Tro og viden

I kristenheden har man traditionelt troet, at verden blev skabt ca. 5000 år før Kristi fødsel. Det mente man at kunne regne ud udfra de slægtstavler, der findes i Det Gamle Testamente, hvor de enkelte individers alder er angivet. Man mente også, at jorden var blevet skabt fiks og færdig med menneskene og de plante- og dyrearter, der findes nu, og at det hele havde taget de seks dage, som skabelsesberetningen melder om.

Det kunne se ud, som om den samlede kirke måtte danne front mod de ideer, der fremkom i det 19. århundrede om den gradvise udvikling, der havde fundet sted gennem uendeligt lange tidsrum. Bedst kendt er Charles Darwin, der udgav sin Arternes Oprindelse i 1859, to år efter at Livingstone udgav sin bog om rejserne i Sydafrika. Darwin var kommet hjem fra sin store jordomrejse allerede i 1836, og han havde holdt foredrag og skrevet en bog om den. Det er uundgåeligt, at Livingstone med sin glubende interesse for rejsebeskrivelser og naturvidenskab må have kendt ham. De var også begge medlemmer af Det Kongelige Geografiske Selskab; men om de har mødt hinanden der, er der åbenbart ingen efterretning om. Darwin er vist heller ikke nævnt i nogen af de mange breve, Livingstone efterlod. Han nævner ham dog et par gange i sine journaler fra den sidste opdagelsesrejse, og det bifaldende.

Men i alt fald er Livingstone ikke med i en samlet kirkelig front mod udviklingslæren. Allerede i sin barndom kunne han undre sig over, at der fandtes muslingeskaller i kridtklinterne, og han kunne ikke stille sig tilfreds med den forklaring, at "da Gud gjorde klippen, gjorde han også skallerne". Allerede i sin barndom var han også overbevist om, at der ikke kunne være nogen modsætning mellem vidensksaben og kristendommen.

Hans geologiske studier har lært ham noget om, hvordan de forskellige formationer kan være blevet til. Og på sine rejser møder kan forsteninger fra en fjern fortid. Han kender til øgler og andre kæmpedyr fra urtiden. Måske røber han nu og da en tilbøjelighed til at forestille sig, at der kan have levet mennesker på samme tid som disse urtidsdyr, som når han på rejsen til Mozambique overvejer, om en myte om et uhyre på bunden af floden kan være resten af et sagn om urtidsdyrene. Men han er ikke i tvivl om, at verdens historie går uendeligt meget længere tilbage end den historie, som Bibelen har at fortælle. Skabelsen er en episode i denne lange historie.

Selv Darwins teori om den naturlige udvælgelse som drivkraften i arternes opståen synes ikke at være Livingstone fremmed.

Forfatteren Johs. V. Jensen har i sin bog Afrika beskrevet blandt andre Stanley og Livingstone. Han har læst Livingstones bog på engelsk; måske det er derfor, han ikke har lagt mærke til de store tilnærmelser Livingstone gør til moderne videnskab. "Man erindre at Livingstones missionsvirksomhed fandt sted på et tidspunkt da der endnu ikke var rokket ved de bibelske former for naturhistorie". Hvordan mon han kan skrive sådan, når L. ligefrem har beskrevet "skabelsen" som en sen episode i verdens lange historie?



Note: Skabelsen
Note: Survival of the Fittest
Note: Johs. V. Jensen
Sti: Missionssyn ⇐ Tro og viden ⇒ Bogen

Oversigt