Vestjylland

I august skulle vi egentlig have været til Tyskland, men Annalise havde så mange lægebesøg at se til, at vi hellere ville have en kortere tur. Turen til de små købstæder på Sjælland havde været en succes. Nu ville vi prøve det samme med Jylland, Vest- og Nordjylland. Det eneste, vi planlagde i forvejen, var, at første station skulle være Skjern, så at vi kunne lære Skjern Å bedre at kende.

Skjern

Tirsdag den 7. august over middag tog vi af sted og nåede Skjern campingplads først på eftermiddagen. Den ligger i gå-afstand fra åen, og det at gå var et hovedformål for turen. En læge havde overbevist Annalise om, at hun trængte til motion, og det var hun jo nok ikke ene om.

Altså begav vi os afsted, ad en smal sti, som kunne have bragt os helt til Ringkøbing fjord; det varede temmelig længe, inden det gik op for os, at den til gengæld ikke bragte os nær nok til den spændende del af ålandskabet. Så vendte vi om og fandt ved hjælp af det medbragte kort frem til "Skjern bådehavn" (som måske aldrig har været havn, men er ret hyggelig).

../billeder/2007: skjernaa-mini.jpg


En hængebro fører over åen omtrent på det sted, hvor der var bro over i middelalderen. Her styrtede kong Hans med sin hest, da han en vinterdag var på vej mod Aalborg med sit følge. Det blev hans død. Hængebroen er kommet til at hedde "Kong Hans Bro". Vi krydsede altså åen og fulgte en smal grusvej et godt stykke langs Skænken Sø, til vi kom til "Sydlige Parallelkanal" med en parkeringsplads for køende fra den modsatte side. En lystfisker var i færd med at sætte store agn på sine fiskestænger. Det var gedder, han var ude efter. Han håbede at fange dem i op til en meters længde.

Skjern camping har det særkende, at den sælger øl af mærket Hankock. Pladsen er idyllisk rolig - måske skyldtes det vejret.

../billeder/2007: moelledam-mini.jpg

Der var brochurer om nogle seværdigheder lidt nord for Skjern: Bundsbæk mølle og Dejbjerg jernaldermuseum. Møllen var et kompleks af gamle gårde/huse med købmandsbutik, smedje, mølle, værtshus og andet, også museum.

Der var ikke åbent, da vi kom. Men netop som vi stod og kiggede ind, kom der en kone, der skulle ind at bage kager til restauranten. Vi kunne godt få lov til at gå og kigge, når bare vi ikke gik ind nogen steder. Det gjorde vi så. Men vi fik appetit på at komme indenfor - og på kaffe med hjemmebagt. Så vi måtte vente, til der blev åbnet. En flok turister var på vej forbi mølledammen ud mod et eller andet mål. Dem fulgte vi.

../billeder/2007: rakkerhuset-mini.jpg

En sti gennem spændende moselandskab førte os ud til "Rakkerhuset", hvor der engang har boet en rakkerfamilie. Stedet har generelt været tilholdssted for rakkere ifølge traditionen. Det var dem, der gjorde det arbejde, som ordentlige mennesker ikke kunne tage sig på. F.eks. at flå eller begrave selvdøde dyr. Eller rense skorstene.

Så tilbage til møllen med krostue og kaffe med videre.

En udendørs legeplads var forsynet med gamle legeredskaber, og der var også en sandkasse, hvor legetøjet bestod af gammelt emaljeret husgeråd. Der var ogwå en helt sjov kunstudstilling.

Tæt ved møllen - med adgang fra samme store parkeringplads - ligger Dejbjerg jernaldermuseum. Nærmest ved en tilfældighed havde vi også købt billetter dertil. Det blev en god oplevelse. Her har der været noget af et kulturcenter for 2000 år siden. Et par vogne af tårnhøj håndværksmæssig kvalitet vidner herom.

Der var indrettet legeplads med gamle legeredskaber. Gæsterne kunne bl.a. lære at skyde med bue og gå på stylter. Rigtig fornøjeligt. Og så blev der smedet og bagt brød, som man formoder de gjorde det for 2000 år siden.

Turen gik videre over Ringkøbing til Thorsminde, hvor vi camperede. Men vejret var dårligt, så vi fik ikke meget ud af det. Vi fortsatte næste dag nordpå. Tog med færgen over ved Thyborøn.

../billeder/2007: lodbjerg-mini.jpg

Et sted drejede vi på må og få til venstre og kom ad en smal vej ind i et stort ubeboet landskab. Vi gjorde holdt ved Lodbjerg kirke. Det er ikke til at forstå, at blot eet eneste menneske kan finde hen til kirkens søndagsgudsgtjeneste. Så langt øjet rækker, er der ingen beboelse. Det kunne vi forvisse os om ved at bestige et udsigtstårn, der var et stykke derfra på en sti, der også førte os ud til nogle vikingegrave i heden.

../billeder/2007: thisted-mini.jpg

Vi overnattede på campingpladsen i Thisted. Herfra kan man nemt spadsere ind til byen. Hvilket vi gjorde for at indtage et udmærket måltid på en havnecafe.

../billeder/2007: vejlerne-mini.jpg

Så måtte vi absolut ud at se vejlerne ved Hannæs. Her iværksatte man engang et stort afvandingsprojekt for at skaffe landbrugerne mere jord. Det slog fejl. Og så udviklede det sig til fuglereservat.

../billeder/2007: vejlerne3-mini.jpg

Engene bliver afgræsset af kvæg, men ellers er der ikke adgang til områderne. Til gengæld er der nogle steder opført observationsposter, hvor man kan stå og betragte fuglelivet.

../billeder/2007: vejlerne4-mini.jpg

Vi så da en enkelt hejre tæt ved hytten.

../billeder/2007: vejlerne2-mini.jpg

Der var blomster, vi ikke kendte.

Til slut tog vi til Løgstør, hvor vi aldrig havde været før. Her stiftede vi bekendtskab med Frederik den Syvendes kanal, der skulle lede skibene forbi de lavvandede banker sydover. - I havnen lagde vi mærke til en usædvanlig smuk sejljolle, bygget på traditionel vis. Der er vist noget bådebyggeri i byen i forbindelse med museet.

Fra Løgstør tog vi hjem igen, men standsede dog op ved Vitskøl Kloster, hvor vi havde glæde af at bese klosterhaven, der har en del planter, som har været brugt til medicin. - Vitskøl Kloster blev grundlagt af kong Valdemar den Store 1157 som tak for sejren på Grate Hede. Det har været cistercienserkloster.


Sti: Sydsjælland ⇐ Vestjylland

Oversigt