Øland

Jeg havde egentlig håbet, at Øland kunne være en slags erstatning for Gotland med hensyn til spændende kirker. Men sådan skulle det ikke være. Kirkerne her synes at være fra en langt senere tid, og der var ikke noget særligt spændende ved det par stykker, jeg kom ind at se.

/ferier/billeder/2018: SAM_0409.JPGDer var vist fem døre ind til denne kirke. De var alle omhyggeligt låsede til trods for, hvad skiltet hævder.

 

Karlevistenen

Vikingestenen ved Karlevi måtte jeg se først. Fra campingpladsen fulgte jeg vejen mod Karlevi og kiggede efter skilte, der viste vej til stenen, uden at finde nogen. I Karlevi så jeg en mand gå i sin have; ham ville jeg spørge. Han tog imod mig med den største venlighed. Hørte straks, jeg var dansker. Havde selv arbejdet i Danmark i mange år. Nu boede han og hans kone i en af de store byer i Skåne; men de flyttede snart hertil. Her til friheden. Jo, for at komme til stenen skulle man ned ad byvejen, og så på et tidspunkt til venstre, og ... ... Smartphonen kom frem, kort blev vist, forsvandt somme tider og kom frem igen. Nu har jeg vist forvirret Dem grundigt? Jo, det var rigtigt nok. Men det første stykke vej kender jeg nu; og så må jeg spørge om vej igen senere.

Inden jeg forlod ægteparret, var der et par andre turiste, der også havde noget at spørge om.

/ferier/billeder/2018: SAM_0406.JPGDet gik i grunden nemt nok med at finde stenen; man skulle først og fremmest finde en vej, der gik nærmere langs stranden. Så var der skilt at finde.

 

/ferier/billeder/2018: SAM_0405.JPGTeksten på stenen gengives på Wikipedia således:

Denne sten er sat (står) efter Sibbe den frode, Fuldars sön; men hans følgesvend (stalbroder) satte (rejste) på øens (Ölands) kyst den dødes hædersminde (dette mindesmærke til den dødes hæder).

Skjult ligger den som fremviste de største bedrifter, det vidste de fleste, 'kampenes Truds arbejdere' i denne høj. Ikke skal en mere retskaffen, kampstærk 'Vogn-Vidur' på havkongens vældige mark, herske over land i Danmark.

Den svenske forklaring skynder sig at fastslå, at Sibbe ikke var dansk, men formodentlig en ølandsk høvding. Hvor man så ved det fra! Han kunne have været både ølandsk og dansk - og for den sags skyld også konge, - hvis Øland på hans tid blev regnet for dansk land i lighed med Skåne, Halland og Blekinge, og hvis stenen stammer fra en tid, hvor der kunne være flere konger i Danmark.

 

Alvaret

Et alvar er en geologisk forekomst kendetegnet ved en bund af kalksten med et tyndt jordlag ovenover. Det giver særlige vækstbetingelser, bl.a. for et væld af orkideer. Men skal man nyde godt af det syn, må man komme tidligere på året. En stor del af det sydlige Øland er alvar og erklæret verdensarv.

Rækkebyer

Når man kommer til en landsby, kan det være, at der på navneskiltet er tilføjet ordet "radby". Det betyder, at landsbyens bøndegårde aldrig er blevet udflyttet, men ligger på rad og række langs vejen. Og sådan har de altså ligget siden middelalderen. Kulturhistorisk er det rigtignok interessant, men for en turist at kigge på meget lidt givende. Gårdenes placering har nok været uændret, men bygningerne er jo blevet fornyet fra tid til anden, så de ligner ganske almindelig små husmandssteder.

Borgholm slot

Et af de steder, man iføge turistkontoret absolut skal besøge, er denne slotsruin. Indeni er der indrettet museum. Ekspedienten i billetkontoret mente, der var rigtig meget at opleve, så jeg betalte de 95 kr., en billet kostede. Da jeg havde været igennem det hele og var på vej væk fra ruinen igen, standsede jeg op og sagde til mig selv, at detteher kunne ikke passe; jeg måtte have overset noget. Så vendte jeg om og gennemgik museet en gang til; men jeg fandt ikke andet end det, jeg allerede havde set. Men OK, nu ved jeg da om kong Karl X, at et middagsselskab hos ham godt kunne beløbe sig til 23 retter mad, og at der til hver gæst var beregnet 3 liter vin og vistnok 2 liter øl pr. dag. Samt at kong Karls livvidde var 2 meter. Ved siden af billedet af ham var der i mavehøjde arrangeret en ring med en omkreds på de to meter. Man kunne gå ind i ringen og forestille sig selv med den livvidde.

Sært at tænke på, at det var denne fedtbolle, der havde så stor succes som feltherre i 30 års krigen og så dristigt førte sin hær over det tilfrosne Storebælt, da han ville indtage Danmark. Og at det var ham, der kunne røve Skåne, Halland og Blekinge fra det danske land.

Vindmøller

/ferier/billeder/2018: SAM_0407.JPGDer er rigtig mange vindmøller på Øland. Mistænkeligt mange?

 


Sti: Skåne og Blekinge ⇐ Øland

Oversigt