Cluny

/ferier/billeder/2004: cluny-01.jpgVi fandt en plads på campingpladsen, der ligger tæt ved centrum. Så gik vi ind til Place l'Abbaye, hvor Annalise så, at der gik folk ind ad klosterporten. Det var søndag, og idag var der fri adgang og hist og her folk til at forklare, hvad vi så. Der er sket en del restaurering, siden vi var her sidst.

 

/ferier/billeder/2004: cluny-03.jpgVed klostrets facade var der et par mænd med modeller, der skulle vise indretningen af kloster og kirke.

Kirken voksede kraftigt i de første århundreder. Man taler om Cluny 1, 2 og 3. Modellens elementer var ordnet sådan, at man først kunne se Cluny1, dernæst med nogle klodser tilføjet Cluny 2, og tilsidst Cluny 3 med de 7 tårne og de 5 kirkeskibe.

Her fik vi at vide, hvor vi kunne finde Abailards træ. Abailard var en begavet teolog, der var kommet til at udtale sig på en måde, så han blev udsat for forfølgelse af Berhard af Clairvaux, der gerne ville have ham dømt som kætter. Abailard havde faktisk tænkt på at søge tilflugt hos de muslimske maurere i Spanien; men så forbarnede abbed Peter den Ærværdige sig over ham, så han kunne leve sine sidste år her. Der var i haven et bestemt lindetræ, som han gerne søgte hen til. Det nåede at blive over 6 meter i diameter, inden det i 1980'erne måtte erstattes af et ungt træ.

Den gratis præsentation af kloster og kirke var blevet leveret af "monum," (med et komma tilsidst). Det Ceentre de Monuments Nationaux.

/ferier/billeder/2004: cluny-05.jpgHele det gamle Cluny blev en befæstet by, der hørte ind under klostret. Her er vi oppe i et af tårnene.

 

/ferier/billeder/2004: cluny-06.jpgOg her kigger vi ned til et af de andre tårne. I baggrunden ser man byens sognekirke, hvis tårn nok skal ligne klosterkirkens tårn lidt.

 

/ferier/billeder/2004: cluny-07.jpgKirken blev efter den franske revolution solgt til en entreprenør, der ville bruge den til stenbrud. Her står vi ved kirkens vestende, ved den indgangsportal, der ikke er mere. De to bygninger til venstre og højre er vistnok resterne af de tårne, der var omkring portalen.

 

På ern af vore ture i byen kom vi hen til Haras National. Det er et af de stutterier, som Napoleon lod opføre, velnok som et led i oprustningen; i krig var der brug for gode heste. Her opdrættede man udelukkende hingste. Der var en afdeling for arbejdsheste og en for rideheste. Arbejdshestene var rolige; det var ridehestene ikke. En gik nervøst omkring med ørene bagud. En anden blev rasende, da vi nærmede os; den sprang hen imod os og bed i jerntremmerne, da de forhindrede den i at komme ud og slå os ihjel.

Hestene var ved at blive fodret. På hver bås var der et skilt med hingstens navn, og hvad den skulle have at spise, morgen, middag og aften.

I den Cluny-bog, som vi havde købt i Auxerre, kunne vi se, at der var et sted i nærheden, som havde hørt under Cluny. Det var Blanot, hvor der har været et befæset priorkloster. (Alle de klostre, der hørte under Cluny, havde en prior som leder; alles abbed var ham, der herskede i Cluny). Vi kom ind i en lidt fattig romansk kirke. Klostret er nu privat ejendom; men vi kunne da se, at det havde præg af fæstningsværk. Det besøg aflagde vi, da v var på vej nordpå til Tournus.

 


Sti: Avallon-Fontenay ⇐ Cluny ⇒ Tournus

Oversigt