Rendsborg

Nu skulle vi egentlig bare hjem. Men for at få en lille ferieforlænger ville vi på hjemvejen lægge os ind et eller andet sted. Det blev Rendsborg.

Byen ligger ved floden Ejdern, den gamle grænse mellem hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Nu er den nok mest kendt af os danskere som byen med den høje bro, hvor man skal over Kielerkanalen. Jernbanen går også over her. Den snegler sig op i en spiral for at komme højt nok op. - Men indtil 1864 havde byen en vigtig funktion i det danske forsvar

En oversigt over byens historie finder man på byens hjemmeside.

Navigatoren viste os fint frem til camperpladsen, der var den største og bedst organiserede, som vi endnu har set. Her betaler man ikke for strømmen i et antal timer, men i forhold til forbruget af ampere. Det må være den rigtigste løsning. Et køleskab eller et varmeapparat koster jo meget mere strøm end bare lys. Pladsen ligger lige op ad en sø, Stadtsee. Fra vores egen vogn var der vel 10 meter ned til de snadrende ænder. Man kan fiske i søen; det så vi om aftenen; vi fulgte søbredden og så et par steder, at sivene var ryddet, så der var plads til fiskerne med store lommelygter og alt det øvrige udstyr.

I camperpladsens kiosk fik vi et fint turistkort over byen. Det har nogle blå linjer, som man kan følge for at komme rundt til byens seværdigheder. Og de samme blå linjer finder man som striber, der er malet på stier og fortove. De kan være noget afslidte, men udfor seværdighederne har man sørget for at opfriske malingen af de numre, man skal se efter på kortet.

../billeder/2009: 683-mini.jpg

Vi stilede straks hen mod Paradepladsen. Den er grundlagt af arkitekten Domenico Pelli under kong Christian V.

../billeder/2009: 684-mini.jpg

Nærbillede af en del af Paradepladsen. På byens hjemmeside er der en beskrivelse af pladsens bygninger.

En af de bygninger, der ikke er med på billedet, er 'Hovedvagten'. Den ligger til venstre for det øverste billede, på den kant, der er over for kommandanturen, der heller ikke er med på billedet. - Her på pladsen startede det slesvig-holstenske oprør den 24. marts 1848. Den danske garnison bestod af 1500 mand; alligevel kunne prinsen af Nør marchere ind med blot 300 mand og overtage fæstningen. En af forklaringerne er, at han efter at have indtaget hovedvagten lod brandalarmen lyde. Den almindelige forholdsordre var i det tilfælde, at alle skulle stille på paradepladsen uden våben. På den måde kom vel 300 bevæbnede holstenenske jægersoldater til at stå over for den samlede ubevæbnede danske besætning.

På den modsatte side af Hovedvagten ligger kommandaturen, hvor den sindssyge kong Christian VII døde 1808.

../billeder/2009: 685-mini.jpg

Garnisonskirken var vi inde i dagen efter, en lørdag. Vi mødte en mand, måske præsten, der kunne fortælle os om kirken - og om Paradepladsen. Den er af arkitekten Pelli indrettet som et kongeligt taffel. Kongen for enden i midten, på hans højre side dronningen og på hans venstre kronprinsen. Ned langs siderne diverse rangspersoner i dalende rang. Sådan ligger gaderne i forhold til Paradepladsen.

../billeder/2009: 687-mini.jpg

Nu fulgte vi den blå stribe ind mod centrum. Kom hen langs floden. Foruden springvandet i baggrunden ser man flere steder små felter, hvor der boblede luft op. Det handler nok om iltning af vandet.

../billeder/2009: 688-mini.jpg

Inde i byen standsede vi på Altstädter Markt, hvor der lå et par restauranter. Her befinder vi os under den gule parasol, men har til gengæld udsigt til naborestauranten i byens gamle rådhus.

../billeder/2009: 689-mini.jpg

Der var en overflod af kønne gamle huse i buen. Her er et eksempel.

Næste dag gik turen hjem efter et besøg i Garnisonskirken, der var lukket, da vi kom til den den foregående dag.

../billeder/2009: 690-mini.jpg

Den usædvanligt velordnede og velforsynede camperplads havde kun eet svagt punkt. Det var opslaget på toiletdøren. Tysk foroven, dernæst engelsk og dansk. Oversættelserne er håbløse. Hvis man kopierer den tyske tekst og sætter den ind i Googles oversættelsesmaskine, får man vistnok præcist det resultat, som man ser her.


Sti: Lybæk og Wismar ⇐ Rendsborg

Oversigt