Noter

Min sudoku-maskine har en række sudokuer, som jeg har hentet fra bøger, aviser og fra nettet. Et par af dem er hentet fra den tidligere sudoku-danmarksmester Kalsgaard. Den, der her er kaldt 'Kalsgaard hard', er særligt interessant. Med blyant på papir kan man ret nemt løse den; men min sudoku-maskine kan ikke. Når man har aktiveret knappen "Overblik", er det for det menneskelige øje så nemt at se, at løsningen findes i firkant 1. Det har jeg ikke kunnet lære maskinen at se - endnu. Maskinen kan skaffe overblik, men har det ikke selv. Den har tunnelsyn.

Efter at jeg har lært min maskine at gætte, er der nok ikke mange sudokuer, den ikke kan løse.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Denne numerering af firkanterne vil blive brugt i det følgende.
Rækkerne (vandrette) numereres fra 0 til 8.
Kolonnerne ligeså.

Rød overskrift: ikke løst (på ærlig vis, uden gætværk).

Mine egne erfaringer med at benytte de små tal, der viser sig i den tabel, der kommer frem ved klik på knappen "Overblik", er ikke mange, og min viden derom er langfra avanceret. Jeg vil forsøge at meddele den smule, jeg har fundet ud af ved at anvende dem på de uløste sudokuer i min Sudoku-maskine.

KDb 5 stjerner

Firkant 7: tallene 2 og 7 skal stå i kolonne 0. De kan fjernes fra 8/1.
Tallene 1 og 9 skal stå i kolonne 2 i firkant 7. De kan derfor slettes i firkant 1, samme kolonne.
Nu står tallet 4 alene tilbage i 0/1 (række 0, kolonne 1). Det indfører jeg i sudokuen, klikker på "Fyld alt". Hele sudokuen fyldes. Et klik på "Kontrol" viser, at sudokuen er rigtigt udfyldt.

Aller 5 stjerner

Række 2: Tallene 3 og 6 skal være i firkant 2. Tallene kan fjernes andre steder i rækken. Når 3 er fjernet fra 2/8, er det eneste 3-tal i denne firkant i 0/8. Sæt tallet i sudokuen her, Tryk "Fjern tabel" og dernæst "Overblik" for at få den reviderede tabel tilbage.
Kolonne 2: Tallene 2 og 8 skal stå i 3/2 og 5/2, kan fjernes andre steder i kolonnen samt i firkant 4.
Firkant 4:  Tallene 3 og 7 skal være i kol. 2. Kan fjernes i resten af firkanten og kolonnen.
Kolonne 7: Tallene 2, 8 og 9 er fælles om felterne 0/7, 3/7 og 7/7; kan fjernes fra andre felter i kolonnen.
Firkant 8: Tallene 3 og 9 skal stå i 6/4 og 8/4. Tallet 3 kan fjernes fra 6/3 og 6/5.
Række 6: Tallene 6 og 8 skal være i 6/3 og 6/5. Kan fjernes fra øvrige felter i rækken.
Firkant 3: Tallene 4 og 5 kan kun stå i 1/7 og 2/6. Fra 2/6 fjerner jeg 8 og 9.
Kolonne 4: Tallene 3 og 9 kan kun stå i 6/4 og 8/4: I firkant 7 kan tallet 3 fjernes fra 6/3 og 6/5.
(Kolonne 2: Tallene 4, 5 og 9 er fælles for 2/2, 4/2 og 6/2. Jeg sletter 9 i 0/2, hvor 6 er ene tilbage. Det sætter jeg. (Valget er rigtigt; men er argumentationen korrekt?))
Firkant 7: tallet 6 skal stå i kol. 0, altså skal det i firkant 1 stå i kol. 2. Sæt det. - 6 er fjernet fra 0/0 og fra 7/8. I firkant 9 forekommer 6 nu kun i 8/8. Sæt det. Tallet 6 i 2/2 fjernes.
Firkant 6: Tallet 8 må nødvendigvis stå i række 4. Kan fjernes andre steder i firkanten.

Geni 53

Kolonne 5: Tallet 2 skal være i firkant 2. Her kan slettes andre 2'ere.
Firkant 2: Tallet 5 skal være i række 2: Det kan slettes i 2/1.
Kolonne 3: Tallet 2 skal være i firkant 8. Andre tilfælde af 2 kan slettes i firkanten.
Kolonne 4: Tallene 3 og 6 skal være i firkant 8. Andre tilfælde af tallene kan slettes i firkanten.

Kolonne 2: 1 og 2 skal være i 0/2 og 3/2. Tallene kan fjernes andre steder i kolonnen . I firkant 7 er tallet 1 kun til stede i 8/0. Sæt det.
Række 6: Tallet 5 skal være i firkant 7 og kan slettes andre steder i rækken.
Række 8: Tallene 3, 5 og 6 er fælles for 8/4, 8/6 og 8/8. Tallet 6 kan fjernes fra 8/7. Her står 9 nu alene. Sæt 9.
(Man kan også fjerne 9 fra 8/6. Resultatet bliver det samme.)
Firkant 6: Tallene 1 og 4 skal være i 3/7 og 5/8. Kan fjernes andre steder i firkanten. - Tallet 7 alene i 5/7. Kan sættes.
6 er nu alene i 4/7. Kan sættes.
Kolonne 8: 1 og 4 skal være i 1/8 og 5/8. Kan fjernes andre steder i kolonnen.
Firkant 1: 1 skal stå i kolonne 1. Kan fjernes andre steder i firkanten. Tallet 2 er nu alene i 0/2. Kan sættes. Sudokuen er løst.

Geni 89

Firkant 7: 2 og 4 skal være i 7/1 og 8/1. Kan fjernes fra de øvrige felter i firkanten.
Firkant 9: 6 og 9 skal være i 6/6 og 6/8. Kan fjernes fra de øvrige felter.

Firkant 7: 5 og 9  skal være i kolonne 2. Kan fjernes fra firkant 1. Tallet 1 står alene i 02. Kan sættes. Klik "Fyld alt". Sudokuen fyldes korrekt.
Eller:
I firkant 7 er 5 og 9 bundet til kolonne 2. Andre forekomster af 5 og 9 kan fjernes fra kolonnen (0/2). Her bliver tallet 1 ene tilbagge. Sæt det i sudokuen.

Tough

Y-wing-metoden:
0/3 (med 2 og 6) er udgangspunkt. Denne celle kan "se" 6/3 (med 2 og 4). Cellen 6/3 kan "se" 6/0 (med 1 og 4).
Tallet 4 kan slettes fra 6/0, fra 7/4 samt fra 6/4. I 6/0 bliver tallet 1 alene tilbage, i 7/4 tallet 9.
Sæt et af disse tal i sudokuen, og "Fyld alt" vil fylde hele sudokuen korrekt.

Udgangspunktet kan også være 0/4 (med 1 og 8). 0/4 kan "se" 1/4 (med 1 og 4). 1/4 kan "se" 1/1 (med 1, 4 og 6).
Herfra kan fjernes tallet 4. Nu kan det kun være i 2/0. Sæt det der, og sudokuen kan fyldes korrekt.

Ovenstående er metoden brugt forkert. Det er fra udgangspunktet, der skal kunne ses i begge retninger.

Udgangspunkt: 6/0 (med 1 og 4). 4 peger hen på 4 i 6/3. 1 peger hen på 1 i 2/0. Så kan 4 fjernes i 2/3, og eneste 4 i firkant 2 ligger i 2/4. Sæt tallet der, og sudokuen er fyldt.
Men det gælder nok ikke.

Række 2: 2 og 5 skal være i 2/5 og 2/8. Kan slettes i 2/3.

Kalsgaard hard

Firkant 1: 2 og 3 skal være i kolonne 0, kan fjernes fra de øvrige felter i firkanten.
I 2/1 står 4 alene tilbage. Kan sættes. Sudokuen kan fyldes.

Kalsgaard evil

Kolonne 8: Tallene 1 og 4 skal være i firkant 3, 0/8 og 1/8. De kan fjernes i resten af både firkanten og kolonnen.
Række 7: Tallene 3 og 9 skal være i firkant 7. De kan fjernes i resten af rækken.

 

Diabolical

Kolonne 3: Tallene 1 og 8 skal være i 3/3 og 7/3. Kan fjernes i 6/3. Dér bliver tallet 3 alene tilbage. Kan sættes.
Tallet 1 kan også fjernes fra 4/3.

Hidden Triple

Række 0: 9 og 7 skal være i firkant 2 i rækkden. De kan stryges i rækken i firkant 3. Tallet 4 står nu alene i 0/8. Kan sættes. "Fyld alt"  udfylder sudokuen korrekt.

Hard

Firkant 9: Tallene 1 og 6 skal stå i 8/6 og 7/7. Kan fjernes fra de øvrige felter i firkanten.
Række 6: Tallet 6 Kan kun være i firkant 8, samme række. Her kan 6 slettes i række 8.
Kolonne 1: Tallene 3 og 5 skal være i 1/1 og 4/1. I 1/1 kan slettes 1 og 6.