Seværdighederne

Koviks fiskerimuseum

/ferier/billeder/2019: SAM_0470.JPGPå vejen fra Snäckan kom jeg først til Koviks fiskerimuseum. Det udstiller forskellige huse til beboelse og arbjedsredskaber for fiskerne.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0471.JPGHer på stedet er der senere opført et lille kapel, hvor man kan mindes fiskere, som er omkommet på havet. Der er klapstole, og på muren oppe under taget ligger der salmebøger, så kapellet bruges uden tvivl stadig nu og da.

 

Klinte

/ferier/billeder/2019: SAM_0472.JPGJeg standsede ved Klinte kirke og mødte denne velkomst på døren. Javel, så trykkede jeg hårdt ned på håndtaget. Hårdere. Hårdere endnu. Døren gav sig ikke.

Hvis skiltet ellers taler sandt, vil man kun give adgang for besøgende af betragtelig fysisk styrke. Der var ikke adgang for en svækling som mig.

Der var vist kun een kirke mere, som jeg ikke kunne komme ind i.

 

Fröjel

/ferier/billeder/2019: SAM_0474.JPGDenne kirke har den ejendommelighed fælles med flere andre på øen, at koret er højere end skibet. Årsagen er at finde i historien. Omkring begyndelsen af 1300-tallet var øen inde i en gunstig økonomisk udvikling; det var tid at bygge kirkerne større. Man begyndte med at bygge et kor uden om det oprindelige, så kirken stadigvæk kunne benyttes under ombygningen. Når det nye kor stod færdigt, kunne man nedbryde det gamle. Så skulle turen komme til skibet og tårnet. Men så var det, at katastroferne ramte Gotland. Først pesten 1350 og så Valdemar Atterdags invasion i 1361. Øens bondebefolkning samlede sig til modstand, men kunne jo ikke klare sig over for Valdemars hær af professionelle lejesoldater. De veg tilbage og samlede sig ved en af Visbys porte; men borgerne i byen følte ingen solidaritet med disse bønder, så Valdemars hær kunne i ro og mag nedslagte bønderne. Visbyborgernes modvilje mod bønderne kunne vel hænge sammen med, at disse havde en tradition for handel, og handelen skulle ellers være et privilegium for købstæderne. De fremmede hanseater udgjorde også en del af byens befolkning.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0476.JPGHer i kirken finder vi det gotlandske ringkors.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0479.JPG

Ved kirken er der noget andet, der også kendetegner en del af øens kirker, især dem, der lægger tæt ved kysten. Der er en fæstning lige i nærheden, et kastel kalder svenskerne det.

Skibssætning i Grannarve

/ferier/billeder/2019: SAM_0473.JPGI Fröjel sogn havde jeg været henne at se kirken. Nu blev jeg opmærksom på denne seværdighed,

 

Fortidsborgen ved Stora Havor

Den ville jeg gerne have set, men min gps kendte den ikke. Jeg kom til at standse i en lille landsby, hvor jeg spurgte om vej. Manden, jeg talte med, gjorde, hvad han kunne. Han konsulterede først sin kone og en nabo. Så måtte han finde et kort frem og mente så at kunne udpege retningen. Den fulgte jeg - og fandt ingenting.

Garda kirke

/ferier/billeder/2019: SAM_0481.JPGGarda kirke var låst. Det var igen en af dem med højt kor. Inde under taget skal der være noget smukt udskåret træværk af meget gamme dato. Igen en af disse kirker med højt kor.

 

Billedsten

/ferier/billeder/2019: SAM_0480.JPGUndervejs standsede jeg ved et fortidsminde, der ikke var med i min bog. Det var en billedsten, som engang er blevet fundet her på stedet. Materialet er sandsten. Det er nok ret nemt at få en plan flade, som billedstenene har, og at skære/hugge i stenen. Til gengæld er holdbarheden begrænset. For mit øje at se var der ikke blevet noget tilbage af billederne.

 

Lau kirke

/ferier/billeder/2019: SAM_0483.JPGDenne ruin ligger der, hvor man somme tider finder et kastel; men her mener man, at det drejer sig om en gammel præstebolig. Et hus med 2 meter tykke mure!

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0484.JPGTæt ved kirken stod der en midsommerstang smukt beklædt med løv. Dem så jeg et par stykker af under turen.

 

Gravpladsen Gålrum i Alskog

/ferier/billeder/2019: SAM_0485.JPGHer var skibssætninger fra bronzealderen og grave fra jernalderen. Jeg nøjedes med at tage et billede af en dynge sten på den anden side af vejen. Det er en stendysse fra bronzealderen. Man finder dem større andre steder; men rigtig maleriske bliver de jo aldrig.

 

Gammelgarn kirke

/ferier/billeder/2019: SAM_0486.JPGDet er igen en kirke med kastel.

 

Östergarn

Östergarn kirke var låst.

Så ville jeg finde vikingeborgen på Grogarnsberget. Den var ikke med på min gps, så jeg måtte selv finde vej. Det blev en vildt ujævn og smal vej, der kostede mig en skade på den bageste kofanger. Et par gange mødte jeg modgående biler; men vigemuligheder var der nok af, da grunden var stenet. Langt om længe nåede jeg frem til en parkeringsplads, hvorfra der var en vandretur på et par kilometer ud til borgen.

/ferier/billeder/2019: SAM_0488.JPGDer var egentlig ikke meget at se. Borgen ligger på et forbjerg, der er godt beskyttet mod havsiden af stejle 30 meter høje skrænter. Ind mod land har der været en mur til at beskytte mod angreb fra den side. Man så en stribe sten og et par steder, som her, nogle rester af muren.

Ude ved skrænten står en betonbunker. Men den er jo nok af nyere dato.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0489.JPGVejret var godt, og naturen var der ingen grund til at klage over.

Her på tilbagevejen undrede jeg mig over, om disse stenformationer mon var natur eller vikingemur.

 

Anga kirke

/ferier/billeder/2019: SAM_0492b.jpgDen har et lidt pudsigt udseende. Kirkeskibet er lige så kort som koret, eller kortere,og en del kortere, end tårnet er bredt. Men indvendigt rækker kirkeskibet ind i tårnet.

Jeg lagde mærke til, at græsset ikke var nedslidt på vej op til kirkelågen. Måske holdes der kun sjældent gudstjeneste her.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0490b.jpgNogle kalkmalerier på nordvæggen.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0491.JPGEn eller to søjler i midteraksen, ret almindeligt for kirkerne her på øen.

 

Tjelvars grav i Boge

/ferier/billeder/2019: SAM_0493.JPGDen stødte jeg på på vejen nordover. Endnu en skibssætning, men denne gang med et sagn tilknyttet. Tjelvar skal have været øens første beboer; han boede i Tjelders gård.

Skibssætninger hører jo bronzealderen til. Har jeg mon ret i min formodning om, at øen var ubeboet i stenalderen?

 

Vike minnesgård

/ferier/billeder/2019: SAM_0494.JPGDen var lukket, men jeg kunne da tage et billede. Det materiale, man traditionelt tækkede med, kalder svenskerne ag; det betyder ifølge ordbogen avnknippe.

 

Lärbro kirke

/ferier/billeder/2019: SAM_0497b.jpgNu har jeg efterhånden set en del indgangsportaler, der til forveksling ligner denne. Det må have været højeste mode, da der endnu var fremgangstider på Gotland.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0498b.jpgInde i kirken kalkmalerier. Her Sct. Peter bærende på indvielseskorset. Jesu korsfæstelse med vel nok de to Mariaer, den ene med en kniv i hjertet.

 

Bungemuseet

/ferier/billeder/2019: SAM_0499.JPGBare parkeringspladsen var et besøg værd. Her var der en café med kaffe og dejlig kage. Og herfra kunne man se ind til det høje gårdkors, der er stillet op i en stor gård fra 1700-tallet. Ved gårdkorset har man nok samledes hver morgen til andagt.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0501.JPGNævnte gård bestod af 5 stråtækte bygninge plus et par skure. Det er gårdkorset, der står ude til højre. Der var stalde, smedje, tømmerværksted m.m.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0500.JPGHer er vi inde i beboelseshuset, hvor en stor spinderok tiltrak sig min opmærksomhed.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0502.JPGMidt på museumspladsen var der en kreds af rune- og billedsten. Her er den fineste af dem. De ældste billedsten er uden runer. Det gælder denneher. Men billeder kan jo godt fortælle historie uden ord.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0502a.jpgDen øverste afdeling. Det handler om krig. Er det ikke en fugl, man ser i nederste række? En af Odins ravne, der svælger i død?

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0502b.jpgMidterste afdeling. Sejlende krigere angriber folk på land. Foran forsvarerne går en kvinde med en fakkel(?).

Nedenunder: Er det rytteren, der er fældet og nu ligger under hesten? Eller er det en af fjenderne fra venstre? Det tyder stillingen på. Så er det måske Odins ravn, der selv fører hesten?

 

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0502c.jpgNederste afsnit. Et skib under sejl. Er det fjenden, der drager bort?

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0503.JPGEn lille hytte, som jeg har taget med på grund af gærdet. Denne gærdetype er endnu så langt den mest foretrukne på øen. Består vist af affaldstræ fra savværket.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0504.JPGDette er faktisk en vejrmølle. Den skal drive en sav. Det har åbenbart været muligt at dreje hele herligheden, så vinden kom rigtigt ind; men nemt kan det ikke have været. Typen blev vist aldrig rigtig populær.

 

Et kalkmaleri

/ferier/billeder/2019: SAM_0507.JPGDet er vist fra Tingstäde kirke, og i så fald forestiller det Jesus, der driver kræmmerne ud af templet, malet så sent som 1700-tallet.

 

Roma

/ferier/billeder/2019: SAM_0508.JPGSom gammel Løgumklosterbo måtte jeg aflægge en høflighedsvisit ved resterne af et cistercienserkloster.

Kirken er det eneste, der er tilbage.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0509.JPGDet samme set fra solsiden.

Efter reformationen blev klostret nedbrudt og materialerne brugt til opførelse af en kongsgård, som den danske konge kunne bruge som residens, når han var her på besøg.

 

 

Visby

/ferier/billeder/2019: SAM_0512.JPGTuren sluttede med besøg i Visby. Her er lidt af  bymuren ved Kong Magnus Gade.

 

/ferier/billeder/2019: SAM_0513.JPGHovedsagen her var et besøg på museet, hvor jeg især gerne ville se flere billedsten. Der var et helt lokale til dem, men ingen af dem var så fine som den på Bungemuseet. Jeg undrede mig over at se ryttere bevæbnet med lanser. Sådan plejer man vist ikke forestille sig vikingerne.

Idyl er der selvfølgelig en del af i en gammel by som Visby. Sådan her ser det ud lige ved museet.

Jeg ville gerne have taget et billede af den berømte gotiske kirkeruin i byen; men der var lukket.

 Note: Billedsten
Sti: Gotland: Fra Snäckan til Snäck ⇐ Seværdighederne

Oversigt