Artikler

Jeg har gennem årene skrevet nogle artikler af historisk interesse. Et par af dem vil jeg lade leve videre her.

Sognefogeder i lenstiden
Øl og arbejde
Sognefogeder før 1750


Kilder
Tingbøgerne
Forsiden