Tilbage

Tingbøger

Indledning

Det er Slavs og Anst herreder, der er i centrum af min interesse, hvorfor min tingbogslæsning hovedsageligt gælder tingbøger, der omfatter disse to herreder. Tilførsler fra byerne Vorbasse og Hjarup kan være særlig udførligt gengivet.

På det sidste er jeg også begyndt at interessere mig for Malt herred, hvor vi også har nogle spændende aner.

Yderligere forklaring her

Man kan søge i tingbøgerne med denne søgefunktion.

Slavs herreds tingbøger

1662 1663 1664 1665 1668 1670 1671 1672 1681-85

Download filerne som bog i epub-format

Anst herreds tingbøger

1660-61 1664 1665 1666 1668 1670 1671 1675-76 1679-81 1682-83 1684-85 1685-88

Download filerne som bog i epub-format

Jerlev herreds tingbøger

1653 1662 1666 1669 1670-71 1671-72 1672-73 1676-77 1677 1677-78 1681-82 1685-88

Download filerne som bog i epub-format

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbøger

Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1692-97, år 92-93
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1692-97, år 94
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1692-97, år 95
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1692-97, år 96-97
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1697-99, år 97
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1697-99, år 98
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1697-99, år 99
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1699-1703, år 1699-1700
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1699-1703, år 1701
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1699-1703, år 1702-03
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1703-05, år 1703
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1703-05, år 1704-05
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1705-07
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1707-09, år 1707
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1707-09, år 1708
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1707-09, år 1709
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1712-16
Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1716-19

Download filerne som bog i epub-format. (Tingbogen 1771-76 følger med her)

Koldinghus birks tingbøger

Koldinghus birk 1719
Koldinghus birk 1719-26
Koldinghus birk 1726-37
Koldinghus birk 1737-48
Koldinghus birk 1748-61
Koldinghus birk 1748-61 Supplement 1
Koldinghus birk 1748-61 Supplement 2
Koldinghus birk 1761-70

Download filerne som bog i epub-format

Anst m.fl. herreder

Anst m.fl. herreders tingbog 1771-76
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1776-77
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1778
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1779
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1780
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1781
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1782
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1783
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1784
Herefter gengiver jeg normalt ikke tinglæsninger af pantebreve, skøder m.m.
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1785
Anst m.fl. herreders tingbog 1776-87, år 1786-87
I det følgende gengives stort set kun stof fra Hjarup og Vorbasse sogne.
Anst m.fl. herreders tingbog 1787-94
Anst m.fl. herreders tingbog 1794-1801

Malt herred

Fra tingbøgerne Skads-Gørding-Malt herred vil jeg forsøge at gengive det, der vedrører Malt herred.

Tingbogen 1736-47 (1736-37)
Tingbog 1736-47 (1738)
Tingbog 1736-47 (1739-40)
Tingbog 1736-47 (1741)
Tingbog 1736-47 (1742)
Tingbog 1736-47 (1743)
Tingbog 1736-47 (1744)
Tingbog 1736-47 (1745)
Tingbog 1736-47 (1746)
Tingbog 1736-47 (1747)


Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk