Bogen

Livingstones Reise i Syd-Afrika, første Bind, 1858
Livingstones Reise i Syd-Afrika, andet Bind, 1859

Oversat af cand. theol. M. Th. Wøldike fra Missionary Travels and Researches in South Africa.

Efter hjemkomsten til England kom Livingstone meget hurtigt i gang med at skrive sin bog. Han var åbenbart ikke begejstret for det; men der var meget store forventninger til ham.

Bogen er i grunden noget rod. Alt muligt er blandet sammen. Geografiske og geologiske observationer fylder meget. De kommer vel i den kronologiske rækkefølge, som de er gjort. Det samme gælder de glæder, fortrædeligheder og farer, han oplevede undervejs, - hvis han da ikke et og andet sted er kommet i tanke om noget, som er værd at fortælle fra tidligere. Blandet ind i alt det kommer så lejlighedsvis hans overvejelser om missionsgerningen, handelen, civilisationen og, hvad der ellers optager ham.En beskrivelse af fødevaresituationen under en langvarig tørke i Kolobeng giver han f.eks. anledning til at gøre rede for nogle meget afgørende tanker om, hvordan mission må være.

Sidste bind slutter med et tillæg, der oplister en lang række lokaliteter, som han har stedfæstet med bredde- og længdegrader og med anmærkning om, hvorvidt stedet var pålideligt.

Bogen solgte godt og indbragte Livingstone en del penge. Den udkom i England i 1857, og allerede året efter forelå den danske oversættelse.Note: Livingstone: Reise i Syd-Afrika I, index
Note: Livingstone: Reise i Syd-Afrika II, index
Sti: Tro og viden ⇐ Bogen ⇒ Racisme

Oversigt