Racisme

På tilbagerejsen fra Loanda kom Livingstone med sit følge forbi høvdingen Kawawas landsby. Besøget begyndte godt, og L. viste bl.a. billeder med sin laterna magica. Men da L. meddelte, at han var klar til at rejse videre, kom Kawawa frem med sine krav: "han havde set alle vore varer og måtte have alt, hvad han forlangte, thi han herskede over Kasaifloden foran os og ville formene os overfarten, medmindre vi erlagde denne tribut. - Jeg svarede, at varene var min og ikke hans ejendom, at jeg aldrig ville, det skulle siges, at en hvid havde svaret tribut til en sort; og at jeg skulle komme over Kasai til trods for ham". (2.82)

Høvdingen Samsawe: "Forskellen mellem de indfødtes uld og vort hår bragte ham til at briste i latter, og han blev aldeles slået af forbavselse over modsætningen mellem min hudfarve på den bedækkede og den ubedækkede del, som jeg lod ham se som bevis på, at vi alle oprindeligt var af samme slægt og een Skabers børn" (1.406).

Livingstone betragte nok afrikanerne som laverestående. Men han tilskrev det ikke noget arveligt; det var for ham at se et resultat af de vanskelige og nedværdigende omstændigheder, de levede under.


Sti: Bogen ⇐ Racisme ⇒ Skikke

Oversigt