Barndom

David Livingstone blev født ved Glasgow d. 19. Marts 1813. Hans far havde en lille tehandel. Som 10-årig kom David ind på bomuldsfabrikken Blantyre Works som maskindreng, og af sin første løn købte han en "Begyndelsesgrundene i Latin".  Dette sprog studerede han på en aftenskole ml. kl. 20 og 22. Læsningen fortsatte han hjemme, til han mor om aftenen tog bøgerne fra ham. Arbejdsdagen på fabrikken var kl. 6-20. På arbejdet kunne han læse en del, bl.a. Virgil og Horats. Af betydning var det, at der var en landsbyskole med en lærer, der tildels blev aflønnet af fabriksejerne.

Han læste alt undtagen romaner, mest videnskabelig værker og rejsebeskrivelser. Opbyggelige bøger brød han sig ikke om. Sine sidste prygl fik han af sin far, fordi han nægtede at læse Wilberforce's "Praktisk Kristendom". Davids forældre delte den almindelig opfattelse, at videnskab var fjendtlig over for religon. Han selv fastholdt, og fik under læsningen bekræftet, at forholdet måtte være venskabeligt.

Overgangen fra oplært kristen til personligt troende beskriver han som "en forandring, omtrent som jeg kunne tænke mig der ville indtræde, hvis det var muligt, at et tilfælde af farveblindhed kunne kureres".

"Den brændende kærlighed, som virkes af den kristelige tro, bragte mig snart til den beslutning at hellige mit hele liv til at lindre den menneskelige elendighed".

David og hans brødre holdt af at gå på opdagelse i omegnen. De besøgte undertiden et kalkbrud, hvor de i kalken kunne finde muslingeskaller. Hvordan kunne de være kommet der? De spurgte en arbejder, der overbærende svarede, at da Gud gjorde klippen, gjorde han også skallerne deri. - Davids kommentar: "Hvor megen ulejlighed kunne ikke geologerne have sparet sig ved at antage denne skotlænders tyrkertro!"


Sti: David Livingstone ⇐ Barndom ⇒ Missionær

Oversigt