Warning: Undefined array key "kode" in /customers/0/4/0/geltzer.dk/httpd.www/start.php on line 3 Johs. Lind: Geltzer
Fredag d. 3. december 2021
Uge : 48

Johs. Lind,

Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg.
Telefon: 3031 0432 - email: lind@geltzer.dk


Warning: Undefined array key "Adgang" in /customers/0/4/0/geltzer.dk/httpd.www/start.php on line 150
Indhold:
Slægtshistorie
Lokalhistorie
Tingbøger
Sympatier, Cuba
Chin ordbog
David Livingstone
Kunst i Mindeparken
Prøv min sudoku-maskine


Denne netstation har jeg primært oprettet for at kunne give adgang til nogle af mine arbejder vedrørende slægts- og lokalhistorie.

Slægtshistorie top

Det er især min fars familie, jeg har beskæftiget mig med. Hovedparten af anerne har tilknytning til enten Hjarup sogn i Anst herred eller Vorbasse sogn i Slavs herred.

Slægtsbogen, Carl August Linds forfædre, er blevet opdateret i februar 2020. Den kan downloades som pdf-fil, der kan læses med Adobe Reader. Den kan udskrives på papir, men der er først og fremmest tænkt på læsning på skærm (navigering med links)

De fleste af vore aner har patronymer (sen-navne) til efternavn. Men også efternavne som Lind, Geltzer, Schultz, Ravning og Thybo forekommer.

En række simple anetavler kan orientere om, hvilke aner bogen omfatter.

Vorbasse database: top

I et forsøg på at finde nogle relationer mellem slægtskab og fadderbrug har jeg oprettet en database, der har sit stof især fra folketællingerne og Vorbasse sogns kirkebøger 1755-1876 (de hedekolonister, der rejste igen uden at efterlade sig afkom, er ikke taget med). Den består af en række datafiler, et program og en vejledning til programmet. Det hele har jeg samlet i en zip-fil, som kan hentes her. Alle filerne skal være i samme katalog; der var oprindeligt brug for en ramdisk på 2 Mb; men med det program, der kan emulere DOS, kan man simulere ekstra drev. Hvis man har aner i sognet, kan man måske her skaffe sig nogle velbegrundede vink om familieskab. Vejledningen er skrevet med WordPerfect 6.1 og kan ikke så godt laves om til ASCII. (NB: En ramdisk er ikke strengt nødvendig, hovedsagen er, at datafilerne under arbejdet med dem er blevet overført til et andet drev, hvor man kan arbejde med dem uden at ændre de oprindelige filer).

Jeg tror, der er noget at hente i denne database for enhver, der har forfædre i Vorbasse sogn.

Af hensyn til dem, som gerne vil kunne kaste et blik i Vorbasse-basen uden at skulle ændre eller oprette RAM-disk m.m., har jeg tilføjet en skrabet udgave af ovennævnte program. Det hedder SKRAB.COM og kræver ikke RAM-disk. Man kan søge med det, men ikke redigere; dog kan man stadig tilføje og ændre notater.

Programmet er et DOS-program.

Morfars erindringer

Omkring 1955 startede Nationalmuseet et projekt, hvor gamle håndværksmestre blev opfordret til at skrive deres erindringer. En af dem var min morfar, der på det tidspunkt var 82 år. Han gik i gang og fik snart hjælp til det praktiske af sin svigersøn, sognepræst (senere provst) Niels Erik Mikkelsen, der jo var i besiddelse af en skrivemaskine. Han fik den gode idé at mangfoldiggøre biografien på den måde, som man havde mulighed for det den gang: at sætte flere ark i skrivemaskinen med kalkerpapir imellem (gennemslag hed det). På den måde kunne den nærmeste familie få hver sit eksemplar (med mere eller mindre tydelig skrift, afhængigt af, hvor langt arkene havde været nede i bunken af gennemslag). Min mors eksemplar tilfaldt senere mig. Da havde computertiden indfundet sig, så jeg kunne afskrive teksten og mangfoldiggøre den.

Her har jeg gjort den tilgængelig som pdf-fil: Morfars erindringer.

Samuel Friis, min morfars ældste søn, fik sine forældre til at skrive nogle kortere erindringsbilleder. Et udvalg heraf har jeg samlet i: Familiebogen.

Min mors aner blevet kortlagt af ovennævnte onkel.

Lokalhistorie

I grunden var det for at få mere at vide om vore forfædres livsvilkår, at jeg begyndte at læse tingbøger. Og da nogle af forfædrene viste sig at være sognefogeder, blev denne institution til mit særlige fokusemne, og det medførte nogle undersøgelser af amts- og lensarkiver. Det gav anledning til nogle artikler, som jeg har indført her på hjemmesiden. Tilsvarende gav mine oplevelser med tingbøgerne mig lyst til at skrive nogle historier derfra. Nogle af dem har været trykt, andre ikke.

Tingbøger: top

Jeg har skrevet ekstrakter af samtlige tingbøger for Koldinghus birk, der bestod af Elbo, Holmans, Brusk, Anst, Jerlev og Slavs herreder. Birket blev oprettet 1718 og nedlagt 1770.

Det er især Anst og Slavs herreder, der har haft min interesse. Så jeg har skrevet ekstrakter til alle de gamle tingbøger fra disse to herreder. Tilførsler vedrørende Vorbasse og Hjarup sogne bliver særlig udførligt gengivet.

Efter at have afsluttet Jerlev herred havde jeg anset mit arbejde for at være bragt til ende; men efter at Statens arkiver i ArkivalierOnline har gjort tingbøgerne tilgængelige i særdeles læselig form, har jeg givet mig i kast med tingbogen for Anst med flere herreder 1776-1787. Deræst er jeg gået i gang med Malt herred, hvor jeg også har aner.

For brugere af ebogslæsere er det nu blevet muligt at downloade tingbøgerne i formatet epub.

Se tingbøgerne

NB: Holmans herreds tingbøger 1661-1700, transskriberet af Gert Hviid, finder man på hammerum-herred.dk.
Brusk herreds tingbøger 1661-62, transskriberet af I.C. Højensgaard, finder man hos Peter Skautrup Centret.
Brusk herreds tingbøger 1661-1688 ekstraheret af Kirstin og Bjarne Nørgaard-Pedersen findes på cd. (Se denne hjemmeside).

Kalender

Min kalender tjener slægts- og andre historiske formål. Man kan se enhver kalender siden år 601 for Danmark og andre udvalgte lande. At betegne årene som 'kirkeår' er egentlig ikke helt korrekt, da et kirkeår jo starter med 1. søndag i advent året forud.

NB: Jeg er blevet gjort opmærksom på en artikel af Jens Peter Sølvtoft, der viser, at min kalender for Danmark 1744 er forkert. Måske skal man også være forsigtig med at bruge den på fremmede lande, den ellers tilbyder at orientere om.


Chin ordbog top

En af de flygtningegrupper, der i de senere år er kommet til Danmark som FNs kvoteflygtninge, er burmesere fra den region, der kaldes Chin State. De har deres egne sprog, og jeg har fremstillet nogle ordbøger, der ikke længere kan købes, men som findes på nettet: Hobugt.dk

Sympatier top

Jeg har tidligere forsøgt at følge lidt med i, hvad der foregik i Cuba. På min lille (efterhånden ret gamle) aktualitetsside kan man finde henvisninger til artikler, som jeg har oversat m.m.

Vi var på en studietur i 1997. Det var det år, da den berygtede terrorist Posada Carriles arrangerede bombeattentater mod turisthoteller i Havana. Her er en rejsebeskrivelse.

Jeg har haft et par hjemmesider, hvor jeg eksperimenterede med cms-systemet PHP-Fusion. De er nu nedlagt, og indholdet er overført hertil: Nigeria og Ture og rejser.

David Livingstone

I nogle år har jeg været ret charmeret af den gamle missionærs bog Reise i Syd-Afrika. Det har overrasket mig, hvor positivt indstillet han var til datidens naturvidenskab, der bl. a. blev repræsenteret af Charles Darwin.

Sudoku-maskinen

Jeg har (til overmål) fulgt vor dronnings opfordring til at lave noget unyttigt: brugt tid på at lave en sudoku-maskine, der kan løse ret svære opgaver, dog ikke dem alle.


top

Valid XHTML 1.0 Transitional


Johs. Lind, Jeppe Aakjærs Alle 1 B.st.tv., 6700 Esbjerg
Hjemmesider: geltzer.dk - hobugt.dk