Isawa - Jesusfolket

Et af de andre missionsselskaber havde gjort en opdagelse. Et eller andet sted ikke for langt fra Jos var der nogle landsbyer med en befolkning, der kaldte sig 'Isawa'. Isa er det arabiske navn for Jesus, og -wa er en hausa-endelse, der betegner tilhørighed (europæere kaldes turawa, det er dem fra Ture, Europa).

Der blev etableret et møde mellem repræsentanter fra forskellige missionsselskaber og nogle ledere fra Isawa, og her blev vi så orienteret om dette folks særlige historie.

Deres historie går tilbage en en mand i byen Kano. Han var troende muslim og læste Koranen flittigt. Her slog det ham, så ofte Muhammed omtalte Jesus på en yderst positiv og kærlig måde, og det endte med, at han kom til at tro på Jesus som frelseren. Denne tro forkyndte han blandt sine trosfæller, og han fik en del tilhængere. - Det endte med, at han blev dræbt, og hans tilhængere måtte forlade Kano.

Isawa-mændene fortalte, at mange muslimer var noget utilpasse over den positive omtale af Jesus i Koranen. Og når oplæseren kom til sådanne passager i den obligatoriske kontinuerlige læsning, kunne folk sidde og sige "videre, videre!" for at slippe hen over disse passager hurtigst muligt.

De var stadigvæk udsat for forfølgelse fra muslimer. Og deres forestilling om, hvordan de kunne blive fri for det, var måske noget overraskende: De ville gerne have hjælp til at få Koranen trykt med latinske bogstaver (altså vore bogstaver). For det, der opflammede muslimerne til forfølgelse var det forhold, at Koranen på arabisk blev brugt til at forkynde Jesus. Hvis bare der blev brugt latinske bogstaver, ville de være i gruppe med alle os andre, som muslimerne ikke tog sig af. Vort skrift kaldes 'boko', og det har noget at gøre med 'bog', men har også en betydning i retning af 'tomhed'.

Helt klart ønskede de at holde sig til Koranen, og de havde ikke noget ønske om at få Bibelen som helligskrift.

Isawa er forresten klædt i hvide dragter, og de regner sig selv for et jødisk folk af Benjamins stamme.


Sti: Jos: Yankari ⇐ Isawa - Jesusfolket ⇒ Kirkegang

Oversigt