Bourgogne 2004


For et par år siden tog vi til Bourgogne med det speicelle formål at se den lille by Cluny med dets kloster og resterne af den kirke, der engang var den største i verden. Og derfra skulle vi så ellers hen til andre steder i landsdelen, som var præget af bevægelsen fra Cluny.

Klostret blev stiftet i året 910 på en tid med stor ufred og omsiggribende verdsliggørelse af kirken. Det blev fra starten bestemt, at klostret skulle være uafhængigt af enhver magthaver; kun paven i Rom havde myndighed over det. Her skulle man ikke beskæftige sig med verdslige gøremål, men koncentrere sig om det, der var fastlagt i den gamle munkeregel: Ora et labora, Bed og arbejd.

Især gudstjenesten var i fokus. Og klostret udviklede en skøn liturgi. Men kirkerummet havde også stor opmærksomhed. Det skulle være smukt og velegnet til messesangen. Og det bevirkede, at der udvikledes en særlig cluniacensisk arkitektur, der går igen i mange kirker i Vesteuropa.

Men selv om der var denne resolutte venden ryg til alt verdsligt, så kom klostret dog til at spille en væsentlige rolle også i det politiske liv, især i det at holde freden. Konger og fyrster lyttede med respekt til de råd, de kunne få fra abbederne i Cluny.

Der blev ikke sparet på guld og andre ædle materialer. For intet var for godt til lovprisningen af Gud. Men karakteristisk for den første tid var, at hvis der blev hungersnød, så kunne man finde på at omsmelte de gyldne kar til mønter, som kunne uddeles til de nødlidende.

Sådan var det et par hundrede år. Så var det slut med åndsmagten fra Cluny. Verdslig rigdom fører let til degeneration. Og det skete vel også her.

maleri Dette billede har jeg hentet fra internettet. Det skyldes en gammel kunstner, hvis navn jeg desværre ikke kender.


Kirken blev konfiskeret af staten i forbindelse med den franske revolution i 1789. - Og så blev den såmænd solgt til en entreprenør, der brugte den til stenbrud. Så nu står kun et par af tårnene tilbage.

Men stedets betydning for Vesteuropa for små tusinde år siden er uomtvistelig. Så vi ville gerne gense den nu så lille by.

Vis alle artikler

1: Udturen
2: Troyes
3: Auxerre
4: Avallon-Fontenay
5: Cluny
6: Tournus
7: Hjemturen

Søg
Retur