Billeder fra Longuda 1

Det var i begyndelsen af tørtiden 1974, at jeg var inviteret ind til Purokayo for at starte mit første TEE-kursus. Jeg var lidt betænkelig ved at køre derind. For turen skulle foregå ad jordveje, og regnen var knapt holdt op. Men stedets præst, Yusufu, havde forsikret mig om, at vejen var tør nok; han havde selv gået hele strækningen, og et sted (ved Kiri) ville han støde til mig, så vi kunnefølges ad til Purokayo.

Den præst der forestod den lutherske menighed i Jos, var David Windibiziri. Han var netop fra Purokayo, og han havde en plan om, når han fik tid, at skrive en bog om sit folk. Så han havde arrangeret, at jeg kunne få lov til at fotografere forskellige åndekrukker, der udgjorde en væsentlig del af stammensoprindelige religion.

Den første del af turen fra Numan gik helt pænt. Min lille Renault 4 havde den fordel, at den var ret let og altså ikke så let sank igennem det øverste størknede lag af vejens mudder. Og jeg nåede ret godt frem til det sted, hvor Yusufu stod og ventede på mig. Men som vi nærmede os Purokayo, blev vejen værre. Vi sad fast den ene gang efter den anden, kom løs ved at lægge græs under hjulene ogkunne fortsætte lidt.

billeder/Longuda: vejen-mini.jpg

Så sank baghjulene helt ned til vognbunden. Men heldigvis kunne præsten tilkalde hjælp. Den høje vækst i baggrunden er korn. Dawa hed det vist. I stedet for at samle græs til at lægge under hjulene snittede jeg et enkelt kornstrå, som jo kunne foldes sammen mange gange. Det skulle jeg ikke have gjort. Præsten mindede mig skånsomt om, at dette jo var mad.

Nogle steder skulle vi over mindre flodløb, der var nogenlunde passable i tørtiden, i alt fald for lastbiler. Vi måtte ud et sted og rette lidt på de kampesten, der dannede overgangen, så at min lille bil kunne komme over. En kilometer før Guyuk gik det galt. Vi måtte hente hjælp og fik så assistance af en hel klasse skolebørn i deres grønne uniformer. De fik os igennem helt til Guyuk. Det kostede mig 2 Naira.

billeder/Longuda/fest: hoevding-mini.jpg

Nå, vi slap da ud af mudderet og nåede frem til landsbyen. Vi skulle allerførst hen at hilse på høvdingen. Ikke fordi han var kristen, for det var han ikke; men høvding var han jo, og sådan gør man altså. Og har var vist som en god borgmester positivt indstillet over for præstens arbejde. Yusufu var ved at oprette en bibelskole i Purokayo.

Da jeg gav udtryk for min forundring over de mange heste, der var på pladsen udenfor, forklarede han, at heste jo var en nødvendighed itilfælde af krig.

../billeder/Longuda: evangelisterne-mini.jpg../billeder/Longuda: evangelisterne-mini.jpg../billeder/Longuda: evangelisterne-mini.jpg

Bibelskolen var for stammens evangelister, bønder der havde påtaget sig det ansvar at lede menighederne ude i landsbyerne. Det var dem, jeg skulle præsentere mine nylavede undervisningsmaterialer for. De kunne allesammen forstå fællessproget Hausa. Og på det sprog havde jeg egentlig allerede holdt min første prædiken hjemme i Jos i vor lutherske kirke (og ifølge dagbogen fået ros derfor!). Men en opgave som denneher kunne jeg langfra klare. Jeg måtte tale engelsk, og så måtte Yusufu oversætte. Det er Yusufu foran til højre på gruppebilledet.

../billeder/Longuda: kursister-mini.jpg

Konerne plejer at følge med mændene på bibelskole. Om ikke andet skal der jo laves mad. Og så er der også lejlighed til at lære en masse om husholdning, børnepleje og sundhed.

Nogen fik den ide, at de da også skulle med på billedet. Så jeg måtte tage det om.

../billeder/Longuda/hushold: compound1-mini.jpg

Jeg boede hos kateketen, en solid bonde med denne meget smukke og velordnede gårdsplads. Til højre ser man lidt af "dagligstuen", der var nærmest ideel: luftig, skyggefuld og ren. Man sidder i et tykt lag grus, som danner volde til begge sider. Det har bl.a. den fordel, at man straks kan høre, hvis der er en slange på vej ind.

../billeder/Longuda/hushold: compoundb-mini.jpg

Køkkenafdelingen var lige så flot med grus på gulvet, ildsted og disse smukke krukker, der er særegne for Longuda-stammen.

Sådan så det altså ud, hvis man først var kommet indenfor i compounden. Men ud mod facacen var det helt anderledes. Her så man nemlig først og fremmest en ret stor firkantet bygning med bliktag. Det var i den grad et tegn på fremskridt. Ikke mindst bliktaget. Det var ikke enhver, der turde gå så vidt. Det kunne opfattes som en udfordring til heksene. Det var nemlig en almindelig opfattelse, at hekse brugte at sive igennem stråtagene ned til de sovende mennesker og suge kraft af dem. De kunne måske blive fornærmede og hævne sig på anden vis, når man så kraftigt stillede hindringer i vejen for dem. På den anden side var der også dem, der mente, at når man kunne blive kureret for sygdomme på hospitalet i Numan, så skyldtes det netop, at det havde bliktag.

Det var i denne bygning, der var indrettet gæsteværelse til mig. Der var stillet en stor god seng op. Men jeg foretrak nu at bruge min medbragte feltseng. Den kunne nemlig forsynes med moskitonet, og det var rart bl.a. af hensyn til flagermusene.

../billeder/Longuda/hushold: braendsel-mini.jpg

Der var tid til andet end undervisningen på bibelskolen. En dag fulgte en evangelist mig ud til Tsohon Gari (den gamle by), hvor jeg kunne købe et par af de smukke Longuda-krukker.

Her kommer vi forbi en kone, der har været ude at samle brændsel til køkkenet. Måske har hun også været i marken, for hakken hænger over skulderen.

Brændsel er virkelig et problem. For landskabet kan ikke rigtig nå at gendanne væksten. Menneskene har brug for deres del, og så er der fulanernes kvæghjorde, der spiser, hvad de kommer forbi. Også træernes blade.

../billeder/Longuda/hushold: vandkrukke-mini.jpg

Her en kone, der vel har været henne at hente vand i en af de traditionelle krukker. Hun har også en kalabash med.

../billeder/Longuda/hushold: husmor-mini.jpg

Her er det præsten Yusufu, der er med på bytur. Vi er standset ved en husmor, der vel er ved at lave mad.

../billeder/Longuda/hushold: hanatu-mini.jpg

Den invalide Hanatu er en kunstner i at smykke kalabasher med sine glødejern. Hver stamme har sine egne mønstre.

../billeder/Longuda/hushold: hanatu2-mini.jpg

../billeder/Longuda/hushold: hanatu3-mini.jpg

Hun gav mig en signeret kalabash.

../billeder/Longuda/hushold: stenslynge-mini.jpg

De mandlige sysler kunne min vært, kateketen, illustrere for mig. Her demonstrerer han sin stenslynge. - Det er nok stort set samme slags, David brugte til at fælde Goliath med.

../billeder/Longuda/hushold: jagt1-mini.jpg

Her er han iført sit traditionelle jagtudstyr i færd med at gøre sin hest klar til jagt.

../billeder/Longuda/hushold: jagt2-mini.jpg

Og hvis dragten måske ser lidt svag ud bagfra, så er det tydeligt nok, at med det udstyr kan man godt fare igennem bushens tornede buskads.

../billeder/Longuda/hushold: jagt3-mini.jpg

Og så en rask tur ud mod bushen. Hesten får lov til at gøre et gevaldigt spark bagud. Det er den sikkert trænet til at gøre. Traditionelt har hestene været vigtige for stammen i krig.

../billeder/Longuda/hushold: jagt4-mini.jpg

Og her er han så selv, kateketen Aristarkus.

Det regnede næsten ikke de dage, jeg var i Purokayo, så hjemturen blev uligt nemmere end udturen. Kun eet sted kunne bilen ikke selv klare sig igennem. Men dér stod tre mænd parat til at hjælpe mig. Yusufu havde i forvejen gået strækningen igennem,, og han havde sendt tre af sine evangelister ud at stå klar på netop dette sted af ruten.

../billeder/Longuda: purokayo-kort-mini.gif

Dette kort har jeg lånt fra Encartas hjemmeside .

Hvor de to floder løber sammen, ligger kirkens hovedsæde Numan. Når man skulle fra Numan til Purokayo, måtte man først over floden med færgen, så et stykke ud ad den asfalterede vej (mod Jos), før man drejede til højre ind på jordvejene.

Kortet her er af ny dato i forhold til mine oplevelser. Purokayo er med på kortet. Men i 80'erne iværksatte regeringen et projekt til dannelse af Savanna Sugar Company, der bl.a. omfattede en opdæmning af floden, som satte mestedelen af Purokayo og andre byer under vand, så indbyggerne måtte flytte andet steds hen.Sti: Longuda ⇐ Billeder fra Longuda 1 ⇒ Billeder fra Longuda 2

Oversigt