Indfør et årstal (1900-2038):   

Året 2021

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Januar

Fredag01  1
Lørdag02  2
Søndag03  3
Mandag04 uge 014
Tirsdag05  5
Onsdag06  6
Torsdag07  7
Fredag08  8
Lørdag09  9
Søndag10  10
Mandag11 uge 0211
Tirsdag12  12
Onsdag13
nymåne
 
 13
Torsdag14  14
Fredag15  15
Lørdag16  16
Søndag17  17
Mandag18 uge 0318
Tirsdag19  19
Onsdag20  20
Torsdag21  21
Fredag22  22
Lørdag23  23
Søndag24  24
Mandag25 uge 0425
Tirsdag26  26
Onsdag27  27
Torsdag28
fuldmåne
 
 28
Fredag29  29
Lørdag30  30
Søndag31  31

Februar

Mandag01 uge 0532
Tirsdag02  33
Onsdag03  34
Torsdag04  35
Fredag05  36
Lørdag06  37
Søndag07  38
Mandag08 uge 0639
Tirsdag09  40
Onsdag10  41
Torsdag11  42
Fredag12
nymåne
 
 43
Lørdag13  44
Søndag14Fastelavn 45
Mandag15 uge 0746
Tirsdag16  47
Onsdag17  48
Torsdag18  49
Fredag19  50
Lørdag20  51
Søndag21  52
Mandag22 uge 0853
Tirsdag23  54
Onsdag24  55
Torsdag25  56
Fredag26  57
Lørdag27
fuldmåne
 
 58
Søndag28  59

Marts

Mandag01 uge 0960
Tirsdag02  61
Onsdag03  62
Torsdag04  63
Fredag05  64
Lørdag06  65
Søndag07  66
Mandag08 uge 1067
Tirsdag09  68
Onsdag10  69
Torsdag11  70
Fredag12  71
Lørdag13
nymåne
 
 72
Søndag14  73
Mandag15 uge 1174
Tirsdag16  75
Onsdag17  76
Torsdag18  77
Fredag19  78
Lørdag20  79
Søndag21Mariæ bebudelsesdag 80
Mandag22 uge 1281
Tirsdag23  82
Onsdag24  83
Torsdag25  84
Fredag26  85
Lørdag27  86
Søndag28
fuldmåne
Palmesøndag
 87
Mandag29 uge 1388
Tirsdag30  89
Onsdag31  90

April

Torsdag01Skærtorsdag 91
Fredag02Langfredag 92
Lørdag03  93
Søndag04Påskedag 94
Mandag052. Påskedaguge 1495
Tirsdag06  96
Onsdag07  97
Torsdag08  98
Fredag09  99
Lørdag10  100
Søndag11  101
Mandag12
nymåne
 
uge 15102
Tirsdag13  103
Onsdag14  104
Torsdag15  105
Fredag16  106
Lørdag17  107
Søndag18  108
Mandag19 uge 16109
Tirsdag20  110
Onsdag21  111
Torsdag22  112
Fredag23  113
Lørdag24  114
Søndag25  115
Mandag26 uge 17116
Tirsdag27
fuldmåne
 
 117
Onsdag28  118
Torsdag29  119
Fredag30Bededag 120

Maj

Lørdag01  121
Søndag02  122
Mandag03 uge 18123
Tirsdag04  124
Onsdag05  125
Torsdag06  126
Fredag07  127
Lørdag08  128
Søndag09  129
Mandag10 uge 19130
Tirsdag11
nymåne
 
 131
Onsdag12  132
Torsdag13Kristi himmelfartsdag 133
Fredag14  134
Lørdag15  135
Søndag16  136
Mandag17 uge 20137
Tirsdag18  138
Onsdag19  139
Torsdag20  140
Fredag21  141
Lørdag22  142
Søndag23Pinsedag 143
Mandag242. Pinsedaguge 21144
Tirsdag25  145
Onsdag26
fuldmåne
 
 146
Torsdag27  147
Fredag28  148
Lørdag29  149
Søndag30  150
Mandag31 uge 22151

Juni

Tirsdag01  152
Onsdag02  153
Torsdag03  154
Fredag04  155
Lørdag05  156
Søndag06  157
Mandag07 uge 23158
Tirsdag08  159
Onsdag09  160
Torsdag10
nymåne
 
 161
Fredag11  162
Lørdag12  163
Søndag13  164
Mandag14 uge 24165
Tirsdag15  166
Onsdag16  167
Torsdag17  168
Fredag18  169
Lørdag19  170
Søndag20  171
Mandag21 uge 25172
Tirsdag22  173
Onsdag23  174
Torsdag24Sankthansdag 175
Fredag25
fuldmåne
 
 176
Lørdag26  177
Søndag27  178
Mandag28 uge 26179
Tirsdag29  180
Onsdag30  181

Juli

Torsdag01  182
Fredag02  183
Lørdag03  184
Søndag04  185
Mandag05 uge 27186
Tirsdag06  187
Onsdag07  188
Torsdag08  189
Fredag09
nymåne
 
 190
Lørdag10  191
Søndag11  192
Mandag12 uge 28193
Tirsdag13  194
Onsdag14  195
Torsdag15  196
Fredag16  197
Lørdag17  198
Søndag18  199
Mandag19 uge 29200
Tirsdag20  201
Onsdag21  202
Torsdag22  203
Fredag23  204
Lørdag24
fuldmåne
 
 205
Søndag25  206
Mandag26 uge 30207
Tirsdag27  208
Onsdag28  209
Torsdag29  210
Fredag30  211
Lørdag31  212

August

Søndag01  213
Mandag02 uge 31214
Tirsdag03  215
Onsdag04  216
Torsdag05  217
Fredag06  218
Lørdag07  219
Søndag08
nymåne
 
 220
Mandag09 uge 32221
Tirsdag10  222
Onsdag11  223
Torsdag12  224
Fredag13  225
Lørdag14  226
Søndag15  227
Mandag16 uge 33228
Tirsdag17  229
Onsdag18  230
Torsdag19  231
Fredag20  232
Lørdag21  233
Søndag22  234
Mandag23
fuldmåne
 
uge 34235
Tirsdag24  236
Onsdag25  237
Torsdag26  238
Fredag27  239
Lørdag28  240
Søndag29  241
Mandag30 uge 35242
Tirsdag31  243

September

Onsdag01  244
Torsdag02  245
Fredag03  246
Lørdag04  247
Søndag05  248
Mandag06
nymåne
 
uge 36249
Tirsdag07  250
Onsdag08  251
Torsdag09  252
Fredag10  253
Lørdag11  254
Søndag12  255
Mandag13 uge 37256
Tirsdag14  257
Onsdag15  258
Torsdag16  259
Fredag17  260
Lørdag18  261
Søndag19  262
Mandag20 uge 38263
Tirsdag21
fuldmåne
 
 264
Onsdag22  265
Torsdag23  266
Fredag24  267
Lørdag25  268
Søndag26  269
Mandag27 uge 39270
Tirsdag28  271
Onsdag29  272
Torsdag30  273

Oktober

Fredag01  274
Lørdag02  275
Søndag03  276
Mandag04 uge 40277
Tirsdag05  278
Onsdag06
nymåne
 
 279
Torsdag07  280
Fredag08  281
Lørdag09  282
Søndag10  283
Mandag11 uge 41284
Tirsdag12  285
Onsdag13  286
Torsdag14  287
Fredag15  288
Lørdag16  289
Søndag17  290
Mandag18 uge 42291
Tirsdag19  292
Onsdag20  293
Torsdag21
fuldmåne
 
 294
Fredag22  295
Lørdag23  296
Søndag24  297
Mandag25 uge 43298
Tirsdag26  299
Onsdag27  300
Torsdag28  301
Fredag29  302
Lørdag30  303
Søndag31  304

November

Mandag01 uge 44305
Tirsdag02  306
Onsdag03  307
Torsdag04
nymåne
 
 308
Fredag05  309
Lørdag06  310
Søndag07  311
Mandag08 uge 45312
Tirsdag09  313
Onsdag10  314
Torsdag11  315
Fredag12  316
Lørdag13  317
Søndag14  318
Mandag15 uge 46319
Tirsdag16  320
Onsdag17  321
Torsdag18  322
Fredag19
fuldmåne
 
 323
Lørdag20  324
Søndag21  325
Mandag22 uge 47326
Tirsdag23  327
Onsdag24  328
Torsdag25  329
Fredag26  330
Lørdag27  331
Søndag28  332
Mandag29 uge 48333
Tirsdag30  334

December

Onsdag01  335
Torsdag02  336
Fredag03  337
Lørdag04
nymåne
 
 338
Søndag05  339
Mandag06 uge 49340
Tirsdag07  341
Onsdag08  342
Torsdag09  343
Fredag10  344
Lørdag11  345
Søndag12  346
Mandag13 uge 50347
Tirsdag14  348
Onsdag15  349
Torsdag16  350
Fredag17  351
Lørdag18  352
Søndag19
fuldmåne
 
 353
Mandag20 uge 51354
Tirsdag21  355
Onsdag22  356
Torsdag23  357
Fredag24  358
Lørdag25Juledag 359
Søndag262. Juledag 360
Mandag27 uge 52361
Tirsdag28  362
Onsdag29  363
Torsdag30  364
Fredag31  365