Almuñecar

Der er nogle få rejseselskaber, der tilbyder ophold i Almuñecar. Denne by ligger øst for Malagaved den kyst, der hedder Costa Tropical, altså ikke Costa del Sol. Jeg kom for sent til at tilmelde mig nogen af de 3 ugers rejser i november, så jeg måtte lave min egen tur.

Almuñecar ligger neden for Alpujarras-bjergene. De var maurernes sidste tilholdssted i Spanien. Det var her, deres sidste store oprør fandt sted efter de spanske kongers løftebrud. Da den sidste mauriske konge i Granada, Boabdil, overgav sig til de såkaldte "katolske monarker", skete det på betingelse af, at hans undersåtter skulle kunne beholde deres religion og skikke; men det løfte blev allerede brudt af det kongepar, der havde givet det. Maurerne blev tvunget til at lade sig døbe, og ihærdige kristne holdt dem under opsyn for at afsløre eventuelle skjulte muslimske tendenser. Blandt andet var de kristne meget mistænksomme over for maurernes tilbøjelighed til at vaske sig så tit. Var det måske et forsøg på at vaske dåben af? De tvangsdøbte maurere gik under betegnelsen morisker. Vi møder dem blandt andet i Cervantes' Don Quijote, og selve oprøret er beskrevet i Falcones' Fátimas hånd.

Oprøret blev slået ned og maurerne fordrevet. Dog skulle der i hver landsby blive nogle få morisker tilbage, for at de skulle lære deres færdigheder til de nye, kristne, kolonisatorer, der blev hentet flere steder fra i Spanien. Det drejede sig bl.a. om vedligeholdelsen af de terrasser, der var blevet bygget på bjergsiderne, og vandingsanlæggene, der forsynede dem med vand. Den blomstrende silkeindustri krævede også oplæring. Der var nok ingen af disse oplæringsforsøg, der lykkedes.

Jeg ville gerne have set nogle flere spor af den mauriske kultur; men det forhindrede min manglende øvelse i at køre i bjergene. Dog var der eet uudsletteligt spor: de vandrette linjer på bjergsiderne, resterne af deres terrasseanlæg.

Den enorme folkeflytning, der fandt sted i forbindelse med fordrivelsen af maurerne, skal have sat sig spor på den måde, at der i det lokale sprog kan være udtryk og vendinger, der ellers hører til f.eks. i Galicien.

Efter min hjemkomst fandt jeg på nettet den svenske hjemmeside almunecar.se. Den må man endelig besøge, hvis man har planer om at besøge byen. - Den oplyser bl.a. at Almuñecar kommune i 2016 havde 27.397 indbyggere - foruden naturligvis turisterne.


Sti: Almuñecar ⇒ Turen dertil

Oversigt