Nigeria

Mange af disse artikler er ikke skrevet færdigt, inden de kommer på nettet. Jeg skriver dem faktisk direkte til nettet og supplerer dem nu og da, når jeg får lyst til det.
Hvad billederne angår, så har jeg undertiden af gammel vane valgt at bringe ganske små versioner af dem. Den større udgave får man, når man lader musens markør gå hen over dem.

Søg i teksterne
Retur