Tingsvidne.

Niels Jensen Skov i Høllund lovbyder sin påboende gård 3. gang. Preben Hansen af Nørre Vilstrup begærer skøde.

1761 - 16. juni:

19/5. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 7/7

778b:

26/5. Peder Poder af Hundsbæk for Poul Pedersen, tjenende kromanden i Bække ctr. Anders Steffensens sønner Jep og Peder Andersen i Bække for beskyldninger og vold. 30/6

779:

Sign. Thøger Sterm ctr. Anders Petersen Biering i Åbenrå for veksel. 30/6

19/5. HølÐsmeden Rasmus Olesen af Rølling (Røllum ?) by i Ensted sogn, Tønder amt ctr. Johan Lorentzen af Kongsted for gæld 14 rdl. 4 mk. 23/6

19/5. Byfoged Geriken af Fredericia ctr. Niels Hansen i Henneberg ladegårdshus for resterende auktionspenge 29 rdl. 23/6

779b:

1761 - 23. juni:

2/6. Regimentskriveren ctr. en del undvigt mandskab. 30/6

Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 7/7

26/5. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 14/7

16/6. Sentence: Johan Lorentzen i Kongsted skal betale sin gæld på 14 rdl. 4 mk. til Rasmus Olesen (hølÐsmed) i Rølling (Røllum?) i Ensted sogn, Tønder amt, samt sagsomkostninger.

16/6. Sentence: Niels Hansen i Henneberg ladegårdshus skylder 29 rdl. i auktionspenge til byfoged Gierken i Fredericia. Han skal betale dem samt sagsomkostninger.

1761 - 30. juni:

23/6. Regimentskriveren ctr. en del undvigt mandskab. 14/7

780:

16/6. Sign. Thøger Sterm ctr. Anders Petersen Biering i Åbenrå for veksel. 14/7

Provst Høstmark af Pjedsted, skifteforvalter i stervboet efter hr. Steenberg i Gauerslund, ctr. Enevold Sørensen i Gauerslund for gæld på 114 rdl. 14/7

16/6. Peder Poder af Hundsbæk for Poul Pedersen, tjenende kromanden i Bække ctr. Anders Steffensens sønner Jep og Peder Andersen i Bække for beskyldninger og vold. Brødrene erklærer, at de ikke ved andet end godt om Poul Pederesen, og betaler sagsomkostninger. Forlig. Tingsvidne.

780b:

1761 - 7. juli:

Bertel Hansen i Noes lovbød sin gård i Gejsing 1. gang.

16/6. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 18/8

23/6. Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 4/8

Iver Mikkelsen af Jordrup og Niels Mikkelsen af Starup ctr. Mogens Jørgensen i Bølling for injurier. - De er kommet i ord om noget hør, som sagsøgerne ville have flyttet fra et af Mogens Jørgensens huse uden hans tilladelse i forbindelse med nogle folks flytning. Han erklærer, at han ikke ved noget til deres æres forklejnelse og tilbyder at betale udgift til tingsvidnets ekspedition. De tager hinanden i hånden og erklærer at være venligt og kærligt forligte.

781:

1761 - 14. juli:

23/6. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 28/7

30/6. Provst Høstmark af Pjedsted, skifteforvalter i stervboet efter hr. Steenberg i Gauerslund, ctr. Enevold Sørensen i Gauerslund for gæld på 114 rdl. 28/7

781b:

2/6. Christen Hansen af Jelling møllested (ctr. provst Einsperg af Nørre Vilstrup samt vistnok også provst Jørgen Bang i Dejbjerg og Hans Justesen i Jelling) fører vidner for at fastlså, hvem der ejer Jelling møllested. Hans Justesen har påstået at have skøde på stedet. Han har ladet nogle mænd udsætte hans bohave, mens han selv var fraværende. en fremmed mand, der sagde, at han var udsendt af assessor Bredahl, har stået for udsættelsesforretningen. Et af vidnerne var blevet bedt om at gå med og se på udsættelsen, hvor Hans Justesen skulle have været sat ind i huset i stedet. Men da han hørte den fremmede sige, at Christen Hansen evt. måtte sættes ud med magt, var han gået sin vej. Et vidne har hørt den fremmede sige, at han ville have byttet sig til Jelling møllested for et andet hus, men siden han havde set, at det var en røverkule, ville han betænke sig. - Da Christen Hansen ikke ved vidneførelsen har fået vished om, hvem der ejer huset, og til hvem han altså skal betale sin afgift, tilbyder han at betale pengene i retten til rette ejer. 21/7

782:

Bertel Hansen i Noes lovbød sin gård i Gejsing 2. gang.

Sign. Rasmus Sørensen Soel i Viuf lovbød sin gård 1. gang.

Hans Pedersen af Brøndsted opbød for 3. gang børnepenge for sin myndling Gertrud Nielsdatter. (De foregående gange skal være 30/6 og 7/7, men er ikke set der).

782b:

30/6. Sentence, sign. Thøger Sterm ctr. Anders Petersen Biering i Åbenrå for veksel på 165 rdl. Debitor har i sin veksel bundet sig til at lide dom ved Koldinghus birketing i tilfælde af misligholdelse. Han har ikke indfundet sig og dømmes til at betale sin gæld og sagens omkostninger.

30/6. Sentence: Regimentskriveren har stævnet en del undveget mandskab fra rytterdistriktet. Mattias Johansen er blevet anført under Seest, men det har vist sig, at han er født og opvokset i Haderslevhus amt. Hans Pedersen af Hafdrup er blevet landsoldat, og Hans Andersen ibidem har tilkendegivet, at han tjener hos Jens Ebbesen i Bastrup under Vamdrup sogn. Dommen gælder de øvrige navngivne 103 unge mænd i alderen 15-41 år. Siden de ikke har indfundet sig efter stævning og efterlysning både ved landstinget og birkeretten samt fra sognekirkernes prædikestole, bør de, hvor de end måtte opdages og findes uden lovmæssigt pas og skudsmål, pågribes og forsendes til ryttergodsets tjeneste. Hvis de ikke indfinder sig efter denne doms forkyndelse, skal de desuden lide straf efter forordningen. Og de, som har huset, hælet og borthjulpet dem ligeledes. Dommens omkostninger og andre udgifter skal betales af dem selv, når de findes.

783:

1761 - 21. juli:

14/7. Christen Hansen af Jelling møllested (ctr. provst Einsperg af Nørre Vilstrup samt vistnok også provst Jørgen Bang i Dejbjerg og Hans Justesen i Jelling) fører vidner for at fastlså, hvem der ejer Jelling møllested. 4/8

783b:

Sign. Rasmus Sørensen Soel i Viuf lovbød sin gård 2. gang.

Bertel Hansen af Noes, nu boende i Gejsing lovbød 3. gang gård i Gejsing. Laurids Jensen og hustru Kirsten Sørensdatter begærede skøde.

784:

9/6. Sentence i sagen, som mølleren Christen Jensen af Drabæk mølle har haft ctr. mølleren Poul Jepsen af Rolles mølle, begge i Skanderup sogn, formedelst Rolles møller har tilegnet sig det første stolestade (gangstadet) i Skanderup kirke både i mands- og fruentimmerstolene, som de begge var fælles udi, og som Christen Jensen mener har tilhørt ham af arilds tid. Drabæk mølle har været til fra alders tid, mens Rolles mølle er ca. 70 år gammel. Begge møllere har haft stolestader sammen i kirken. Christen Jensen har haft 1., 3. og 5. stade i begge sider, og Poul Jepsen 2., 4. og 6. stade. Gangstaderne har tilhørt Christen Jensen, indtil Poul Jepsen for 15-16 år siden har disputeret dem. De andre sognebørn har altid søgt de stolestader, som var tildelt gårdene, gamle eller unge, mand efter mand alle tider. Poul Jepsen har fået sin egen stol opbygget i mandssiden; den har 4 stader udover de andre stader, som hører til Rolles mølle. - Poul Jepsen har påberåbt sig en amtmandsresolution af 10/5-28, hvor amtmanden anfører lovens 2-22-48, samt en dito af 1/5-57, hvor amtmanden bekræfter den første. Poul Jepsen holder også på, at han er ældre gift end Christen Jensen. - Dommen siger, at Christen Jensen og Poul Jepsen er hinanden lige i byrd, og derfor skal de underdanigst efterleve lovens 2-22-47 og 2-22-48, som begge citeres. Men den drager ikke heraf nogen konklusion om, hvem der så skal have gangstaderne. Procesomkostningerne ophæves på begge sider.

784b:

1761 - 28. juli:

Læst reskript af 26/6.

Læst reskript af 26/6.

14/7. Provst Høstmark af Pjedsted, skifteforvalter i stervboet efter hr. Steenberg i Gauerslund, ctr. Enevold Sørensen i Gauerslund for gæld på 114 rdl. Sagen frafaldes.

Regimentskriveren ctr. Jens Ducke for tyveri af økse. 4/8

785:

14/7. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 11/8

Sign. Rasmus Sørensen Soel i Viuf lovbød sin gård 3. gang. - Hans hustru Else Anchersdatter begærede skøde.

Mads Christensen af Baldersbæk i Vorbasse sogn ctr. hans foregivende husbond Anders Nielsen i Keldbjerg i Læborg sogn. Synsmænd udmeldes. 11/8

Peder Mikkelssen af Gejsing lovbød sin påboende gård 1. gang.

785b:

1761 - 4. august:

28/7. Regimentskriveren ctr. Jens Ducke arresteret for tyveri af økse. 18/8

Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 18/8

786:

Regimentskriveren ctr. Lauge Hansen Lund og Christen Olesen, begge af Trelde, for slagsmål. 18/8

21/7. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. provst Einsperg af Nørre Vilstrup og provst Jørgen Bang i Dejbjerg ang., hvem der ejer Jelling møllested. 18/8

787:

7/7. Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 25/8

Hans Jensen Smed i Nagbøl beskikkes til opsynsmand og tages i ed. Om edens ordlyd henvises til fol. 748.

Peder Mikkelssen af Gejsing lovbød sin påboende gård 2. gang.

1761 - 11. august:

28/7. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 18/8

Assessor Bredahl i Vindeslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested om gæld, fæstes forbrydelse og beskyldninger. Christen Hansen påviser, at stævningen er ugyldig; den indskrænkes til spørgsmålet om fæstes forbrydelse. 1/9

788b:

Peder Mikkelssen af Gejsing lovbød det halve af sin påboende gård 3. gang. Hans kone Mette Kirstine Rasmusdatter begærede skøde.

28/7. Mads Christensen af Baldersbæk i Vorbasse sogn ctr. hans foregivende husbond Anders Nielsen i Keldbjerg i Læborg sogn. Sagen frafaldet.

1761 - 18. august:

4/8. Regimentskriveren ctr. Jens Ducke arresteret for tyveri af økse. 15/9

11/8. Amtsforvalter Møller i Kolding ctr. Peder Jensen og hustru, sidst boende i Asbo i Bække sogn, men som er bortrømt, efter at Peder Jensen har voldtaget den 11-årige Margrethe Andersdatter. 15/9

4/8. Regimentskriveren ctr. Mads Hansen Skov og Hans Christensen af Bramdrup for slagsmål. 8/9

789:

4/8. Regimentskriveren ctr. Lauge Hansen Lund og Christen Olesen, begge af Trelde, for slagsmål. 8/9

789b:

4/8. Christen Hansen af Jelling møllested ctr. 9provst Einsperg af Nørre Vilstrup og) provst Jørgen Bang i Dejbjerg ang., hvem der ejer Jelling møllested. Hans Justesen i Jellig har i nogle år forsøgt at komme til at bo i Jelling møllested. Han har påstået at have skøde dertil og har udtalt, at Christen Hansen nok skulle blive sat ud, fordi han havde opryddet unge træer (risege); men i løbet af den parallele sag har Christen Hansen Skræder ført vidner på, at han selv med eget indkøbt tømmer har opbygget huset, og at jorden før ham henlå udyrket til græsning. Han har nok selv plantet træer, og han har iøvrigt gjort jorden tjenlig til agerbrug ved at rydde den for kratværk og rødder. Christen Hansen får nogle skødekopier påtegnet i retten.

7/7. Kommerceråd Jens Riis, rådmand Hans Michel Danielsen, madame Maren sl. Møllers, mons. Ulrich Frich, Michel Wissing og sl. Daniel Michelsens arvinger ctr. Villads Nielsen på Stallerupgård. 15/9

1761 - 25. august:

790:

/8. Peter Iversens enke af Haderslev ctr. Hans Nissen i Egtved for gæld på 6 rdl. 3 mk. 6 sk. for varer, han har fået, da han boede i Toustrup. 22/9

Fremlagt en skrivelse fra jægermester og oberforster Bachman. Indstævnte Peder Madsen og Peder Mikkelsen af Gelballe bekræftede deres indgivne attest. Clemend Madsen af Nyborg, Bertel Christensen Vind i Lejrskov og Laurids Jensen i Noes kunne ikke beedige attesterne. De frafaldes.

1761 - 1. september:

Jægermester Bachman lader afhjemle oldensyn.

11/8. Assessor Bredahl i Vindeslevgård ctr. Christen Hansen Skræder på Jelling møllested om gæld, fæstes forbrydelse og beskyldninger. Christen Hansen påviser igen fejl i sagen, en "rettens forelæggelse". 15/9

792:

Tingbogen sluttet 1. september 1761..


Tilbage til oversigten
Tilbage til forsiden

Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk