../billeder/2002: kort01.jpg

Vi havde en god kortbog over Spanien. I den havde vi hjemmefra markeret med en rød plet de steder, vi skulle være opmærksomme på. Hvis vi skulle være standset op ved alle de steder, vi egentlig gerne ville se, havde vi nok måttet gøre turen om et par gange.

Pamplona

Hen mod aften krydsede vi Pyrenæerne ad den vej, som de gamle pilgrimme havde benyttet. Undertiden så vi ved vejsiden en sti, der var forsynet med et skilt, som efter vor mening måtte vise hen til den ene og den anden udsigt. Dem kunne vi ikke nu ikke komme til at nyde, for den stejle vej snoede sig i eet væk, og der var ingen holdepladser. Først næste dag kom vi til at forstå. at skiltene ikke havde noget med udsigt at gøre, men var stiliserede udgaver af den muslingeskal, der symboliserer pilgrimsruten til Santiago.

../billeder/2002: scan0004b.jpg

Vi passerede Roncesvalles. Det var her, Karl den Stores bagtrop blev overfaldet af baskerne, da han i 778 var på vej hjem efter et felttog i Spanien. Roland hed den tapre helt, der forsvarede kongens bagtrop, og en af hans officerer var Holger Danske.

Vi ville gerne have gjort holdt; men det var tid at finde en campingplads. Så vi var nødt til at køre videre, til vi nåede udkanten af en by, der hed Pamplona. Navnet sagde os ikke så meget - endnu. Der var heldigvis en parcel til os. Men ikke længe efter kom en af lejrassistenterne og bad os om at flytte camperen lidt til venstre, så der kunne stå en vogn mere. Hvad skulle det betyde! Vi havde da betalt for parcellen! Der blev en del parlamenteren, der endte med, at vi kunne få lov til at beholde pladsen for os selv, siden vi nu kun skulle blive der een nat.

Så først lagde vi mærke til, at der var en mænge unge mennesker på pladsen, mest fra England. En af dem fortalte, at de skulle til det tyreløb, der begyndte dagen efter; han håbede at være en af dem, der kom til at løbe foran tyrene. Det var der forresten også nogle af de engelske piger, der ville; men det var et spørgsmål, om de spanske mænd ville lade dem gøre det; dels kunne det jo være farligt, og dels var det krænkende, hvis kvinder ville blande sig i mandesport. - Så gik der jo et lys op for os. Vi var uden at vide det kommet til byen på en af årets 'hedeste' dage. Så kunne vi bedre forstå, at lejrassistenten havde været så ivrig efter af skaffe en ekstra plads til gæsterne.


Sti: Optakt ⇐ Camino 1 ⇒ Camino 2

Oversigt